Zvláštní příloha k řádku 170 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku – Finanční správa ČR (FS ČR)

Zvláštní příloha je součástí Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her v případě, že je v hlášení vyplněn řádek 170. Slouží pro specifikaci pevné části dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za odvodové období kalendářního roku.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Platnost formuláře od
01.01.2020

Verze formuláře 25 5539/A MFin 5539/A – vzor č. 3

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.