Arménie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

14. 8. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Česky:      Arménská republika
 • Arménsky:      Hajastani Hanrapetutjun
 • Rusky: Республика      Армения
 • Anglicky:      Republic of Armenia

Stručná charakteristika politického systému

 

Arménie je parlamentní republikou, legislativu představuje Národní shromáždění se 105 poslanci (dříve 131), kteří jsou voleni na čtyři roky.

Poslední parlamentní volby proběhly dne 2. dubna 2017. Zvítězila v nich dosud vládní Republikánská strana (55 mandátů), před stranou Prosperující Arménie (31 mandátů), aliance Yelk (9 mandátů), aliance je Arménskou revoluční federací (7 mandátů).

Poslední prezidentské volby se uskutečnily 18. 2. 2013, zvítězil v nich již v prvním kole dosavadní prezident a šéf Republikánské strany Serž Sargsjan. 

 

Ekonomický přehled

 

Po několika letech poklesu českého vývozu se v prvním pololetí 2017 začalo blýskat na lepší časy. Podle statistiky ČSÚ došlo ke zvýšení o více než 40 %, podle arménské statistiky dokonce téměř dvojnásobně. Tahounem se stává energetické strojírenství, převážně technologie pro malé vodní elektrárny. V závěsu zůstává elektronika, především telefony a počítače. Oproti minulým letům výrazně poklesly vývozy osobních automobilů.

 

Arménský vývoz je i nadále na nevýznamných hodnotách, jeho objem klesá. Dříve převažující hliník a feromolybdenové koncentráty ustoupily brandy a vínům. Pozitivním je vývoz textilu, na kterém se příznivě projevila mise českých obchodníků v roce 2016.

 

 

Vzájemný obchod, tis. USD, zdroj: ČSÚ

 

2014

2015

2016

2016 I-V

2017 I-V

Vývoz ČR

26 142

23 206

21 239

6 869

9 928

Dovoz ČR

2 122

2 185

3 099

1 090

691

Obrat

28 264

25 391

24 338

7 959

10 619

Saldo ČR

24 020

21 021

18 140

5 779

9 237

 

 

Vzájemný obchod, tis. USD, zdroj: ArmStat

 

2014

2015

2016

2016 I-V

2017 I-V

Vývoz AM

1 672

1 714

2 319

831

489

Dovoz AM

30 314

34 031

23 505

6 881

13 111

Obrat

31 986

35 745

25 824

7 712

13 600

Saldo AM

- 28 642

- 32 317

- 21 186

- 6 050

- 12 622

 

 

Počátkem října 2015 byly zahájeny rozhovory o novém právním dokumentu mezi EU a Arménií, který by měl nahradit odmítnutou asociační dohodu (bez DCFTA) a zatím platnou PCA z roku 1999. Po ukončení jednání v prvním čtvrtletí 2017 byl zahájen proces právního přezkumu a překladů, dohoda Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) by měla být podepsána v listopadu 2017 na summitu EU – Východní partnerství v Bruselu.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Premiér: Karen Karapetyan

Vicepremiér, ministr pro mezinárodní ekonomickou integraci a reformy: Vache Gabrielyan

Ministr zahraničních věcí: Edward Nalbandian

Ministr zdravotnictví: Levon Altunyan

Ministr hospodářství: Suren Karayan

Ministr spravedlnosti: Davit Harutyunyan

Ministr ochrany životního prostředí: Artsvik Minasyan

Ministr zemědělství: Ignati Arakelyan

Ministr energetiky a přírodních zdrojů: Ashot Manukyan

Ministr školství a vědy: Levon Mkrtchyan

Ministr kultury: Armen Amiryan

Ministr sportu a mládeže:  Hrachya Rostomyan

Ministr obrany: Vigen Sargsyan

Ministr práce a sociálních věcí: Artem Asatryan

Ministr dopravy, spojů a informačních technologií:  Vahan Martirosyan

Ministr městského rozvoje: Davit Lokyan

Ministr financí: Vardan Aramyan

Ministr pro mimořádné situace: Davit Tonoyan

Ministryně diaspory: Hranush Hakobyan

 

Pozn.: Arménie nemá ministerstvo vnitra, jeho funkce plní Policie AR a částečně Služba národní bezpečnosti.

 

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Údaje k 1.1.2017:

 • Počet obyvatel: 2 986 500, z toho ve městech: 1 901 700 (63.6%), na venkově: 1 901 700 (63.6%)
 • Hustota na km2: 99.4
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 1 234 100

Zdroje: www.armstat.am 

 

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

Průměrný roční přírůstek:

 • 2011: 0,03%
 • 2012: 0,25%
 • 2013: 0,41%
 • 2014: 0,47%
 • 2015: 0,43%
 • 2016: -0.4%

Demografické složení (k 1.1.2017):

ženy: 1 565 300, tj. 52.4%

muži: 1 421 200, tj. 47.6%

Pramen: www.armstat.am

 

Věkové rozvrstvení obyvatelstva (rok 2016):

 • 0-14: 579,729, tj. 19%
 • 15-65: 2,136,056, tj. 70 %
 • nad 65 let: 335,465, tj. 10.99%

Průměrná délka života (v roce 2016):

 • populace: 74.6 let
 • muži: 71.4 let
 • ženy: 78.3 let

Zdroj: www.armstat.am, CIA World Factbook

Národnostní složení

 • 97,9 %    Arméni
 • 1,3 %      Jezídi
 • 0,5 %      Rusové
 • 0,3 %      ostatní

V Arménii žije více než 20 národnostních skupin. Kromě výše uvedených dále Řekové, Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, Gruzínci, Romové, Mordvini, Osetinci, Udové a Tatové.

Náboženské složení

 • Arménská      apoštolská církev 94,7 %,
 • jiné      křesťanské církve 4 %,
 • Jezídi      1,3 %

K jiným křesťanským církvím patří baptisté a presbytariáni. V zemi působí Římskokatolická církev a Mechitaristická katolická církev (kongregace benediktinských mnichů Arménské katolické církve).  JezídštíKurdové žijí hlavně v západní části země a praktikují jezídismus. V zemi žije malá židovská komunita (cca 700 lidí). Část Kurdů vyznává sunnitský islám.

Zdroj: www.armstat.am

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na 11 provincií (arménsky „marz“):

 • Aragatsotn,      Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik, Tavush,  VajotsDzor, Yerevan.

Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gyumri (dříve Leninakan), Abpvjan, Hrazdan, Vanadzor (dříve Kirovakan), Ijevan, Alaverdi, Kapan.

V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři (marzped), jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta volený Radou starších hlavního města, vzešlou z komunálních voleb.

 

 

Region

 

Population

(as of 01.01.2017)

Major cities

Population (as of 01.01. 2016)

Yerevan (city)

1075900

-

-

Aragatsotn

128 600

Ashtarak

18 800

Ararat

258 500

Artashat

20 700

Armavir

265 800

Armavir

28 900

Gegharkunik

230 700

Gavar

19 500

Lori

221 100

Vanadzor

82 200

Kotayk

252 800

Abovyan

44 400

Shirak

239 300

Gyumri

117 700

Syunik

139 000

Kapan

42 600

Tavush

124 500

Ijevan

20 700

Vayots Dzor

50 300

Yeghegnadzor

7 600

Source: www.armstat.am

 

 

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016

Změna HDP (%)

7.2

 

3.4

 

3.5

 

3.7

 

0.2

HDP na obyvatele

($)

3351

 

3505

 

3405

3151

 

3525

Inflace (%)

 

2.6

 

5.8

 

3.0

 

3.7

-1.4

Nezaměstnanost (%)

17.3

 

16.9

 

17.6

 

18.5

 

18.0

Source: www.armstat.am

 

Makroekonomické údaje, leden-prosinec 2016, zdroj: ArmStat

 

 

Unit

 

1-12 / 2016

1-12 / 2016 vs. 1-12 / 2015,

%

Index of Economic Activity

%

x

100.5

Industrial production

mil. AMD

1 429 044.0

106.7

agricultural production

mil. AMD

907 505.1

94.8

Construction

mil. AMD

397 759.3

89.2

Trade

mil. AMD

2 233 593.7

101․0

Services (excluding trade)

mil. AMD

1 265 200.8

107.1

Consumer price index

%

X

98.6

Electricity production

mil. kWh

7 315.2

93.8

The average nominal wage

AMD

187 850

101.7

Foreign trade turnover

mil. USD

5 075.3

107.4

- of which exports goods

mil. USD

1 782.9

120

- from the import of goods

mil. USD

3 292.4

101.6

 

Objem arménské produkce v roce 2016 doznal mírný vzrůst (10 mld. USD). Jedná se o nejnižší tempo od roku 2010. Výkonnost arménské ekonomiky v průběhu prvního čtvrtletí doznala zvýšení (4.7%), zatímco v druhém čtvrtletí tempo růstu pokleslo (2.6%). Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí pak došlo k poklesu 2.6% a 1%. Velice nízká výkonnost arménské ekonomiky v roce 2016 byla především způsobena značným poklesem ve stavebním sektoru (10.8%) a zemědělství (5.8%).

Dynamika růstu arménského zemědělství po letech růstu zaznamenala v roce 2016 pokles. Výkonnost v tomto sektoru tedy dosáhla výše 1.89 mld. USD, což znamená pokles o 5.2% podle Národní statistické služby Arménie. Bylo to především způsobeno poklesem v oblasti zemědělské produkce, která činila 1.08 mld. USD, což znamená pokles přibližně o 11.7% v porovnání s předchozím rokem. Na druhé straně v podsektoru chov dobytka došlo k růstu o přibližně 4.7%.

 

V roce 2016 nastalo mnoho problémů spojených s prodejem produkce: vyskytly se problémy s přepravou přes hraniční přechod Vrchní Lars na gruzínsko-arménské hranici v průběhu roku, které se staly překážkou pro arménský vývoz. Nová arménská vláda se tedy rozhodla těmto přepravním problémům čelit a hledá alternativní přepravní trasy pro arménské vývozce, včetně možností výstavby železničního spojení přes území Abcházie. V oblasti plodin však nedošlo k velkému růstu. Jiné problémy spojené s velice špatnou výkonností v zemědělské oblasti byly způsobeny krupobitím, mrazy atd., které v této oblasti vyvolaly značné škody.

V roce 2016 došlo k poklesu produkce v oblasti zemního plynu, což vedlo k privilegovaně nízkým cenám zpracovatelských podniků.

Dynamika v oblasti zemědělské produkce byla v roce 2016 velice odlišná. Na začátku roku došlo k růstu a zemědělská produkce v prvním čtvrtletí zaznamenala růst o 3.3% - růst navíc pokračoval i v průběhu první poloviny roku a také v průběhu druhého čtvrtletí došlo k růstu 3.2%. Jak ve třetím tak i čtvrtém čtvrtletí však došlo k poklesu, přičemž zemědělská produkce poklesla o 5.7% a 11.6%. K největšímu poklesu, o 30%, došlo v říjnu, zatímco k nejvyššímu vzestupu došlo v srpnu. Rok však skončil v zelených číslech, ačkoli v prvních dvou měsících nového roku došlo ke zvýšení pouze asi o 0.2%.

V sektoru chovu dobytka došlo k vzestupu ve všech oblastech (drůbež, maso, vajíčka, mléko atd.).

V oblasti zemědělských plodin byl pokles především způsoben velice špatnou sklizní hroznových plodů, která poklesla téměř na polovinu (snížení o 42.2%), ovoce a bobulovin (pokles o 37.2%), přičemž k poklesu došlo i u zeleniny a to ve srovnání s rokem 2015 o 3.9% .

Domácí poptávka byla uspokojována především prostřednictvím dovážených zemědělských produktů a zboží.

Dynamika v oblasti zemědělské produkce byla v roce 2016 velice odlišná. Na začátku roku došlo k růstu a zemědělská produkce v prvním čtvrtletí zaznamenala růst o 3.3% - růst navíc pokračoval i v průběhu první poloviny roku a také v průběhu druhého čtvrtletí došlo k růstu 3.2%. Jak ve třetím tak i čtvrtém čtvrtletí však došlo k poklesu, přičemž zemědělská produkce poklesla o 5.7% a 11.6%. K největšímu poklesu, o 30%, došlo v říjnu, zatímco k nejvyššímu vzestupu došlo v srpnu. Rok však skončil v zelených číslech, ačkoli v prvních dvou měsících nového roku došlo ke zvýšení pouze asi o 0.2%.

 

Zahraniční obchod se zemědělskou produkcí a nepřesné údaje: Ačkoli rok 2016 nebyl pro zemědělství úspěšným, údaje, které poskytla Celní služba Arménie, ukazují, že objem vývozů se přímo raketovým tempem zvýšil. Tyto údaje však nesouhlasí se skutečnými údaji, které uvádí Národní statistická služba AM.

V tabulce 2 jsou uvedeny údaje ohledně deseti hlavních druhů arménského zboží, které se v roce 2016 vyváželo, a jejich relativní umístění v hrubém vývozu v roce 2015. Stojí za zmínku, že většinou se jedná o zemědělské produkty.

Ve skladbě vývozu došlo ke třem hlavním posunům. Především došlo ke značnému zvýšení vývozu ovčího a kozího masa a to 3.3 krát. Zvýšení produkce v oblasti chovu dobytka ukazuje, že se jedná o růst organický.

V roce 2016 nastalo mnoho problémů spojených s prodejem produkce: Vyskytly se problémy s přepravou přes hraniční přechod Upper Lars na gruzínsko-arménské hranici v průběhu roku, které se staly překážkou pro arménský vývoz. Nová arménská vláda se tedy rozhodla těmto přepravním problémům čelit a hledá alternativní přepravní trasy pro arménské vývozce, včetně možností výstavby železničního spojení přes území Abcházie. V oblasti plodin však nedošlo k velkému růstu. Jiné problémy spojené s velice špatnou výkonností v zemědělské oblasti byly způsobeny krupobitím, mrazy atd., které v této oblasti vyvolaly značné škody.

Údaje ohledně vývozu hroznových plodin však ukazují na závratný vzestup a to 7.98 krát. Jak již však bylo uvedeno, sklizeň hroznových plodů byla v roce 2016 velice špatná. Tento produkt si tak zlepšil svou pozici v arménském vývozu z 21. místa na 4. místo.

Na druhé straně došlo k externímu zvýšení (14,82 krát) arménského vývozu jiného produktu, a to rajčat, což také nemá obdoby. Jestliže uvážíme, že arménská produkce v oblasti zeleniny v průběhu roku 2016 zaznamenala pokles a rajčata do Arménie navíc v průběhu roku 2016 nebyla dovážena, vyvolávají tyto číselné údaje nedůvěru ve statistiky.

 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Údaje v mil. dramů

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

946 193.4

1071 370.6

1137 096,9

1147 178.2

1 154 987.9

Výdaje

1006 102.2

1142 890.4

1168 863.6

1378 376.7

1 427 498.1

Saldo

-59 908.8

-71 519.9

-31 766.7

-231 198.5

-272 510.2

 

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, www.armstat.am

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Běžný účet

-1104

 

-839

 

- 849

 

-279

 

-285.5

Kapitálový účet

108

76

70

65.3

34.9

Finanční účet

-751

-1030

- 844

-380.4

-459.8

Zahraniční zadluženost

2215

3785

4405

5,077.7

5,934.8

Dluhová služba

958

1705

1253

1506

-

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

 

Banky

1 "ACBA-CREDIT-BANK AGRICOL" CJSC

Address: Byron str.1, Yerevan

Branches: 58

Contact: Phone: 318 888

Fax: 54-34-85

E-mail: acba@acba.am

Web: www.acba.am

SWIFT:AGCAAM22 TPIN: 02520007

 

2."Ameriabank" CJSC

Address: Grigor Lusavorich p.9, Yerevan

Branch: 13

Contact: Phone: 561 111,

Fax: 513 133

E-mail: info@ameriabank.am

Web: www.ameriabank.am

SWIFT: ARMIAM22, TPIN: 02502212

 

3. "Anelik Bank" CJCS

Address: Vardanants str. 13, Yerevan

Branch: 13

Contact: Phone: 593 333; 060 273 333; TELEX: ANELSU

Fax: 22-65-81

E-mail: anelik@anelik.am

Web: www.anelik.am

SWIFT: ANIKAM22, TPIN: 00005409

 

4. "ARARATBANK" CJSC

Address: Pushkin str. 19, Yerevan

Branch: 63

Contact: Phone: 59-23-23

Fax: +374 39 07033

E-mail: araratbank@araratbank.am

Web: www.araratbank.am

SWIFT: ARMCAM22, TPIN: 02500518

 

5. "Ardshinbank" CJSC

Address: G.Lusavorchi 13 and G. Lusavorchi 13/1, Yerevan

Branch: 66

Contact: Phone: 528 513, TELEX 243 286 LALA AM

Fax: 56 74 86

E-mail: office@ashib.am

Web: www.ashib.am

SWIFT: ASHBAM22, TPIN: 02566492

 

6. "ARMBUSINESSBANK" CJSC

Address: Nalbandyan str. 48, Yerevan

Branch: 50

Contact: Phone: 592 010, 592 015

Fax: 592 064

E-mail: info@armbusinessbank.am

Web: www.armbusinessbank.am

SWIFT: ARMNAM 22 TPIN: 01500362

 

7."ARMECONOMBANK" OJSC

Address: Amiryan str. 23/1, Yerevan

Branch: 48

Contact: Phone: 510 910

Fax: 53-05-06

E-mail: bank@aeb.am

Web: www.aeb.am

SWIFT: ARECAM22, TPIN: 02201405

 

8. "ArtsakhBank" CJSC

Address: 3 Kievyan str., Yerevan

Branch: 22

Contact: Phone: 0479 43412, TELEX (684) 243 385 BANK AM,

Fax: (37473) 71542

E-mail: info@artsakhbank.am

Web: www.artsakhbank.com

TPIN: 90001386

 

9. "Converse Bank Corp"

Address: V. Sargisyan str. 26/1, Yerevan

Branch 34

Contact: Phone: 511200, 511211, 511205, TELEX:243139 PBCON RU, 111 780 HOR RU

Fax: (885) 3906195

E-mail: post@conversebank.am

Web: www.conversebank.am

SWIFT: COVBAM22, TPIN: 00000291

 

10. "HSBC Bank Armenia" CJSC

Address: Teryan str. 66, Yerevan

Branch: 9

Contact: Phone: 060 655 000

Fax: 060 655 501

E-mail: hsbc.armenia@hsbc.com

Web: www.hsbc.am

SWIFT: MIDLAM22, TPIN: 02514855

 

11. "Inecobank" CJSC

Address: Tumanyan str. 17, Yerevan

Branch: 27

Contact: Phone: 510 510

Fax: 510 573

E-mail: inecobank@inecobank.am

Web: www.inecobank.am

SWIFT: INJSAM22, TPIN: 02518512

 

12. "Unibank" CJSC

Address: Charents str. Building12, Yerevan

Branch: 46

Contact: Phone: 595 555, TELEX: 243313 UNI AM

Fax: 555 140

E-mail: unibank@unibank.am

Web: www.unibank.am

SWIFT: UNIJAM22, TPIN: 02559077

 

13. "VTB Bank Armenia" CJSC

Address: Nalbandyan str. 46, Yerevan

Branch 66

Contact: Phone: (+37410) 513 749, (+3748000) - 8787

Fax: (+37410) 56-55-78

E-mail: headoffice@vtb.am

Web: www.vtb.am

SWIFT: ARMJAM22, TPIN: 00400222

 

Pojišťovny 

 1. ARMENIA INSURANCE / RASCO INSURANCE

Address: 10 Northern ave., Areas 1

Tel: 011 560 404 010; 010 560 404

E-Mail: info@armeniainsurance.am

URL: www.armeniainsurance.am

 

 1. ARMENIAN MOTORS INSURANCE BUREAU Insurance company

Address: 22 Hanrapetutyan str.

Tel: 580032 580034 580043 Hot line

E-Mail: info@paap.am

URL: www.paap.am

 

 1. AvantGuard RISK SOLUTIONS Insurance company

Address: 11 Khanjyan str., 2 floor

Tel: 060447171 099040581

E-Mail: info@avant-guard.am

URL: www.avant-guard.am

 

 1. "Five Ways" Insurance company

Address: Yerevan, 0012, 11 Komitas Ave.

Tel: 010325532, 096325532

E-Mail: fivewaystravel@gmail.com

URL: www.fiveways.am

 

 1. INGO ARMENIA Insurance company

Address: Hanrapetutyan St., 51, 53, Areas 47, 48, 50, Yerevan

Contact: Phone: + 374-10-543 134

E-Mail: info@ingoarmenia.am

URL: www.ingoarmenia.am

 

 1. Nairi INSURANCE

Address: 10/110 V. Sargsyan str., Piazza Grande business center

Tel: 539 457; 539 468, 060 500 060

Fax: 543 594

E-Mail: nairi@nairi-insurance.am

URL: www.nairi-insurance.am

 

 1. PRIME INSURANCE BROKER first

Address: Proshyan str. 2/1, 19 area, Yerevan, Armenia

Tel: 526 418 526431 # 11

Fax: 526441 # 18

E-Mail: prime@prime-insurance.com

URL: www.prime-insurance.com

 

 1. “RESO” CJSC

Address: Komitas ave. 62

Tel: 060 275 757

E-Mail: info@reso.am

URL: www.reso.am

 

 1. RESOLUTION first APAHOVAGRAKAN BROKER

Address: Vardanants str. 18/1

Tel: 527428 548092 547883

Fax: 526 330

E-Mail: recon@arminco.com

URL: www.recon.am

 

 1. ROSGOSSTRAKH first-ARMENIA Insurance company

Address: Northern ave. 1

Tel: 591 010 Office; 311 010 In case of accidents

E-Mail: info@rgs.am

URL: www.rgs.am

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém (všechny zákony a jiné užitečné informace jsou k dispozici v AJ a RJ na webových stránkách Státní daňové služby Arménské republiky www.taxservice.am) spočívá na šesti druzích daní:

 • daň ze zisku – 20 % (viz. Zákon o dani ze zisku)
 • daň z příjmu – základní sazby podle výše měsíčního příjmu: do 80 tisíc AMD 10 %, nad 80 tisíc AMD 8 tisíc ADM      plus 20 % částky převyšující 80 tisíc AMD (viz. Zákon o dani z příjmu)
 • DPH – 20 %
 • spotřební daň – sazby viz. Zákon o spotřební dani
 • daň z majetku – aplikuje se na nemovitosti, dopravní prostředky, sazby podle hodnoty majetku viz. Zákon z daní z majetku
 • daň z půdy – viz. Zákon o dani z půdy

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: