Desatero pro obchodování s USA

7. 10. 2015 | Zdroj: CzechTrade

motiv článku - Desatero pro obchodování s USA Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy se Spojenými státy americkými deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

1. Buďte sebevědomí

Jednání s americkými partnery nebývají jednoduchá, Američané umějí být velmi tvrdí vyjednávači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality svých produktů a výhodnosti nabídky vaší společnosti a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.

2. Dodržujte termíny

Při přesunech mezi jednáními mějte vždy časovou rezervu. Dodržování termínů by mělo být pravidlem i při plnění dlouhodobějších dodávek, v případě zpoždění způsobeného neočekávanými okolnostmi obratem kontaktujte amerického partnera a snažte se situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti.

3. Respektujte americké hodnoty

Když si nejste jistí reakcí a názory partnera, važte každé slovo. Buďte opatrní s humorem během jednání a respektujte tradiční americké hodnoty, jako jsou vlastenectví, důležitost politicky korektního jednání, respektování společenských menšin a státních autorit nebo význam náboženství.

4. Buďte originální

Nebojte se nabídnout odvážné nápady. Originální řešení jsou ve Spojených státech ceněna. Zvláště v případě, kdy firmě výrazně zjednoduší nebo zefektivní výrobní proces či uspoří náklady.

5. Využijte místní profesionály

Podmínky ve Spojených státech mohou být ve srovnání s tím, na co jsou české firmy zvyklé, dost odlišné. Vyplatí se využít služeb místních odborníků na právní, dovozní nebo třeba certifikační problematiku.

6. Nepodceňte přípravu

Při jednání mohou padnout velmi detailní dotazy. Perfektní příprava před jednáním či významným projektem je proto klíčová.

7. Počítejte s kulturními rozdíly

Přestože nám mohou být Američané v mnoha ohledech blízcí, mají své kulturní zvláštnosti a v řadě situací budou reagovat jinak, než bychom od nich očekávali.

8. Buďte pohotoví

Americké firmy bývají velmi náročné. Společnost, která je schopna flexibilně reagovat na nové požadavky amerického zákazníka nebo na měnící se situaci na trhu, je vnímána jako perspektivní partner.

9. Neslibujte nesplnitelné

Američané ctí dané slovo. Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody.

10. Zůstaňte v kontaktu

S americkými partnery udržujte dlouhodobé vztahy a informujte je o nových produktech vaší společnosti. Budete bráni jako seriózní partner s vážným zájmem o spolupráci.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek