Mapa globálních oborových příležitostí

Po dvou vydáních Mapy strategických příležitostí, která reagovala na proměnu poptávky ve světě v důsledku pandemie covid-19, přichází Ministerstvo zahraničních věcí České republiky s druhým vydáním Mapou globálních oborových příležitostí 2023/2024.

Tato, v pořadí již sedmá verze publikace, má za cíl zprostředkovat českým podnikatelům poptávkové signály ze zahraničí. Dále také příležitosti vyplývající z proměn ve světové ekonomice, strategické projekty, které vycházejí z národních investičních a podpůrných strategií, a v neposlední řadě rovněž investiční příležitosti pro české firmy.

Mapa globálních oborových příležitostí | MZV

Výrazných změn doznala elektronická verze publikace, která poprvé dostala svou digitální podobu. Naleznete ji na webu mzv.publi.cz. Elektronická „Mapa“ obsahuje množství interaktivních prvků, které propojují tištěnou verzi s verzí elektronickou.

Je možné ji prohlížet:

Cílem přechodu do online verze je nejen snížení rozsahu tištěné publikace, která je nyní s elektronickou verzí vzájemně propojena, ale také možnost interaktivní práce s Mapou dle preferencí čtenáře. Výhodou je také možnost průběžné aktualizace.

Mapa globálních oborových příležitostí 2023/2024 (mzv.publi.cz)

Příležitosti uvedené v Mapě oborových příležitostí jsou vytipovávány na základě statistických dat, která jsou následně upravena a doplněna ekonomickými diplomaty českých zastupitelských úřadů a proexportních agentur. Karty jednotlivých zemí obsahují širokou škálu praktických ekonomických informací.

Každá karta země obsahuje dvouleté výhledy odhadovaného makroekonomického vývoje. V části, ve které jsou představovány jednotlivé sektorové příležitosti, se dočtete o možnosti dodávek, o konkrétních plánovaných investicích nebo třeba změnách v chování spotřebitelů v zemi.

Publikace, jak již vyplývá z jejího názvu, se zaměřuje na příležitosti pro české podnikatele, a neobsahuje tak nevyčerpatelný seznam bariér trhu a jiných rizik. V této souvislosti MZV doporučuje využití Souhrnné teritoriální informace pro jednotlivé země, která je zastupitelskými úřady pravidelně aktualizována na portále BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/nazevzeme).

Archiv předchozích publikací