Arménie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

30. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Česky:           Arménská republika
 • Arménsky:    Hajastani Hanrapetutjun
 • Rusky:           Республика Армения
 • Anglicky:      Republic of Armenia

Stručná charakteristika politického systému

 

Arménie je parlamentní republikou, legislativu představuje Národní shromáždění se 105 poslanci (dříve 131), kteří jsou voleni na čtyři roky.

Poslední parlamentní volby proběhly dne 2. dubna 2017. Zvítězila v nich dosud vládní Republikánská strana (55 mandátů), před stranou Prosperující Arménie (31 mandátů), aliance Yelk (9 mandátů), aliance Arménská revoluční federace (7 mandátů).

Dne 2.3.2018 byl jmenován prezidentem Arménské republiky Armen Sarkisian. Dne 17.4.2018 byl Národním shromážděním vybrán premiérem Serž Sargsjan. Po protestních akcích a demonstracích podal dne 23.4.2018 demisi.

Dne 8.5.2018 Národní shromážedění zvolilo premiérem opozičního vůdce Nikola Pašinjana.

 

Ekonomický přehled

 

Po několika letech poklesu českého vývozu se v prvním pololetí 2017 začalo blýskat na lepší časy. Podle statistiky ČSÚ došlo ke zvýšení o více než 40 %, podle arménské statistiky dokonce téměř dvojnásobně. Tahounem se stává energetické strojírenství, převážně technologie pro malé vodní elektrárny. V závěsu zůstává elektronika, především telefony a počítače. Oproti minulým letům výrazně poklesly vývozy osobních automobilů.

 

Arménský vývoz je i nadále na nevýznamných hodnotách, jeho objem klesá. Dříve převažující hliník a feromolybdenové koncentráty ustoupily brandy a vínům. Pozitivním je vývoz textilu, na kterém se příznivě projevila mise českých obchodníků v roce 2016.

 

 

Vzájemný obchod, tis. USD, zdroj: ČSÚ

 

2014

2015

2016

2017

Vývoz ČR

26 142

23 206

21 239

38 002

Dovoz ČR

2 122

2 185

3 099

3 587

Obrat

28 264

25 391

24 338

41 589

Saldo ČR

24 020

21 021

18 140

34 415

 

 

Vzájemný obchod, tis. USD, zdroj: ArmStat

 

2014

2015

2016

2017

Vývoz AM

1 672

1 714

2 319

 2 582

Dovoz AM

19819

19 940

14 940

 27 025

Obrat

31 986

35 745

25 824

 29 607

Saldo AM

-28 642

-32 317

- 21 186

-24 443

 

 

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Premiér: Nikol Pašinjan

První místopředseda vlády: Ararat Mirzojan

Místopředseda vlády: Tigran Avinjan

Místopředseda vlády: Mher Grigorjan

Ministr zahraničních věcí: Zohrab Mnatsakanian

Ministr zdravotnictví: Arsen Torosjan

Ministerstvo hospodářského rozvoje a investicí: Artsvik Minasjan

Ministr spravedlnosti: Artak Zejnaljan

Ministr ochrany životního prostředí: Erik Grigorjan

Ministr zemědělství: Artur Khačatrjan

Ministr energetiky a přírodních zdrojů: Artur Grigorjan

Ministr školství a vědy: Arajik Harutjunjan

Ministr kultury: Lilit Makunc

Ministr sportu a mládeže:  Levon Vahradjan

Ministr obrany: Davit Tonojan

Ministr práce a sociálních věcí: Mane Tandiljan

Ministr dopravy, spojů a informačních technologií:  Ashot Hakobjan

Ministr městského rozvoje: Suren Papikjan

Ministr financí: Atom Džandžughazjan

Ministr pro mimořádné situace: Hračja Rostomjan

Ministryně diaspory: Mchitar Hajrapetjan

 

Pozn.: Arménie nemá ministerstvo vnitra, jeho funkce plní Policie AR a částečně Služba národní bezpečnosti.

 

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Údaje k 1.1.2018:

 • Počet obyvatel: 2 972 700, z toho ve městech: 1 895 800 (63.8%), na venkově: 1 076 900 (36.2%)
 • Hustota na km2: 99.9
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 1 230 800

Zdroje: www.armstat.am 

 

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

Průměrný roční přírůstek:

 • 2011: 0,03%
 • 2012: 0,25%
 • 2013: 0,41%
 • 2014: 0,47%
 • 2015: 0,43%
 • 2016: -0.4%
 • 2017: -0,4%

Demografické složení (k 1.1.2017):

ženy: 1 569 500, tj. 52.8%

muži: 1 429 100, tj. 47.2%

Pramen: www.armstat.am

 

Věkové rozvrstvení obyvatelstva (rok 2017):

 • 0-14: 579,729, tj. 19%
 • 15-65: 2,136,056, tj. 70 %
 • nad 65 let: 335,465, tj. 10.99%

Průměrná délka života (v roce 2017):

 • populace: 75.0 let
 • muži: 71.6 let
 • ženy: 78.3 let

Zdroj: www.armstat.am, CIA World Factbook

Národnostní složení

 • 97,9 %    Arméni
 • 1,3 %      Jezídi
 • 0,5 %      Rusové
 • 0,3 %      ostatní

V Arménii žije více než 20 národnostních skupin. Kromě výše uvedených dále Řekové, Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, Gruzínci, Romové, Mordvini, Osetinci, Udové a Tatové.

Náboženské složení

 • Arménská      apoštolská církev 94,7 %,
 • jiné      křesťanské církve 4 %,
 • Jezídi      1,3 %

K jiným křesťanským církvím patří baptisté a presbytariáni. V zemi působí Římskokatolická církev a Mechitaristická katolická církev (kongregace benediktinských mnichů Arménské katolické církve).  JezídštíKurdové žijí hlavně v západní části země a praktikují jezídismus. V zemi žije malá židovská komunita (cca 700 lidí). Část Kurdů vyznává sunnitský islám.

Zdroj: www.armstat.am

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na 10 provincií (arménsky „marz“):

 • Aragatsotn 
 • Ararat
 • Armavir
 • Gegharkunik
 • Kotayk
 • Lori,
 • Shirak
 • Syunik
 • Tavush  
 • Vajots Dzor

Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gyumri (dříve Leninakan), Abovjan, Hrazdan, Vanadzor (dříve Kirovakan), Ijevan, Alaverdi, Kapan.

V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři (marzpet), jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta volený Radou starších hlavního města, vzešlou z komunálních voleb.

 

 

Region

 

Population

(as of 01.01.2018)

Major cities

Population (as of 01.01. 2018)

Yerevan (city)

1 077 600

-

-

Aragatsotn

121 100

Ashtarak

17 200

Ararat

257 800

Artashat

19 800

Armavir

264 600

Armavir

28 200

Gegharkunik

229 700

Gavar

18 700

Lori

217 400

Vanadzor

79 300

Kotayk

251 600

Abovyan

44 600

Shirak

235 400

Gyumri

114 500

Syunik

138 400

Kapan

42 500

Tavush

123 500

Ijevan

20 500

Vayots Dzor

49 600

Yeghegnadzor

7 500

Source: www.armstat.am

 

 

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013 2014 2015 2016 2017

Změna HDP (%)

3.4

 

 3.5

3.7

 

0.2

 

7.5

HDP na obyvatele

($)

3505

 

3405

 

3151

3525

 

3872

Inflace (%)

 

5.8

 

3.0

 

3.7

 

-1.4

2.6

Nezaměstnanost (%)

 16.9

17.6

 

17.7

 

17.9

 

17.8

Source: www.armstat.am

 

Makroekonomické údaje, leden-prosinec 2017, zdroj: ArmStat

 

 

Unit

 

2017

2017 vs. 2016,

%

Index of Economic Activity

%

x

107.7

Industrial production

mil. AMD

1 660 995.3

112.6

Agricultural production

mil. AMD

906 760.1

97.0

Construction

mil. AMD

415 873.3

102.2

Trade

mil. AMD

2 602 132.2

114.0

Services (excluding trade)

mil. AMD

1 453 515.5

114.4

Consumer price index

%

X

101.0

Electricity production

mil. kWh

7 762.9

106.1

The average nominal wage

AMD

194 259

102.9

Foreign trade turnover

mil. USD

6 425.6

126.9

- of which exports goods

mil. USD

2 242.9

125.2

- from the import of goods

mil. USD

4 182.7

127.8

 

Rok 2017 skončil pro Arménii v pozitivním trendu, jelikož země zaznamenala nejvyšší ekonomický růst v posledních 10 letech a to růst DPH o 7.5%. Tento trend byl posilován kladnými ekonomickými signály téměř ve všech oblastech ekonomické aktivity. Bylo to také zčásti způsobeno zotavením ruské ekonomiky a vzestupem cen komodit po celém světě, který vedl k vzestupu cen surovin, které Arménie vyváží.

V průběhu 1. čtvrtletí 2018 Arménie pokračovala v pozitivním růstu ekonomiky, přičemž tento růst předčil předpovědi mezinárodních finančních institucí a vládních míst. Drasticky nízká úroveň zahraničních investic (FDI) je na překážku dlouhodobým strategickým projektům a udržitelnému rozvoji obecně. Protože Arménie je malou zemí s otevřenou ekonomikou, bude vývoje dynamiky ve stávajícím roce stále značně závislý na vnějších faktorech, a to včetně výkonnosti ruské ekonomiky a odvozených ukazatelích (soukromé výdaje, cena zemního plynu atd.), celosvětové poptávce po komoditách atd.

 

Arménský průmyslový sektor je závislý na kovech, které představují přibližně 50% vyvážených produktů, a představuje 10% arménského HDP, přičemž polovina připadá na měď.

 

Pokud jde o domácí určující faktury, bude pokračovat negativní vliv zhoršeného podnikatelského prostředí, velice špatné infrastruktury a nedostatečné konkurence na růstový potenciál. Arménii se stále nedaří snížit vysokou míru nezaměstnanosti obyvatelstva, která na konci roku 2017 činila 17.8%. Nízké tlaky na trhu pracovních sil zadržují inflaci, která je 

od roku 2016 záporná. Očekává se však, že se celková inflace zvýší, a to v důsledku zvyšujících se cen potravin a komodit a také v důsledku opatření v monetární politice.

 

Očekává se, že stávající bilance zůstane v roce 2018 ve schodku. Převody a příjmy z vývozu v rámci běžného účtu rostly. Dovoz a zotavená domácí poptávka jsou však faktory, které běžný účet udržují v negativní bilanci.

 

Cestovní ruch: Celkový objem přicestovalých osob na obou letištích Arménie v průběhu měsíců leden-březen činil 525.079, což je o 9.3% více než za stejné období minulého roku, jak uvedlo oddělení civilní letecké přepravy. Pouze na mezinárodním letišti Zvartnots se počet cestujících za leden-březen 2018 zvýšil o 5.8%.

 

Výkonnost arménské ekonomiky: Index ekonomické aktivity pokračoval ve svém pozitivním trendu od své předchozí hodnoty, a konkrétně zaznamenal 8.6%-ní růst za první dva měsíce roku 2018. Tento pozitivní vývoj pokračuje.

Za rychlým tempem růstu indexu ekonomické aktivity stojí rychlý růst v oblasti průmyslu, stavebnictví, domácím obchodu a služeb. V oblasti zemědělství však v prvních dvou měsících došlo k opačnému trendu (o 0.1%), a to přesto, že údaje z února ukazují na meziroční zvýšení o 3.3.

 

Průmyslová produkce: V období leden-únor pokračoval průmysl ve svém pozitivním trendu, přičemž byl zaznamenán růst o 8.3% a bylo zde dosaženo celkové hodnoty 262.4 mil. USD. Dynamika tohoto rozvoje však není v rovnováze; růst za leden činil 13.9%, avšak růst v únoru činil 3.3%. Vývoj průmyslu mohl být velice nepříznivě ovlivněn pozastavením činnosti důlní společnosti Valex, která působí v severní Arménii. K dočasnému uzavření této společnosti, jenž se zabývá těžbou kovů, přispěly problémy s ochranou životního prostředí a znečištěním, obnova a renovace. Je však jasné, že uzavření výrazným způsobem sníží celkovou výkonnost tohoto odvětví i v budoucnu.

 

V odvětví zpracovatelského průmyslu, který má v oblasti průmyslové výroby největší podíl (57.7%) byl zaznamenán výrazný růst 18.4% za období prvních dvou měsíců 2018.

 

Služby: V období leden-únor byly obyvatelstvu Arménie poskytnuty služby v celkové hodnotě 237.1 mil. USD. Národní statistická služba (NSS) Arménie uvádí, že tento růst lze přičíst vzestupem téměř ve všech kategoriích služeb: objem v oblasti veřejného stravování se zvýšil o 21.9%, v oblasti profesních, technických a vědeckých činností o 18.4%, v oblasti zdravotnictví o 32.3%, v oblasti transakcí s realitami 13.2%, v oblasti informační a komunikační 7.6%, v oblasti administrativních a podpůrných činností 24,9%, v oblasti finančních a pojišťovatelských aktivit 19.1%, v oblasti kultury, zábavy a ostatních aktivit 13,7% a objem v oblasti přepravních služeb vzrostl o 15.2%.

 

V oblasti služeb i nadále vede finanční sektor, s celkovým objemem 51.704 AMD (107.3 mil. USD), přičemž značný podíl zde připadá na bankovní sektor.

 

V období leden-únor zaznamenal výrazný růst také domácí obchod, přičemž objem obchodu činil 745.1 mil. USD, což představuje nárůst o 17.4 %. Tempo růstu v lednu a v únoru bylo přibližně stejné. Tento růst byl zaznamenán jak v oblasti maloobchodu tak i velkoobchodu, kde došlo ke zvýšení o 5.1% a 34.1%. Především došlo ke zvýšení obchodu s automobily, které

mají na domácím obchodu podíl 4.1%, přičemž toto zvýšení přesahovalo hodnotu 20%. V oblasti stavebního průmyslu došlo k zotavení z loňské recese a počínaje říjnem byl zaznamenán růst. V období prvních dvou měsíců roku 2018 došlo v oblasti stavebnictví ke zvýšení o 22,7%, přičemž celkový objem zde činil 44.9 mil. USD. Zemědělství je od loňského roku v recesi, s výjimkou října, kdy byl zaznamenán růst o 34.7%. Celkový ukazatel však do konce roku zůstával záporný. Na začátku roku 2018 zůstala tato situace beze změny. V lednu došlo k poklesu o 0.4. V únoru však došlo k nepatrnému zotavení. V důsledku toho arménské zemědělství vyprodukovalo objem v celkové hodnotě 94.1% celkového výstupu, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku znamená pokles o 0.1%.

 

NSS uvádí, že spotřební ceny v období prvních dvou měsíců stouply o 3.1%. Podíl na tomto trendu mají ustanovení nového daňového řádu, která vstoupila v platnost v lednu 2018. Tato ustanovení se především vztahují na ceny paliv, což mělo následný vliv také na ceny jiných komodit.

 

V období leden – únor se měsíční mzda zvýšila o 5.8% a její průměrná výše činila 169.609 AMD (352.0 USD). V období leden-únor se průměrný plat v nestátním sektoru zvýšil o 7%, zatímco veřejný sektor zaznamenal zvýšení pouze 2.7%. Toto číslo je nižší než zvýšení spotřebitelských cen, což znamená další zátěž pro obyvatelstvo.

 

Fiskální politika: V období leden-únor činil daňový výběr 153.662,1 mil. AMD (318.7 mil. USD), což znamená pokles o 11.1% ve srovnání s loňským rokem. V porovnání s předchozím obdobím jsou výdaje mnohem nižší a činí 327 mil. USD, což odpovídá vládnímu programu na konsolidaci rozpočtu.

 

Veřejné zadlužení Arménie: Ačkoli vláda vyjádřila svou vůli snížit tlak na externí výpůjčky prostřednictvím více cílených půjček od mezinárodních věřitelů, v prvních dvou měsících roku 2018 pokračovala ve zvyšování veřejného zadlužení.

 

Podle údajů NSS činil veřejný dluh Arménie na konci února 6.851.213 mil. USD (což se rovná 59.3% HDP země) a to znamená zvýšení o 1.13% ve srovnání s údajem z konce prosince roku 2017.

 

Tento nárůst byl vyvolán zvýšením jak vnějších tak i domácích výpůjček. Stojí za zmínku, že vnější zadlužení vlády zaznamenalo nárůst o dalších 507 mil. USD od konce prosince 2018.

