Spojené státy americké

Rozcestník informací o Spojených státech amerických:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s USA

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy se Spojenými státy americkými deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování se Spojenými státy americkými níže

4 doporučení pro vstup na americký trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Vytvoření obchodní strategie

  Vstup na americký trh, díky jeho velikosti, náročnosti, dravosti a vzdálenosti, byl již před pandemií velmi náročný a v současné době se tato náročnost mnohonásobně prohlubuje, což ovšem přináší výzvy a nové možnosti. Vytvořte si delší časový rámec pro váš vstup ve vašich studiích proveditelnosti a jednotlivých krocích, které chcete dělat. Vytvořte si finanční polštář a hlavně se obrňte trpělivostí a vytrvalostí. Kontaktujte zahraniční kanceláře CzechTradu v USA. 

 2. Výběr vhodného produktu

  Snažte se zvážit možný úspěch vašeho produktu. V USA je nyní vysoká nezaměstnanost a kupní síla se snížila. Produkty standardní spotřeby s nízkou přidanou hodnotou, kterých je na trhu přetlak, budou velmi těžko umístitelné. Naopak výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou zdravotnická technika, nanomateriály, IT a ICT produkty, zdravotně-bezpečnostní řešení, chemická výroba, výzkum, vývoj, farmacie a další budou otevírat nové možnosti. Konzultujte se zahraničními kancelářemi CzechTradu (limitní bude připravenost v rámci certifikací a registrací a to hlavně směrem do zdravotnictví viz níže).

 3. Oslovení firem

  V dnešní komplikované době platí, ještě více než za normálních okolností, že před začátkem oslovování potenciálních obchodních partnerů je třeba mít vše perfektně připraveno, a to zejména ve smyslu různých povinných certifikací, atestů, registrací nebo řádného značení etiket a obalů. Tyto náležitosti je třeba mít kompletně připraveny ještě před tím, než začnete výrobek nabízet. Místní obchodníci se vám jinak nebudou věnovat. Cenové nabídky je třeba mít vždy v amerických dolarech a v katalozích a letácích se přizpůsobit místním zvyklostem, zejména nezapomeňte na užití korektních jednotek (například teplota se neudává v °C ale v °F). 

 4. Marketing

  Pokud vaše společnost během pandemie nějakým způsobem dobrovolně pomáhala, nestyďte se toto prezentovat na vašich stránkách či vašich newsletterech, a to i přesto, že to bylo v Evropě a ne v USA. Pomoc pro dobrou věc je ve Spojených státech velmi pozitivně vnímána a může vám pomoci upoutat pozornost právě na vaši firmu. 

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v USA

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování se Spojenými státy americkými

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Buďte kreativní

  Originální a inovativní řešení jsou zde ceněná, a to zvláště v případě, kdy firmě umožní výrazně zjednodušit nebo zefektivnit výrobní proces nebo uspořit náklady.

 2. Buďte flexibilní

  Americké firmy bývají velmi náročné a společnost, která je schopna flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu nebo na nové požadavky amerického zákazníka, je posuzována jako perspektivní partner.

 3. Nepodceňujte přípravu

  Perfektní příprava na důležité obchodní jednání či na významný projekt je klíčová.

 4. Počítejte s kulturními rozdíly

  Přestože nám mohou být Američané v mnoha ohledech blízcí, mají své kulturní zvláštnosti a v řadě situací budou reagovat jinak, než jak bychom od nich očekávali.

 5. Respektujte specifika místního prostředí

  Když si nejste jistí reakcí a postojem partnera, važte každé slovo – raději buďte opatrní s používáním humoru v průběhu jednání a respektujte význam tradičních amerických hodnot (vlastenectví, patriotismus a státní symboly; respektování společenských menšin a státních autorit; důležitost politicky korektního jednání; význam náboženství apod.).

 6. Využijte služeb profesionálů znalých místního prostředí

  Místní podmínky mohou být ve srovnání s tím, na co jsou české firmy zvyklé například z evropských zemí, dost odlišné. Určitě se vyplatí využít služeb místních odborníků na právní, dovozní či certifikační problematiku, v případě nutnosti i se specializací na daný průmyslový segment. Nezbytné kontakty vám může pomoci zprostředkovat i zahraniční kancelář CzechTradu v Chicagu.

 7. Buďte aktivní a iniciativní

  Sledujte situaci na trhu a monitorujte trendy, udržujte s americkými partnery dlouhodobé vztahy a informujte je o nových produktech vaší společnosti. Budete bráni jako seriózní partner s vážným zájmem o spolupráci.

 8. Buďte spolehlivým a důvěryhodným partnerem

  Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody.

 9. Dodržujte smluvené termíny

  Naplánujte si program tak, abyste při přesunech mezi jednáními vždy měli dostatečnou časovou rezervu. Dodržování termínů by mělo být pravidlem i při plnění dlouhodobějších dodávek; v případě zpoždění způsobeného neočekávanými okolnostmi obratem kontaktujte amerického partnera a snažte se situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti.

 10. Buďte sebevědomí

  Jednání s americkými partnery nebývají jednoduchá, Američané umějí být velmi tvrdí vyjednavači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality svých produktů a výhodnosti nabídky vaší společnosti a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Doporučujeme