Etiopie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ)

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

6.049

5.655

5.401

28.488

14 910

dovoz

7.321

6.888

4.952

6.302

30 252

bilance

-1.272

-1.233

449

22.186

- 15 342

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 Hlavní položky českého vývozu, r. 2015, tis. USD, dle ČSÚ

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD tis.

1.

730810

Mosty, části mostů ze železa, oceli

31,0

4   608

2.

847150

Zpracovatelské jednotky

29,0

4   294

3.

731029

Nádoby, obaly ostatní ze železa, oceli,   do 50l

8,5

1   282

4.

880510

Katapulty ap,zař.k přistání   aerodynů na lodi

4,0

629

5.

880330

Části, součásti ostatní letounů, vrtulníků

2,5

346

6.

852851

Monitory pro systémy autom. zprac.   dat

2,0

314

7.

847790

Části strojů na zpracování   kaučuku, plastů

1,5

256

8.

902690

Části přístrojů měření, kontroly kapalin, plynů

1,5

243

9.

845020

Pračky, nad 10 kg prádla

1,5

219

10.

401161

Pneumatiky pro zemědělská vozidla

1,5

210

 

 

Celkem   vývoz ČR do Etiopie 2015

 100

14 845

 Hlavní položky českého dovozu, r. 2015, tis. USD, dle ČSÚ

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD tis.

1.

090121

Káva pražená s kofeinem

83,5

25   150

2.

071333

Fazole obecné

6,5

1   968

3.

090111

Káva nepražená s kofeinem

6,5

1   951

4.

610910

Trička vrchní, tílka aj. z bavlny

1,0

257

5.

060311

Květiny, poupata růží řezané čerstvé

0,5

155

6.

060319

Květiny, poupata ostatní řezané čerstvé

0,5

106

7.

610462

Kalhoty dámské z bavlny

0,2

65

8.

630210

Prádlo ložní

0,2

52

9.

121190

Rostliny, semena ap., pro parfum.,   lékař.

0,2

41

10.

610510

Košile pánské, chlap. z bavlny

0,2

38

 

 

Celkem   dovoz ČR z Etiopie 2015

100

30 155

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet platební bilance ČNB vykazuje v položce služby za r. 2015 ve vztahu k Etiopii kredit ve výši 9,9,0 mil. Kč a debet 31,2 mil. Kč (v obou případech se jedná o dopravu).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Etiopii.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Ethiopian Investment Commission
P.O.Box 2313
Addis Ababa
tel.: +251 (0)11 551 0033, +251-11-5539474
fax: +251 (0)11 557 4396
e-mail: ethioinvest@investethiopia.gov.et
web: www.investethiopia.gov.et

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu do EU aplikuje ČR vůči Etiopii v obchodní oblasti Dohodu z Cotonou.

Během návštěvy místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Etiopii v r. 2007 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu.

V současnosti probíhají jednání o Dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Etiopie patří mezi největší příjemce oficiální rozvojové pomoci na světě, která dle údajů Development Assistance Group Ethiopia dosahuje až jedné třetiny státního rozpočtu (30 - 50 % pomoci představuje humanitární a potravinová pomoc). Největšími donory jsou tradičně EU a USA. V posledních letech však stále více pomoci přichází z Číny (ve své specifické, ekonomické podobě), Indie, Japonska, Jižní Koreje či Turecka. Většina těchto zemí zaměřuje svoji rozvojovou pomoc na následnou ekonomickou návaznost a prohlubování ekonomických vazeb.

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce působí Česká republika v Etiopii ve větší míře od roku 2003. V období 2011 - 2017 je Etiopie jednou z pěti prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, a to jedinou na africkém kontinentě. V říjnu 2011 bylo podepsáno bilaterální memorandum o porozumění o rozvojové spolupráci, které obsahuje program vzájemné spolupráce na léta 2012 - 2017. 

Realizované projekty se soustřeďují do následujících sektorů: vzdělávání, zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, zemědělství, lesnictví a rybolov a ochrana před přírodními riziky a katastrofami. Geograficky se zaměřují převážně na Region jižních národů, národností a lidu (Southern Nations, Nationalities and People´s Region), a to hlavně na okolí jeho hlavního města Awassy. Některé projekty mají však přesah i do hlavního města Addis Abeba, jeho okolí a do regionu Amhara.

Kromě tradičních bilaterálních a trilaterálních projektů, jsou v Etiopii realizovány projekty v rámci programu Aid for Trade a tzv. malé lokální projekty. V rámci rozvojové spolupráce jsou též Etiopii pravidelně poskytována vládní stipendia. V minulosti byla též Etiopii poskytnuta několikrát humanitární pomoc.

Přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB)

2011

2012

2013

2014

3 539

3 261

3 826

3 585

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: