Etiopie: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance (mil. USD, dle National Bank of Ethiopia)

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

vývoz zboží a služeb

5 343,1

5 971,7

5 943,9

6 437,6

6 058,0

dovoz zboží a služeb

10 161,2

13 805,9

13 870,9

16 345,3

19 838,7

saldo

- 4 818,1

  7 834,3

- 7 927,0

- 9 907,7

- 13 780,7
Obchodní bilance za posledních 5 let (% HDP, dle AfDB)

 

2010

2011

2012

2013

2014 odhad

vývoz

6,8

8,8

7,4

6,1

5,6

dovoz

28,1

26,3

25,9

26,4

25,7

saldo

-21,3

-17,6

-18,6

-20,3

-20,1

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna r. 2014 (mil. Euro, běžné ceny, dle Eurostat)

Obrat

Vývoz

Dovoz

země

mil. €

%

země

mil. €

%

země

mil. €

%

svět

14 584

100

svět

1 986

100

svět

12 598

100

Čína

2 753

18,9

EU28

519

26,1

Čína

2 418

19,2

EU 28

1 924

13,2

Čína

335

16,9

EU 28

1 404

11,1

USA

1 523

10,4

USA

141

7,1

USA

1 382

11,0

KSA

975

6,7

KSA

132

6,6

KSA

843

6,7

Indie

657

4,5

Japonsko

71

3,6

Indie

631

5,0

Turecko

319

2,2

Izrael

61

3,1

Turecko

273

2,2

Jižní Korea

166

1,1

Džibutsko

52

2,6

Jižní Korea

128

1,0

Japonsko

161

1,1

Turecko

46

2,3

Ukrajina

111

0,9

Kanada

120

0,8

Jižní Korea

38

1,9

Kanada

103

0,8

Súdán

117

0,8

Jemen

35

1,8

Súdán

96

0,8

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity vývozu (mil. USD, dle NBE / ET Revenue Authority)

 

2012/13

2013/14

2014/15

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

káva

746,6

24,0

714,4

21,6

780,5

25,8

olejová semínka

443,5

14,2

651,9

19,8

510,1

16,9

usně a usňové produkty

121,1

3,9

129,8

3,9

131,6

4,4

luštěniny

233,3

7,5

250,7

7,6

219,9

7,3

maso a masové produkty

74,3

2,4

74,6

2,3

92,8

3,1

ovoce a zelenina

43,9

1,4

45,9

1,4

47,6

1,6

živá zvířata

166,4

5,3

186,7

5,7

148,5

4,9

kat

271,3

8,7

297,4

9,0

272,4

9,0

zlato

578,8

18,6

456,2

13,8

318,7

10,6

květiny

186,7

6,0

199,7

6,1

203,1

6,7

elektrická energie

34,6

1,1

45,3

1,4

42,8

1,4

ostatní

215,4

6,9

247,4

7,5

251,4

8,3

celkem

3 115,8

100,0

3 300,1

100

3 019,3

100,0

Komodity dovozu (mil. USD, dle NBE / EET Revenue Authority)

 

2012/13

2013/14

2014/15

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

suroviny

146,0

1,3

166,6

1,2

170,5

1,0

polotovary

1 898,0

16,6

2 231,7

16,3

2 578,4

15,7

  hnojiva

291,8

2,5

398,9

2,9

502,9

3,1

paliva

2 174,9

19,0

2 573,1

18,8

2 040,9

12,4

  ropné produkty

2 128,2

18,6

2 494,9

18,2

1 966,7

11,9

  ostatní

46,7

0,4

61,4

0,4

55,9

0,3

základní prostředky

3 825,1

33,4

4 845,5

35,3

6 882,3

41,8

  dopravní

916,5

8,0

1 089,4

7,9

1 699,1

10,3

  zemědělské

132,5

1,2

169,0

1,2

71,6

0,4

  průmyslové

2 776,0

24,2

3 587,0

26,2

5 111,6

31,1

spotřební zboží

3 206,0

28,0

3 694,6

26,9

4 510,9

27,4

  dlouhodobé   spotřeby

804,2

7,0

1 176,2

8,6

1 608,0

9,8

  krátkodobé   spotřeby

2 401,8

21,0

2 518,3

18,4

2 902,9

17,6

různé

210,7

1,8

200,9

1,5

275,6

1,7

celkem

11 460,6

100,0

13 712,3

100,0

16 458,6

100,0

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Výstavbou průmyslových zón je pověřena společnost Industrial Zones Development Corporation. Dosud byla zprovozněna průmyslová zóna Bole Lemi Industrial Zone na předměstí Addis Abeba, díky financování Světové banky je plánováno její rozšíření plus výstavba nové zóny v Kilonto. Hlavními sektory jsou v případě Lemi textilní a obuvnický průmysl (investice z Jižní Koreje, Tchaj-wanu a Číny); v případě nové zóny Kilonto se předpokládá zaměření na farmaceutický průmysl a stavebnictví.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. ETB, dle Ethiopian Investment Commission)

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

73.111

55.169

53.355

83.975

49.485

Odvětvová struktura souhrnu investic (mil. ETB, dle Ethiopian Investment Commission)

 

2011/12

2012/13

podíl (%)

výrobní sektor

45.482

35.399

31,6

zemědělství

23.268

12.206

6,7

obchodní sektor

23.165

20.710

18,5

Hotely a veřejné stravování

12.322

5.297

4,7

Zdravotnictví

2.814

3.524

3,1

Stavebnictví

29.794

5.486

4,9

Elektřina, plyn, voda

7.129

27.707

24,7

Celkem

146.168

112.072

100

Přímé zahraniční investice v letech 2010 - 2014 (mil. USD, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

288

626,5

278,5

953

1 200,0

Přímé zahraniční investice v provozu dle země původu investora (období 1992 - 2015, dle Ethiopian Investment Commission)

Země původu

 

Počet projektů

Kapitál
(tisíc BRL)

Stálí zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci

Velká Británie

65

567 115

82 220

101 878

Velká Británie/Etiopie

38

595 924

969

1 067

Velká Británie/Německo/Nigérie

1

1 036 980

780

100

Velká Británie/Nizozemsko

3

3 593 510

710

150

Normanské ostrovy/USA/Etiopie

6

3 139 669

1 851

770

Čína

491

15 167 811

36 673

43 241

Čína/Etiopie

75

3 427 720

10 731

6 692

Egypt/Etiopie

16

1 058 735

1 103

1 073

Francie

21

1 961 571

217

205

Francie/Etiopie

23

1 907 210

1 641

1 116

Německo/Etiopie

24

655 099

796

6 318

Německo/Izrael

1

671 000

4 000

12 000

Gibraltar/Etiopie

4

2 226 521

483

250

Indie

161

 5 798   032

10 732

17 367

Indie/Etiopie

58

1 331 851

2 043

4 632

Irsko/Etiopie

5

725 460

490

159

Itálie

42

713 175

11 021

6 058

Itálie/USA/Etiopie

2

600 692

20

0

Kuvajt

5

811 367

162

1 461

Mauritius

8

647 034

406

922

Nizozemsko/Etiopie

49

1 032 496

3 483

3 849

Saudská Arábie

43

14 680 037

13 822

22 770

Saudská Arábie/Etiopie

46

2 925 037

6 026

5 723

JAR/Etiopie

7

550 501

834

633

Súdán

99

777 799

3 395

3 444

Turecko

81

7 670 728

12 609

6 329

Turecko/Etiopie

24

1 526 835

1 013

1 570

USA

115

1 311 232

4 046

4 226

USA/Etiopie

60

733 922

2 734

1 843

Celkem

2 452

90 641 578

278 279

302 076

Přímé zahraniční investice v provozu dle odvětví (období 1992 - 2015, dle Ethiopian Investment Commission)

Odvětví

 

Počet projektů

Kapitál 
(tisíc BRL)

Stálí zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci

Zemědělství

271

8 484 242

123 592

183 512

Zpracovatelský průmysl

1 060

61 869 896

113 631

56 539

Hornictví

18

568 728

815

327

Elektrická energie

1

1 000

10

5

Vzdělání

54

377 313

2 122

1 119

Zdravotnictví

55

468 114

1 741

372

Hotely

126

1 734 588

3 794

2 410

Doprava a komunikace

65

227 710

781

490

Realitní kanceláře, pronájem, poradentsví

586

6 286 391

12 315

13 131

Stavebnictví

161

9 960 498

17 956

38 730

Ostatní

55

663 097

1 522

5 441

Celkem

2 452

90 641 578

278 279

302 076

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Příslušnými vládními orgány pro povolování investičních, resp. privatizačních aktivit v zemi jsou Ethiopian Investment Commission (EIC) a Ethiopian Privatization Agency (EPA).

Investiční zákon je v platnosti od r. 2013, avšak postupně doznává dalších změn.

Významné sektory – bankovnictví a pojišťovací služby, televizní a rozhlasové vysílání, námořní doprava však stále zůstávají v exkluzivním vlastnictví etiopských subjektů a pro zahraniční investory jsou nepřístupné, což řada donorů a mezinárodních organizací kritizuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: