Dohoda o zemědělství (AoA)

Pro účely liberalizace zemědělského obchodu obsahuje dohoda AoA (Agreement on Agriculture) seznam opatření, která omezují nebo narušují obchod a stanoví časový rámec pro jejich liberalizaci. Dotace zemědělské výroby jsou rozděleny do řady sekcí podle jejich dopadu na produkci. V rámci Dohody jsou posuzovány tří základní úrovně které jsou relevantní: omezení míry domácí podpory, omezení dovozních bariér a omezení vývozních dotací.Úvod

Pro účely liberalizace zemědělského obchodu obsahuje Agreement on Agriculture (AoA) seznam opatření, která omezují nebo narušují obchod a stanoví časový rámec pro jejich liberalizaci. Dotace zemědělské výroby jsou rozděleny do řady sekcí podle jejich dopadu na produkci. Domácí dotace jsou klasifikovány do barevných boxů.

  • „Zelený box“ obsahuje ty dotace, které mají minimální rušivý účinek na výrobu nebo obchod a nepředstavují nepřímou cenovou podporu.
  • „Modrý box“ obsahuje přímé platby v rámci programů omezení produkce.
  • „Jantarový box“ zahrnuje domácí dotace, které narušují obchod a jsou nyní dohodou povoleny, ale s výhledem na jejich omezení a odstranění.

Dotace výroby jsou pouze jednou ze tří úrovní dohod v rámci zemědělství, které jsou relevantní: omezení míry domácí podpory, omezení dovozních bariér a omezení vývozních dotací.

Doporučujeme