Indonésie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

1.1.   Název státu:

 • Indonéská republika
 • Republik Indonesia (indonésky)
 • Republic of Indonesia (anglicky)

 

Složení vlády:

 • Hlavou státu a výkonné moci je prezident Joko Widodo.
 • Koordinující ministr pro námořní záležitosti: Rizal Ramli
 • Koordinující ministr pro politické, právní a bezpečnostní záležitosti: Luhut Binsar Pandjaitan
 • Koordinující ministr pro ekonomické záležitosti: Darmin Nasution
 • Koordinující ministryně pro otázky lidského a kulturního rozvoje: Puan Maharani
 • Státní tajemník: Pratikno
 • Ministr národního rozvoje a plánování: Andrinof Chaniago
 • Ministr dopravy: Ignasius Jonan
 • Ministryně námořnictví a rybolovu: Susi Pudjiastuti
 • Ministr energetiky a přírodních zdrojů: Sudirman Said
 • Ministr turistiky: Arief Yahya
 • Ministr vnitra: Tjahjo Kumolo
 • Ministryně zahraničních věcí: Retno Marsudi
 • Ministr obrany: Ryamizard Ryacudu
 • Ministr spravedlnosti a lidských práv: Yasonna H.  Laoly
 • Ministr komunikací a informatiky: Rudiantara
 • Ministr pro reformu státní správy a byrokracie: Yuddy Chrisnandi
 • Ministr financí: Bambang Brodjonegoro
 • Ministryně státních podniků: Rini M. Soemarno
 • Ministr družstev a malých a středních podniků: Anak Agugng Gede Ngurah Puspayoga
 • Ministr průmyslu: Saleh Husin
 • Ministr obchodu: Thomas Lembong
 • Ministr zemědělství: Amran Suleiman
 • Ministr práce: Hanif Dhakiri
 • Ministr veřejných prací a veřejného bydlení: Basuki Hadimuljono
 • Ministryně životního prostředí a lesnictví: Siti Nurbaya Bakar
 • Ministr zemědělství a územního plánování: Ferry Mursyidan Baldan
 • Ministr pro náboženské otázky: Lukman Hakim Saifuddin
 • Ministryně zdravotnictví: Nila Moeloek
 • Ministryně sociálních věcí: Khofifah Indar Parawansa
 • Ministryně pro otázky žen a ochrany dětí: Yohana Susana Yembise
 • Ministr kultury, základního a středního školství: Anies Baswedan
 • Ministr výzkumu a vysokého školství: Muhammad Nasir
 • Ministr mládeže a sportu: Imam Nahrawi
 • Ministr vesnic, znevýhodněných regionů a přesídlování: Marwan Jafar

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 255mil. (2015), čtvrtý nejlidnatější stát světa
 • Hustota zalidnění: 124 obyv./km2 (ostrov Jáva 1.000 obyv./km2)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva 67 %
 • Míra populačního růstu: 1,3% (2015)

 

Etnika:

 • Javánci 41,71 %
 • Sundánci 15,41 %
 • Malajci 3.45 %
 • Madurijci 3.37 %
 • Batakové 3.02 %
 • Minankabauové 2.72 %
 • Betawijci 2.51%
 • Bantenové 2.05 %
 • Banjaresové 1.74 %
 • Balijci 1.51 %
 • Makassarové 0.99 %
 • Krebonedové: 0.94 %

 

Nejpočetnější přistěhovalecká etnika:

 • Číňané (5 mil.)
 • Arabové
 • Indové

 

Náboženské složení:

 • muslimové (86,1 %)
 • protestanti (5,7 %)
 • katolíci (3 %)
 • hinduisté (1,8 %)
 • buddhisté (1 %)

 

Úředním jazykem je indonéština (Bahasa Indonesia), jejíž základ tvoří malajština doplněná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou používány místní jazyky (jávština, sundánština, atd.). Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP (v běžných cenách, USD mld.)

845,9

876,7

868,3

856,1

853,4

Přírůstek HDP (%)

6,5

6,2

5,8

5,0

4,8

Nezaměstnanost (%)

6.6

6,1

6,3

6,1

6,2

Roční inflace (%, průměr, ve spotř. cenách)

3,8

4,3

7,0

8,4

3,4

Směnný kurs (IDR/USD,

průměr)

8.550

9.370

11.343

11.865

13.392

Úroková sazba Bank of

Indonesia (v %)

6,58

5,77

6,48

7,54

7,50

Veřejný dluh (% HDP)

26,6

27,3

28,7

24,7

27,0

Saldo běžného účtu (% HDP)

0,2

-2,8

-3,3

-3,1

-2,1

Chudoba (% pop

12,5

12

11,4

11,3

11,1

Devizové rezervy (v mld. USD)

110,1

112,8

99,4

111,9

105,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Bank Indonesia, World Bank, Badan Pusat Statistik, International Monetary Fund (IMF)

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (mld. IDR)

 

2011

2012

2013

2014

Příjmy

1 210 600

1 338 110

1 502 005

1 537 200

Výdaje

1 294 999

1 491 410

1 726 191

1 764 600

Saldo

-84 399

-153 300

-224 186

-227 400

 

Zdroj: Badan Pusat Statistik- Statistics Indonesia

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Od r. 2010 Bank Indonesia (centrální banka) soustředila svoji politiku na další pokračování restrukturalizace bankovního sektoru, budování odolnosti celého bankovního systému a na rozvoj a podporu zprostředkovatelské mezibankovní funkčnosti bank (zejména v oblasti mikro/malých/středních komerčních úvěrů), která ještě nebyla plně obnovena.

 

Struktura bankovního sektoru

Státní banky

4

Regionální rozvojové banky

26

Soukromé indonéské banky (forex)

34

Soukromé indonéské banky (non-forex)

32

Banky se zahraniční účastí(joint-ventures)

16

Zahraniční banky

10

Celkem

122

 

Zdroj: Bank of Indonesia

 

Hlavní indonéské a zahraniční banky v zemi:

Indonéské banky:

Zahraniční banky:

1. Bank Central Asia Tbk

1. Bank of Tokyo-Mitsubishi

2. Bank Mandiri

2. Citibank NA

3. Bank Danamon Indonesia Tbk

3. Deutche Bank

4. Bank Panin Tbk

4. ABN AMRO Bank

5. Bank Lippo Tbk

5. Bank Societe Generale Indonesia

6. Bank Negara Indonesia Tbk

6. HSBC

7. Bank Niagara Tbk

7. JP Morgan Chase Bank

8. Bank Rakyat Indonesia

8. Standard Chartered Bank

Aktuální základní úroková sazba Bank of Indonesia je na úrovni 7,5 %. Vyšší úroková míra ve srovnání s ostatními zeměmi regionu činí z Indonésie zajímavou destinaci pro zahraniční investory. Investiční banky a fondy z USA, západní Evropy a Austrálie využívají jakartskou burzu jako „bezpečný přístav“ pro své investice. Tato praxe v sobě ovšem skrývá riziko, že v okamžiku výprodejů na akciových trzích padá místní burza ze všech nejrychleji, protože je v ní nejvíce spekulativního kapitálu.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Indonéský daňový systém je srovnatelný se systémy ostatních zemí v regionu s tím, že sazby jsou stále vysoké a trend jejich zvyšování je patrný i v posledních letech. Na druhou stranu je indonéský rozpočet pod neustálým tlakem a zvyšování daní je pro vládu nezbytné z důvodu zajištění příjmů potřebných pro snižování zadluženosti země. Další hlavní problém je v nedostatku strukturálních reforem administrativního a právního systému, tzn. ve schopnosti právní vymahatelnosti odvodu daní.

Daň z přidané hodnoty (VAT) je 10%. Některého druhu zboží se týká tzv. daň z luxusního zboží, jejíž sazba je 10 – 75 %. Spotřební daň je v rozmezí 4 – 70 %, přičemž na horní hranici je alkohol.

Přestože příjmy ze zdanění příjmů fyzických osob meziročně rostou, Ministerstvo financí odhaduje, že zhruba polovina Indonésanů v plné míře řádně neplní svoji daňovou povinnost. Jiné údaje udávají, že až 65 – 70 % indonéské pracovní síly je zaměstnáno mimo oficiální ekonomický sektor (v r. 1996 před krizí to bylo 55 %). Jedná se většinou o málo placená pracovní místa orientovaná na služby, kde pracovníci neplatí žádné daně.

 

Daň z příjmu

 • 25 % na veškeré příjmy (běžná sazba)
 • 5% nižší, než běžná sazba se vztahuje na společnosti s ručením omezeným, které mají alespoň 40 % svých akcií k obchodování na burze cenných papírů,
 • 50% odečtení z běžné sazby se vztahuje na společnosti s hrubým obratem do 50   mld. IDR

 

DPH (daň z přidané hodnoty)

 • Současná sazba je 10 %.

 

Srážková daň (pro platby rezidentů)

 • 15 % na úroky, dividendy a licenční poplatky
 • 2 % na služby
 • Srážkové daně se považují za zálohy na daň z příjmu právnických osob.
 • 10 % na územní a stavební pronájmy (konečné zdanění)

 

 

Srážková daň (pro platby nerezidentů)

 • 20 % v souladu s vnitrostátním právem, ale tato daň může být snížena použitím ustanovením daňové smlouvy nebo osvobozením od daně za služby, které vykazují zisk

 

Individuální daň

 • následující progresivní  azby jsou účtovány do zdanitelného příjmu za rok
 • Do 50 mil. IDR, daňová sazba je 5 %
 • Od 50 mil. IDR do 250 mil. IDR, daňová sazba je 15 %
 • Od 250 mil. IDR do 500 mil. IDR, daňová sazba je 25 %
 • Více než 500 mil. IDR, daňová sazba je 30 %

 

Daňová ztráta

 • Může být uplatněna po dobu 5 let

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: