Írán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 4. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Teheránu (Írán)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

2010

1 845 011

58.

120,8

2 039 197

402

402,4

3 884 208

59.

190,9

-194 186

2011

1 329 765

66.

72,1

2 609 955

52.

128,0

3 939 720

59.

101,4

-1 280 190

2012

1 051 923

73.

79,1

163 812

92.

6,3

1 215 735

83.

30,9

888 111

2013

598 707

84.

56,9

209 907

90.

128,1

808 614

91.

66,5

388 800

2014

564 678

93.

94,3

159 714

98.

76,1

724 392

99.

89,6

404 964

2014/I-II

63 330

96.

-

34 205

86.

-

97 535

99.

-

29 125

2015/I-II

74 189

95.

117,1

109 265

77.

319,4

183 454

87.

188,1

-35 076

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu za období 1.1.2014 – 31.12.2014

Kód zboží

Zboží

CZK (tis.)

66

Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

153 305

72

Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

70 365

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

62 506

54

Léčiva a farmaceutické výrobky

42 517

27

Surová  hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)

42 192

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

28 319

87

Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

27 804

51

Organické chemikálie

23 029

69

Kovové výrobky, j.n.

14 800

89

Různé výrobky, j.n.

12 686

71

Stroje a zařízení k výrobě energie

12 351

09

Různé jedlé výrobky a přípravky

9 829

Nejvýznamnější položky českého dovozu za období 1.1.2014 – 31.12.2014

Kód zboží

Zboží

CZK (tis.)

05

Zelenina a ovoce

97 802

29

Suroviny živočišného a rostlinného původu, j.n.

17 563

67

Železo a ocel

11 500

07

Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich

7 260

57

Plasty v prvotní formě

4 795

55

Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky

3 595

87

Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

3 486

65

Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.

2 559

78

Silniční vozidla

1 818

89

Různé výrobky, j.n.

1 562

72

Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

1 420

69

Kovové výrobky, j.n.

1 079

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Za sledované uplynulé období bylo zaznamenáno několik případů obchodního vztahu týkajícího se oblasti služeb. Jde většinou o služby v oblasti IT (převážně bankovnictví a automobilový průmysl, datová úložiště), geologických prací a certifikace automobilových dílů. Snaha je i o navázání spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Oblast služeb není dosud v této zemi patřičně rozvinutá a místní jazyk farsi (mluvený i psaný) tvoří bariéru pro české firmy, které mají zájem uplatnit se právě v této oblasti.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V poslední době podle dostupných informací žádný český investor na íránský trh nevstoupil.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy:

  • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění  a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 30. 4. 2015)
  • Smlouva o přátelství mezi Republikou československou a Císařstvím perským (Teherán, 29. 10. 1930, č. 137/1931 Sb.)
  • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 26. 5. 1967, č. 114/1968 Sb.)
  • Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 13. 5. 1977)
  • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Centrální bankou Íránské islámské republiky (Praha, 18. 11. 1994)
  • Protokol mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou (Teherán, 12. 3. 1995)
  • Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o stavu smluv platných mezi oběma státy (Praha, 11. 3. 1997)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě (Teherán, 30. 1. 2001, č. 20/2002 Sb.m.s.)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Na území Íránu je druhý nejvyšší počet oficiálně registrovaných uprchlíků na světě (po Pákistánu). Naprostou většinu tvoří Afghánci, kteří jsou od skončení války v Afghánistánu postupně repatriováni ve spolupráci s UNHCR (z odhadovaného stavu téměř 2,5–3 milionů, kteří zůstávají v zemi, je jich oficiálně registrováno přibližně milion, zbytek zůstává v zemi neregistrován). Írán hostí také více než 150 tis. uprchlíků z Iráku.

ČR je od roku 2010 poskytovatelem MLP, cíleného na pomoc dětem afghánských uprchlíků ve městě Karádž (západně od metropole Teherán). V roce 2014 byl projekt o rekvalifikační kurzy pro dospívající děti afghánských uprchlíků.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: