Botswana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Botswanská republika (Botswana, ang. Republic of Botswana)

Hlava státu: prezident Seretse Khama Ian Khama (od 1. dubna 2008, kdy se jako viceprezident ujal úřadu po rezignaci předchozího prezidenta, poté se stal prezidentem jako předseda vítězné strany ve volbách v říjnu 2009 a říjnu 2014), prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále Botswanské republiky.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 2 262 485 (2015)

Míra porodnosti (na 1000 obyv.): 23,56 %

Národnostní složení:

 • 79% - Tswana
 • bantuská etnika (Kalanga, Yeyi, Ndebele, Herero), bušmeni (Basarwa), běloši a Asiaté

Náboženské složení:

 • 30 % - tradiční animistická náboženství
 • 70 % - křesťané

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

7081,7 7117,7 7504,7 6 149,7 5 082 -

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

15,3 14,7 15,88 14,41 10,95 -

HDP růst (%)

4,5 11,3 4,1 -1,7 2,9 4,1

Inflace (%, dle MMF)

7,5 7,7 3,9 3,0 2,8 3,5

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017

 

Poté, co se země úspěšně vzpamatovala z recese v roce 2009 a zaznamenávala úspěšný růst, došlo v 2015 k jeho zpomalení způsobeném oslabením poptávky po diamantech a poklesem cen surovin (podílejí se z více než 80 % na HDP). Následně během roku 2016 došlo k mírnému oživení díky růstu exportu a projektům zejména mimo těžební průmyslu. Do budoucna se očekává výraznější růst díky projektům v infrastruktuře, výstavbě elektráren, škol a dalších. Během předchozího období také došlo ke snížení příjmů do státní pokladny a rozpočtovém deficitu ve výši cca 0,7 % HDP v roce 2016. Podobně jako další země jižní Afriky navíc Botswana zažívá největší sucha za posledních několik let, která mohou mít dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku země.

Díky úspěšné politice centrální banky a nízkým cenám ropy se daří snižovat úroveň inflace, která je v současné době na úrovni 3,5 %. Spadá tedy tak do inflačního cílu, který je mezi 3-6 %. Finanční sektor země je stabilní a dobře kapitalizovaný. Úroková míra se drží na úrovni V 8/2015 centrální banka snížila klíčovou úrokovou sazbu z 6,5 % na 6 %.

Z pohledu Global Competitiveness Report 2016/2017 se Botswana polepšila o 7 příček na 64. místo z původního 71. místa ze 140 hodnocených zemí (na čtvrtém místě mezi zeměmi subsaharské Afriky).

I přes dlouhodobý růst se země potýká s vysokou mírou chudoby a nerovnosti distribuce příjmů. I když se daří míru chudoby snižovat, je jí zasaženo 19 % obyvatel země, zejména ve venkovských oblastech. Nezaměstnanost dosahuje 18 % a země je zasažena epidemií HIV/AIDS (postižena více než pětina dospělého obyvatelstva). 

Botswana má rozsáhlé zásoby uhlí, s ohledem na změnu klimatu však musí hledat další možnosti pro výrobu elektrické energie (průzkumy zásob plynu). Botswana má problémy s rekonstrukcí elektrárny Morupule B, která se stále opožďuje, záložní dieselové elektrárny jsou v podstatě v provozu neustále. Pokud jde o obnovitelné zdroje energií, náklady na výrobu solární energie a dodávky do sítě jsou dosud velmi vysoké, ale s vývojem technologií se snižují. Botswana tuto možnost aktivně zkoumá (s nezávislými dodavateli). Během 3 let by se podle prohlášení vlády měla Botswana dostat z energetické krize a být schopna naopak elektřinu vyvážet.

Za perspektivní obory je považována těžba mědi, uranu a uhlí – podmínkou pro jejich úspěšný rozvoj jsou ale investice do infrastruktury včetně železniční. 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy státního rozpočtu 41 649 48 643 54 032 53 774  50 565
Výdaje státního rozpočtu 40 736 41 730 50 564 55 961  54 454
Saldo - 365 5 053 2 918 5 972  -3 889

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (2015, 2016 odhady), mil. Pula

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

2016

Platební bilance (mld. USD) 46 1,32 2,496 1,2 1,12
Veřejný dluh vůči HDP (%) 18,9 17,6 17,9 17,2 16,9
Zahraniční zadluženost (mld. Pula) -7,23 -4,65 -9,86 -15,25 24

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (2015-2016 odhady)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Seznam komerčních bank, které působí v Botswaně, lze nalézt na stránkách centrální banky: http://www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2009103015021-banks

Patří k nim např.:

 • Barclays Bank of Botswana Ltd. (založena 1950 - britská banka Barclays Bank)
 • Standard Chartered Bank Botswana Ltd. (založena 1950 - britská Standard Chartered Bank)
 • First National Bank of Botswana Ltd. (založena 1991 - jihoafrická First National Bank)
 • Stanbic Bank Botswana Ltd. (založena 1992 - jihoafrická Standard Bank)
 • Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (založena 2000 - indická Bank of Baroda)
 • Bank of India (Botswana)

Dále zde působí řada nebankovních finančních institucí na podporu rozvoje Botswany, které jsou většinou v rukou státu. Jsou to např.:

 • National Development Bank (financování komerčních projektů v zemědělství)
 • Botswana Building Society (hypotéky pro domácnosti)
 • Botswana Savings Bank (venkovské oblasti - využívá poštovní sítě)
 • Botswana Development Corporation (hlavní investor ve spojení se zahraničními firmami a místními podnikateli - formou úvěrů i kapitálového podílu)

Také pojišťovnictví se rozvíjí a v zemi působí celá řada pojišťoven.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové příjmy nejsou pro státní rozpočet Botswany rozhodující příjmovou položkou.

Od 1. 7. 2002 byla zavedena daň z přidané hodnoty (VAT) ve výši 10 %, aktuální sazba je 12 %.

Daň z příjmu právnických osob činí 22 % (od finančního roku 2012, po zjednodušující reformě zavedené k 1.7.2011). Pro nerezidentní společnosti je však daň z příjmu 30 % (dříve byla 25 %; výhodnější se tak stává založit v Botswaně dceřinou firmu než působit na tomto trhu prostřednictvím pobočky zahraniční firmy).

Některá rozvojová odvětví (např. finanční sektor, zpracovatelský průmysl) mají pro místní firmy sníženou sazbu daně z příjmu na 15 %.

Sazba srážkové daně z dividend byla snížena z 15 % na 7,5 % od 1.7.2011.

Viz také LexAfrica.com

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: