Etiopie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

5 655

5 401

28 488

14 910

22 001

dovoz

6 888

4 952

6 302

30 252

11 163

bilance

- 1 233

449

22 186

- 15 342

10 838

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu ČR r. 2016 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

730810

Mosty, části mostů z železa, oceli

43,0

9 495

2.

847150

Zpracovatelské jednotky

18,5

4 059

3.

841122

Pohony turbovrtulové, nad 1100 kW

11,0

2 439

4.

930400

Zbraně ost. (na pero, plyn) aj., ne sečné

5,0

1 118

5.

852851

Monitory pro systémy autom. zprac. dat

4,0

907

6.

880320

Podvozky letadel, lodí kosmických

1,5

335

7.

940510

Svítidla stropní, nástěnná, ne venk.veř.osvětl.

1,5

323

8.

482110

Štítky, nálepky z papíru, kartónu ap, potištěné

1,0

170

9.

853710

Rozvaděče ap pro zařízení, rozvody el,

1,0

161

10.

847790

Části strojů na zpracování kaučuku, plastů

1,0

155

 

 

Celkem vývoz ČR do Etiopie r. 2016

100

22 001

Hlavní položky dovozu ČR r. 2016 (tis USD, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

090121

Káva pražená s kofeinem

54,5

6 049

2.

071333

Fazole obecné suché

18,5

2 055

3.

090111

Káva nepražená s kofeinem

10,0

1 129

4.

610910

Trička vrchní, tílka aj z bavlny, pletené

4,5

490

5.

060311

Květiny, poupata růží řezané na kytice

1,5

166

6.

610510

Košile pánské, chlap. z bavlny, pletené

1,0

142

7.

610462

Kalhoty i krátké aj dámské ap z bavlny, plet.

1,0

122

8.

060319

Květiny, poupata ostatní řezané na kytice

1,0

121

9.

610831

Košile noční, pyžama dámské ap z bavlny

1,0

120

10.

630210

Prádlo ložní, pletené, háčkované

1,0

108

 

 

Celkem dovoz ČR z Etiopie r. 2016

100

11 163

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet platební bilance ČNB vykazuje v položce služby za r. 2016 ve vztahu k Etiopii kredit ve výši 25,5 mil. Kč (položky doprava a stavební práce) a debet 11,9 mil. Kč (doprava).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle získaných informací také došlo k realizaci prvních českých investic v Etiopii: joint venture pro oblast vodního hospodářství, joint venture pro těžbu zlata a investice českého podnikatele, který si v Etiopii založil konzultační firmu pro ICT.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Ethiopian Investment Commission
P.O.Box 2313
Addis Ababa
tel.: +251 (0)11 551 0033, +251-11-5539474
fax: +251 (0)11 557 4396
e-mail: ethioinvest@investethiopia.gov.et
web: www.investethiopia.gov.et

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu do EU aplikuje ČR vůči Etiopii v obchodní oblasti Dohodu z Cotonou.

Během návštěvy místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Etiopii v r. 2007 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu.

Na etiopské straně pokračuje ratifikační proces dvoustranné letecké dohody; po souhlasném stanovisku Ministerstva dopravy je Dohoda postoupena Ministerstvu zahraničních věcí, které ji dále předloží parlamentu. Dohoda byla podepsána v listopadu 2014, ČR smlouvu ratifikovala v dubnu 2016. Pokračují také jednání o bilaterální Dohodě o podpoře a ochraně investic mezi Ministerstvem financí ČR a Ethiopian Investment Commission (EIC), která má na etiopské straně investiční dohody ve své gesci. Po návštěvě představitelů EIC v Praze v říjnu 2015 je k dispozici rámcový text, kde dle vyjádření obou stran zbývá korespondenčně vyřešit několik otevřených bodů. Aktuálně se k otevřeným bodům má vyjádřit MF ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Etiopie patří mezi největší příjemce oficiální rozvojové pomoci na světě, která dle údajů Development Assistance Group Ethiopia dosahuje až jedné třetiny státního rozpočtu (30 - 50 % pomoci představuje humanitární a potravinová pomoc). Největšími donory jsou tradičně EU a USA. V posledních letech však stále více pomoci přichází z Číny (ve své specifické, ekonomické podobě), Indie, Japonska, Jižní Koreje či Turecka. Většina těchto zemí zaměřuje svoji rozvojovou pomoc na následnou ekonomickou návaznost a prohlubování ekonomických vazeb.

Etiopie je prioritní zemí ZRS ČR s programem spolupráce. V roce 2015 bylo dle usnesení vlády alokováno na bilaterální projekty v Etiopii 52,5 milionů Kč, přičemž skutečně vyčerpáno bylo 60,31 mil. Kč. 

Tyto prostředky směřovaly v souladu s Programem rozvojové spolupráce mezi ČR a Etiopskou federativní demokratickou republikou pro období 2011 – 2017 do sektorů vzdělávání, zemědělství, lesnictví, zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace a prevence katastrof. V rámci těchto sektorů se ČRA zaměřovala především na zvyšování kapacit učitelů a zvýšení kvality vysokoškolského a odborného vzdělávání, podporu zdravotnických služeb, zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele malých měst, podporu zemědělských poradenských služeb a udržitelné nakládání s přírodními zdroji. Prioritním regionem, do kterého se soustředí převážná část aktivit ZRS ČR, je Region jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Program rozvojové spolupráce s Etiopií na roky 2012 až 2017 je k dispozici zde.

Kromě tradičních bilaterálních a trilaterálních projektů, jsou v Etiopii realizovány projekty v rámci programu Aid for Trade a tzv. malé lokální projekty. V rámci rozvojové spolupráce jsou též Etiopii pravidelně poskytována vládní stipendia. Etiopii je též poskytována humanitární pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2011

2012

2013

2014

2015

3 539

3 261

3 826

3 585

3 234

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: