Arménie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Česky:      Arménská republika
 • Arménsky:      Hajastani Hanrapetutjun
 • Rusky: Республика      Армения
 • Anglicky:      Republic of Armenia

Stručná charakteristika politického systému

Arménie je prezidentskou republikou, legislativu představuje jednokomorové Národní shromáždění se 131 poslanci, kteří jsou voleni na čtyři roky smíšeným volebním systémem (90 mandátů je voleno poměrným systémem a 41 většinovým).

Poslední parlamentní volby proběhly dne 6. května 2012. Zvítězila v nich dosud vládní Republikánská strana (70 mandátů), před stranou Prosperující Arménie (36 mandátů), Arménským národním kongresem (7 mandátů), stranou Vláda zákona (6 mandátů), Arménskou revoluční federací (5 mandátů) a stranou Dědictví (4 mandáty), do parlamentu prošli rovněž 3 nezávislí kandidáti.

Poslední prezidentské volby se uskutečnily 18. 2. 2013, zvítězil v nich již v prvním kole dosavadní prezident a šéf Republikánské strany Serž Sargsjan.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Premiér: Hovik Abrahamyan

Vicepremiér, ministr pro mezinárodní ekonomickou integraci a reformy: Vache Gabrielyan

Ministr zahraničních věcí: Edward Nalbandian

Ministr zdravotnictví: Armen Muradyan

Ministr hospodářství: Artsvik Minasyan

Ministerstvo spravedlnosti: HovhannesManukyan

Ministr ochrany životního prostředí: AramaisGrigoryan

Ministr zemědělství: Sergo Karapetyan

Ministr energetiky a přírodních zdrojů: Levon Yolyan

Ministr školství a vědy: Levon Mkrtchyan

Ministryně kultury: Hasmik Poghosyan

Ministr sportu a mládeže: Gabriel Ghazaryan

Ministr obrany: Seyran Ohanyan

Ministr práce a sociálních věcí: Artem Asatryan

Ministr dopravy a spojů: Gagik Beglaryan

Ministr městského rozvoje: Narek Sargsyan

Ministr financí: Gagik Khachatryan

Ministr pro mimořádné situace: Armen Yeritsyan

Ministryně diaspory: Hranush Hakobyan

 Pozn.: Arménie nemá ministerstvo vnitra, jeho funkce plní Policie AR a částečně Služba národní bezpečnosti

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Údaje k 1. 1. 2016:

 • Počet obyvatel: 2 977 092, z toho ve městech: 1 910 200, na venkově: 1 066 892
 • Hustota na km2: 110,1
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 1 315 800

Zdroje: www.armstat.am a www.gov.am

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

Průměrný roční přírůstek:

 • 2011: 0,03%
 • 2012: 0,25%
 • 2013: 0,41%
 • 2014: 0,47%
 • 2015: 0,43%

Demografické složení (r. 2015):

ženy: 1,591,406, tj. 53.5%

muži: 1,385,685, tj. 46.5%

Věkové rozvrstvení obyvatelstva (rok 2015):

 • 0–14 let: 531.571, tj. 17,6%
 • 15–65 let: 2.187.467, tj. 72,4%
 • nad 65 let: 303.828, tj. 10,1%

Průměrná délka života (v roce 2015):

 • populace: 75 let
 • muži: 71,8 let
 • ženy: 78,1 let

Zdroj: www.armstat.am

Národnostní složení

 • 97,9 %    Arméni
 • 1,3 %      Jezídi
 • 0,5 %      Rusové
 • 0,3 %      ostatní

V Arménii žije více než 20 národnostních skupin. Kromě výše uvedených dále Řekové, Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, Gruzínci, Romové, Mordvini, Osetinci, Udové a Tatové.

Náboženské složení

 • Arménská      apoštolská církev 94,7 %,
 • jiné      křesťanské církve 4 %,
 • Jezídi      1,3 %

K jiným křesťanským církvím patří baptisté a presbytariáni. V zemi působí Římskokatolická církev a Mechitaristická katolická církev (kongregace benediktinských mnichů Arménské katolické církve).  JezídštíKurdové žijí hlavně v západní části země a praktikují jezídismus. V zemi žije malá židovská komunita (cca 700 lidí). Část Kurdů vyznává sunnitský islám.

Zdroj: www.armstat.am

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na 11 provincií (arménsky „marz“):

 • Aragatsotn,      Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik, Tavush,      VajotsDzor, Yerevan.

Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gyumri (dříve Leninakan), Hrazdan, Vanadzor (dříve Kirovakan), Ijevan, Alaverdi.

V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři (marzped), jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta volený Radou starších hlavního města, vzešlou z komunálních voleb.

Kraj

Počet obyvatel

Z toho ve městech

Jerevan

1,103,488

 

Aragatsotn

132,925

Ashtarak              18,834

Ararat

260,367

Artashat               22,269

Armavir

265,770

Armavir                29,319

Gegharkunik

235,075

Gavar                    20,765

Kotayk

254,397

Abovyan               43,495

Lori

235,537

Vanadzor              86,199

Shirak

251,941

Gyumri                121,976

Syunik

141,771

Kapan                    43,190

Tavush

128,609

Ijevan                    21,081

Vayots Dzor

52,324

Yeghegnadzor          7,944

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

2015

Změna HDP (%)

4,7

7,2

3,4

3,5

3,7

HDP na obyvatele ($)

3 422

3 351

3 505

3 405

3 151

Inflace (%)

7,7

2,6

5,8

3,0

3,7

Nezaměstnanost (%)

18,4

17,3

16,9

17,6

18,5

Makroekonomické údaje, leden – prosinec 2015, zdroj: ArmStat

 

Jednotka

1-12/2015

1-12/2015   vs. 1-12/2014, %

Index   ekonomické aktivity

%

 

 

Průmyslová   výroba

mil.   AMD

1 327 075,5

105,2

Zemědělská   výroba

mil.   AMD

1 002 238,9

111,7

Stavebnictví

mil.   AMD

457 208,8

100,3

Obchod

mil.   AMD

2 282 261,8

92,0

Služby   (bez obchodu)

mil.   AMD

1 188 902,3

102,7

Index   spotřebitelských cen

%

-

103,7

Výroba   elektřiny

mil.   kWh

7 798,2

100,6

Průměrná   nominální mzda

AMD

184   441

107,7

Zahraniční   obchod, obrat

mil.   USD

4 740,9

79,4

-   z toho vývoz zboží

mil.   USD

1 486,9

96,1

-   z toho dovoz zboží

mil.   USD

3 254,0

73,5

 

Zahraniční dluh AM za rok 2015 činil 5,071 mld. USD, což je o 14% nebo 629,5 mil. USD více než v roce 2014. Zahraniční zadluženost AM dosáhla ke konci 2015  4,309 mld. USD, což je o 13% víc než ukazatel roku 2014 a o 6% více než v listopadu 2015. Domácí zadluženost AM činila ke konci 2015 761,4 mil. USD, což je o 16 % více než ukazatel roku 2014 a o 1,3 % více než v listopadu 2015. AM zahraniční dluh dosáhne v roce 2016 49,4% HDP oproti 48,3% v roce 2015. 

Podle předběžných dat Národního statistického úřadu AM (NSS) činil obrat zahraničního obchodu AM v roce 2015 celkem 4740,9 mil. USD, což představuje 20,6% pokles oproti roku 2014. Objem vývozu za rok 2015 činil 1486,9 mil. USD, což představuje pokles o 3,9%. Tento pokles 2015 je dle ministra financí AM Gagika Khachatryana způsoben nižší poptávkou po domácích výrobcích na zahraničních trzích stejně jako problémy s vývozem a devalvací měny. Objem dovozu AM činil v roce 2015 3254 mil. USD a oproti roku 2014 poklesl o 26,5%.Důsledkem bylo negativní saldo zahraničního obchodu za rok 2015, které činilo -1767,1 mil. USD. I to však znamená zlepšení oproti roku 2014, kdy pasívum obchodní bilance AM dosáhlo -2882,3 mil. USD.

Za rok 2015 činila průmyslová výroba cca 1327,1 mld. AMD, což je o 5,2% více než ve stejném období v roce 2014. Hrubá zemědělská výroba dosáhla v roce 2015 hodnoty více než 1002,2 mld. AMD (růst o 11,7%), objem stavebnictví – cca 457,2 mld. AMD (růst o 0,3%). Oproti tomu obrat domácího obchodu dosáhl hodnoty 2282,3 mld. AMD (což znamená pokles o 8%) a objem služeb cca 1188,9 mld. AMD (růst o 2,7%).

Ceny průmyslových výrobků se v meziročním srovnání let v AM snížily o 0,8%.

Podle NSS růst spotřebitelských cen v lednu až prosinci 2015 ve srovnání se stejným obdobím r. 2014 činil 3,7%, z toho u potravin zvýšení cen dosáhlo 3,1%, u nepotravinářských výrobků to bylo 5,6%, tabáku a alkoholu 1,6% a služeb 3%. Celkem inflace za rok 2015 činila 3,7 %. 

Index ekonomické aktivity v AM vzrostl za rok 2015 o 3,1% ve srovnání s rokem 2014.

Míra nezaměstnanosti v roce 2015 činila 16,4 %.Počet nezaměstnaných registrovaných v regionálních centrech zaměstnanosti v AM v roce 2015 se zvýšil na 76,7tis. osob. K 31.12.2015 počet uchazečů o zaměstnání vzrostl ve srovnání s 12/2014 o 22,6% a činil 89 tis. osob, z nichž 76,7 tis. má status nezaměstnaných. V roce 2015 našlo zaměstnání 16,6 tis. osob, což je o 45,6% více než v roce 2014. Z tohoto počtu bylo na sezónní práce zaměstnáno 6285 lidí, na dočasnou práci 398 osob a na plný pracovní úvazek 9915 osob. Z celkového počtu zaměstnaných bylo 2873 mladých lidí, osob se zdravotním postižením bylo 696. Za rok 2015 bylo ze strany zaměstnavatelů nabídnuto celkem 7225 pracovních míst.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Údaje v mil. dramů

 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

880 851,0

946 193,4

1 071 370,6

1 137 096,9

1 147 178.2

Výdaje

986 509,2

1 006 102,2

1 142 890,4

1 168 863,6

1 378 376.7

Saldo

-105 658,2

-59 908,8

-71 519,9

-31 766,7

-231 198.5

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, www.armstat.am

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet

-1 318

-1 124

-1 104

-839

- 849

-279

Kapitálový účet

99

95

108

76

70

NA

Finanční účet

-1 318

-1 001

-751

-1 030

- 844

NA

Zahraniční zadluženost

2 440

2 565

2 684

2 215

3 785

4 405

Dluhová služba

917

855

958

1705

 1253

NA

 Zdroj: Světová banka

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

1.      "ACBA-CREDIT-AGRICOL BANK" CJSC

                        Address: Byron str.1, Yerevan

Branch: 56

Contact: Phone: 565 858

Fax: 54-34-85

E-mail: acba@acba.am

Web: www.acba.am

SWIFT: TPIN: 02520007

2.     "Ameriabank" CJSC

Address: Grigor Lusavorich str.9, Yerevan

Branch: 13

Contact: Phone: 58-99-06, 56-11-11, 56-43-19

Fax: 56-59-58

E-mail: info@ameriabank.am

Web: www.ameriabank.am

SWIFT: ARMIAM22, TPIN: 02502212

3.     "Anelik Bank" CJCS

Address: Vardanants str. 13, Yerevan

Branch: 13

Contact: Phone: 593 300, 593 301 TELEX: ANELSU

Fax: 22-65-81

E-mail: anelik@anelik.am

Web: www.anelik.am

SWIFT: ANIKAM22, TPIN: 00005409

4.     "ARARATBANK" CJSC

Address: Pushkini str. 19, Yerevan

Branch: 51

Contact: Phone: 59-23-23

Fax: 54-78-94

E-mail: araratbank@araratbank.am

Web: www.araratbank.am

SWIFT: ARMCAM22, TPIN: 02500518

5.     "Ardshinbank" CJSC

Address: G.Lusavorchi 13, Yerevan

Branch: 55

Contact: Phone: 54 04 04

Fax: 56 74 86

E-mail: office@ashib.am

Web: www.ashib.am

SWIFT: ASHBAM22, TPIN: 02566492

6.     "AreximBank-Gazprombank Group" CJSC

Address: Northern ave. 6, No 10, Yerevan

Branch: 16

Contact: Phone: (374 10) 514 040

Fax: (374 10) 514 060

E-mail: info@areximbank.am

Web: www.areximbank.am

SWIFT: RKASAM22, TPIN: 02540791

7.      "ARMBUSINESSBANK" CJSC

Address: Nalbandyan str. 48, Yerevan

Branch: 46

Contact: Phone: 592 020, 060 372500

Fax: 592 064

E-mail: info@armbusinessbank.am

Web: www.armbusinessbank.am

SWIFT: ARMNAM 22, TPIN: 01500362

8.     "ARMECONOMBANK" OJSC

Address: Amiryan str. 23/1, Yerevan

Branch: 40

Contact: Phone: 510 910

Fax: 53-89-04

E-mail: bank@aeb.am

Web: www.aeb.am

SWIFT: ARECAM22, TPIN: 02201405

9.     "Armenian Development Bank" OJSC

Address: Paronyan str. 21/1, Yerevan

Branch: 9

Contact: Phone: 591 515

Fax: 591 462

E-mail: info@armdb.com

Web: www.armdb.com

SWIFT: ARDEAM22, TPIN: 00000826

10. "ArmSwissBank" CJSC

Address: Vazgen Sargsyan str.10 Yerevan

Contact: Phone: 52-95-93, 060 757-000

Fax: 52-95-91

E-mail: info@armswissbank.am

Web: www.armswissbank.am

SWIFT: ARSGAM22, TPIN: 02574955

11.   "ArtsakhBank" CJSC

Address: 3 Kievyan str., Yerevan

Branch: 22

Contact: Phone: 060 747767

Fax: 060 747739

E-mail: info@artsakhbank.am

Web: www.artsakhbank.com

TPIN: 90001386

12.  "BTA BANK" CJSC

Address: Nalbandyan 48/1, Yerevan

Branch: 5

Contact: Phone: 54-76-45

Fax: 54-76-49

E-mail: bta@bta.am

Web: www.bta.am

SWIFT: BTAIAM22, TPIN: 08602169

13.  "Byblos Bank Armenia" CJSC

Address: Amiryan str.18/3, Yerevan

Branch: 3

Contact: Phone: 53-03-62

Fax: 53-52-96

E-mail: infoarm@byblosbank.com

Web: www.byblosbankarmenia.am

SWIFT: BYBAAM22, TPIN: 01505323

14. "Converse Bank Corp"

Address: V. Sargisyan str. 26/1, Yerevan

Branch: 34

Contact: Phone: 511200, 511211

Fax: 511212

E-mail: post@conversebank.am

Web: www.conversebank.am

SWIFT: COVBAM22, TPIN: 00000291

15.  "HSBC Bank Armenia" CJSC

Address: Teryan str. 66, Yerevan

Branch: 9

Contact: Phone: 060 655 000

Fax: 060 655 501

E-mail: hsbc.armenia@hsbc.com

Web: www.hsbc.am

SWIFT: MIDLAM22, TPIN: 02514855

16. "InecoBank" CJSC

Address: Tumanyan str. 17, Yerevan

Branch: 27

Contact: Phone: 510 510

Fax: 510 573

E-mail: inecobank@inecobank.am

Web: www.inecobank.am

SWIFT: INJSAM22, TPIN: 02518512

17.  "Mellat Bank" CJSC

Address: Amiryan str.6, Yerevan

Contact: Phone: 58-17-91

Fax: 54-08-85

E-mail: mellat@mellatbank.am

Web: www.mellatbank.am

SWIFT: BKMTAM22, TPIN: 26501718

18. "Panarmenian bank" OJSC

Address: G. Lusavorchi 9, Yerevan

Contact: Phone: 568 000

Fax: 54-3945

E-mail: info@panarmenianbank.am

Web: www.panarmenianbank.am

19. "ProCredit Bank" CJSC

Address: Teryan str.105/1, Yerevan

Branch: 11

Contact: Phone: +374 11 20 20 20

Fax: +374 11 20 20 21

E-mail: info@procreditbank.am

Web: www.procreditbank.am

TPIN: 02587698

20. "Prometey Bank" LLC

Address: Hanrapetutian str.44/2, Yerevan,

Branch: 10

Contact: Phone: 56-20-36, 52-17-05

Fax: (3741) 54-57-19

E-mail: info@prometeybank.am

Web: www.prometeybank.am

SWIFT: PRMLAM22, TPIN: 00001182

21.  "RIETUMU BANKA" Representaion JSC

Address: V. Sargsyan 10, 92 room, Yerevan

Contact: Phone: +374 10 565 299, +374 60 565299

Fax: +374 10 565299

E-mail: armenia@rietumu.lv

Web: www.rietumu.com

22. "Russian Agricultural Bank" JSC Representation in RA

Address: V. Sargsyan 26/1, Yerevan

Contact: Phone: +374-10-529271, +374-77-884422

E-mail: arturshekyan@mail.ru

Web: www.rshb.ru

23. "UniBank" CJSC

Address: Charents str. building12, Yerevan

Branch: 47

Contact: Phone: 595 555

Fax: 555 140

E-mail: unibank@unibank.am

Web: www.unibank.am

SWIFT: UNIJAM22, TPIN: 02559077

24."VTB Bank Armenia" CJSC

Address: Nalbandyan str. 46, Yerevan

Branch: 66

Contact: Phone: (+37410) 513 749, (+3748000) - 8787

Fax: (+37410) 56-55-78

E-mail: headoffice@vtb.am

Web: www.vtb.am

SWIFT: ARMJAM22, TPIN: 00400222

 

Pojišťovny 

 

 1. ARMENIA INSURANCE / RASCO INSURANCE

Address:  10 Northern ave., 1 areas 

Tel: 011560404

E-Mail:  info@armeniainsurance.am

URL:  www.armeniainsurance.am

 1. ARMENIAN MOTORS INSURANCE BUREAU Insurance company

Address:  22 Hanrapetutyan str. 

Tel:  580032   580034 Hot line   580043 

E-Mail:  info@paap.am

URL:  www.paap.am

 1. AVANTGUARD RISK SOLUTIONS Insurance company

Address:  11 Khanjyan str., 2 floor 

Tel:  060447171   099040581 

E-Mail:  info@avant-guard.am

URL:  www.avant-guard.am

 1. Cascade Service Insurance company

Address: Yerevan, 0009, 42 Isahakyan St.

Tel: 091406975, Fax: 010569908

E-Mail: cascade-service@netsys.am

 1. EmInsurance company

Address:  Yerevan, 0041, 124 Erebuni St.

Tel:  010435536, 077496017

E-Mail:  emotions.insurance.2010@gmail.com

URL:  www.eminsurance.wordpress.com

 1. "Five Ways" Insurance company

Address: Yerevan, 0012, 11 Komitasi Ave.

Tel: 010325532, 096325532

E-Mail: fivewaystravel@gmail.com

URL: www.fiveways.am

 1. INGO ARMENIA Insurance company

Address:  Hanrapetutyan St., 51, 53, Areas 47, 48, 50, Yerevan

Tel:  call center: +374-10-592121

E-Mail:  info@ingoarmenia.am

URL:  www.ingoarmenia.am

 1. NAIRI INSURANCE

Address:  10/110 V. Sargsyan str., Piazza Grande business center 

Tel:  536494   060500060 

Fax:  543594 

E-Mail:  nairi@nairi-insurance.am

URL:  www.nairi-insurance.am

 1. PRIME INSURANCE BROKER

Address:  Proshyan str. 2/1, 19 area, Yerevan, Armenia 

Tel:  526431#11   526418 

Fax:  526441#18 

E-Mail:  prime@prime-insurance.com

URL:  www.prime-insurance.com

 1. RESO Insurance company

Address:  Komitas ave. 62 

Tel:  060275757 

E-Mail:  info@reso.am

URL:  www.reso.am

 1. RESOLUTION APAHOVAGRAKAN BROKER

Address:  Vardanants str. 18/1 

Tel:  527428   548092   547883 

Fax:  526330 

E-Mail:  recon@arminco.com

URL:  www.recon.am

 1. ROSGOSSTRAKH-ARMENIA Insurance company

Address:  Northern ave. 1 

Tel:  591010 Office,   311010 In case of accidents 

E-Mail:  info@rgs.am

URL:  www.rgs.am

 1. ROYAL INSURANCE Insurance company

Address:  17 Nalbandyan str., Yerevan, Armenia 

Tel:  528062 

Fax:  526740 

E-Mail:  info@insurer.am

URL:  www.insurer.am

 1. "SIL INSURANCE" Insurance Closed Joint-Stock Company

Address: Armenia, 0010, Yerevan, Arami St., 3 Building

Tel: +374-10-580000 , +374-60-505544

E-Mail: info@silinsurance.am

URL: www.silinsurance.am

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém (všechny zákony a jiné užitečné informace jsou k dispozici v AJ a RJ na webových stránkách Státní daňové služby Arménské republiky www.taxservice.am) spočívá na šesti druzích daní:

 • daň ze zisku – 20 % (viz. Zákon o dani ze      zisku)
 • daň z příjmu – základní sazby podle výše      měsíčního příjmu: do 80 tisíc AMD 10 %, nad 80 tisíc AMD 8 tisíc ADM      plus 20 % částky převyšující 80 tisíc AMD (viz. Zákon o dani z příjmu)
 • DPH – 20 %
 • spotřební daň – sazby viz. Zákon o spotřební      dani
 • daň z majetku – aplikuje se na nemovitosti,      dopravní prostředky, sazby podle hodnoty majetku viz. Zákon z daní z      majetku
 • daň z půdy – viz. Zákon o dani z půdy

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: