Indie: Zahraniční obchod a investice

6. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

(mld. eur)

2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Dovoz

381.7

 352.3

 346.6

 353.5

 322.4

Vývoz

231.4

 237.3

 239.2

 239.9

 236.6

Obchod. bilance

-150.3

 -115.1

 -107.5

 -113.6

 -85.8

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Teritoriální struktura obchodu 2016-17 (duben – leden) – údaje v mil. USD

Pořadí

Země

Export

Import

Obrat

Obchodní bilance

 1

Čínská lidová republika

7,886.24

50,840.10

58,726.34

-42,953.87

 2

Spojené státy americké

34,511.61

17,602.03

52,113.64

16,909.58

 3

Spojené arabské emiráty

25,133.99

17,024.60

42,158.59

8,109.39

 4

Saudská Arábie

4,130.17

16,028.08

20,158.24

-11,897.91

 5

Hong Kong

10,745.80

6,029.07

16,774.87

4,716.74

 6

Německo

5,847.63

9,529.55

15,377.18

-3,681.92

 7

Švýcarsko

737.71

13,006.02

13,743.72

-12,268.31

 8

Korejská republika

3,198.78

10,195.29

13,394.06

-6,996.51

 9

Indonésie

2,732.93

10,626.02

13,358.95

-7,893.09

 10

Singapur

6,794.06

5,779.49

12,573.55

1,014.57

 11

Malajsie

4,155.65

7,321.47

11,477.12

-3,165.82

 12

Japonsko

3,068.08

8,124.84

11,192.92

-5,056.76

 13

Austrálie

2,329.76

8,340.77

10,670.54

-6,011.01

 14

Irák

909.21

9,301.89

10,211.11

-8,392.68

 15

Írán

1,946.90

8,237.24

10,184.14

-6,290.34

 16

Belgie

4,455.24

5,692.36

10,147.60

-1,237.12

 17

Velká Británie

7,005.27

3,112.74

10,118.01

3,892.53

 18

Nespecifikováno

2,000.86

6,920.24

8,921.10

-4,919.37

 19

Vietnam

5,334.59

2,769.82

8,104.40

2,564.77

 20

Nigérie

1,415.83

6,306.40

7,722.23

-4,890.57

 21

Francie

4,055.59

3,564.14

7,619.73

491.45

 22

Jihoafrická republika

2,748.19

4,542.81

7,291.00

-1,794.63

 23

Itálie

3,782.41

3,206.66

6,989.08

575.75

 24

Thajsko

2,461.35

4,449.85

6,911.20

-1,988.50

 25

Katar

631.44

6,111.14

6,742.58

-5,479.70

Největší obchodní partneři celkem

148,019.29

244,662.63

392,681.93

-96,643.34

Zahraniční obchod celkem

219,265.96

308,813.29

526,949.60

-89,547.33

Procentní podíl největších obchodních partnerů

67.51

79.23

74.52

107.92

 

Postavení EU v zahraničním obchodě Indie

EU je pro Indii největším obchodním partnerem. Ve finančním roce 2015 – 2016 se EU podílela 13,5% na celkovém zahraničním obchodě Indie. Podíl EU byl výrazně vyšší než podíl ČLR (10,8%), USA (9,3%), SAE (7,7%) a Saudské Arábie (4,3%).

Z evropských zemí, které jsou členy EU, patří k největším obchodním partnerům Německo, Belgie (pozn. obchod s diamanty), Velká Británie, Francie a Itálie – viz tabulka výše za finanční rok 2016 - 2017.

Hodnota exportu z EU do Indie se zvýšila z 24,2 mld. eur v roce 2006 na 37,8 mld. eur v roce 2016. Přičemž mezi nejvýznamnější položky patří stroje a dopravní zařízení, drahokamy a šperky, chemikálie.

Hodnota dovozů z Indie do EU se také zvýšila, z 22,6 mld. eur v roce 2006 na 39,3 mld. eur v roce 2016 s tím, že největší zásluhu na tom měl dovoz textilu a oblečení, chemikálií, strojů a dopravních zařízení.

 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 

Komoditní struktura importu (v mil. USD)

HS kód

Komodita

2016-2017(duben - leden)

Procentní podíl

27

Minerální paliva, minerální oleje a produkty vzniklé jejich destilací; živičné látky; minerální vosky  

81,586.62

26.4

71

Přírodní či vyšlechtěné perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, produkty potažené drahými kovy; bižuterie; mince  

40,468.16

13.1

85

Elektrické přístroje a vybavení a jejich části; zvukové rekordéry a reproduktory, televizní přístroje a jejich části

31,578.29

10.6

84

Nukleární reaktory, kotle, přístroje pro strojní průmysl a jejich části

26,467.87

8.1

29

Organické chemikálie  

12,589.06

4.1

39

Plasty a plastové výrobky 

9,646.87

3.1

72

Železo a ocel

6,861.88

2.2

99

Různé zboží  

6,740.74

2.2

31

Hnojiva 

4,042.85

1.9

87

Dopravní prostředky jiné než vlakové či tramvajové, jejich části a doplňky

3,950.37

1.9

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části 

4,566.56

1.9

89

Lodě, čluny a jiná plavidla  

4,712.83

1.6

90

Optické, fotografické a kinematografické měření, kontrolní preciznost, zdravotní či chirurgické nástroje, zařízení a doplňky

6,067.63

1.5

7

Jedlá zelenina a určité kořeny a hlízy

3,536.57

1.1

26

Ruda, struska a popel

3,466.70

1.1

 

Celkový indický import

308,813.82

 -

 

 

Komoditní struktura exportu (v mil. USD)

HS kód

Komodita

2016-2017(duben - leden)

Procentní podíl

71

Přírodní či vyšlechtěné perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, výrobky potažené drahými kovy; bižuterie; mince.

35,464.65

16.2

27

Minerální paliva, minerální oleje a produkty vzniklé jejich destilací; živičné látky; minerální vosky

23,729.72

10.8

87

Dopravní prostředky jiné než vlakové či tramvajové, jejich části a doplňky

12,345.04

5.6

84

Nukleární reaktory, kotle, přístroje pro strojní průmysl a jejich části

11,236.16

5.1

30

Farmaceutické produkty

10,797.63

4.9

29

Organické chemikálie

9,315.25

4.2

62

Ostatní oděvní výrobky a doplňky

7,248.22

3.3

61

Oděvní výrobky a doplňky - pletené a háčkované výrobky

6,711.70

3.1

85

Elektrické přístroje a vybavení a jejich části; zvukové rekordéry a reproduktory, televizní přístroje a jejich části

6,716.38

3.1

72

Železo a ocel

6,328.36

2.9

52

Bavlna

5,236.33

2.4

10

Obiloviny

4,786.35

2.2

73

Výrobky ze železa a oceli

4,756.10

2.2

03

Ryby a korýši, měkkýši a ostatní bezobratlí mořští živočichové

4,673.71

2.1

39

Plasty a plastové výrobky

4,308.70

2.0

 

Celkový indický export

219,265.97

 -

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Indie měla k 30. 4. 2017 celkem 218 plně funkčních speciálních ekonomických zón (Special Economic Zones, SEZ), které se dělí na zóny volného obchodu (Free Trade Zones), vývozní zóny (Export Processing Zones), volné zóny (Free Zones), průmyslové zóny (Industrial Estates), volné přístavy (Free Ports), městské průmyslové zóny (Urban Enterprise Zones) a další. K 1. květnu 2017 bylo podle zákona z roku 2005 formálně schváleno 421 speciálních ekonomických zón. Speciální zóny volného obchodu na konci března 2017 zaměstnávaly více než 1,7 mil. pracovníků. 

Firmám, které provozují činnost v SEZ jsou poskytovány různé formy úlev, především se jedná o možnost dovozu strojů, zařízení a surovin bezcelně. Firmy jsou osvobozeny od placení centrální prodejní daně a daně ze služeb. V SEZ jsou povoleny činnosti jako je výroba zboží, služby, zpracování, montáž, modernizace, balení, obchodní činnosti a další. Speciální zóny volného obchodu jsou významným lokálním zaměstnavatelem, bývají však kritizovány za nedodržování pracovněprávních předpisů, záběr zemědělské půdy či nerovnoměrnou distribuci bohatství mezi jednotlivými svazovými státy, kde se SEZ nacházejí. Detailní informace o podmínkách a požadavcích na založení SEZ a kompletní seznamy jsou uveřejněny na internetové adrese www.sezindia.nic.in.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle informací Sekce politiky a podpory průmyslu Ministerstva obchodu a průmyslu (Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP) byl celkový objem přílivu zahraničních investic do Indie v kalendářním roce 2016: 311 644 (ve statisících rupií) neboli 46 403 (v mil. USD).

 

 

Země s největším objemem přímých zahraničních investic v Indii

- částky v desetimilionech rupií (v mil. USD)

 

Země

2014-15

(duben – březen)

2015-16

(duben – březen)

2016-17

(duben 16 – prosinec 16)

Souhrnný příliv

(duben 00 -

prosinec 16)

Podíl

 

1.

Mauricius

55,172

(9,030)

54,706

(8,355)

86,033

(12,819)

566,396

(108,729)

34%

2.

Singapur

41,350

(6,742)

89,510

(13,692)

47,659

(7,115)

304,325

(52,994)

16 %

3.

Japonsko

12,752

(2,084)

17,275

(2,614)

28,522

(4,249)

139,193

(25,215)

8%

4.

Velká Británie

8,769

(1,447)

5,938

(898)

8,480

(1,266)

124,071

(24,374)

8 %

5.

Spojené státy americké

11,150

(1,824)

27,695

(4,192)

13,010

(1,940)

107,585

(19,884)

6 %

6.

Nizozemí

20,960

(3,436)

17,275

(2,643)

16,749

(2,500)

111,283

(19,814)

6 %

7.

Německo

6,904

(1,125)

6,361

(986)

6,091

(907)

50,961

(9,537)

3 %

8.

Kypr

3,634

(598)

3,317

(508)

3,752

(559)

46,433

(9,111)

3 %

9.

Francie

3,881

(635)

3,937

(598)

2,812

(419)

29,337

(5,531)

2 %

10.

Spojené arabské emiráty

2,251

(367)

6,528

(985)

4,128

(613)

25,776

(4,643)

1 %

 

Celkem příliv PZI

189,107

(30,931)

262,322

(40,001)

240,385

(35,844)

1,736,244

(324,478)

 

 

 

Podíl přímých zahraničních investic podle odvětví

- v desetimilionech INR a (v milionech USD)

 

Odvětví

2014-15

 

2015-16

 

2016-17

(duben,16 – prosinec, 16 )

Příliv investic celkem

(duben 2000 - prosinec 2016)

% z celkových FDI

 

 1.

služby

27,369

(4,443)

45,415

(6,889)

50,620

(7,553)

308,975 (58,345)

18 %

 2.

stavebnictví, infrastruktura

4,652

(769)

727

(113)

659

(99)

114,596 (24,287)

8 %

 3.

telekomunikace

17,372

(2,895)

8,637

(1,324)

37,270

(5,539)

129,998 (23,921)

7 %

 4.

počítačový software a hardware

14,162

(2,296)

38,351

(5,904)

12,149

(1,814)

124,333 (22,832)

7 %

 5.

automobilový průmysl

16,760

(2,726)

16,437

(2,527)

9,776

(1,453)

91,170

(16,518)

5 %

 6.

léčiva

9,052 (1,498)

4,975

(754)

4,584

(687)

74,681

(14,537)

4 %

 7.

obchod

16,755

(2,728)

25,244

(3,845)

13,442

(2,000)

82,279

(13,873)

4 %

 8.

chemikálie (kromě hnojiv)

4,658

(763)

9,664

(1,470)

5,250

(783)

64,805

(12,683)

4 %

 9.

energetika

4,296

(707)

5,662

(869)

6,459

(961)

59,073

(11,437)

4 %

10.

metalurgie

2,196

(359)

2,982

(456)

8,419

(1,259)

51,846

(10,149)

3 %

 

 

 

 

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu  

Systém povolování vstupu zahraničního kapitálu do různých hospodářských odvětví se v Indii postupně liberalizuje. Zvyšují se maximální limity majetkového podílu zahraničních investorů ve firmách v Indii. V některých případech se zavádí automatický vstup zahraničních investorů - tedy bez nutnosti vyžadovat povolení nebo se zvyšuje procentní podíl majektkového podílu firmy, který může zahraniční investor získat automaticky - bez souhlasu státu. 

 

Přímé zahraniční investice (FDI) v Indii lze realizovat dvěma způsoby: tzv. automatickou procedurou a vládní schvalovací procedurou.

Automatická procedura: investiční projekt nemusí projít schválením vládou nebo Centrální bankou Indie (Reserve Bank of India).

Vládní schvalovací procedura: je požadováno schválení vládou. Agenturou, která dohlíží na tyto investiční projekty, je Úřad pro podporu zahraničních investic (Foreign Investment Promotion Board, FIPB) a dále případně Centrální bankou Indie.

 

Odvětví spadající pod automatickou proceduru

(maximální výše majetkového podílu zahraničního investora v nové společnosti v %)

Odvětví

Max. majet. podíl

Zemědělství

100%

Sektor plantáží

100%

Důlní činnost – železné a neželezné rudy

100%

Důlní činnost – uhlí a lignit

100%

Průmyslová výroba

100%

Služby spojené s vysíláním (teleporty, DTH, kabelové sítě, mobilní TV, HITS)

100%

Poskytování náplně vyílání (televizní stanice)

100%

Letiště na zelené louce

100%

Letiště na nevyužitích zastavěných plochách

100%

Služby letecké dopravy – charterové

100%

Služby letecké dopravy – helikoptéry / hydroplány

100%

Služby územního řízení

100%

Organizace údržby a opravy; instituty leteckého výcviku; instituce pro technické školení

100%

Developerská výstavba

100%

Průmyslové parky – nové a stávající

100%

Obchod – velkoobchod

100%

Obchod – B2B E-commerce

100%

Obchody – bezcelní

100%

Železniční infrastruktura (s omezením v bezpečnostně citlivých oblastech)

100%

Restrukturalizace kapitálu společností

100%

Poskytování úvěrových informací

100%

Provoz ‘white label’ bankomatů

100%

Nebankovní finanční společnosti

100%

Farmaceutické firmy – na zelené louce

100%

Ropa a zemní plyn – průzkum ložisek ropy a zemního plynu

100%

Rafinace ropy státními společnostmi

49%

Infrastrukturní společnosti přítomné na trhu s cennými papíry

49%

Burzy komodit

49%

Pojištění

49%

Penzijní společnosti

49%

Energetické burzy

49%

Odkaz: http://dipp.nic.in/English/Policies/Sectors_Under_Automatic_Route_With_Conditions.pdf

 

Odvětví vyžadující souhlas vlády

Odvětví

Max. majet. podíl zahr. investora

Podíl vyžadující vládní souhlas

Těžba a separace minerálů a rud s obsahem titania

100%

až 100%

Maloobchod v oblasti potravin

100%

až 100%

Obrana

100%

přes 49%

Nakladatelství/tisk vědeckých a technických časopisů /specializované časopisy / periodika

100%

až 100%

Publikace zahraničních časopisů

100%

až 100%

Tištěná média – vydávání novin a periodik zabývajících se zpravodajstvím a aktualitami

26%

až 26%

Tištěná média – vydávání indických edicí zahraničních časopisů zabývajících se zpravodajstvím a aktualitami

26%

až 26%

Služby letecké dopravy – linková a regionální letecká doprava

100%

přes 49%

Investice zahraničních aerolinek v Indii

49%

až 49%

Satelity – zřízení a provoz

100%

až 100%

Telekomunikační služby

100%

přes 49%

Obchodování - SBRT (Single Brand Product Retail Trading)

100%

přes 49%

Farmaceutické firmy – na nevyužitých zastavěných územích, “brownfieldy”

100%

přes 74%

Bankovnictví – privátní sektor

74%

přes 49%

Bankovnictví – veřejný sektor

20%

až 20%

Soukromé bezpečnostní agentury

74%

přes 49%

Služby týkající se obsahu vysílání

  1. a) FM rádio
  2. b) Zpravodajské TV programy

49%

až 49%

Obchod – MBRT (Multiple Brand Product Retail Trading)

51%

až 51%

 

   

Sektory, ve kterých jsou přímé zahraniční investice zakázané

-       provozování loterií (státních, soukromých i online)

-       hazard, sázkové společnosti, včetně provozování kasin

-       chit fundy (tradiční indické firmy pro spoření)

-       firmy provozující nidhi (tradiční indický způsob půjčování členům nidhi)

-       obchodování s přenosnými právy na stavbu (Transferable Development Rights - TDRs)

-       některá druhy podnikání v nemovitostech

-       výroba tabákových výrobků a tabákových substitutů

-       jaderná energetika

-       právní služby

 

 

Pravidla pro FDI jsou postupně liberalizována a některé bariéry mizí. Nejaktuálnější informace je možné najít na webech Make in India a Invest India.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: