Zjednodušený formulář pro hlášení nežádoucích účinků držiteli registrace do evropské databáze – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Zjednodušený, stručný formulář pro hlášení nežádoucích účinků držiteli registrace do evropské databáze.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Hlásí se online na webu EudraVigilance.

Doporučujeme