Příklady technologických, výzkumných a obchodních inovativních nabídek a poptávek

Přinášíme Vám příklady inovativních nabídek a poptávek v původním znění zprostředkovávaných EEN českým podnikatelům. Enterprise Europe Network (EEN) působí ve více jak 60 zemích světa a v ČR je zastoupena konsorciem šesti partnerů koordinovaném Technologickým centrem AV ČR.

Níže uvedený fragment nabídek a poptávek pochází z mezinárodní databáze sítě Enterprise Europe Network (EEN), na kterou je napojeno více než 600 partnerů sítě. Tito partneři zprostředkovávají nabídky a poptávky z různých oborů zejména malým a středním podnikům v rámci svého regionu. 

Máte ve firmě na starosti technologický rozvoj nebo obchodní aktivity a měli byste zájem o nové partnery v zahraničí?  Pak je databáze určena právě Vám. Mezinárodní databázi si můžete procházet sami a pokud najdete nabídku nebo poptávku, která Vás zajímá, a nebo máte zájem zadat vlastní nabídku resp. poptávku, kontaktujte nás: Barbora Vacátková, info.een@tc.cz. Naše služby jsou bez poplatku. Vstup do databáze EEN (volný vstup, bez registrace):

Vstup do vyhledávacího okna databáze EEN

Výběr poptávek – prosinec 2019

Poptávka: Korejský MSP hledá partnery pro vývoj reflexního nátěru

Korejská společnost se od svého založení v roce 2001 zaměřuje na high-tech materiály pro zobrazovací průmysl a materiály automobilových komponent. Společnost vyvíjí barvy, které mohou odrážet sluneční světlo. Tato společnost uzavřela partnerství s korejskou univerzitou a očekává se, že výzkum bude trvat 3 roky. Partneři by měli být odborníky na vývoj různých nátěrových materiálů a měli by mít nějaké know-how pro syntézu a výrobu nátěrových materiálů a produktů. 

Korejský MSP hledá partnery pro spolupráci na návrhu projektu Eurostars2. Cílem projektu je vyvinout sluneční reflexní nátěr pro zvýšení energetické účinnosti budov. Tato společnost chce najít partnery v související oblasti a předložit návrh Eureka a Eurostars2 v rámci dohody o spolupráci ve výzkumu. Tato společnost se těší na partnery z oblasti výzkumu a vývoje v Evropě, zejména ve Španělsku, Francii, Česku, Dánsku atd., aby se připojili ke společnému výzkumu.

Předložením návrhu společnosti Eurostars2 nebo Eureka by společnost chtěla vyvinout pokročilejší funkce na stávajících produktech a spolupracovat při vytváření modelu energetické účinnosti na základě dohody o spolupráci v oblasti výzkumu.
Nabídka je otevřena do května 2020.
Více informací (anglicky) na stránkách EEN. V případě zájmu kontaktujte EEN.

Výběr poptávek – listopad 2019

Nabídka: Švédský výrobce jedné z největších 3D tiskáren na světě hledá partnery pro dohody o distribučních službách
Švédská společnost vyvinula a vyrábí 3D tiskárny, které dnes patří mezi největší na světě s kapacitou pro tisk produktů s maximálními rozměry 2,5m x 1,5m x 1,5m. Použitím tavené granulární výroby (FGF) tiskárna používá granuláty, které umožňují použití široké škály plastů s relativně nízkými náklady. Maximální výkon stroje je 35 kg za hodinu. Jsou možná různá rozlišení, protože 3D tiskárna používá vyměnitelné vytlačovací hlavy. Nyní jsou po celém světě hledáni další distribuční partneři.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Malá vodní turbína pro optimální ochranu vodních ekosystémů
Rakouský MSP vyvinul modulární vodní energetický systém, který je plně v souladu s rámcovou směrnicí EU o vodě, která chrání říční ekosystémy. Snadno a rychle se instaluje za vynaložení nízkých investičních nákladech. Inovace spočívá ve vertikálním nastavení turbíny spolu s konstrukcí lopatek. Prototyp byl úspěšně testován. Byl požádán o světový patent (PCT). Společnost hledá kupce patentu po celém světě s výjimkou Rakouska.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Německá společnost hledá partnery do projektu z oblasti onkologie či femtosekundové laserové techniky
Projekt EUROSTARS: Německý MSP hledá partnery s odbornými znalostmi v oblasti onkologie, femtosekundové laserové techniky a vývoje lékařského softwaru s cílem vybudovat prototyp patentované technologie laserového narušení buněk pro protinádorovou imunitní terapii. Německý diagnostický MSP vyvinul patentovanou technologii disrupce buněk na bázi laseru pro protinádorovou imunitní terapii. Tato technologie umožňuje extrakci intracelulární anti-genové struktury nádorových buněk, která je chemicky nezměněna a umožňuje účinnou stimulaci imunitní odpovědi a vakcinace. Návrh projektu bude vypracován pro příští uzávěrku v únoru 2020. Pro dohodu o spolupráci v oblasti výzkumu hledá společnost alespoň jeden MSP a další partnery.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Výběr poptávek – říjen 2019

