Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení osiva a k vydávání dokladů na osivo.

Instituce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Doporučujeme