Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení osiva a k vydávání dokladů na osivo.

Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení osiva a k vydávání dokladů na osivo.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam příloh
Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo
Pravidelné novinky e-mailem