Írán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 6. 2017

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Rok

Export

Import

Obrat

Saldo

2012

53 716

8 365

62 081

45 351

2013

30 601

10 729

41 330

19 872

2014

27 251

7 831

35 352

19 520

2015

37 739

13 638

51 376

24 101

2016

59 957

9 833

69 790

90 124

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu za období 1.1.2016 – 31.12.2016:

Kód zboží

 

USD (tis.)

66

Výrobky z nekovových nerostů, j.n.

10 946

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

8 695

72

Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

8 618

52

Anorganické chemikálie

4 890

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.

3 304

27

Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)

2 238

33

Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

2 062

59

Chemické prostředky výrobky, j.n.

2 005

89

Různé výrobky, j.n.

1 806

71

Stroje a zařízení k výrobě energie

1 776

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu za období 1.1.2016 – 31.12.2016:

Kód zboží

 

USD (tis.)

05

Zelenina a ovoce

5 498

89

Různé výrobky, j.n.

804

57

Plasty v prvotní formě

790

67

Železo a ocel

550

55

Různé výrobky, j.n.

366

72

Stroje a zařízení pro určitá odvětví v průmyslu

234

74

Stroje a zařízení všeobecně používané v průmyslu, j.n.

170

77

Elektrické zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.

166

65

Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.

109

69

Kovové výrobky, j.n.

89

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Za sledované uplynulé období bylo zaznamenáno několik případů obchodního vztahu týkajícího se oblasti služeb. Jde většinou o služby v oblasti IT (převážně bankovnictví a automobilový průmysl, datová úložiště), geologických prací a certifikace automobilových dílů. Velká snaha je i o navázání spolupráce v oblasti cestovního ruchu. V ČR probíhá např. školení pilotů civilních letadel či certifikace komponent automobilů íránské výroby.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V poslední době podle dostupných informací žádný český investor na íránský trh plně nevstoupil.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Íránem (18.1.2016)
  • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 30.4.2015)
  • Na konci r. 2015 vstoupila v platnost Dohoda o letecké dopravě z 9.12.2003
  • Smlouva o přátelství mezi Republikou československou a Císařstvím perským (Teherán, 29. 10. 1930, č. 137/1931 Sb.)
  • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 26. 5. 1967, č. 114/1968 Sb.)
  • Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 13. 5. 1977)
  • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Centrální bankou Íránské islámské republiky (Praha, 18. 11. 1994)
  • Protokol mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou (Teherán, 12. 3. 1995)
  • Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o stavu smluv platných mezi oběma státy (Praha, 11. 3. 1997)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě (Teherán, 30. 1. 2001, č. 20/2002 Sb.m.s.)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Na území Íránu je druhý nejvyšší počet oficiálně registrovaných uprchlíků na světě (po Pákistánu). Naprostou většinu tvoří Afghánci, kteří jsou od skončení války v Afghánistánu postupně repatriováni ve spolupráci s UNHCR (z odhadovaného stavu téměř 2,5–3 milionů , kteří zůstávají v zemi, je jich oficiálně registrováno přibližně milion, zbytek zůstává v zemi neregistrován). Írán hostí také více než 150 tis. uprchlíků z Iráku.

ČR je od roku 2010 poskytovatelem MLP, cíleného na pomoc dětem afghánských uprchlíků ve městě Karádž (západně od metropole Teherán). V roce 2016 byl realizován projekt “Nákup speciálního vozidla na mobilní pomoc drogově závislým”.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: