Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn (MPSV)

Záznam o úrazu – hlášení změn, vyhotovuje zaměstnavatel v případě, že se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v dříve odeslaném záznamu o úrazu

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme