Etiopie: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (mil. USD, dle NBE):

 

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Vývoz zboží

3 152,7

3 115,8

3 300,1

3 019,1

2 867,7

Dovoz zboží

11 061,2

11 460,6

13 712,3

16 458,6

16 725,2

Obchodní bilance

- 7 908,5

- 8 344,8

- 10 412,2

- 13 439,5

- 13 857,5

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna, rok 2016 (mil. Euro, dle Eurostat):

pořadí

dovoz

vývoz

obrat

 

země

mil. €

%

země

mil. €

%

země

mil. €

%

 

celkem

23 428

100

celkem

4 544

100

celkem

27 972

100

1.

Čína

6 008

25,6

EU 28

1 164

25,6

Čína

6 391

22,8

2.

EU 28

2 912

12,4

Somálsko

611

13,5

EU 28

4 076

14,6

3.

Indie

1 305

5,6

Kuvajt

572

12,6

Kuvajt

1 806

6,5

4.

Kuvajt

1 234

5,3

Čína

383

8,4

Indie

1 384

4,9

5.

Japonsko

655

2,8

KSA

318

7,0

KSA

812

2,9

6.

Turecko

586

2,5

Džibutsko

189

4,2

Japonsko

733

2,6

7.

Indonésie

522

2,2

USA

187

4,1

USA

597

2,5

8.

USA

510

2,2

Súdán

156

3,4

Turecko

632

2,3

9.

KSA

495

2,1

SAE

109

2,4

Somálsko

612

2,2

10.

SAE

379

1,6

Švýcarsko

85

1,9

Indonésie

583

2,1

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity vývozu (mil. USD, dle NBE / ET Revenue Authority):

 

2013/14

2014/15

2015/16

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

káva

714,4

21,6

780,5

25,8

722,7

25,2

olejová semínka

651,9

19,8

510,1

16,9

477,2

16,6

usně a usňové produkty

129,8

3,9

131,6

4,4

115,3

4,0

luštěniny

250,7

7,6

219,9

7,3

232,4

8,1

maso a produkty

74,6

2,3

92,8

3,1

96,4

3,4

ovoce a zelenina

45,9

1,4

47,6

1,6

53,7

1,9

živá zvířata

186,7

5,7

148,5

4,9

147,8

5,2

kat

297,4

9,0

272,4

9,0

262,5

9,2

zlato

456,2

13,8

318,7

10,6

290,7

10,1

květiny

199,7

6,1

203,1

6,7

225,3

7,9

elektrická energie

45,3

1,4

42,8

1,4

31,5

1,1

ostatní

247,4

7,5

251,4

8,3

212,3

7,4

celkem

3 300,1

100

3 019,3

100,0

2 867,7

100

Komodity dovozu (mil. USD, dle NBE / ET Revenue Authority):

 

2013/14

2014/15

2015/16

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

mil. USD

podíl %

suroviny

166,6

1,2

146,0

1,3

149,3

0,9

polotovary

2 231,7

16,3

1 898,0

16,6

2 895,5

17,3

  hnojiva

398,9

2,9

291,8

2,5

430,0

2,6

paliva

2 573,1

18,8

2 174,9

19,0

1 339,0

8,0

  ropné produkty

2 494,9

18,2

2 128,2

18,6

1 280,1

7,7

  ostatní

61,4

0,4

46,7

0,4

58,9

0,4

základní prostředky

4 845,5

35,3

3 825,1

33,4

6 829,4

40,8

  dopravní

1 089,4

7,9

916,5

8,0

1 535,6

9,2

  zemědělské

169,0

1,2

132,5

1,2

83,4

0,5

  průmyslové

3 587,0

26,2

2 776,0

24,2

5 210,4

31,2

spotřební zboží

3 694,6

26,9

3 206,0

28,0

5 264,3

31,5

  dlouhodobé   spotřeby

1 176,2

8,6

804,2

7,0

1 567,3

9,4

  krátkodobé   spotřeby

2 518,3

18,4

2 401,8

21,0

3 697,0

22,1

různé

200,9

1,5

210,7

1,8

247,8

1,5

celkem

13 712,3

100,0

11 460,6

100,0

16 725,2

100

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Výstavbou průmyslových zón je pověřena společnost Industrial Zones Development Corporation. Dosud byla zprovozněna průmyslová zóna Bole Lemi Industrial Zone na předměstí Addis Abeba, díky financování Světové banky je plánováno její rozšíření plus výstavba nové zóny v Kilonto. Hlavními sektory jsou v případě Lemi textilní a obuvnický průmysl (investice z Jižní Koreje, Tchaj-wanu a Číny); v případě nové zóny Kilonto se předpokládá zaměření na farmaceutický průmysl a stavebnictví.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odvětvová struktura souhrnu zahraničních a domácích investic (mil. ETB, dle Ethiopian Investment Commission):

 

2015/16

podíl (%)

výrobní sektor

2 539,5

37,9

zemědělství

66,0

1,0

nemovitosti, obchodní sektor

3 550,7

52,9

Hotely a veřejné stravování

10,8

0,2

Zdravotnictví

7,1

0,4

Stavebnictví

506,7

7,6

Celkem

6 706,8

100

 

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):

2011

2012

2013

2014

2015

626,5

278,5

953,0

2 132,0

2 168,0


Přímé zahraniční investice v provozu dle země původu investora
(období 1992 - 2015, dle Ethiopian Investment Commission):

Země původu

 

Počet projektů

Kapitál
(tisíc BRL)

Stálí zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci

Velká Británie

65

567 115

82 220

101 878

Velká Británie/Etiopie

38

595 924

969

1 067

Velká Británie/Německo/Nigérie

1

1 036 980

780

100

Velká Británie/Nizozemsko

3

3 593 510

710

150

Normanské ostrovy/USA/Etiopie

6

3 139 669

1 851

770

Čína

491

15 167 811

36 673

43 241

Čína/Etiopie

75

3 427 720

10 731

6 692

Egypt/Etiopie

16

1 058 735

1 103

1 073

Francie

21

1 961 571

217

205

Francie/Etiopie

23

1 907 210

1 641

1 116

Německo/Etiopie

24

655 099

796

6 318

Německo/Izrael

1

671 000

4 000

12 000

Gibraltar/Etiopie

4

2 226 521

483

250

Indie

161

 5 798   032

10 732

17 367

Indie/Etiopie

58

1 331 851

2 043

4 632

Irsko/Etiopie

5

725 460

490

159

Itálie

42

713 175

11 021

6 058

Itálie/USA/Etiopie

2

600 692

20

0

Kuvajt

5

811 367

162

1 461

Mauritius

8

647 034

406

922

Nizozemsko/Etiopie

49

1 032 496

3 483

3 849

Saudská Arábie

43

14 680 037

13 822

22 770

Saudská Arábie/Etiopie

46

2 925 037

6 026

5 723

JAR/Etiopie

7

550 501

834

633

Súdán

99

777 799

3 395

3 444

Turecko

81

7 670 728

12 609

6 329

Turecko/Etiopie

24

1 526 835

1 013

1 570

USA

115

1 311 232

4 046

4 226

USA/Etiopie

60

733 922

2 734

1 843

Celkem

2 452

90 641 578

278 279

302 076

Přímé zahraniční investice v provozu dle odvětví (období 1992 - 2015, dle Ethiopian Investment Commission):

Odvětví

 

Počet projektů

Kapitál 
(tisíc BRL)

Stálí zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci

Zemědělství

271

8 484 242

123 592

183 512

Zpracovatelský průmysl

1 060

61 869 896

113 631

56 539

Hornictví

18

568 728

815

327

Elektrická energie

1

1 000

10

5

Vzdělání

54

377 313

2 122

1 119

Zdravotnictví

55

468 114

1 741

372

Hotely

126

1 734 588

3 794

2 410

Doprava a komunikace

65

227 710

781

490

Realitní kanceláře, pronájem, poradentsví

586

6 286 391

12 315

13 131

Stavebnictví

161

9 960 498

17 956

38 730

Ostatní

55

663 097

1 522

5 441

Celkem

2 452

90 641 578

278 279

302 076

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Příslušnými vládními orgány pro povolování investičních, resp. privatizačních aktivit v zemi jsou Ethiopian Investment Commission (EIC) a Ethiopian Privatization Agency (EPA).

Investiční zákon je v platnosti od r. 2013, avšak postupně doznává dalších změn.

Významné sektory – bankovnictví a pojišťovací služby, televizní a rozhlasové vysílání, námořní doprava však stále zůstávají v exkluzivním vlastnictví etiopských subjektů a pro zahraniční investory jsou nepřístupné, což řada donorů a mezinárodních organizací kritizuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: