Kanada

Rozcestník informací o Kanadě:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Kanadou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Kanadou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Kanadou níže

4 doporučení pro vstup na kanadský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Znalost aktuální situace

  Seznámit se s aktuální situací v Kanadě pomocí informací uvedených Souhrnné teritoriální informaci. Kanada sice na mezinárodní obchod neuvalila žádné restrikce, ale potřeby jak firem, tak konzumentů jsou dnes jiné než byly ještě v únoru tohoto roku a proto je třeba na stávající situaci správně reagovat. Naše zahraniční kancelář vám pomůže se v nové situaci orientovat a doporučí strategii pro vstup s vašim výrobkem či službou na kanadský trh.

 2. Účast na tendrech

  Vzhledem k tomu, že se neočekávají v blízké době v Kanadě žádné velké investice v soukromém sektoru, tak je třeba se soustředit na tendry vypsané vládními institucemi. Odhaduje se, že veřejné zakázky tvoří až 12 % kanadského HDP a očekává se že vláda, pro stimulaci ekonomie, bude tyto vypisovat v podstatně větším měřítku než doposud. Na základě smlouvy CETA české firmy mají možnost účastnit se tendrů vypsaných všemi stupni vlády (federální, provinční i komunální). Federální vláda zveřejňuje všechny zakázky na vládním webu Buyandsell. Naprostá většina veřejných zakázek je dostupná v soukromém systému společnosti MERX.

 3. Investice do vhodných sektorů

  Sektory, u kterých neočekáváme velký pokles, ale možná i růst, jsou: infrastruktura (vládní tendry), těžba drahých kovů, nanotechnologie, zdravotnictví, farmacie, ICT a to jak technologie tak služby a pak všeobecně inovační technologie, které zefektivní procesy a výrobu.

 4. Výběr vhodných obchodních partnerů

  V této době, kdy CzechTrade nabízí své služby zdarma, nabízí zahraniční kancelář pomoc hlavně v konzultaci pro vstup na kanadský trh. Dále pro danou firmu, na základě vytipovaných cílových skupin, připraví tzv. „longlist“, ze kterého s firmou vyberou 5 firem, které pak osloví a představí jim výrobky či služby, které česká firma nabízí. Při projevení zájmu ze strany kanadského potenciálního partnera sjedná SKYPE či ZOOM konferenci. Až situace dovolí, pomůže se sjednáním osobní schůzky, účasti na veletrhu, poskytne prostory kanceláře pro jednání, asistenci při jednání atd.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Kanadě

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Chorvatskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Buďte věcní a přímí

  Při kontaktu s kanadskými obchodníky buďte věcní, zdvořilí, jednejte bez zbytečných průtahů, první kontakt je akceptován jak osobně, tak telefonem, faxem, emailem. Korupce v Kanadě téměř neexistuje.

 2. Komunikujte elektronicky, při osobních setkáních buďte dochvilní

  Většina obchodních jednání se zámořskými partnery probíhá písemně elektronickou komunikací. Při osobním jednání v Kanadě buďte dochvilní, snažte se zapamatovat si jména obchodních partnerů a jejich místo v hierarchii firmy.

 3. V diskusi vynechte politiku a kritikus žerty opatrně

  Při jednáních je dobré okrajově zmínit rodinu, zásadně se vyhněte politice, kritice všeho druhu, českému humoru a při jednání se ženami jsou naprostým tabu žerty a komentáře na téma feminismu.

 4. Kanadský anglický pravopis a francouzština předností

  Při písemné komunikaci preferujte použití elektronické pošty, je dobré mít také v záloze funkční fax. Použití kanadského anglického pravopisu bude určitě předností, v kontaktu s francouzsky hovořící provincií můžete rovněž použít francouzštinu, oba jazyky jsou úředně uznávány. Při písemné konverzaci dodržujte úředně danou stylistiku dopisu.

 5. Písemná dokumentace se vyplácí

  Veškerá jednání dokumentujte písemně, vyhnete se tak nepříjemným právním a obchodním důsledkům ze špatně napsané smlouvy. Kanaďan ocení věcnost a stručnost, má malý respekt k titulům, hodnota jedince je stanovena tím co dělá a jak se chová, ne titulem.

 6. Slušně se oblékněte

  Při obchodním jednání je nejvhodnějším oblečením kostým u žen, u mužů oblek.

 7. Preferecne pracovních snídaní a obědů

  Pracovní snídaně a obědy jsou preferovány před večerními schůzkami, probíhají zásadně bez podávání alkoholu, rovněž kouření není respektováno.

 8. Pracovní doba

  Pracovní doba v Kanadě je zpravidla od 8–9 hodin ráno do 16–17 hodin odpoledne. Obchody s potravinami jsou otevřeny od časných ranních hodin až do nejméně 22 hodin, některé i 24 hodin denně. Ostatní obchody vč. obchodních domů jsou otevřeny od 9–10 hodin do zhruba 21 hodin.

 9. Zjistěte si svátky

  V Kanadě slaví jak celokanadské, tak provinční svátky, kdy bývá pracovní volno. Před jakýmkoliv jednáním se doporučuje si předem tyto svátky zjistit a vyhnout se tak nepříjemným překvapením a časovým prodlevám. Myslete rovněž také na časový posun jednak mezi Kanadou a zámořskými zeměmi, ale vzhledem k šesti časovým pásmům i v samotné Kanadě.

 10. Respektujte zákony

  Kanaďané jsou zpravidla milí a přátelští lidé. Jsou ale disciplinovaní, respektují zákon a totéž očekávají od návštěvníka. Budete-li toto respektovat, vyhnete se nepříjemným situacím a domů si odvezete jen pěkné vzpomínky na Kanadu.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme