Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Provozovatel zařízení je povinen každoročně předávat úřadu v elektronické podobě zprávu s údaji o plnění podmínek integrovaného povolení v rozsahu stanoveném úřadem v integrovaném povolení.

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Provozovatel zařízení je povinen každoročně předávat úřadu v elektronické podobě zprávu s údaji o plnění podmínek integrovaného povolení v rozsahu stanoveném úřadem v integrovaném povolení.Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení
Pravidelné novinky e-mailem