Nabídka: Nizozemský provozovatel plovoucích platforem na moři hledá způsoby, jak převést větrnou energii na vodík a dále na kapalinu, kterou lze bezpečně přepravit na břeh
Nizozemská společnost specializující se na plovoucí plošiny pro těžbu ropy a zemního plynu se zabývá výzkumem konceptů výroby kapalných syntetických paliv z vodíku vyrobeného z větrné energie na plavidlech, které umožňují bezpečný transport energie generované v odlehlých oblastech na moři, kde není možné využití elektrických kabelů. V návrhu společnosti je dohoda o technické spolupráci nebo spolupráci v oblasti výzkumu za účelem vypracování technické koncepce a smlouvy o poskytování služeb k vyhodnocení obchodního případu. Tento požadavek se vztahuje k inovační výzvě na otevřené platformě.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Španělská společnost hledá evropské výrobce zdravotnických a hygienických potřeb
Španělská společnost zabývající se distribucí zdravotnických, hygienických potřeb a zařízení (zejména traumatologických nástrojů) by do svého sortimentu chtěla zařadit lékařské nástroje, vybavení, jednorázové zboží a jakékoli další zboží související se zdravotnickým sektorem. Společnost by ráda uzavřela distribuční smlouvy s převážně evropskými výrobci takových produktů.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Výrobce modulárního typu bydlení hledá partnery pro vývoj technických vylepšení
Bruselský MSP vyvinul modulární nízkouhlíkový typ bydlení s nízkým dopadem na životní prostředí. Mobilní bytová jednotka kontejnerového typu je autonomní, co se využití vody a energie týče, a je postavena s udržitelnou konstrukcí a technologiemi s nulovými emisemi. Společnost hledá partnery pro vývoj nových vylepšení (např. udržitelné baterie, systém čištění vody, vodovodní sítě či síť rozvodu tepla, domácí automatizace), které se používají v bytovém kontejneru. Společnost je zaměřena v hledání na dohody o technické a obchodní spolupráci.

Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Zdravotní zařízení pro diagnostiku krve fungující skrze smartphony a aplikaci
Projektová skupina zastoupena profesionály ze severní Itálie pracujícími v různých sektorech vytvořila zařízení schopné provádět první diagnostické testy krve, moči, fonokardiogramu, očního pozadí a audiometrických vyšetření u lidí a zvířat, a to díky speciálním počítačovým aplikacím na chytrých telefonech. Byla podána patentová přihláška a hledají se společnosti, které mají zájem o licenci, vývoj a marketing této technologie. Tato technologická nabídka se týká diagnostického systému, který umožňuje provádět kontroly jednoduchým a spolehlivým způsobem kdykoli, a to i autonomně. Pro krevní testy byla navržena speciální sada pro odběr a distribuci o minimální velikosti a hmotnosti; soupravy pro testy na chemii krve se skládají ze speciální jehly s lancetou a speciálního testovacího proužku. Vyšetření počtu hematokritů spočívá v injekční jehle sklíčku, na kterém je krev potřena a obarvena, a systému zvětšovací optiky minimální velikosti. Smartphone pomocí specifického softwaru určuje koncentraci jednotlivých krevních parametrů a poskytuje výsledky na displeji. Software také definuje nouzovou třídu na základě odchylky daných hodnot od standardních. Výsledky jsou pak prostřednictvím internetového připojení předány ošetřujícímu lékaři nebo jinému zdravotnickému zařízení, čímž se vytvoří vzdálený diagnostický systém.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Francouzská firma hledá výrobce tvarovaných překližkových dílů
Francouzská firma z kategorie MSP, která navrhuje a vyrábí židle, hledá výrobce dřevěných opěradel, sedadel a skořepin z bukové překližky. Společnost hledá subdodavatele na dlouhodobou spolupráci v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Polsku, Rumunsku nebo na Ukrajině. Tato společnost vyrábí designový nábytek pro knihovny a veřejné prostory. Výrobky jsou především z kovu, dřeva a plastu, vyráběné s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Subdodavatel by měl být schopen vyrábět výše zmíněné komponenty ve tvarech a tloušťkách, které odpovídají jejich technickým specifikacím, a měl by zajistit též jejich lakování. Tyto součásti jsou určeny ke kompletaci židlí ve Francii a následnému odeslání koncovým zákazníkům.
Více informací k nabídce anglicky a technické specifikace na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Vědci ze španělské univerzity nabízejí technologii na odstraňování pachů z recyklovaných plastů
Vědci ze španělské univerzity vyvinuli novou technologii na odstraňování pachů v recyklovaných plastech za pomoci stripování parou (parní čištění probíhající ve speciálních stripovacích věžích), přičemž její využití je možné pro různé druhy plastových hmot. V rámci tohoto procesu dochází mimo jiné ke zvyšování kvality zpracovávaných plastů a tím pádem i k rozšíření možností jejich dalšího využití. Univerzita hledá možnost komerčního využití pro svou technologii, a to prostřednictvím licenční smlouvy či technické spolupráce.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Výběr poptávek – září 2019

Poptávka: Německý e-shop hledá výrobce udržitelných produktů
Německá společnost z kategorie MSP spustila platformu pro internetové obchodování jasně zacílenou na prodej udržitelných a zároveň žádaných produktů. V souvislosti s tím hledají partnery z oblasti kosmetiky, bytových a módních doplňků. Společným jmenovatelem pro potenciální partnery by měla být udržitelnost, fair trade a transparentnost, jejichž význam pro spotřebitele je v současné době na vzestupu. Stávající poskytovatelé takových produktů však často neřeší estetické hledisko, v důsledku čehož ti, kteří by o udržitelné produkty stáli, se pro ně nakonec nerozhodnou. V současné době platforma funguje v Německu a na začátku roku 2020 plánuje rozšíření do Rakouska a Švýcarska. Společnost hledá značky a produkty, které odpovídají jejich koncepci. V neposlední řadě společnost pracuje na řešení Blockchain, aby zajistila transparentnost dodavatelského řetězce partnera. Zákazníci tak získají jistotu ohledně původu a výrobního procesu produktu.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Londýnská společnost překládající do Braillova písma hledá dodavatele silného papíru
Londýnská společnost, která svým klientům poskytuje překladatelské služby v Braillově písmu, hledá dodavatele silného papíru. Společnost nabízí své služby vládním organizacím, společnostem i jednotlivcům, kteří hledají či potřebují překlad dokumentů do Braillova písma, ať už se jedná o překlad úředních dokumentů, vánočních přání či cokoli jiného. Pro účely těchto překladů společnost využívá papír s gramáží minimálně 190 g/m2.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Korejská společnost hledá partnery pro spolupráci při vývoji technologie na recyklaci baterií
Korejská společnost specializující se na výrobu rozvaděčů a automatických ovládacích panelů plánuje rozšíření svých činností také do oblasti obnovitelných energií, konkrétně baterií, a to prostřednictvím podání návrhu Eureka/Eurostars2. Společnost hledá partnery pro spolupráci v oblasti výzkumu při zavádění technologie sběru baterií a recyklace nebo těžby těžkých kovů používaných v bateriích pomocí pokročilé technologie demontáže a recyklace baterie. Poukazuje na to, že v současné době stále roste poptávka po bateriích, ovšem následný sběr a recyklace použitých článků jsou nedostatečné. Cílem společnosti je snížit dopad na životní prostředí.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Polská textilní společnost nabízí celý výrobní proces
Polská textilní společnost založená dánským podnikatelem před téměř 20 lety hledá módní značky, které si chtějí nechat vyrobit hotové oděvy. Nabízí celý výrobní proces od náčrtku po dodání. Možná je též služba „Cut Make Trim“ z partnerské tkaniny. Společnost je držitelem certifikátu OEKO-TEX Standard 100. Zvažuje se spolupráce na základě dohod o výrobě nebo subdodávkách.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Francouzský klastr hledá výrobce zařízení pro sběr odpadu z oceánu
Francouzský klastr zabývající se akvakulturou a mořskými zdroji hledá partnerské společnosti pro doplnění konsorcia v rámci projektu Horizont 2020 (CE – FNR – 09 – 2020) ze střední, severní a východní Evropy, jež se podílí na vývoji nových automatických či dálkově ovládaných bezdrátových zařízení schopných sbírat plasty a další odpad z oceánu.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: HR společnost hledá inovativní řešení ochrany osobních údajů pro své klienty
Holandská HR společnost hledá malé a střední podniky či start-upy, které jsou schopny kandidátům zajistit kontrolu nad jejich osobními údaji, přičemž napomáhají k přizpůsobení a obohacení jejich životopisů. Případná spolupráce by byla založena na dohodě o výzkumu.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Italská společnost hledá technologii fotomaskování s vysokým rozlišením pro potisk čoček z chromovaného skla na míru
Italská společnost nabízí pokročilá řešení osvětlení a služby pro architektonické světelné projekce a různé akce, a to pomocí vyhrazených projektorů a speciálních čoček, které se liší velikostí, materiály a designem. Společnost hledá techniku fotomaskování s vysokým rozlišením pro jemný potisk čoček z chromovaného skla na míru. Společnost má zájem o existující řešení, která mohou být dále upravována nebo vyvíjena společně na základě obchodní nebo technické dohody.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Obchodní zastoupení pro zemědělské a potravinářské produkty
Britský obchodní zástupce pro zemědělské a potravinářské produkty, rostlinné oleje, krmivo, hnojiva a zařízení pro solární energii hledá nové dodavatele a nabízí své služby zahraničním partnerům, kteří hledají zastoupení.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Zařízení pro kontrolu přístupu
Nizozemská firma hledá dodavatele přístupových systémů, které poskytují snadný přístup do budov, a sleduje důležitá data, jak kdo přichází nebo odchází. Partner by měl být ochoten spolupracovat v rámci dodavatelské dohody. Zájem o nová zařízení nebo aplikace pro řízení přístupu pro správu všech klíčů pro přístup do jakéhokoli prostředí (web, sociální síť, fyzické místo…) a nabízí uživatelům univerzální přístup, například pomocí svého smartphonu.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Výběr poptávek – srpen 2019

Poptávka: Litevský výrobce bio krmiva pro psy hledá výrobce sušeného masa, zeleniny a ovoce
Litevská společnost, která vyrábí ekologické krmivo pro psy, hledá výrobce vzduchem sušeného masa: králík, volně žijící ryby (treska, makrela, šproty, losos), pernatá zvěř (bažanti, kachny). Rovněž hledá dodavatele vzduchem sušené zeleniny a ovoce. Společnost by ráda spolupracovala na základě dohody o výrobě.
Poptávka je otevřena do 23. října 2019.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Britský výrobce inovativních košů na tříděný odpad hledá agenty a distributory v rámci EU
Britská designérská společnost (se sídlem v Londýně), která vyrábí modulární recyklační koše podle vlastního designu, hledá agenty a distributory pro propagaci a distribuci svých produktů v dalších zemích EU. Zástupci by měli jednat na základě dohody o distribuci nebo dohody o obchodním zastoupení.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Polští vědci nabízejí metodu imobilizace a enkapsulace bioaktivních materiálů pro potravinářské výrobky
Polští vědci vyvinuli metodu imobilizace a enkapsulace bioaktivních materiálů. Nabízená technologie je ideální pro potravinářský průmysl jako způsob zachování požadovaných vlastností produktů, např. umožňuje prodloužení trvanlivosti produktu. Funkčnost technologie byla potvrzena testováním. Je nabízena společnostem z potravinářského průmyslu a výzkumným institucím na základě licenčních smluv a dohod o technické spolupráci.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Výběr poptávek – červenec 2019

Poptávka: Francouzská firma shání dodavatele ochranných dýchacích masek
Francouzská společnost, která navrhuje, normuje a distribuuje kompletní sortiment osobních ochranných prostředků pro pracovníky pracující v nebezpečném pracovním prostředí hledá dodavatele (výrobce, distributor) ochranných dýchacích masek s technickými specifiky. Poptávanou formou spolupráce je smlouva o distribučních službách.
Poptávka je otevřena do 29. září 2019.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Výrobce pevných materiálů z fluoroplastů a jiných vysoce odolných materiálů hledá partnera
Ruská firma z Petrohradu se zabývá výrobou materiálů z fluoroplastů a vysoce pevných, vysokomolekulárních a nárazuvzdorných materiálů z polyethylenu, jako jsou např. filtrační produkty, netkané výrobky, výrobky pro izolaci povrchů proti agresivním kapalinám a plynům nebo materiály pro lékařské šití. Použitím nových technologií bylo možné zvýšit pevnost a tuhost výrobků desetinásobně oproti tradičním technologiím. Firma hledá partnery pro společné podnikání anebo distribuční spolupráci.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Dánská společnost hledá výrobce nylonových a bavlněných psích obojků
Dánská rodinná firma navrhla kolekci psích obojků a dalších doplňků, vyrobených z nylonu/bavlny a nyní hledá výrobce z východní Evropy. Ten by měl rovněž poskytnout materiál pro výrobu. Firma byla založena v roce 2018 a v současnosti prodává své produkty on-line nebo prostřednictvím specializovaných obchodů s potřebami pro psy či zverimexů. Kromě obojků mají v nabídce rovněž vodítka či šátky.
Poptávka je otevřena do 11. září 2019.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Ruská firma nabízí systémy pro inženýrské analýzy
Moskevská firma vyvinula systémy pro inženýrské analýzy a hledá partnery se zájmem o licenci. Stěžejními produkty jsou:
1. Počítačem podporovaný inženýrský systém (CAE) pro úplné inženýrsko-pevnostní analýzy, včetně načtení počítačového modelu (CAD) a jeho analýzy, nastavení zatížení a materiálově-mechanických vlastností, analýzy modelů a vizualizace výsledků.
2. CAE řešení založené na cloudu vytvořené speciálně pro projektanty tak, aby koncový uživatel nemusel mít speciální znalosti v oblasti pevnostního inženýrství. Služba cloud je dostupná odkudkoliv na světě, kde je možné se připojit k internetu a nevyžaduje instalaci.

Firma hledá partnery se zájmem o licenci. Zájemci bude prodávat software a poskytovat služby související s přenosem technických a referenčních informací týkajících se provozu software.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Nábytkářská firma hledá dodavatele surovin a dílů
Společnost z Bosny a Hercegoviny, která vyrábí čalouněný nábytek do domácností (sofa, postele), hledá dodavatele různých surovin a dílů (např. kovové rámy lůžek a další kovové mechanismy, kovové pružiny, dřevo, pěnový materiál, atd.). Hledanými partnery jsou tedy společnosti z různých sektorů, poptávaná forma spolupráce je uzavření smlouvy o výrobě.
Poptávka je otevřena do 4. září 2019.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Výběr poptávek – červen 2019

Poptávka: Katalánský MSP hledá nová řešení pro léčbu cév
Katalánská firma vyvíjející moderní medicínská zařízení a terapie pro léčbu poruch kardiovaskulárního systému hledá start-upy s novými řešeními léčby cév. Firma hledá spolupráci formou uzavření smlouvy o společném vývoji. Tato poptávka je součástí výzvy open innovation challenge.
Poptávka je otevřena do 24. srpna 2019.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Francouzská společnost nabízí ekologicky šetrný likvidátor plevele
Francouzská firma zaměřující se na vývoj a prodej ekologicky šetrných produktů hledá evropského distributora svých certifikovaných ekologicky šetrných likvidátorů plevele.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Německý výrobce protiskluzových sprejů nabízí smlouvu o společném podniku a akviziční smlouvu
Německá firma vyvinula vysoce kvalitní protiskluzový systém v podobě protiskluzových sprejů, které tvoří protiskluzovou vrstvu pro koupelny/vany, podlahy a schody. Firma chce prodávat distribuční práva včetně svého zboží v jednotlivých zemích na základě smluv o společném podniku a akvizičních smluv.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Nabídka: Německý výrobce ekologických protihlukových stěn hledá zahraniční partnery
Německý MSP je výrobcem ekologických protihlukových bariér, vhodných pro různé aplikace. Jejich certifikovaný výrobek se skládá z ocelové konstrukce sestavené pomocí zásuvného systému, který zajišťuje prostorovou stabilitu. Je doplněn výsadbou na obou stranách a navrchu. S cílem uvést své výrobky na nové trhy, hledá firma partnery, kteří jsou schopni instalovat jejich ekologické protihlukové stěny kdekoliv, kde je potřeba. Požadovanými typy spolupráce jsou smlouvy o subdodávkách a distribučních službách.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

Poptávka: Švédský start-up s módními doplňky hledá dodavatele lehkého, neprůhledného, ekologického nebo recyklovaného plastového materiálu
Švédský start-up vyrábějící módní doplňky hledá dodavatele lehkého a neprůhledného plastového materiálu, který je recyklovaný nebo šetrný k přírodě. Jejich náušnice jsou v současné době vyráběny z 0,3 mm silného lepícího vinylu použitého ve dvou vrstvách. Společnost hledá ekologicky šetrnou alternativu tohoto materiálu s podobnými vlastnostmi, která je dostupná v široké škále barev a vzorů a má matný povrch. Ideálně by měl být dodavatel schopný materiál nařezat. Poptávka je otevřena do 28. července 2019.
Více anglicky na stránkách EEN.
V případě zájmu prosím kontaktujte EEN.

 

Vstup do vyhledávacího okna databáze EEN

Pravidelné novinky e-mailem