Indie

Rozcestník informací o Indii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Očekávaný propad indické ekonomiky ve fiskálním roce 2020–2021 (duben–březen) činí 7 % a je tak nejhorší od počátku sledování v roce 1950–51. Zatímco výkonnost indického hospodářství ztrácela dynamiku již před počátkem koronavirové pandemie covidu-19, výjimečně špatný výsledek ekonomiky byl z velké části zapříčiněn úplným uzavřením (tzv. lockdown) na 68 dní, který indická vláda zavedla dne 25. března 2020 s cílem zamezit šíření virové infekce, po němž následovaly další restrikce ekonomických a turistických aktivit různé intenzity.

Spolu s uvolněním restrikcí zcela zřetelně koreloval i růst ekonomických indikátorů, a to z původního propadu o téměř 24 % v 1. čtvrtletí (duben–červen 2020), až se nakonec ve 3. čtvrtletí (říjen–prosinec 2020) dostala trajektorie hrubého domácího produktu (HDP) do pozitivních čísel s hodnotou +0,4 %.

V květnu 2020 indický premiér Naréndra Módí představil balíček opatření na pomoc indické ekonomice, jehož prostřednictvím vláda mobilizuje finanční prostředky v objemu 10 % HDP. Obrovský objem finančních prostředků zahrnuje také opatření centrální banky na podporu likvidity a státní záruky za bankovní úvěry. Premiér dále vyhlásil „Misi soběstačné Indie“, programové nahrazování dovozu domácí výrobou. Vláda obnovila reformní kurz, je odhodlána privatizovat velké státní společnosti, více otevřít ekonomiku soukromému kapitálu a zahraničním investorům.

Malé a střední podniky by měly díky vládním opatřením lépe dosáhnout na potřebné bankovní úvěry. Objem rozpočtových prostředků se v roce 2021 oproti předchozímu roku zdvojnásobil. Cílem opatření je také pomoc rozvoji zdravotnictví, těžby uhlí, civilního letectví, ale například také obranného průmyslu.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Civilní letecký průmysl

Civilní letecký průmysl patřil od začátku mezi nejvíce zasažené oblasti ekonomiky, a silně na něj dopadají omezení v dopravě, volatilita kurzu INR i ceny ropy. Vláda se alespoň částečně snažila zmírnit škody, a to obnovením vnitrostátní letecké přepravy a systémem celních úlev při pořízení nových letadel. Celní úlevy jsou platné i pro komponenty, s cílem podpořit domácí výrobní průmysl v oblasti civilního letectví.

Dalšími nástroji pro přepravce jsou daňové úlevy a pobídky pro financování letadel. Indie avizovala na rok 2021 privatizaci 6–10 letišť, čímž chce nejen získat prostředky do státního rozpočtu, ušetřit za správu a provoz letišť, ale také přinést větší efektivitu a konkurenceschopnost na trhu. Očekává se, že do modernizace a rozvoje těchto letišť bude postupně investováno až 1,83 mld. USD.

Privatizace se však týká i národních aerolinek Air India, které byly v rámci procesu očištěny od dalších nerentabilních aktiv s cílem ještě více zatraktivnit postižený sektor pro vhodné investory. Příležitosti skýtá rozšiřování sítě regionálních letišť nejen pro výrobce středních vrtulových letadel s kratší dráhou přistání, ale i pro výrobce radarů a telekomunikační techniky.

V září roku 2020 schválila indická vláda 14,73 mil. USD pro modernizaci a rozvoj letišť Jagdalpur, Ambikapur a Bilaspur v Chhattisgarhu v rámci programu na podporu rozvoje regionální konektivity UDAN. Vláda rovněž schválila 78 nových tras s cílem zlepšit připojení k odlehlým a re­gionálním oblastem země, a to včetně tras pro hydroplány.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Indická vláda s cílem zvýšit transparentnost a rozvoj těžebního sektoru přijala novou Národní nerostnou politiku, aby podpořila odvětví několika stimuly, které mohou i pro české exportéry a investory znamenat příležitost. Poprvé v historii tak otevřela sektor těžby uhlí i soukromým firmám, zároveň zvýšila podíl přímých zahraničních investic až na 100 % a proces privatizace podpořila rovněž aukcí 38 uhelných bloků, které v první fázi nabídla pro komerční těžbu. Uhlí a jeho těžba tak v Indii rozhodně neřekly poslední slovo.

Sektor je důležitý nejen z pohledu udržení zaměstnanosti, ale i z hlediska výhledu potřeby energie v budoucnu. Přestože je Indie 3. největším producentem uhlí a disponuje 5. největšími zásobami uhlí na světě, jejichž těžbu usnadňuje i povrchové získávání této nerostné suroviny, stále více se používá i podpovrchový způsob dobývání, kde se mohou uplatnit české společnosti se zkušenostmi s monitoringem osob a bezdrátovými komunikačními systémy.

V sektoru se však nabízí příležitostí mnohem více, například v dodávkách těžebních strojů a důlního vybavení, systému důlní dopravy, dopravních nádob či důlní signalizace. V tomto robustním sektoru existuje též poptávka po bagrech, nakladačích, nákladních vozech, cisternách, drtičích kamene či důlních rypadlech. Veřejné zakázky po technologiích na zplynování uhlí, karbonizaci a hydrogenační extrakci jsou rovněž publikovány v pravidelných intervalech.

Podporu plynárenství realizuje Indie prostřednictvím programů, jako je PAHAL, který pro koncové zákazníky usnadňuje díky přímým dotacím přístup k zemnímu plynu, který je v Indii distribuován v tlakových nádobách. Tento program je nyní rozšířen o dalších 100 distriktů. Obří infrastrukturní projekt v podobě výstavby plynovodu do unijního teritoria Ladakh byl oznámen spolu s oznámením rozpočtu na rok 2020/21. V souladu s Národním programem monetizace a otevřením trhu soukromým investorům oznámila vláda povolení vstupu nezávislého operátora pro transport plynu.

S privatizací v sektoru ropného průmyslu souvisí i zpeněžení aktiv státního giganta GAIL či rozhodnutí o pozastavení investic státních Bharat Petroleum (BPCL), jakožto první z kroků vedoucích k privatizaci. Na rok 2021/22 byl rovněž navržen speciální program pro využití vodíku z obnovitelných zdrojů energie s názvem Hydrogen Energy Mission.

Obranný průmysl

Navzdory tlaku na státní rozpočet v důsledku nižších příjmů zaznamenal rozpočet na obranu pro rok 2021/22 nárůst o 1,4 % a dosáhl výše cca 65 mld. USD, což představuje kolem 1,77 % HDP. I přes pouze mírný nárůst celkového rozpočtu sektoru obrany stouply kapitálové výdaje o plných 19 %. Ty zahrnují investiční aktivity, jako například nákup nových zbraní, letadel, válečných lodí a dalšího vojenského materiálu, na což bylo vyčleněno celkem 18,5 mld. USD.

Hlavními příjemci jsou štáby pozemního ­vojska, námořnictva a letectva, které získaly od června 2020 povolení nouzových nákupů za 2 mld. USD, aby zaplnily výpadky vybavení a střeliva. Největší výdaje plánují indické vzdušné síly, které v roce 2021 počítají s rozsáhlou modernizací letadel, leteckých systémů, stejně jako s nákupem systémů protivzdušné obrany S-400.

Námořnictvo, oproti tomu, vynaloží přidělené prostředky na posílení válečné flotily, tedy na lodě a ponorky. I v rámci obranného průmyslu podporuje indická vláda propojení s programem Soběstačná Indie a plánuje ­otevření tohoto sektoru nejen pro soukromé hráče, ale i pro zahraniční výrobce originálních zařízení s cílem podpořit výrobu v Indii a transfer technologií.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Nárůst vládních výdajů na zdravotnictví je bezprecedentní a představuje 137 %, když v rozpočtovém roce 2021/22 byly uvolněny prostředky ve výši 30,7 mld. USD, oproti 12,95 mld. USD v 2020/21. I přes úspěch v podobě vlastního vývoje dvou čistě indických vakcín (Covishield od Astry Zenecy a Covaxin od Bharat Biotech), Indie napumpuje do vývoje dalších 2 vakcín 4,8 mld. USD i v roce 2021. Samotnou vakcinaci stát dotuje 4,8 mld. USD, k dispozici jsou tedy obě dávky koncovým uživatelům po zaplacení poplatku cca 80 Kč.

Program Soběstačná Indie, který premiér Nárendra Módi vyhlásil s cílem podpořit domácí výrobu, se promítá i do rozvoje zdravotnického sektoru, a to prostřednictvím národní zdravotní strategie a také Programu soběstačného zdravotnictví Indie, na který bylo vyčleněno v následujících 6 letech 8,7 mld. USD. S cílem podpořit výzkum virů zřídí Indie 4 regionální centra excelence, dále pak 15 chirocenter a 2 mobilní nemocnice.

Po vzoru britské NHS je v plánu zřídit Ústav národního zdraví a posílit úlohu Národního centra pro kontrolu nemocí (NCDC), jeho 5 regionálních poboček a 20 metropolitních jednotek pro zdravotní dohled. Kromě vybavení nemocnic, které Indie bude vybírat pro zřízení jednotek intenzivní péče v 602 okresech a 12 ústředních institucích, se plány vlády soustředí i na výzkum, vývoj a posílení pozice Indie v multilaterálních uskupeních zaměřených na zdravotnický sektor.

S cílem pomoci farmaceutickému průmyslu, který dodává celosvětově až 20 % generických léků, rozhodla vláda o ustavení zvláštního fondu na podporu výroby účinných látek do léčiv. Dosud byl indický farmaceutický průmysl do značné míry závislý na dodávkách z Číny. Prostředky v objemu 1,3 mld. USD budou využívány po dobu 8 let na rozvoj výrobní infrastruktury a na pobídky pro indické výrobce účinných látek.

Velvyslanectví ČR v Dillí
e-mail: commerce_delhi@mzv.cz
www.mzv.cz/newdelhi

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí