Indie

Rozcestník informací o Indii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Indická ekonomika začala zpomalovat ještě před příchodem koronavirové pandemie. Reálný růst hrubého domácího produktu Indie ve fiskálním roce 2019–2020 (duben–březen) se ocitl na nejnižší úrovni za posledních 11 let, když ekonomika meziročně vzrostla „jen“ o 4,2 % HDP. Přitom průměrný reálný růst HDP v předchozích pěti letech dosahoval 7,5 % ročně.

Zpomalování indické ekonomiky je hodnoceno především jako výsledek hospodářského cyklu ovlivněného růstem nezaměstnanosti, oslabením spotřebitelské důvěry a zhoršením podmínek úvěrové emise kvůli problémům finančního sektoru. Všeobecně se v aktuálním fiskálním roce očekává pokles indické ekonomiky včetně snížení příjmů státní pokladny, které v kombinaci s vládním balíčkem na pomoc ekonomice vyústí v deficit státního rozpočtu až na úrovni 7,4 % HDP.

V květnu 2020 indický premiér Naréndra Módí představil balíček opatření na pomoc indické ekonomice, jehož prostřednictvím vláda mobilizuje finanční prostředky v objemu 10 % HDP. Obrovský objem finančních prostředků zahrnuje také opatření centrální banky na podporu likvidity a státní záruky za bankovní úvěry. Premiér dále vyhlásil „Misi soběstačné Indie“, programové nahrazování dovozu domácí výrobou.

Vláda obnovila reformní kurz, je odhodlána privatizovat velké státní společnosti, více otevřít ekonomiku soukromému kapitálu a zahraničním investorům. Indickým zemědělcům chce vláda pomoci zvyšovat příjmy. Malé a střední podniky by měly díky vládním opatřením lépe dosáhnout na potřebné bankovní úvěry. Cílem opatření je také pomoci rozvoji energetiky, těžby uhlí, civilního letectví, ale například také obranného průmyslu.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Civilní letecký průmysl

Mezi sektory, na něž se zaměřila opatření vládního ekonomického balíčku patří i civilní letectví. Vláda oznámila privatizaci správy dalších šesti velkých letišť. Přitom v loňském roce uspěla významná indická společnost Adani ve výběrovém řízení na dlouhodobý pronájem, provoz a rozvoj letišť v Lucknow, Ahmedabádu, Džajpúru, Mangaluru, Thiruvananthapuramu a v Guwahati v rámci konceptu Public Private Partnership.

V další privatizační vlně budou nabídnuta letiště v Amritsaru, Váránasí, Bhubanéšváru, Indore, Rajpúru a v Trichy. Očekává se, že do modernizace a rozvoje těchto letišť bude postupně investováno až 1,7 mld. USD. V minulosti se českým společnostem podařilo v Indii úspěšně zapojit do modernizace řízení letového provozu, ale také do úpravy vnitřních letištních prostor.

V roce 2019 zaznamenala Indie meziroční růst počtu cestujících přepravených leteckou dopravou o 3,7 procenta, když celkový počet pasažérů činil téměř 144 milionů. Stávající vládní politika rozvoje letecké dopravy chce vytvořit takové podmínky, aby se počet prodaných letenek zvýšil na 300 milionů v roce 2022, a dokonce 500 milionů v roce 2027. Indie se celkovým počtem prodaných letenek řadí mezi deset největších trhů na světě a má vizi stát se součástí vedoucí trojice pomyslného žebříčku. Přitom již v roce 2017 se s počtem objednaných letadel, který převýšil 1 000 kusů, stala Indie třetím největším trhem na světě.

Zvyšující se poptávka po letecké dopravě se promítá i do potřeby rozšiřování letadlového parku včetně letadel s nižší přepravní kapacitou, která jsou vyráběna v Česku a hodí se pro provoz v odlehlých a těžko dostupných oblastech. Údržba a oprava letadel se musí provádět částečně v zahraničí, protože domácí servisní kapacita není dostatečná. Příležitost uplatnit se v Indii mají české firmy v doprovodných službách, včetně školení pilotů a dispečerů letového provozu. V příštích čtyřech letech budou místní aerolinky podle odhadu věcně příslušného ministerstva potřebovat přes 5 000 pilotů. Šanci mají rovněž dodavatelé součástí letadel a dílů pro letecký průmysl.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Indie je třetím největším producentem uhlí na světě, a to po USA a Číně, přičemž ve vládním balíčku na pomoc ekonomice figurují také opatření na podporu rozvoje těžby uhlí a nerostných surovin. Vláda liberalizovala odvětví s tím, že soukromé společnosti těžící uhlí pro vlastní potřebu jej mohou nyní i prodávat. Těžba uhlí se otevírá také zahraničním investorům. Ještě letos má být v aukcích nabídnuto soukromým společnostem těžební právo k 50–60 důlním blokům. Nadto Ministerstvo uhlí Indie oznámilo, že stát bude v následujících čtyřech letech do těžby investovat přes 13 mld. USD.

Cílem uvedených opatření je snížení objemu dovozů uhlí, které je hlavním zdrojem výroby elektřiny. Pokud jde o těžbu dalších nerostných surovin, oznámila vláda připravované aukce přibližně 500 důlních bloků, z nichž velká část připadá na těžbu železné rudy a bauxitu.

Hlavní příležitosti pro české firmy spočívají v dodávkách strojů, strojních zařízení a vybavení pro těžbu (bagry, nakladače, nákladní vozy, cisterny, sklápěče, drtiče kamene, důlní rypadla), ale také bezdrátových komunikačních systémů a bezpečnostních zařízení pro sledování pohybu osob pod zemí, technologií na alternativní využití metanu, hydrogenační extrakci uhlí, zplynování uhlí a karbonizaci.

Do budoucna lze očekávat komparativní výhodu českých technologií zejména díky rostoucímu podílu hlubinné těžby uhlí v Indii a s tím spojeným zvyšováním nároků na bezpečnost a efektivitu.

Energetický průmysl

Indická vláda dále v rámci ekonomického balíčku oznámila privatizaci distribučních společností ve všech unijních teritoriích s tím, že následně by tento model měl být aplikován i ve svazových státech. Distribučním společnostem vláda zároveň poskytne finanční pomoc v objemu 12 mld. USD, aby pomohla obnovit tok finančních prostředků v celém energetickém odvětví. Současně vláda oznámila, že připraví pobídky pro výrobu součástek pro fotovoltaické elektrárny a zařízení pro skladování elektřiny.

Podle indického vládního prognostického ústavu Niti Aayog se do roku 2040 zvýší spotřeba energie trojnásobně. Indie musí dovážet ropu a zemní plyn a v posledních letech podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a také úsporné technologie. V Indii je vysoká poptávka po fotovoltaických panelech a zařízeních pro solární elektrárny. Příležitosti v Indii mají i firmy dodávající technologie pro distribuci elektrické energie, včetně řešení pro „Smart Grids“.

V oblasti distribuce zemního plynu má Indie zájem o chytrá měřidla plynu, software či příslušenství v podobě handsetů pro odečty. Výstavba vodních elektráren v Indii doplácí na zdlouhavý a byrokratický schvalovací proces, nicméně turbíny patří mezi další poptávané produkty. Příležitost představuje v Indii i využívání větrné energie, a to včetně příslušenství větrných elektráren, jako jsou měřicí zařízení. Indie chce nadále využívat také jadernou energetiku a do roku 2030 plánuje zvýšit kapacitu jaderných elektráren na 63 GW.

Čtyři jaderné bloky o výkonu 700 MW jsou ve výstavbě a mnoho dalších je v přípravě. Příležitost pro Česko spočívá také ve výzkumu jaderné energie. Některé tepelné elektrárny jsou v Indii zastaralé a často fungují na sovětských systémech. Firmy vyrábějící efektivní turbíny, chladící věže či technologie na odsíření tak mohou v Indii uspět s dodávkami do tepelných elektráren.

Obranný průmysl

Indická vláda ve snaze podnítit investiční aktivitu firem a znovu nastartovat hospodářský růst oznámila v rámci ekonomického balíčku také uvolnění pravidel pro investování do obranného průmyslu. Zahraniční investoři tak mohou nyní vlastnit až 74 % kapitálu firem působících v odvětví výroby zbraní a zbraňových systémů. Indie je největším dovozcem zbraní na světě, ale chce se do budoucna více spoléhat na domácí dodavatele. Možnost zakládání společných podniků v Indii pro dodávky indickým ozbrojeným silám nebyla pro zahraniční investory dříve příliš atraktivní, protože mohli vlastnit kapitálový podíl nejvýše do 49 %.

Ve fiskálním roce 2018–2019 se Indie zařadila do pětice zemí s nejvyššími ročními výdaji na obranu. Meziročně se armádní rozpočet zvýšil v roce 2019–2020 o 6,9 % na 44,8 mld. USD. Příležitost k uplatnění mají špičkové české technologie, které se prosazují celosvětově – například radiolokátory či pomocné energetické jednotky. Stejně tak mají šanci české firmy s nabídkou modernizace techniky ruské provenience.

Politické ambice Indie a situace na severních hranicích vytvářejí tlak na posilování bojeschopnosti a tím i na vyšší výdaje na nákup techniky. Indická vláda zrychlila vydávání povolení na zbrojní výrobu soukromým firmám s cílem umožnit vytváření společných podniků se zahraničními partnery. Nákupní politika upřednostňuje výrobní spolupráci před dovozy a byla upravena v souladu s vládní iniciativou Make in India.

Celá řada indických, především soukromých a v mnoha případech kapitálově silných firem vidí v tomto oboru příležitosti a je připravena se zahraničními partnery zakládat společné podniky a spolupracovat na bázi technologické kooperace a možnosti transferu technologií. Pro lepší spolupráci a etablování firem obranného průmyslu indická strana velmi doporučuje klást důraz na hledání lokálních partnerů. Indie také vyjadřuje zájem v oblasti společného výzkumu nových vojenských technologií.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V rámci zvyšování kapacit sítě zdravotnických zařízení vláda rozhodla, že podpoří rozvoj zdravotnictví částkou 2 mld. USD, přičemž tato částka představuje 7,5 % z celého vládního balíčku na pomoc ekonomice zasažené krizí v důsledku pandemie covidu-19. Polovina přidělených finančních prostředků bude použita v aktuálním fiskálním roce a druhá polovina v následujících letech. Nad to zdravotnictví získá z fondu „PM CARES“ 280 mil. dolarů a Světová banka podepsala s indickou vládou dohodu o financování programu rozvoje kapacit zdravotnictví s tím, že poskytne finanční prostředky v objemu 1 mld. USD.

Indická zdravotnická zařízení tak budou moci investovat do oddělení pro hospitalizaci pacientů s infekčními nemocemi, do testovacích laboratoří a budou mít možnost lépe vybavit personál ochrannými prostředky a pomůckami. S cílem pomoci farmaceutickému průmyslu, který dodává celosvětově až 20 % generických léků, vláda rozhodla o ustavení zvláštního fondu na podporu výroby účinných látek do léčiv. Dosud byl indický farmaceutický průmysl do značné míry závislý na dodávkách z Číny. Prostředky v objemu 1,3 mld. USD budou využívány po dobu 8 let na rozvoj výrobní infrastruktury a na pobídky pro indické výrobce účinných látek.

Velvyslanectví ČR v Dillí
e-mail: commerce_delhi@mzv.cz
www.mzv.cz/newdelhi

Pravidelné novinky e-mailem