Kambodža: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Česky: Kambodžské království
 • Anglicky: The Kingdom of Cambodia
 • Khmérsky: Preahreacheanachakr Kampuchea

Hlava státu (král): Norodom Sihamoni

Složení vlády

Předseda vlády:

Hun Sen

Místopředsedové vlády:

Sar Kheng, Sok An, Tea Banh, Keat Chhon, Hor Namhong, Men Sam An (žena), Bin Chhin, Yim Chhay Ly, Ke Kim Yan

Seniorní ministři:

Chhay Than, Cham Prasidh, Nhim Vanda, Khun Haing, Ly Thuch, Chan Sarun, Sun Chanthol, Om Yentieng, Ieng Moly, Var Kimhong, Yim Dollar, Serey Kosal, Him Chhem, Chin Bunsean, Im Suosdey, Men Khim

Ministři v úřadu premiéra:

Ho Sithy, Sok Chenda Sophea, Mam Sarin, Srey Thamarong, Ngor Hongly, Chheang Yanara, Dul Koeun, You Sunlong, Osman Hassan, Som Soeun, Sun Kunthor, Zakaria Adam, Kao Kim Hourn

Ministři:

 

Místopředseda vlády a předseda Rady ministrů

Sok An

Místopředseda vlády a ministr vnitra

Sar Kheng

Místopředseda vlády a ministr obrany

Tea Bahn

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Prak Sokhonn

Ministr hospodářství a financí             

Aun Porn Moniroth

Ministr zemědělství, lesnictví a rybolovu        

Veng Sakhon

Ministr pro rozvoj venkova     

Ouk Rabun

Ministr obchodu

Pan Sorasok

Ministr průmyslu, dolů a energetiky

Cham Prasidh

Ministr plánování        

Chhay Than

Ministr školství, mládeže a sportu

Hang Chuon Naron

Ministr sociálních věcí, veteránů a rehabilitace mládeže

Vong Sauth

Ministr územního rozvoje, urbanizace a stavebnictví

Chea Sophara

Ministr životního prostředí

Say Sam Al

Ministr vodních zdrojů a meteorologie

Lim Kean Hor

Ministr informací

Khieu Kanharith

Ministr spravedlnosti 

Ang Vong Vathana

Místopředsedkyně vlády a ministryně vztahů mezi Národním shromážděním a Senátem

Men Sam An (žena)

Ministr pošty a telekomunikací

Tram Iv Tek

Ministr zdravotnictví

Mam Bunheng

Ministr veřejných prací a dopravy

Sun Chanthol

Ministryně kultury

Phoeung Leakhena (žena)

Ministr turistiky

Thong Khon

Ministr kultu a náboženství   

Him Chhem

Ministryně pro záležitosti žen

Ing Kanthaphavi (žena)

Ministr práce a odborného vzdělání

Ith Samheng

Ministr veřejných funkcí

Pich Bunthin

Státní tajemník civilního letectví

Mao Havannal

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel (2015): 15 703 820 
 • Hustota: 86 obyv./km2
 • Přírůstek obyvatelstva (2015): 1,62 %
 • Městská populace (odhad 2015): 20 %
 • Ekonomicky činné obyvatelstvo (odhad 2015): 59  %

Demografické složení obyvatelstva podle pohlaví (odhad 2015)

 • Mužů: 7 687 291 (49 %)
 • Žen: 8 016 529 (51 %) 

Demografické složení obyvatelstva podle věku (odhad 2015)

 • 0-14 let: 32,2 % (muži 2 537 109/ženy 2 516 851)
 • 15-64 let: 64,1 % (muži 4 831 280/ženy 5 227 331)
 • 65 let a více: 3,8 % (muži  222 680/ženy 368 569).

Národnostní složení (odhad 2015)

Z etnického hlediska je Kambodža národnostně jednolitý stát.

 • Khmerové: 90 %
 • Vietnamci: 5 %
 • Číňané: 1 %
 • Ostatní: 4 %)

Národnostní složení (odhad 2015)

 • Buddhisté: 96,9 %
 • Muslimové: 2 %
 • Křesťané: 0,4 %
 • Ostatní: 0,8 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

2015
(odhad)

HDP ve stálých cenách (mld. rielů)

52 069

56 682

61 327

67 437

73 423

HDP na hlavu (v USD)

911

973

1 042

1 138

1 215

Reálný růst HDP (v %)

7,1 %

7,3 %

7,4 %

7,1 %

7,0 %

Inflace (roční
průměr, v %)

5,5 %

2,9 %

3,0 %

3,9 %

1,2 %

Nezaměstnanost (v %)*

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,2 %

--- 

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže a ADB (nezaměstnanost)
* Podle ILO je tento údaj naprosto nespolehlivý, protože velká část obyvatel pracuje v šedé ekonomice

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Dle předpovědi ADB zůstane kambodžské hospodářství v dalších dvou letech výkonné. Růst HDP by měl i v roce 2016 dosáhnout stejných hodnot (7,0 %), jako v roce předešlém.

I nadále budou hlavními tahouny kambodžské ekonomiky vývoz, stavebnictví, cestovní ruch a zemědělství. Hlavním růstovým faktorem v budoucnu bude diverzifikace vývozu ve prospěch lehkého zpracovatelského průmyslu a textilu s vyšší přidanou hodnotou a expanze na nové trhy. Určitým rizikem pro udržitelný růst je neustálé zvyšování minimální mzdy v textilním sektoru (140 USD v roce 2016), které snižuje konkurenceschopnost Kambodže. Rizikovým faktorem je také ekonomická situace v cílových zemích kambodžského vývozu a přírodní katastrofy. Předpokládaný růst průmyslu v roce 2016 by měl dosáhnout 9,6 %, služeb 7,8 % a zemědělství 1,6 % (za příznivého počasí). K určitému zpomalení by mělo dojít ve stavebnictví. 

I přes zpomalení růstu v roce 2015 bude i nadále hrát významnou roli cestovní ruch. Počet turistů v roce 2015 dosáhl 4,8 mil., což znamená 6,1% meziroční růst (7% v roce 2014). Nejpočetnější byli turisté z Vietnamu, ČLR, Laosu, Korejské republiky, Thajska, USA a Japonska. Nejpočetnějšími turisty z Evropy byli Britové a Francouzi. Kambodžu v roce 2015 navštívilo také 5 603 turistů z ČR, což je meziroční nárůst o 3,7 %.

Předpokládaný schodek veřejných financí (bez grantů) by měl v roce 2016 vzrůst na 4,3 % HDP. Běžný rozpočtový schodek by měl zůstat stejný a v roce 2017 by mělo dojít k jeho snížení díky zlepšení podmínek vývozu. Díky nízkým cenám potravin a ropy na světových trzích by se měla inflace držet kolem 2,5 % v roce 2016 a vzrůst na 3 % v roce 2017. Rizikovým faktorem ve finančním sektoru je rychlý růst půjček v souvislosti se stavebním boomem. V zájmu stability finančního sektoru je proto třeba zavést další kontrolní mechanizmy. Kambodža také nutně potřebuje zlepšit úroveň zaměstnanosti prostřednictvím lepšího systému vzdělání a odborného tréninku.      

Poslední den roku 2015 Kambodža spolu s ostatními členy ASEAN vstoupila do Ekonomického společenství ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC). Přestože vládní představitelé spatřují v integraci trhu spíše pozitiva, mezi malými a středními podnikateli převažují oprávněné obavy z otevřeného trhu kvůli omezeným kapacitám, nízké produkci, nedostatku financí a absenci technologií. Vzhledem k tomu, že vznik AEC je spíše formálním krokem, bezprostřední dopad na kambodžský zahraniční obchod nelze očekávat. 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015 (odhad)

Celkové domácí příjmy

6 850

8 636

9 300

11 226

12 648

- Příjmy z daní

5690

6 909

7 790

9 930

11 242

- DPH

1 920

2 375

2 680

3 390

3 530

Celkové výdaje

10 769

12 215

13 067

14 501

13 835

- Běžné výdaje

5 917

6 858

7 415

8 832

8 545

- výdaje na obranu

1 303

1 471

1 673

1 968

1 962

 - Kapitálové výdaje

4 852

5 358

5 653

5 670

5 290

Běžný rozpočtový deficit

958

1 426

1 669

3 021

3 983

Zahraniční financování

3 469

3 923

4 326

3 901

3 729

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

2015 (odhad)

Běžný účet (v mil. USD)

-253,3

-761,6

-1 976,7

-1640,1

-1677,1

Běžný účet (v % HDP)

-6,8

-9,7

-13,0

-9,8

-9,3

Kapitálový a finanční účet (v mil. USD)

562,1

 1136,9

2 328,6

-754,4

-686,1

Deviz. rezervy (v mil. USD)

2 970

3 463

3 643

4 382

5 087

Směnný kurz KHR/USD (konec roku)

4 039

3 995

3 995

4 063

4 050

Zahraniční
zadluženost

4 355,7

5 651,6

6 427,0

n.a.

n.a.

- dlouhodobý dluh

3 741,1

4 484,4

5 063,9

n.a.

n.a.

- krátkodobé půjčky

485,8

1 038,3

1 233,9

n.a.

n.a.

- půjčky MMF

128,8

129,0

129,2

n.a.

n.a.

Zahraniční
zadluženost (v % HNP)  

35,5

42,2

44,4

n.a.

n.a.

Dluhová služba (v mil. USD)

40,9

46,6

60,0

n.a.

n.a.

Dluhová služba
(v % exportu)

1,1

1,4

1,5

n.a.

n.a.

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže a ADB (zadluženost)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

Kambodžský bankovní sektor zažívá v posledním období výrazný růst díky rozšiřování nabízených bankovních služeb, expanzi bank do provincií a pokrokem v zotavování se ze špatných úvěrů.

Dle výroční zprávy Kambodžské národní banky (National Bank of Cambodia - NBC) za rok 2015, která zahrnuje údaje od 36 komerčních a 11 specializovaných bank (do dubna 2016 vzrost počet specializovaných bank na 13) působících v Kambodži, dosáhla k 31. 12. 2015 celková aktiva bankovního sektoru 20,2 mld. USD, tj. 22,5% meziroční růst. Celkový čistý příjem v roce 2015 dosáhl 397 mil. USD, tj. 25% meziroční růst. Vklady vzrostly o 16,7 % na 11,6 mld. USD, zatímco úvěry vzrostly o 25 % na 11,9 mld. USD. Od roku 2009 se bankám každoročně (s výjimkou roku 2013) daří snižovat poměr nesplácených úvěrů (2% v roce 2015).

Čistý zisk kambodžského bankovního sektoru výrazně roste od roku 2009, kdy se vzpamatoval z globální finanční krize. Celková bankovní aktiva vzrostla třikrát a průměrný roční růst čistého zisku dosahuje 35,6 %. Hlavním tahounem tohoto růstu je především trh s realitami a hypotéky. Tento růst není dlouhodobě udržitelný a v nadcházejících letech lze očekávat jeho snížení pod 20%. Analytici již delší dobu upozorňují, že by měl být zpřísněn regulatorní rámec pro poskytování hypoték, aby se bankovní sektor mohl připravit na případnou realitní bublinu.

Zpráva NBC potvrdila pokračující dominantní postavení Acleda Bank, největší kambodžské banky dle objemu aktiv, jejíž podíl na trhu dosáhl 19,3 %. Na konci roku 2015 banka vykázala aktiva ve výši 3,9 mld. USD, tj. 23,9% nárůst, a zisk 107,7 mil. USD, za nímž stojí především vzrůst elektronického a mobilního bankovnictví. V roce 2015 otevřela 5 nových poboček, čímž dosáhl jejich celkový počet 258 (z celkem 614 poboček všech bank v Kambodži). Bohatá síť poboček Acleda Bank poskytuje nejen bankovní služby, ale v odlehlých oblastech Kambodže je pro mnohé zahraniční cestující neznalé khmérštiny díky označení a adrese v angličtině jediným orientačním bodem. Dalšími třemi největšími bankami byly Canadia Bank, Cambodian Public Bank (Campu) a ANZ Royal Bank. Všechny tři vykázaly v roce 2015 zisk.

Mezi banky vykazující v roce 2015 největší ztráty patřila Cambodian Mekong Bank (-2,4 mil. USD), Hong Leong Bank (- 1,2 mil. USD) a Philip Bank (- 357 tis. USD).

V roce 2015 v Kambodži výrazně vzrostl počet registrovaných mikrofinančních institucí (meziroční nárůst o 23, z 30 na 53 k 31.12.2015), které se převážně specializují na drobné půjčky malým podnikatelům (průměrná výše půjčky v roce 2015 byla 1 460 USD). Celkový objem aktiv mikrofinančního sektoru dosáhl v roce 2015 3,6 mld. USD, tj. meziroční nárůst o 47,1 %. Vklady vzrostly o 46,4 % na 1,3 mld. USD, zatímco úvěry vzrostly o 45 % na 3,06 mld. USD. Na rozdíl od bankovního sektoru došlo v roce 2015 také k nárůstu podílu nesplácených úvěrů na 0,8 %.  

V zájmu konsolidace bankovního a mikrofinančního sektoru zvýšila Kambodžská národní banka v březnu 2016 minimální požadovaný kapitál všech finančních institucí působících v Kambodži:

 • komerční banky (pobočky zahraničních bank):  50 mil. USD
 • komerční banky (místní): 75 mil. USD
 • specializované banky: 15 mil. USD
 • mikrofinanční instituce (požadující vklad): 30 mil. USD
 • mikrofinanční instituce: 1,5 mil. USD.

Přestože důvěra v bankovní systém Kambodže vzrostla, její hospodářství je nadále výrazně dolarizované. Národní měna, khmerský riel (KHR), nezískal příliš veřejné podpory a většina Kambodžanů v každodenním životě i v podnikání používá americký dolar. Podle údajů Kambodžské národní banky dosáhl v roce 2015 podíl bankovních vkladů v USD 95 % a podíl USD v oběhu 83 %. Vysoká dolarizace je často označována za jednu ze slabostí kambodžského hospodářství, protože může být vážnou překážkou v případě, že bude stát potřebovat uplatnit měnovou politiku. K důvodům, které navzdory stabilizovanému hospodářství během více než 15 let brání většímu uplatnění domácí měny, patří nedůvěra lidí v riel pramenící z období vlády Rudých Khmerů a nevýhodné úrokové sazby půjček v místní měně.  

Komerční banky (36):

ACLEDA BANK PLC.

kambodžská

ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED (ABA)

kazašská

AGRIBANK CAMBODIA BRANCH

vietnamská

ANZ ROYAL BANK (CAMBODIA) LTD

australsko-novozélandská

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. CAMBODIA BRANCH

thajská

BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF CAMBODIA PLC  (BIDC)

vietnamská

BANK OF CHINA LIMITED (BOC)

čínská

BANK OF INDIA  (BOI)

indická

BOOYOUNG KHMER BANK  (BKB)

korejská

CAMBODIA ASIA BANK LTD (CAB)

kambodžská

CAMBODIA MEKONG BANK PUBLIC LIMITED

 

CAMBODIAN COMMERCIAL BANK LIMITED

thajská

CAMBODIAN PUBLIC BANK PLC (CAMPU BANK)

čínská

CAMBODIA POST BANK PLC

čínská

CANADIA BANK PLC

čínská

CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA) CORPORATION LTD (CUBC)

tchajwanská

CIMB BANK PLC

malajská

FIRST COMMERCIAL BANK (FCB)

tchajwanská

FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA

kambodžská

HONG LEONG BANK (CAMBODIA) PLC

malajská

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED PHNOM PENH BRANCH

čínská

KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC

korejská

KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD. BRANCH

thajská

MARUHAN JAPAN BANK PLC

japonská

MAYBANK (CAMBODIA) PLC.

malajská

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

čínská

NATIONAL BANK OF CAMBODIA

kambodžská

PHILLIP BANK PLC

singapurská

PHNOM PENH COMMERCIAL BANK (PPCB)

korejská

RHB OSK INDOCHINA SECURITIES LIMITED

malajská

SACOM BANK

vietnamská

SHB PLC PHNOMPENH BRANCH, CAMBODIA

vietnamská

SHINHAN KHMER BANK

korejská

TAIWAN COOPERATIVE BANK (TCB)

tchajwanská

UNION COMMERCIAL BANK PLC (UCB)

čínská

VATTANAC BANK

kambodžská

Specializované banky (11)

ANCO SPECIALIZED BANK

 

ANGKOR CAPITAL SPECIALIZED BANK

americká

CAM CAPITAL SPECIALIZED BANK Plc

 

CAMKO SPECIALIZED BANK (CKB)

kambodžsko-korejská

CHIEF (CAMBODIA) SPECIALIZED BANK Plc.

kambodžsko-hongkongská

TOMATO SPECIALIZED BANK (TSB)

kambodžsko-korejská

FIRST INVESTEMENT SPECIALIZED BANK (FISB)

kambodžská

OXLEY WORLDBRIDGE SPECIALIZED BANK PLC.

kambodžsko-singapurská

PHSME SPECIALIZED BANK (PHSME)

kambodžská

RURAL DEVELOPMENT BANK (RDB)

kambodžská

WING (CAMBODIA) LIMITED SPECIALIZED BANK

kambodžská

V roce 2016 se očekává otevření pobočky francouzské BRED Banque Populaire, která tak bude první pobočkou evropské banky v Kambodži.

Aktualizovaný seznam všech komerčních a specializovaných bank lze nalézt na webu Kambodžské národní banky.

Pojišťovny

Ve Strategii rozvoje finančního sektoru 2011-20 kambodžská vláda označila pojišťovnictvíza pilíř kambodžské hospodářské stability, a pojišťovny jsou proto vnímány jako významné finanční instituce.

Přestože se pojišťovnictví stále nachází v raném stadiu rozvoje, v roce 2014 vzrostl sektor všeobecného pojištění o 26,7 %, ze 41,8 mil. USD hrubého pojistného v roce 2013 na 53 mi. USD na konci roku 2014. Od přijetí Zákona o pojišťovnictví v roce 2000 dosáhl průměrný roční růst 16,7 %. V současnosti je na kambodžském trhu 11 pojišťovacích společností a 1 zajišťovna, 6 z nich poskytuje všeobecné pojištění, 3 životní pojištění a 2 se specializují na mikropojištění. Vzhledem k nedostatečnému povědomí velké části kambodžského obyvatelstva o přínosech nabízených typů pojišťovacích produktů se mnohé zahraniční pojišťovny (Prudential, Manulife) nyní soustředí na vzdělávací a informační kampaně pro širokou veřejnost. Zvláště v oblasti životního pojištění je Kambodža se svou mladou populací a rostoucím HDP slibným trhem. V současnosti je dle odhadů 1 mil. pojistitelného obyvatelstva a tento počet by mohl vzrůst během následujících 5 let o dalších 0,5 mil. Potenciál skýtá také havarijní pojištění vozidel, které je v Kambodži zatím povinné pouze pro služební vozidla.

Další užitečné informace je možné nalézt na webu Sdružení pojišťoven Kambodže (Insurance Association of Cambodia).

Pojišťovny (12)

Asia Insurance (Cambodia) Plc

 

Sovannaphum Life Assurance Plc.

kanadsko-thajská

Cambodian Life Insurance Company Plc.

 

Cambodian Reinsurance Company (Cambodia Re)

 

CAMINCO - Cambodian National Insurance Company

kambodžská

Campu Lonpac Insurance Plc.

malajská

CVI - Cambodia Vietnam Insurance Co., Plc.

kambodžsko-vietnamská

Forte Insurance (Cambodia) Plc.

 

Infinity General Insurance Plc.

 

Manulife (Cambodia) Plc.

britská

People and Partners Insurance Plc.

kambodžská

Prudential (Cambodia) life Assurance PLC

britská

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Kambodža má tři druhy daňového režimu: reálný, zjednodušený a odhadovaný. Daňoví poplatníci, kteří nejsou výhradními vlastníky, podléhají reálnému režimu. Nicméně i výhradní vlastníci podléhají reálnému režimu, pokud jejich obrat nebo druh obchodní aktivity odpovídá podmínkám daným daňovými předpisy.

Firmy v reálném daňovém režimu podléhají následujícím daním:

A) Roční daně

Na konci každého roku daňový poplatník uhradí buď daň ze zisku, nebo minimální daň podle toho, která je vyšší.

1) Daň ze zisku

Standardní daň ze zisku je ve výši 20 %. Zvláštní sazba je určena pro těžební průmysl a pojišťovnictví. Vztahuje se na celosvětový zisk rezidentního daňového poplatníka.

Typ firmy

Sazba

Právnické osoby (všeobecné podnikání)

20 %

Podíl na zpracování ropy nebo zemního plynu a těžba nerostných surovin

30 %

Pojišťovny

5 % hrubého pojistného

Odečitatelné náklady

Všeobecně platí, že veškeré náklady na provoz firmy jsou odečitatelné náklady, s výjimkou „nákladů spojených s abnormálním řízením, nákladů poskytujících zisk třetí straně, nákladů na osobní potřeby a extravagantních výdajů“.

Neodečitatelné náklady:

 • náklady spojené se zábavou a rekreací;
 • osobní a životní náklady;
 • penále a pokuty;
 • dary, granty a dotace;
 • zálohy na daň ze zisku, minimální daň a daň ze zisku;
 • srážková daň a daň z příjmu hrazená firmou; 
 • přímé či nepřímé ztráty z prodeje nebo směny majetku mezi spřízněnými stranami;
 • náklady nesouvisející s provozem firmy.

Snížení daně

Snížení daně je založeno na následující metodice:

 

Způsob výpočtu

Sazba

Nehmotný majetek

 

 

Mající specifickou životnost

Rovnoměrný

10 %

Bez specifické životnosti

Rovnoměrný

10 %

Hmotný majetek

 

 

Skupina 1: Budovy a stavby včetně základů

Rovnoměrný

5 %

Skupina 2: Výpočetní technika, softwarová a datová zařízení

Klesající zůstatek

50 %

Skupina 3: Dopravní prostředky, kancelářský nábytek a zařízení

Klesající zůstatek

25 %

Skupina 4: Všechen ostatní hmotný majetek

Klesající zůstatek

20 %

2) Minimální daň

Minimální daň je stanovena na 1 % z ročního obratu včetně všech daní kromě DPH. Měsíční záloha na daň ze zisku obvykle pokryje minimální daň, proto v případě platby minimální daně místo daně ze zisku obvykle není nutné hradit žádné doplatky.

B) Měsíční daně

1) Záloha na daň ze zisku

 • Záloha na daň ze zisku je stanovena na 1 % z měsíčního obratu včetně všech daní kromě DPH.  

2) Srážková daň

Každý rezidentní daňový poplatník podnikající v Kambodži má povinnost uhradit srážkovou daň z plateb rezidentním i nerezidentním poplatníkům daně. Tato daň je poukazována Daňovému úřadu (General Department of Taxation). Následující platby podléhají srážkové dani:

Druh platby

Sazba

Platby rezidentů rezidentům:

Poskytnutí služeb (kromě plateb daňovým poplatníkům, které jsou založeny platnou fakturou s DPH)

15 %

Úroky (kromě bank a spořitelen)

15 %

Autorský honorář

15 %

Pronájem

10 %

Platby úroků z termínovaných vkladů od místních bank obyvatelům

6 %

Platby úroků ze spořících vkladů od místních bank obyvatelům

4 %

Platby rezidentů nerezidentům:

Úroky

14 %

Autorský honorář, pronájem a další příjem související s užitím majetku

14 %

Správní a technické poplatky

14 %

Dividendy

14 %

Srážková daň se nevztahuje na platby související s prodejem zboží.

3) Daň z příjmu

Mzdy rezidentních daňových poplatníků a mzdové příjmy ze zahraničí podléhají progresivní sazbě od 0 % do 20 %, zatímco nerezidentní daňoví poplatníci podléhají sazbě 20 % z příjmu v Kambodži. Za rezidentního daňového poplatníka se považuje osoba, která má místo pobytu v Kambodži nebo se zdržuje na území Kambodže nejméně 182 dní během 12 měsíců.

Každý poplatník daně z příjmu má od 1. ledna 2015 nárok odečíst z daně částku ve výši 102 500 KHR. Poplatník má dále nárok na odečet částky ve výši 75 000 KHR ze základu daně na nezaopatřené děti a manželku v domácnosti.

Zákon stanoví, které složky platu nepodléhají zdanění (např. ošatné, cestovní náhrady atp.).

Měsíční mzda

Riely (KHR)

USD (přibližně)

Sazba

0 – 800 000

0 – 200

0 %

800 001 – 1 250 000

200 – 312,5

5 %

1 250 001 – 8 500 000

312,5 – 2 125

10 %

8 500 001 – 12 500 000

2 125 – 3 125

15 %

nad 12 500 001

nad 3 125

20 %

Kurz: 1 USD = 4 000 KHR

Mimoplatové zaměstnanecké výhody (např. služební vozidlo, zvýhodněné půjčky, ubytování atd.) jsou daněny ve výši 20 %.

4) Daň z přidané hodnoty (DPH)

Byla zavedena v roce 1999 a má jednotnou sazbu pro zboží a služby ve výši 10 %. Od DPH je osvobozeno zboží na vývoz a následující služby a zboží:

 • veřejné poštovní služby;
 • služby nemocnic a klinik a zboží určené k poskytování lékařských a zubařských služeb;
 • dopravní služby poskytované státním veřejným dopravním systémem;
 • pojišťovací služby;
 • primární finanční služby;
 • dovoz zboží pro osobní spotřebu, které je osvobozeno od dovozních cel;
 • nevýdělečné činnosti pro veřejné blaho, které byly uznány Ministerstvem hospodářství a financí.

Kambodžský systém DPH odpovídá obecně užívanému systému DPH, kdy plátce DPH odvede daň pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší.

DPH uhrazené v rámci následujících výdajů nemůže být zahrnuto jako DPH na vstupu:

 • výdaje za zábavu;
 • výroba a dovoz určitých ropných produktů;
 • prodej a dovoz osobních motorových vozidel;
 • volání z mobilních telefonů.

C) Další zvláštní daně

1) Patentová daň

Firmy jsou povinny hradit patentovou daň při své první registraci a následně každý rok ve výši 1 140 000 KHR (přibližně 285 USD). Daň je hrazena v místě, kde firmy vykonávají svoji činnost.

2) Zvláštní daň na určité zboží a služby

Zvláštní daň je uvalena na některé místní a dovážené výrobky a služby. Sazba se pohybuje v rozmezí 3 % až 45 % a týká se nealkoholických nápojů, alkoholických výrobků, cigaret, piva a dalších služeb, jako je zábavní průmysl, domácí a mezinárodní letenky a telefonní služby.

3) Ubytovací daň

Ubytovací daň se vztahuje na ubytovací služby hotelů.  Je vypočítávána ve výši 2 % z platby za ubytování včetně všech poplatků a daní, kromě ubytovací daně a DPH.

4) Daň z veřejného osvětlení

Je stanovena na 3 % z prodejní ceny alkoholických nápojů a cigaret, jak v Kambodži vyrobených či dovezených, na každém stupni spotřebního řetězce. Daňový základ zahrnuje veškeré daně, kromě daně samotné a DPH.

5) Daň z převodu a kolkovné

Povinnost uhradit daň z převodu se vztahuje na převod movitého majetku, dopravních prostředků a podílů. Kolkovné se vztahuje na smlouvy na dodávku zboží a služeb pro státní instituce a určité právní dokumenty týkající se založení, sloučení a zrušení společnosti. Sazby jsou následující:

Druh činnosti

Sazba

Převod vlastnictví nebo práva vlastnit nemovitý majetek a kapitálový vklad majetku do společnosti

4 % z hodnoty nemovitosti

Převod vlastnictví nebo práva vlastnit dopravní prostředek

4 % z hodnoty dopr. prostředku

Převod části nebo celého podílu společnosti

0,1 % z hodnoty převáděného podílu

Registrace smlouvy na dodávku zboží a služeb vládě

0,1 % z hodnoty smlouvy

Registrace právních dokumentů, jako je potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku, potvrzení o fúzi, potvrzení o likvidaci společnosti

1 000 000 KHR (přibližně 250 USD)

6) Daň z nemovitosti

Sazba daně z nemovitosti je stanovena na 0,1 % z hodnoty nemovitosti přesahující hodnotu
1 mld. KHR (přibližně 25 000 USD). Hodnotu nemovitosti určuje Výbor pro ohodnocení nemovitostí. Musí být vyplněno daňové prohlášení a daň uhrazena vždy k 30. září. 

7) Daň z nevyužívané půdy

Týká se půdy, na které nedochází k výstavbě či je výstavba zastavena a byla jako taková označena Výborem pro ohodnocení nevyužívané půdy. Sazba daně je stanovena na 2% z tržní ceny. Musí být vyplněno daňové prohlášení a daň uhrazena vždy k 30. září. 

8) Dodatková daň z výplaty dividend

Týká se rozdělení zisku, který nebyl zdaněn plnou sazbou ve výši 20%. Zisk firem, které mají výjimku z úhrady daně ze zisku, nepodléhají dani z výplaty dividend do doby, než jsou zadržené výnosy vyplaceny, případně během nebo po skončení daňových prázdnin.

Zdroj: DFDL

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: