Zastavení řízení – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Formulář pro návrh účastníka na zastavení řízení, zpětvzetí námitky proti zápisu OZ do rejstříku, zpětvzetí návrhu na zrušení OZ.

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Doporučujeme