Záznam o pracovním úrazu (MPSV)

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.