Změnový list

Formulář „Změnový list“ je přílohou k Jednotnému registračnímu formuláři (JRF). Dvoustránkový změnový list slouží pro ohlášení změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, tedy nejen vůči živnostenskému úřadu. Oznámení o změně registračních údajů pro finanční úřad lze podat na tiskopise Ministerstva financí.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
30.09.2019

Změnový list – MPO ZL – vzor č. 15 (093019).

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Formuláře v interaktivní podobě naleznete na Portálu veřejné správy.

Pokyny:

Upozornění:
Změnový list lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům.

Základní registrační povinností se rozumí registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.