Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění a rozsah poskytované zdravotní péče.

Další formuláře v kategoriích

Zákon upravuje mj. pojistné (plátci, výše a způsob placení, penále); práva a povinnosti pojištěnce; poskytování zdrav. péče (např. péče ambulantní, preventivní, ústavní, lázeňská; transplantace; pohotovostní a záchranná služba); dále postavení zdrav. pojišťoven a sítě zdrav. zařízení.

Přílohou zákona jsou seznamy: nehrazených zdrav. výkonů; skupin léčivých látek; prostředků zdrav. techniky; stomatologických výrobků.

Aktuální znění zákona o veřejném zdravotním pojištění na Zákony pro lidi

Doporučujeme