Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Záznam o úrazu - hlášení změn, vyhotovuje zaměstnavatel v případě, že se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v dříve odeslaném záznamu o úrazu

Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn (MPSV)

Záznam o úrazu – hlášení změn, vyhotovuje zaměstnavatel v případě, že se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v dříve odeslaném záznamu o úrazu

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pravidelné novinky e-mailem