 

 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Údaje v mil. dramů

 

 

2013

2014

2015

2016 2017

Příjmy

1 071 370.6

1 137 096.9

1 147 178.2

1 171 107.3

1 237 155.5

Výdaje

1 142 890.4

1 168 863.6

1 378 376.7

1 427 498.1

1 503 883.4

Saldo

-71 519.9

-31 766.7

-231 198.5

-272 510.2

-266 727.9

 

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, www.armstat.am

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2013

2014 2015 2016

2017

Běžný účet

-839

- 849

-279

-285.5 -399.9

Kapitálový účet

76

70

65.3

34.9

46.3

Finanční účet

-1030

-844

-380.4

-459.8

-465.6

Zahraniční zadluženost

3785

4 405

5 077.7

 5 494.9

 5 574.7

Dluhová služba

1705

1 253

1 506

-

 -

Devizové rezervy

 

 2 252 1 489  1775 -  

 

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

 

Banky

1 "ACBA-CREDIT-BANK AGRICOL" CJSC

Address: Byron str.1, Yerevan

Branches: 58

Contacts:

Phone: 318 888

Fax: 54-34-85

E-mail: acba@acba.am

Web: www.acba.am

SWIFT:AGCAAM22 TPIN: 02520007

 

2."Ameriabank" CJSC

Address: Grigor Lusavorich p.9, Yerevan

Branch: 13

Contacts:

Phone: 561 111,

Fax: 513 133

E-mail: info@ameriabank.am

Web: www.ameriabank.am

SWIFT: ARMIAM22, TPIN: 02502212

 

3. "Anelik Bank" CJCS

Address: Vardanants str. 13, Yerevan

Branch: 13

Contacts:

Phone: 593 333; 060 273 333; TELEX: ANELSU

Fax: 22-65-81

E-mail: anelik@anelik.am

Web: www.anelik.am

SWIFT: ANIKAM22, TPIN: 00005409

 

4. "ARARATBANK" CJSC

Address: Pushkin str. 19, Yerevan

Branch: 63

Contacts:

Phone: 59-23-23

Fax: +374 39 07033

E-mail: araratbank@araratbank.am

Web: www.araratbank.am

SWIFT: ARMCAM22, TPIN: 02500518

 

5. "Ardshinbank" CJSC

Address: G.Lusavorchi 13 and G. Lusavorchi 13/1, Yerevan

Branch: 66

Contacts:

Phone: 528 513, TELEX 243 286 LALA AM

Fax: 56 74 86

E-mail: office@ashib.am

Web: www.ashib.am

SWIFT: ASHBAM22, TPIN: 02566492

 

6. "ARMBUSINESSBANK" CJSC

Address: Nalbandyan str. 48, Yerevan

Branch: 50

Contacts:

Phone: 592 010, 592 015

Fax: 592 064

E-mail: info@armbusinessbank.am

Web: www.armbusinessbank.am

SWIFT: ARMNAM 22 TPIN: 01500362

 

7."ARMECONOMBANK" OJSC

Address: Amiryan str. 23/1, Yerevan

Branch: 48

Contacts:

Phone: 510 910

Fax: 53-05-06

E-mail: bank@aeb.am

Web: www.aeb.am

SWIFT: ARECAM22, TPIN: 02201405

 

8. "ArtsakhBank" CJSC

Address: 3 Kievyan str., Yerevan

Branch: 22

Contacts:

Phone: 0479 43412, TELEX (684) 243 385 BANK AM,

Fax: (37473) 71542

E-mail: info@artsakhbank.am

Web: www.artsakhbank.com

TPIN: 90001386

 

9. "Converse Bank Corp"

Address: V. Sargisyan str. 26/1, Yerevan

Branch 34

Contacts:

Phone: 511200, 511211, 511205, TELEX:243139 PBCON RU, 111 780 HOR RU

Fax: (885) 3906195

E-mail: post@conversebank.am

Web: www.conversebank.am

SWIFT: COVBAM22, TPIN: 00000291

 

10. "HSBC Bank Armenia" CJSC

Address: Teryan str. 66, Yerevan

Branch: 9

Contacts:

Phone: 060 655 000

Fax: 060 655 501

E-mail: hsbc.armenia@hsbc.com

Web: www.hsbc.am

SWIFT: MIDLAM22, TPIN: 02514855

 

11. "Inecobank" CJSC

Address: Tumanyan str. 17, Yerevan

Branch: 27

Contacts:

Phone: 510 510

Fax: 510 573

E-mail: inecobank@inecobank.am

Web: www.inecobank.am

SWIFT: INJSAM22, TPIN: 02518512

 

12. "Unibank" CJSC

Address: Charents str. Building12, Yerevan

Branch: 46

Contacts:

Phone: 595 555, TELEX: 243313 UNI AM

Fax: 555 140

E-mail: unibank@unibank.am

Web: www.unibank.am

SWIFT: UNIJAM22, TPIN: 02559077

 

13. "VTB Bank Armenia" CJSC

Address: Nalbandyan str. 46, Yerevan

Branch 66

Contacts:

Phone: (+37410) 513 749, (+3748000) - 8787

Fax: (+37410) 56-55-78

E-mail: headoffice@vtb.am

Web: www.vtb.am

SWIFT: ARMJAM22, TPIN: 00400222

 

14. EVOCABANK CJSC

Address: Armenia, 0010, Yerevan
Hanrapetutyan St., 44/2 Building

Head Office

Contacts:

Phone: (+37410) 605555, 562036, 582977

E-mail: hello@evocabank.am

Web: www.evocabank.am

SWIFT: PRML AM 22

 

 

 

Pojišťovny

 

1. ARMENIA INSURANCE / RASCO INSURANCE

Address: 10 Northern ave., Areas 1

Tel: 011 560 404 010; 010 560 404

E-Mail: info@armeniainsurance.am

URL: www.armeniainsurance.am

 

 

2. ARMENIAN MOTORS INSURANCE BUREAU Insurance company

Address: 22 Hanrapetutyan str.

Tel: 580032 580034 580043 Hot line

E-Mail: info@paap.am

URL: www.paap.am

 

 

3. AvantGuard RISK SOLUTIONS Insurance company

Address: 11 Khanjyan str., 2 floor

Tel: 060447171 099040581

E-Mail: info@avant-guard.am

URL: www.avant-guard.am

 

 

4. Five Ways

Address: Yerevan, 0012, 11 Komitas Ave.

Tel: 010325532, 096325532

E-Mail: fivewaystravel@gmail.com

URL: www.fiveways.am

 

 

5. INGO ARMENIA

Address: Hanrapetutyan St., 51, 53, Areas 47, 48, 50, Yerevan

Contact: Phone: + 374-10-543 134

E-Mail: info@ingoarmenia.am

URL: www.ingoarmenia.am

 

 

6. NAIRI INSURANCE

Address: 10/110 V. Sargsyan str., Piazza Grande business center

Tel: 539 457; 539 468, 060 500 060

Fax: 543 594

E-Mail: nairi@nairi-insurance.am

URL: www.nairi-insurance.am

 

 

7. PRIME INSURANCE

Address: Proshyan str. 2/1, 19 area, Yerevan, Armenia

Tel: 526 418 526431 # 11

Fax: 526441 # 18

E-Mail: prime@prime-insurance.com

URL: www.prime-insurance.com

 

8. “RESO” CJSC

Address: Komitas ave. 62

Tel: 060 275 757

E-Mail: info@reso.am

URL: www.reso.am

 

9. ROSGOSSTRAKH ARMENIA

Address: Northern ave. 1

Tel: 591 010 Office; 311 010 In case of accidents

E-Mail: info@rgs.am

URL: www.rgs.am

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém (všechny zákony a jiné užitečné informace jsou k dispozici v AJ a RJ na webových stránkách Státní daňové služby Arménské republiky www.taxservice.am) spočívá na šesti druzích daní:

 • daň ze zisku – 20 % (viz. Zákon o dani ze zisku)
 • daň z příjmu – V případě platu až do výše 150 000 AMD je daň z příjmů 23% zdanitelného příjmu. 150 000 - V případě registrovaného platu ve výši 2 000 000 AMD je daň z příjmů 34 500 AMD plus 28% z částky přesahující 150 000 AMD. V případě platu převyšujícího 2 000 000 dramů je daň z příjmů 552 500 AMD plus 36% z částky přesahující 2 000 000 AMD (Podle daňového řádu RA).
 • DPH – 20 %
 • Povinný akumulační důchodový systém - 10% základního příjmu. Pokud je základní příjem menší než 500 000 dramů, 5 procent bude vyplaceno jednotlivci a dalších 5 procent ze strany státu. Pokud základní příjem přesáhne 500 000 dramů, stát zaplatí 25 000 dramů a jednotlivec ztratí 25 000 dramů, ale méně než 10 000 měsíčních mezd, ale ne více než 25 000 dramů za měsíc.
 • Fond pojištění vojáků - Poplatek činí 1 000 dramů za měsíc.
 • spotřební daň – sazby viz. Zákon o spotřební dani
 • daň z majetku – aplikuje se na nemovitosti, dopravní prostředky, sazby podle hodnoty majetku viz. Zákon z daní z majetku
 • daň z půdy – viz. Zákon o dani z půdy

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: