Kanada: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz zboží

463,1

479,3

528,6

525,4

521,3

Dovoz zboží

474,3

486,5

523,7

547,7

547,3

Saldo zboží

-11,2

-7,2

+4,9

-23,1

-26,1

Vývoz služeb

90,0

92,5

95,2

 94,6

107,2

Dovoz služeb

112,7

115,5

117,9

 123,3

129,3

Saldo služeb

-22,7

-23,0

-22,7

 -28,7

-22,1

Obchodní bilance

-33,8

-30,2

-17,8

 -51,0

-48,1

Zdroj: Statistics Canada, Global Affairs Canada (údaje v mld. CAD)

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Top 10 vývozních trhů Kanady v roce 2016 

Země

Vývoz (mld. CAD)

Podíl na vývozu (%)

USA

392,3

75,3

Čína

22,4

4,2

Velká Británie

18,0

3,4

Japonsko

11,0

2,1

Mexiko

8,8

1,7

Jižní Korea

4,6

0,9

Německo

4,4

0,8

Indie

4,1

0,8

Francie

3,5

0,7

Belgie

3,3

0,6

Zdroj: Statistics Canada 

Top 10 dovozních trhů Kanady v roce 2016

Země

Dovoz (mld. CAD)

Podíl na dovozu (%)

USA

359,9

65,8

Čína

37,6

     6,9 

Mexiko

18,9

3,5

Německo

14,6

2,7

Japonsko

11,8

2,2

Jižní Korea

9,0

1,6

Velká Británie

7,6

1,4

Itálie

5,6

1,0

Švýcarsko

5,4

1,0

Nizozemsko

4,8

0,9

 Zdroj: Statistics Canada

Top 10 obchodních partnerů Kanady v roce 2016

Země

Objem obchodu (mld. CAD)

Podíl na obchodu (%)

USA

752,2

70,4

Čína

60,0

5,6

Mexiko

27,7

2,6

Velká Británie

25,6

2,4

Japonsko

22,8

2,1

Německo

19,0

1,8

Jižní Korea

13,6

1,3

Itálie

8,1

0,8

Francie

8,0

0,8

Nizozemsko

7,7

0,7

Zdroj: Statistics Canada


Mezinárodní obchod je pro kanadskou ekonomiku velice důležitý. Vývoz představuje více než 45 % HDP. Kanada je jednou z mála rozvinutých zemí, které jsou čistým exportérem energetických zdrojů. Prioritním partnerem Kanady jsou USA, kam směřuje více než 75 % kanadského vývozu (do zemí NAFTA přes 80 % celkového vývozu).

Za poslední desetiletí se významně zvýšil sektor služeb, které dnes představují téměř 75 % kanadského HDP. Saldo obchodní bilance v oblasti služeb je však deficitní (podobně jako v obchodu se zbožím prioritním partnerem jsou USA).

Postavení k EU

Vzájemný obchod Kanady a EU se zbožím v roce 2016 dosáhl hodnoty 94,1 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 1,7 % (92,5 mld. CAD v roce 2015). Kanadský vývoz do EU dosáhl hodnoty 41,8 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 5,8 % (39,5 mld. CAD v roce 2015) a kanadský dovoz z EU se meziročně snížil o 1,3 % (52,3 mld. CAD v roce 2016). Deficit Kanady činil 10,5 mld. CAD a meziročně se snížil o 22,2 % (13,5 mld. CAD v roce 2015). Na celkovém kanadském exportu se EU v loňském roce podílela 8 % a na celkovém kanadském importu 9,6 %.

Největší vývozní trhy Kanady v EU v roce 2016:

 • Velká Británie (18,0 mld. CAD)
 • Německo (4,4 mld. CAD)
 • Francie (3,5 mld. CAD)
 • Belgie (3,3 mld. CAD)
 • Nizozemsko (2,9 mld. CAD)
 • 18ČR (173,5 mil. CAD)

Největší dovozní trhy Kanady v EU v roce 2016:

 • SRN (14,6 mld. CAD)
 • Velká Británie (7,6 mld. CAD)
 • Itálie (5,6 mld. CAD)
 • Nizozemsko (4,8 mld. CAD)
 • Francie (4,4 mld. CAD)
 • 16. ČR (542,2 mil. CAD)

Zdroj: Statistics Canada, Industry Canada

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity Kanady v roce 2016

Komodita

Vývoz (mld. CAD)

Podíl na vývozu (%)

Motorová vozidla, osobní automobily (HS 8703)

64,7

12,5

Ropa a bitumen (HS 2709)

52,4

10,1

Zlato (HS 7108)

16,5

3,2

Průmyslové stroje a zařízení a části (HS 8708)

14,0

2,7

Ropné a asfaltové produkty (HS 2710)

10,8

2,0

Zkapalněná ropa nebo zemní plyn (HS 2711)

10,3

2,0

Dřevo (HS 4407) 

10,3

2,0

Léky (HS 3004)

9,8

1,5

Vrtulníky, letadla a kosmické lodě (HS 8802) 

8,2

1,6

Proudové a turbové motory, plynové turbíny (HS 8411)

6,9

1,3

Minerální a chemická hnojiva, draslík (HS 3104)

6,7

1,3

Obilí (HS 1001)

6,0

1,2

Zdroj: Statistics Canada, Inddustry Canada

Hlavní dovozní komodity Kanady v roce 2016

Komodita

Dovoz (mld. CAD)

Podíl na dovozu (%)

Motorová vozidla, osobní automobily (HS 8703)

35,0

6,5

Náhradní díly a části motorových vozidel (HS 8708)

27,2

5,0

Nákladní vozidla a jiná přepravní vozidla (HS 8704)

17,2

3,2

Ropné a asfaltové produkty (HS 2710)

14,6

2,8

Surová ropa a bitumen, minerály (HS 2709)

14,5

2,7

Telefonická zařízení a digitální aparáty (HS 8517)

11,9

2,2

Magnetické a optické stroje, přístroje a zařízení (HS 8471) 

10,3

1,9

Léky (HS (3004)

9,6

1,8

Zlato (HS 7108)

7,4

1,4

Zážehové a rotační motory (HS 8407)

6,5

1,2

Vrtulníky, letadla a kosmické lodě (HS 8802) 

5,4

1,0

Letecké  motory a jiné plynové turbíny(HS 8411) 

5,3

1,0

 Zdroj: Statistics Canada, Inddustry Canada

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Kanadě existuje Asociace univerzitních vědeckých parků (The Association of University Research Parks Canada - AURP Canada), která celkem sdružuje 26 R & D parků. AURP Canada je národní nezisková organizace a byla založena v roce 2007. Zabývá se rozvojem partnerství s univerzitami, vládami (federální, provinční, obecní) a agenturami na podporu ekonomického rozvoje s cílem sdílet nápady a zdroje.

AURP Canada je členem AURP International, která sdružuje více než 200 univerzitních vědeckých a technologických parků v Severní Americe a zahraničí. AURP Canada sídlí v areálu University of Waterloo v provincii Ontario.

V Kanadě existuje marketingový program - The Foreign Trade Zones (FTZ - MP). Jeho cílem je lákat zahraniční přímé investice do země. Program podporuje kanadské regionální organizace a neziskové organizace při jejich podpoře lokálních výhod FTZ napříč Kanadou. Příspěvky federální vlády na činnost FTZ dosahují 10 - 150 tis. CAD ročně. FTZ-MP pokrývá až 50 % dostupných nákladů. Další informace k FTZ v Kanadě.

V dubnu roku 2016 federální vlada schválila vznik první FTA Zone v regionu Niagara v Ontariu (www.feddevontario.gc.ca). Oblast celkem 12 municipalit, které jsou v FTZ aktivní, je velmi strategicky položena u hranic s USA (největší obchodní partner Kanady), nabízí vyspělou dopravní infrastrukturu a působí zde řada důležitých průmyslových sektorů. FTZ firmám nabízí nižší daně a celní sazby, podporuje růst obchodu (export i import), možnosti investic a odstraňuje některé bariéry obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (PZI) v posledních 4 letech (mld. CAD)
 

2013

2014

2015

2016

Kanadské PZI

778,4

825,3

1035,2

1049,6

PZI v Kanadě

688,9

719,6

789,0

825,7

Saldo

+89,5

+105,7

+246,2

+223,9

Zdroj: Statistics Canada, Trading Economies

* Předběžné údaje

Teritoriální struktura kanadských PZI - stav k 31. 12. 2016 

Země

Hodnota (mld. CAD)

Severní Amerika (USA)

676,2

Evropa

245,7

Asie a Oceánie

69,5

Latinská Amerika (včetně Střední Ameriky)

54,7

Afrika

3,6

Teritoriální struktura PZI v Kanadě - stav k 31. 12. 2016

Země

Hodnota (mld. CAD)

Severní Amerika (USA)

413,7

Evropa

307,4

Asie a Oceánie

78,1

Latinská Amerika (včetně Střední Ameriky)

24,2

Afrika

2,4

Odvětvová struktura kanadských PZI - stav k 31. 12. 2016

Odvětví

Hodnota (mld. CAD)

Finance a pojištění

383,9

Těžební sektor

194,4

Řízení firem

121,4

Výrobní sektor

84,2

Komerční nemovitosti

54,4

Informační technologie

43,6

Doprava a skladování

45,1

Podniky veřejných služeb

29,7

Vědecké a technické služby

27,9

Velkoobchod

19,5

Odvětvová struktura PZI v Kanadě - stav k 31. 12. 2016

Odvětví

Hodnota (mld. CAD)

Výrobní sektor

188,5

Těžební sektor

187,3

Řízení firem

150,4

Finance a pojištění

121,5

Velkoobchod

68,9

Maloobchod

35,4

Vědecké a technické služby 

25,0

Doprava a skladování

11,1

* Předběžné údaje

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice v Kanadě upravuje zákon Investment Canada Act z roku 1985. Kromě toho Kanada uzavřela zhruba 30 bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic (Foreign Investment Promotion and Protection Agreements - FIPA) a 15 dohod o volném obchodu (FTA), které obsahují nějaké ustanovení na podporu a ochranu investic.

Neexistují zde měnová omezení, ani omezení při repatriaci zisku nebo kapitálu zahraničních investorů. Řada průmyslových odvětví je řízena federální či provinční legislativou, nicméně žádné z nich není zcela uzavřeno pro privátní investice.  

Investment Canada Act (ICA) poskytuje hlavní zákonný rámec pro posouzení zahraniční investice v Kanadě. Posouzení investic má 2 hlavní účely:

 • Vyhodnotit, zda zahraniční investice bude pro Kanadu výhodná
 • Vyhodnotit, zda dojde k ohrožení národní bezpečnosti země    

Podle ICA jsou schvalovány Ministerstvem průmyslu (Industry Canada) následující investice:

 • Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou privátním investorem z členské země WTO s hodnotou akvizice vyšší než 800 mil. CAD 
 • Získání kontroly nad kanadskou firmou vlastněnou privátním investorem z členské země WTO privátním investorem z nečlenské země WTO s hodnotou akvizice vyšší než 800 mil. CAD
 • Získání přímé kontroly nad kanadskou firmou státním investorem z členské země WTO s hodnotou akvizice vyšší než 379 mil. CAD 
 • Získání kontroly nad kanadskou firmou vlastněnou investorem z členské země WTO státním investorem z nečlenské země WTO s hodnotou akvizice vyšší než 379 mil. CAD
 • Získání kontroly nad kanadskou firmou v oblasti kultury nekanadským investorem s hodnotou akvizice vyšší než 5 mil. CAD  
 • Nepřímé investice do některých sektorů (např. finanční služby, doprava, těžba uranu, kultura) investory z nečlenských zemí WTO s hodnotou vyšší než 50 mil. CAD

Ministr průmyslu má podle ICA právo odmítnout zahraniční investici, pokud nepřináší čistou výhodu (net benefit) pro Kanadu. Vyhodnocení plánované zahraniční investice musí být učiněno ve lhůtě do 45 dnů od podání žádosti.

Omezení zahraničních investic na federální úrovni - sektory:

 • Ropné písky - akvizice kanadské firmy zahraniční státní firmou musí přinést čistou výhodu (net benefit) Kanadě a zároveň taková investice je schválena ve výjimečných případech.
 • Těžba uranu - zahraniční vlastnictví v uranových dolech může dosáhnout maximálně 49 %.   
 • Rybolov - pouze Kanaďané nebo Kanaďany kontrolované firmy mohou získat licenci k rybolovu.
 • Letecká doprava - zahraniční vlastnictví v kanadské letecké společnosti je omezeno na 25 %.
 • Banky a pojišťovny - vlastnický podíl u velkých bank je omezen na 25 %.
 • Telekomunikace - zahraniční vlastnictví v kanadské telekomunikační firmě je omezeno na 20 %.
 • Televizní a rozhlasové vysílání - zahraniční vlastnictví je omezeno na 20 %.
 • Vydávání a distribuce knih - zahraniční vlastnictví v nové kanadské firmě je omezeno na 49 %. Přímá akvizice existující kanadské firmy je povolena za určitých podmínek.
 • Vydávání periodik - zahraniční vlastnictví kanadských vydavatelství není povoleno.
 • Distribuce filmů - zahraniční vlastnictví kanadského distributora není povoleno.

Omezení zahraničních investic na provinční úrovni - sektory:

 • Zemědělství
 • Prodej alkoholu
 • Těžba surovin
 • Zpracování ropy a zemního plynu
 • Optometrie, lékárnictví
 • Obchod s cennými papíry

Daňové i nedaňové pobídky ve formě grantů, půjček a záruk jsou k dispozici zahraničním investorům za stejných podmínek jako investorům domácím. Pobídky nejsou zaměřeny výhradně na přilákání zájmu zahraničních investorů, země podporuje veškeré investice do oblastí prvotního zájmu: věda a výzkum, podpora regionálních ekonomik, oblasti s vysokou nezaměstnaností a pomalejším ekonomickým růstem (Atlantické provincie) a do vybraných odvětví.

Kanada nemá specializovanou vládní agenturu pro podporu PZI. V rámci Ministerstva zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Global Affairs Canada) existuje oddělení Invest in Canada Bureau, které mimo jiné spravuje internetovou službu nazvanou "Invest in Canada". Prostřednictvím zastupitelských úřadů Kanady ve světě provádí aktivní politiku při získávání PZI do Kanady.

Invest in Canada Bureau
Global Affairs Canada
Mr. Tracy Reynolds, Director Investor Service Division
Ms. Louise Rousseau, Deputy Director
111 Sussex Drive
Ottawa, ON, Canada  K1N 1J1
Tel.. +1343-203-4160
E-mail: investincanada1@international.gc.ca, louise.rousse@international.gc.ca
www.investincanada.com

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: