Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem (MŠMT)

Instituce:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář slouží vysokým školám k předání údajů o zahájení řízení a výsledku řízení ke jmenování profesorem, popř. k oznámení změn v uvedených údajích.

Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem (MŠMT)

Formulář slouží vysokým školám k předání údajů o zahájení řízení a výsledku řízení ke jmenování profesorem, popř. k oznámení změn v uvedených údajích.

Informace o způsobu zaslání údajů o řízení ke jmenování profesorem naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam příloh
Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem
Pravidelné novinky e-mailem