Mapa globálních oborových příležitostí

Tradiční kniha a databáze pro české exportéry, je dostupná již ve svém pátem aktualizovaném vydání pro roky 2019/2020. Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích a je dostupná jak v papírové, tak i v online verzi.

Zahraniční trhy se dnes rychle mění, a proto MZV přináší českým exportérům Mapu globálních oborových příležitostí, jejímž cílem je pomoct firmám na tyto změny flexibilně reagovat. Exportní příležitosti mohou české firmy v knize vyhledávat pomocí teritoriálního nebo sektorového klíče, případně pomocí HS kódů.

Příležitosti uvedené v Mapě oborových příležitostí jsou vytipovávány na základě statistických dat, která jsou následně upravena a doplněna ekonomickými diplomaty českých zastupitelských úřadů a proexportních agentur.

Karty jednotlivých zemí obsahují širokou škálu praktických ekonomických informací.

Zejména se jedná o údaje:

  • údaje o stavu ekonomiky
  • aktuálně platné obchodní dohody mezi státem a EU
  • přehled top 10 položek obchodní výměny s ČR
  • příležitosti pro české exportéry včetně komentáře k jednotlivým sektorům i exportní položky dle HS kódů
  • příležitosti v rozvojové spolupráci
  • exportní financování

Každá karta země obsahuje dvouleté výhledy odhadovaného makroekonomického vývoje. V části, ve které jsou představovány jednotlivé sektorové příležitosti, se dočtete o možnosti dodávek, o konkrétních plánovaných investicích nebo třeba změnách v chování spotřebitelů v zemi.

Příležitosti uvedené v Mapě oborových příležitostí jsou vytipovávány na základě statistických dat, která jsou následně upravena a doplněna ekonomickými diplomaty našich zastupitelských úřadů a proexportních agentur. Kromě doplnění knihy o příležitosti v oblasti rozvojové spolupráce najdete v knize i informace o exportním financování.

Mapa globálních oborových příležitostí 2019/20 (9,6 MB) – kompletní verze pro celý svět

Mapa strategických příležitostí

V říjnu 2020 připravilo Ministerstvo zahraničních věcí novou publikaci „Mapu strategických příležitostí“.

Publikace si klade za cíl nejen prezentaci aktuálních strategických sektorů, ale také i přispět k pochopení dopadů pandemie COVID-19 na proměny ekonomik vybraných zemí. Tyto proměny se sledují jak z fiskálního hlediska v reakci národních vlád, tak také v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

Mapa strategických příležitostí 2020-2021 (12,9 MB) – kompletní verze pro celý svět

Dle kontinentů: Evropa (5,1 MB)Austrálie_a_Oceánie (451 kB)Asie (3,5 MB)Amerika (1,8 MB)Afrika (1,8 MB)

Pravidelné novinky e-mailem