Kanada

Rozcestník informací o Kanadě:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Krize covidu-19 negativně ovlivňuje kanadskou ekonomiku již déle než rok. Dle posledních statistik se kanadská ekonomika v roce 2020 propadla o 5,3 % (oproti původnímu odhadu ve výši 7,1 %). Pro letošní rok se očekává tempo růstu mezi 4–5 %. Vývoj však bude záviset na dalším vývoji pandemie, vládních restrikcí a tempu proočkování obyvatelstva. Míra nezaměstnanosti se z loňského květnového rekordu 13,7 % snížila na únorových 8,2 %.

Ve srovnání s obdobím před pandemií chybí na trhu práce přibližně 660 tis. pracovních pozic, návrat na původní úroveň se očekává ke konci roku 2022. Pozitivní pro vývoj kanadské ekonomiky je opětovný růst cen ropy a jejího exportu.

Dobrou zprávou pro Kanadu je také vývoj v USA, které jsou jejím největším a dominantním obchodním partnerem. Očekává se totiž, že ekonomika Spojených států poroste rychleji, než se původně pro letošní rok očekávalo.

Kanadská vláda v boji s covidem-19 a jeho dopady utratila desítky miliard dolarů. Výdaje na všech vládních úrovních dosáhly jen v roce 2020 historické výše 57,3 % HDP. Deficit státního rozpočtu pro fiskální rok 2020–21 tak činil 381,6 mld. CAD (tj. 15 % HDP). Kromě mnoha opatření na pomoc zaměstnancům i zaměstnavatelům, z nichž některá jsou stále upravována a prodlužována, vláda představila dlouho očekávanou aktualizovanou strategii pro boj s pandemií a oživení ekonomiky.

Liberální vláda se chystá na nastartování postpandemické ekonomiky během následujících tří let utratit dalších přibližně 100 mld. CAD. Stimulační výdaje, určené k vybudování zelenější, inovativnější a konkurenceschopnější ekonomiky, by se měly spustit po širší distribuci vakcíny a očekávaném návratu k normálnímu fungování ekonomiky. Tento plán má být blíže specifikován v rámci návrhu státního rozpočtu, který vláda nepředložila poslední dva roky.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Opatření kanadské vlády v boji proti koronavirové krizi utlumilo velkou část domácí ekonomiky. Některá odvětví byla zasažena více (letecký průmysl), některá méně (zemědělství), jiná musí čelit dlouhodobým transformačním trendům (automobilový průmysl).

Kanadská vláda dělá nicméně vše pro to, aby se zasažená ekonomika co nejrychleji vzpamatovala. Pandemie pak vytvořila i nové příležitosti, kterých by české firmy mohly využít (ICT nebo zdravotnictví).

Automobilový průmysl

Prodej automobilů klesl v roce 2020 vlivem krize covidu-19 o 20 %, přičemž v roce 2021 zatím volný pád pokračuje (v lednu 2021 pokles o skoro 20 %), což by v případě dvoumilionového automobilového trhu znamenalo pokles o 800 tis. prodaných vozidel. Rychlejšímu oživení kanadského trhu může nahrávat trvalá obava z přenosu infekcí a snaha vyhýbat se sdílení společného prostoru v hromadných dopravních prostředcích, spojená s tradičním kanadským pozitivním přístupem k automobilové dopravě.

Kanadský automobilový průmysl (byť bez vlastních OEMs) vyrábí lehká užitková vozidla (osobní automobily, dodávky), těžká nákladní vozidla (nákladní automobily, kamiony, autobusy, školní autobusy, vojenské vozy) a širokou škálu částí, součástí a systémů používaných v automobilech, primárně pro export (90 % produkce), především do USA.

Centrem výroby automobilů je provincie Ontario, vyrábějí se zde automobily Chrysler (Fiat), Ford, GM, Honda nebo Toyota. Ke kanadskému HDP přispívá více než 20 mld. CAD. Kanada je v posledních letech velmi aktivní v podpoře výzkumu, vývoje a inovací (Ontario, Québec, Nova Scotia) a v souvislosti s covidem-19 federální vláda vyhlásila program na podporu výzkumných center a zdůrazňuje jejich potenciál jako generátorů budoucího růstu (v oborech jako autonomní vozidla či elektromobilita).

V roce 2020 se i přes pandemii podařilo dosáhnout masivních příslibů nových investic od amerických výrobců, GM, Fordu a Chrysleru (Stellantis) ve výši více než 4 mld. CAD do nových typů vozidel, především elektrických. To by mělo vytvořit množství nových pracovních míst i obchodních příležitostí.

ICT

V odvětví informačních a komunikačních technologií na kanadském trhu působí více než 43 tis. společností, většina spadá do oblasti softwarových a počítačových služeb. ICT jako rostoucí obor také významně přispívá k růstu kanadského HDP, před pandemií činila roční hodnota sektoru cca 100 mld. CAD, tj. cca 6 % národního HDP.

Přestože dle některých průzkumů globální ICT sektor může během pandemie stagnovat, očekává se rychlé obnovení jeho růstu. Kanada sice představuje relativně malou část tohoto globálního trhu, ICT se však v rámci země stalo jedním z hlavních národních hnacích motorů inovací a hospodářského růstu.

Úspěch slaví primárně sub-sektory ICT, jako je vývoj SW, zpracování dat, kybernetická bezpečnost poskytování počítačových služeb, ale dynamicky rostou i sektory typu fintech a obecně ICT orientované startupy. Velkou perspektivu také mají obory spojené s umělou inteligencí a informační technologie spojené s robotikou a vyspělou výrobou (což jsou témata, na která Kanada klade rostoucí důraz a vládní i soukromé investice).

Stále více firem si uvědomuje důležitost implementace digitálních platforem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a poskytnutí lepší úrovně služeb cíleněji a osobněji, což svědčí o narůstajících ročních alokacích rozpočtu do technologií (až 97 % podniků plánuje zvýšit své investice).

V důsledku pandemie jsou potřebné investice do IT, především pak ve zdravotnickém a veřejném sektoru. Přetrvávající potřeba spolupráce na dálku a online, která se stává již standardem, zvýšila poptávku po telekomunikačních službách a stále přináší nové příležitosti v oblasti aplikací a platforem pro spolupráci, přesunu práce a dat do cloudu, jakož i souvisejících bezpečnostních technologií.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Kanadský zdravotnický systém již delší dobu zažívá nárůst poptávky v důsledku stárnutí populace a s tím spojeného rozvoje chronických onemocnění. Investice do zdravotní péče budou stále nezbytnější i z důvodu zajištění zdraví a produktivity populace.

Pandemie covidu-19 odhalila slabé stránky kanadského zdravotnictví, například nedostatečné investice v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv či nestabilitu dodavatelského řetězce ochranných prostředků či léků (s omezenou domácí výrobou), stejně jako relativně nízké kapacity.

V případě Kanady představuje zdravotnictví vysoce diverzifikovaný obor, založený na špičkových technologiích a intenzivním R&D. Trh se zdravotnickými přístroji a nástroji (diagnostika, ortopedie, protetika, dentální produkty) je osmým největším na světě. I přesto, že kanadský import medicínských přístrojů a jiného technického zařízení tvoří téměř 75 % ve výši cca 5 mld. CAD a dovoz farmaceutických produktů téměř 14 mld. CAD (obchodu dominují USA, Čína, Mexiko, Švýcarsko a Německo), jsou zde české firmy velmi zřídka zastoupeny.

Pro vstup či rozšíření českých dodávek do Kanady je třeba počítat s vysoce konkurenčním prostředím, především ze strany amerických společností, a vyššími vstupními náklady, spojenými s náročnou certifikací. Sektor nabízí mimo jiné možnost dodávek zdravotnických zařízení a nemocničních lůžek, na trhu chybí dostatek společností dodávajících právě vybavení nemocnic či jiných zdravotnických výrobků, zajímavé příležitosti může nabízet trh medicínských analytických přístrojů. Mezi hlavní centra v Kanadě patří velká města a jejich aglomerace, především Toronto, Montréal a Vancouver.

Globální pandemie vytvořila příležitosti také pro rozšíření virtuální zdravotní péče v Kanadě. Na kanadském trhu najdou příležitosti dodavatelé a vývojáři řešení poskytující lepší online přístup ke zdravotním informacím, např. portály, které umožňují pacientům rezervovat si schůzky online, webové stránky poskytující pacientům přístup k elektronickým lékařským záznamům či laboratorním výsledkům a platformy, které spojují pacienty s poskytovateli.

Na vzestupu jsou mobilní aplikace, které umožňují vzdálený přístup ke zdravotní péči. Potenciál má vzdálené monitorování pacientů či digitální nástroje pro péči o duševní zdraví. Poskytovatelé zdravotní péče hledají řešení pro zefektivnění procesů zdravotní péče, zejména pokud jde o plánování a fakturaci za lékařskou virtuální péči.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Prérijní provincie (Alberta, Saskatchewan a Manitoba) a provincie Ontario jsou důležití zemědělští a potravinoví producenti. Prozatím se ukazuje, že dopad pandemie na sektor je jen velmi omezený a půjde spíše o hledání nových technologií, které zefektivní výrobu a zajistí vyšší míru automatických řešení. Významnými exportními komoditami jsou obilí (pšenice, ječmen, oves), luštěniny a olejniny (řepka), stejně jako výrobky masného průmyslu. Velikost trhu a kapacit potvrzuje zájem o zemědělské stroje a výzkumnou a vědeckou spolupráci.

Mezi hlavní položky zemědělského a potravinářského dovozu do Kanady patří víno, potravinové přípravky, pekařské výrobky, káva, pivo, lihoviny, cukrovinky a krmivo pro psy a kočky (pro maloobchodní prodej). Populace Kanady se zvyšuje, stejně jako poptávka po kanadském zemědělském exportu, poptávka po zemědělských produktech a technice se tedy v Kanadě stále bude navyšovat.

Zároveň existuje poptávka po nových technologiích spojených se zemědělstvím (drony, smart agriculture). Zajímavé příležitosti skýtaly technologie a suroviny spojené s pivovarnictvím a dynamicky rostoucím sektorem minipivovarů, kterých v Kanadě přibývaly desítky ročně, byť budoucnost tohoto trhu bude záviset na rychlosti ekonomického zotavení.

Železniční a kolejová doprava      

Cestování veřejnou dopravou se díky pandemii může na dlouhou dobu významně změnit. Kanada nicméně zůstává perspektivním sektorem i pro české firmy. Celkově je kanadský železniční sektor, především v oblasti osobní dopravy, dlouhodobě podfinancovaný a ani rostoucí doprava ve městech nenabízí jiná řešení.

V řadě kanadských měst (Toronto – Finch LRT, Ontario Line; Calgary – Green Line; Ottawa – Confederation Line, Montreal – REM, Vancouver – Skytrain, plus projekty v Edmontonu a dalších kanadských městech) se již realizují či připravují projekty dopravní infrastruktury (kolejové tratě, tramvaje, mosty, tunely, silnice) a české firmy mají šanci se podílet subdodávkami (ocelové konstrukce, části kolejových vozidel, technologie frézování vozovky).

Pandemie sice může některé započaté projekty kolejové osobní dopravy ve městech zpomalit či nové dočasně zastavit, přesto jsou v podstatě jediným způsobem, jak řešit přetíženou dopravní infrastrukturu ve městech. Železniční doprava je v Kanadě důležitým sektorem i v oblasti přepravy nerostných surovin (ropa, uhlí a další). Ročně se po železnicích přepraví až 17 % celkové hmotnosti těchto surovin, z toho celých 54 % připadá na převoz uhlí.

Poptávka po materiálu pro stavbu železničních tratí, údržbě, ale i po vlakových soupravách je vysoká. Výhledově se také mohou objevovat příležitosti v oblasti integrace operačních systémů a ICT, stejně jako kybernetické bezpečnosti na železnici jako kritické infrastruktuře.

Velvyslanectví ČR v Kanadě
e-mail: commerce_ottawa@mzv.czcommerce_toronto@mzv.cz
www.mzv.cz/ottawawww.mzv.cz/toronto

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí