Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Formulář žádosti o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Subjekt vyplňuje tento formulář v případě, že se jedná o: sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče/sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách); speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; dětský domov podle § 85 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme