Indie: Zahraniční obchod a investice

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

(mld. eur)

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

Dovoz

 352.3

 346.6

 353.5

 322.4

 384.3

Vývoz

 237.3

 239.2

 239.9

 236.6

 275.8

Obchod. bilance

 -115.1

 -107.5

 -113.6

 -85.8

 -108.5 

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční obchod Indie 2017 - 2018 (duben – únor) v mil. USD

 

 

  Země Export Import Obrat Bilance
1. Čína 11,536.90 69,479.51 81,016.40 -57,942.61
2. U S A 43,013.46 23,329.14 66,342.60 19,684.31
3. SAE 25,433.46 20,203.44 45,636.90 5,230.02
4. Saudská Arábie 4,711.93 19,856.20 24,568.13 -15,144.27
5. Hong Kong 13,717.31 10,016.47 23,733.78 3,700.83
6. Německo 7,820.39 12,069.21 19,889.60 -4,248.82
7. Korejská republika 3,986.59 14,988.92 18,975.51 -11,002.32
8. Švýcarsko 892.58 17,786.68 18,679.26 -16,894.10
9. Indonésie 3,467.72 15,037.61 18,505.34 -11,569.89
10. Irák 1,326.69 15,754.62 17,081.31 -14,427.93
11. Austrálie 3,475.11 12,571.13 16,046.23 -9,096.02
12. Singapur 8,973.91 6,617.13 15,591.04 2,356.78
13. Japonsko 4,290.22 9,802.58 14,092.80 -5,512.37
14. Malajsie 5,131.92 8,131.02 13,262.94 -2,999.11
15. U K 8,804.18 4,310.98 13,115.16 4,493.20
16. Írán 2,413.06 10,028.34 12,441.40 -7,615.28
17. Vietnam 7,098.77 4,250.86 11,349.62 2,847.91
18. Belgie 5,635.14 5,464.29 11,099.43 170.84
19. Nigérie 1,992.97 8,217.68 10,210.64 -6,224.71
20. Teritoriálně nezařazený obchod 2,141.00 8,017.77 10,158.77 -5,876.77
21. JAR 3,511.63 6,337.48 9,849.11 -2,825.85
22. Francie 4,422.15 5,319.83 9,741.98 -897.68
23. Thajsko 3,280.00 6,372.44 9,652.44 -3,092.44
24. Rusko 1,905.74 7,630.12 9,535.87 -5,724.38
25. Itálei 5,061.60 4,251.57 9,313.17 810.03
  Součet výše uvedených 25 hl. obchod. partnerů 184,044.41 325,845.04 509,889.44 -141,800.63
  Celkem zahraniční obchod Indie 270,715.73 418,601.18 689,268.99 -147,885.45
  % podíl hlavních partnerů 67.98 77.84 73.98 95.89

 

 

Postavení EU v zahraničním obchodě Indie

EU je pro Indii největším obchodním partnerem. V roce 2017 se EU podílela 11,03 % na celkovém dovozu Indie. Podíl Indie na dovozu EU dosahoval 2,4 %.

Z členských zemí EU patří k největším obchodním partnerům Německo, Belgie (pozn. obchod s diamanty), Velká Británie, Francie a Itálie – viz tabulka výše za finanční rok 2017 - 2018.

Hodnota exportu z EU do Indie se zvýšila z 37,8 mld. eur v roce 2016 na 41 mld. eur v roce 2017. Přičemž mezi nejvýznamnější položky patří stroje a dopravní zařízení, drahokamy a šperky, chemikálie.

Hodnota dovozů z Indie do EU se také zvýšila, z 39,3 mld. eur v roce 2016 na 44 mld. eur v roce 2017 s tím, že největší zásluhu na tom měl dovoz textilu a oblečení, chemikálií, strojů a dopravních zařízení.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 

Komoditní struktura importu (v mil. USD)

HS kód

Komodita

2016-2017 (duben - únor)

Procentní podíl

2017-2018 (duben - únor)

Procentní podíl

15

Živočišné a rostlinné tuky a vosky

10,946.32

2.80

10,831.97

2.77

27

Minerální paliva, minerální oleje a produkty vzniklé jejich destilací; živičné látky; minerální vosky  

103,163.20

26.8406

118,118.05

28.2173

28

Anorganické chemikálie, organické a anorganické složky drahých kovů

4,720.74

1.82

5,447.99

1.15

29

Organické chemikálie  

15,477.14

4.0268

17,371.81

4.1500

31

Hnojiva  

4,285.92

1.1151

4,372.84

1.0446

38

Ostatní chemické výrobky  

4,569.90

1.1890

4,998.62

1.41

39

Plasty a výrobky z plastů  

11,568.48

3.0098

12,588.41

3.0072

71

Přírodní či vyšlechtěné perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, produkty potažené drahými kovy; bižuterie; mince

53,767.41

13.9890

67,526.29

16.1314

72

Železo a ocel  

8,238.86

2.1436

9,520.13

2.43

84

Nukleární reaktory, kotle, přístroje pro strojní průmysl a jejich části

32,089.02

8.88

34,018.67

8.1267

85

Elektrické přístroje a vybavení a jejich části; zvukové rekordéry a reproduktory, televizní přístroje a jejich části

38,570.61

10.0351

43,753.16

10.22

87

Dopravní prostředky jiné než vlakové či tramvajové, jejich části a doplňky

4,719.24

1.78

5,327.80

1.28

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části

8,373.00

2.1785

4,970.94

1.1875

90

Optické, fotografické a kinematografické měření, kontrolní preciznost, zdravotní či chirurgické nástroje, zařízení a doplňky

7,398.34

1.49

7,838.91

1.26

99

Ostatní drobné zboží  

7,070.45

1.96

57.60

0.0138

Dovoz celkem

384,355.56

-

418,602.14

-

 

 

Komoditní struktura exportu (v mil. USD)

HS kód

Komodita

2016-2017 (duben - únor)

Procentní podíl

2017-2018 (duben - únor)

Procentní podíl

3

Ryby a korýši, měkkýši a ostatní bezobratlí mořští živočichové

5,501.05

1.9942

6,324.96

2.3364

10

Obilniny  

6,012.95

2.1798

7,204.01

2.6611

27

Minerální paliva, minerální oleje a produkty vzniklé jejich destilací; živičné látky; minerální vosky

32,435.65

11.7584

32,080.56

11.8503

29

Organické chemikálie  

11,688.52

4.2372

13,099.64

4.8389

30

Léčiva  

12,930.48

4.6875

11,912.85

4.4005

39

Plasty a výrobky z plastů  

5,294.11

1.9192

5,669.52

2.0943

52

Bavlna  

6,611.05

2.3966

6,187.04

2.2854

61

Oděvní výrobky a doplňky - pletené a háčkované výrobky  

8,223.74

2.9812

7,365.85

2.7209

62

Ostatní oděvní výrobky a doplňky

9,164.61

3.3223

7,861.20

2.9039

71

Přírodní či vyšlechtěné perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, výrobky potažené drahými kovy; bižuterie; mince.

43,623.16

15.814

38,289.23

14.1437

72

Železo a ocel  

8,682.99

3.1477

10,215.86

3.7736

73

Výrobky ze železa a oceli  

5,916.09

2.1447

6,138.12

2.2674

84

Nukleární reaktory, kotle, přístroje pro strojní průmysl a jejich části

14,100.58

5.1117

15,968.85

5.8988

85

Elektrické přístroje a vybavení a jejich části; zvukové rekordéry a reproduktory, televizní přístroje a jejich části

8,232.02

2.9842

8,305.13

3.0678

87

Dopravní prostředky jiné než vlakové či tramvajové, jejich části a doplňky

14,950.08

5.4196

15,433.98

5.7012

 

Vývoz celkem

275,851.71

-

270,715.74

-

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Indie měla k 30. 9. 2017 celkem 221 plně funkčních speciálních ekonomických zón (Special Economic Zones, SEZ), které se dělí na zóny volného obchodu (Free Trade Zones), vývozní zóny (Export Processing Zones), volné zóny (Free Zones), průmyslové zóny (Industrial Estates), volné přístavy (Free Ports), městské průmyslové zóny (Urban Enterprise Zones) a další. K 31. 1. 2018 bylo podle zákona z roku 2005 formálně schváleno 423 speciálních ekonomických zón. Speciální zóny volného obchodu na konci září 2017 zaměstnávaly více než 1,8 mil. pracovníků. 

Firmám, které provozují činnost v SEZ jsou poskytovány různé formy úlev, především se jedná o možnost dovozu strojů, zařízení a surovin bezcelně. Firmy jsou osvobozeny od placení centrální prodejní daně a daně ze služeb. V SEZ jsou povoleny činnosti jako je výroba zboží, služby, zpracování, montáž, modernizace, balení, obchodní činnosti a další. Speciální zóny volného obchodu jsou významným lokálním zaměstnavatelem, bývají však kritizovány za nedodržování pracovněprávních předpisů, záběr zemědělské půdy či nerovnoměrnou distribuci bohatství mezi jednotlivými svazovými státy, kde se SEZ nacházejí. Detailní informace o podmínkách a požadavcích na založení SEZ a kompletní seznamy jsou uveřejněny na internetové adrese www.sezindia.nic.in.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle informací Sekce politiky a podpory průmyslu Ministerstva obchodu a průmyslu (Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP) byl celkový objem přílivu zahraničních investic do Indie v období duben-prosinec 2017: 35.94 mil. USD.

 

Země s největším objemem přímých zahraničních investic v Indii

- částky v desetimilionech rupií (v mil. USD) - zápis čísel s angl. způsobem použití čárek 

Země

2015-16

(duben - březen )

2016-17

(duben - březen )

2017

(duben –

prosinec)

Celkem příliv

(duben, 00 -

prosinec ,17)

PZI USD v procentech

 

Mauritius

54,706

(8,355)

105,587

(15,728)

85,783

(13,348)

671,734

(124,986)

34%

Singapur

89,510

(13,692)

58,376

(8,711)

59,392

(9,213)

374,434

(63,803)

17%

Japonsko

17,275

(2,614)

31,588

(4,709)

8,140

(1263)

150,399

(26,938)

7%

 Velká Británie

5,938

(898)

9,953

(1,483)

4,654

(720)

130,199

(25,311)

7%

Nizozemí

17,275

(2,643)

22,633

(3,367)

15,363

(2,383)

132,529

(23,065)

6%

U.S.A

27,695

(4,192)

15,957

(2,379)

11,242

(1,744)

121,774

(22,067)

6%

Německo

6,361

(986)

7,175

(1,069)

6,522

(1012)

58,567

(10,710)

3%

Kypr

3,317

(508)

4,050

(604)

2,142

(332)

48,872

(9,488)

3%

Francie

3,937

(598)

4,112

(614)

2,948

(457)

33,585

(6,182)

2%

SAE

6,528

(985)

4,539

(675)

4,056

(628)

30,243

(5,332)

1%

Příliv PZI celkem

262,322

(40,001)

291,696

(43,478)

231,457

(35,941)

2,019,012

(368,053)

-

 

Podíl přímých zahraničních investic podle odvětví

- v desetimilionech INR a (v milionech USD) - zápis čísel s angl. způsobem použití čárek 

Odvětví

2015-16

(duben - březen )

2016-17

(duben - březen )

2017

(duben –

prosinec)

Celkem příliv

(duben, 00 -

prosinec ,17)

PZI USD v procentech

 

Služby

45,415

(6,889)

58,214

(8,684)

29,819

(4,620)

346,387

(64,097)

17 %

Telekomunikace

8,637

(1,324)

37,435

(5,564)

39,264

(6,136)

169,428

(30,082)

8 %

Výroby softwaru a hadrwaru

38,351

(5,904)

24,605

(3,652)

33,246

(5,156)

170,035

(29,825)

8 %

Rozvoj měst a infrastruktury

727

(113)

703

(105)

2,453

(381)

117,092

(24,674)

7 %

Automobilový průmysl

16,437

(2,527)

10,824

(1,609)

11,202

(1,739)

103,421

(18,413)

5 %

Obchod

25,244

(3,845)

15,721

(2,338)

14,649

(2,274)

99,207

(16,485)

4 %

Léčiva

4,975

(754)

5,723

(857)

5,662

(878)

81,482

(15,585)

4 %

Chemický průmysl

9,664

(1,470)

9,397

(1,393)

7,327

(1,137)

76,279

(14,430)

4 %

Energetika

5,662

(869)

7,473

(1,113)

8,912

(1,378)

68,999

(12,967)

4 %

Stavebnictví,

29,842

(4,511)

12,478

(1,861)

16,345

(2,540)

76,720

(12,357)

3 %

 

 

 

 

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu  

Systém povolování vstupu zahraničního kapitálu do různých hospodářských odvětví se v Indii postupně liberalizuje. Zvyšují se maximální limity majetkového podílu zahraničních investorů ve firmách v Indii. V některých případech se zavádí automatický vstup zahraničních investorů - tedy bez nutnosti vyžadovat povolení nebo se zvyšuje procentní podíl majektkového podílu firmy, který může zahraniční investor získat automaticky - bez souhlasu státu. 

Automatická procedura: investiční projekt nemusí projít schválením vládou nebo Centrální bankou Indie (Reserve Bank of India).

Vládní schvalovací procedura: je požadováno schválení vládními úřady a dále případně Centrální bankou Indie.

 

Odvětví spadající pod automatickou proceduru

(maximální výše majetkového podílu zahraničního investora v nové společnosti v %)

Odvětví

Max. majet. podíl

Zemědělství

100%

Sektor plantáží

100%

Důlní činnost – železné a neželezné rudy

100%

Důlní činnost – uhlí a lignit

100%

Průmyslová výroba

100%

Služby spojené s vysíláním (teleporty, DTH, kabelové sítě, mobilní TV, HITS)

100%

Poskytování náplně vyílání (televizní stanice)

100%

Letiště na zelené louce

100%

Letiště na nevyužitích zastavěných plochách

100%

Služby letecké dopravy – charterové

100%

Služby letecké dopravy – helikoptéry / hydroplány

100%

Služby územního řízení

100%

Organizace údržby a opravy; instituty leteckého výcviku; instituce pro technické školení

100%

Developerská výstavba

100%

Průmyslové parky – nové a stávající

100%

Obchod – velkoobchod

100%

Obchod – B2B E-commerce

100%

Obchody – bezcelní

100%

Železniční infrastruktura (s omezením v bezpečnostně citlivých oblastech)

100%

Restrukturalizace kapitálu společností

100%

Poskytování úvěrových informací

100%

Provoz ‘white label’ bankomatů

100%

Nebankovní finanční společnosti

100%

Farmaceutické firmy – na zelené louce

100%

Ropa a zemní plyn – průzkum ložisek ropy a zemního plynu

100%

Rafinace ropy státními společnostmi

49%

Infrastrukturní společnosti přítomné na trhu s cennými papíry

49%

Burzy komodit

49%

Pojištění

49%

Penzijní společnosti

49%

Energetické burzy

49%

Obchodování - SBRT (Single Brand Product Retail Trading)

100%

Odkaz: http://dipp.nic.in/English/Policies/Sectors_Under_Automatic_Route_With_Conditions.pdf

 

Odvětví vyžadující souhlas vlády

Odvětví

Max. majet. podíl zahr. investora

Podíl vyžadující vládní souhlas

Těžba a separace minerálů a rud s obsahem titania

100%

až 100%

Maloobchod v oblasti potravin

100%

až 100%

Obrana (návrh zvýšit limit na 74 % u některých technologií)

100%

přes 49%

Nakladatelství/tisk vědeckých a technických časopisů /specializované časopisy / periodika

100%

až 100%

Publikace zahraničních časopisů

100%

až 100%

Tištěná média – vydávání novin a periodik zabývajících se zpravodajstvím a aktualitami

26%

až 26%

Tištěná média – vydávání indických edicí zahraničních časopisů zabývajících se zpravodajstvím a aktualitami

26%

až 26%

Služby letecké dopravy – linková a regionální letecká doprava

100%

přes 49%

Investice zahraničních aerolinek v Indii

49%

až 49%

Satelity – zřízení a provoz

100%

až 100%

Telekomunikační služby

100%

přes 49%

Farmaceutické firmy – na nevyužitých zastavěných územích, “brownfieldy”

100%

přes 74%

Bankovnictví – privátní sektor

74%

přes 49%

Bankovnictví – veřejný sektor

20%

až 20%

Soukromé bezpečnostní agentury

74%

přes 49%

Služby týkající se obsahu vysílání

  1. a) FM rádio
  2. b) Zpravodajské TV programy

49%

až 49%

Obchod – MBRT (Multiple Brand Product Retail Trading)

51%

až 51%

 

   

Sektory, ve kterých jsou přímé zahraniční investice zakázané

-       provozování loterií (státních, soukromých i online)

-       hazard, sázkové společnosti, včetně provozování kasin

-       chit fundy (tradiční indické firmy pro spoření)

-       firmy provozující nidhi (tradiční indický způsob půjčování členům nidhi)

-       obchodování s přenosnými právy na stavbu (Transferable Development Rights - TDRs)

-       některá druhy podnikání v nemovitostech

-       výroba tabákových výrobků a tabákových substitutů

-       jaderná energetika

-       právní služby

 

 

Pravidla pro FDI jsou postupně liberalizována a některé bariéry mizí. Nejaktuálnější informace je možné najít na webech Make in India a Invest India.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: