Kolumbie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

V srpnu 2013 vstoupila v platnost Mnohostranná obchodní dohody mezi EU a Kolumbií.  Pro české firmy znamená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech. Na základě provedené analýzy lze očekávat zvýšení poptávky po evropských dovozech. Největší nárůst vývozu by měl zaznamenat sektor textilu a oděvů, vývoz automobilů a dopravních prostředků, výrobků lehkého a těžkého průmyslu a potravinářských výrobků. Dnem vstupu dohody v platnost bylo odstraněno dovozní clo u 65% položek celního sazebníku a do roku 2018 bude clo odstraněno u dalších 18 % položek na kolumbijské straně. Nejdelší přechodné období 10 let se vztahuje na výrobky, u nichž je potřeba adaptace domácího trhu, jako např. kuchyňské nádobí ze dřeva, toaletní papír, sešity, plastové kojenecké lahve, kožené rukavice či zápalky. U zemědělských výrobků jsou sjednána liberalizační období o něco delší. Jistou mírnou výhodu má EU v porovnání s USA u vývozu osobních automobilů, protože si sjednala sedmileté liberalizační období, zatímco USA desetileté.

K hlavním českým exportním komoditám tradičně patří osobní auta, kosmetické přípravky, hračky a modely, trubky z plastů, kovové konstrukce ke skladování a přepravě, elektrické a elektronické přístroje, sušené mléčné výrobky, stavební stroje, ocelové a železné profily a trubky, traktory a příslušenství, kusové strojírenské zboží a náhradní díly na dříve dodané stroje a zařízení, motory a díly letadel, díly pro turbiny a generátory el. proudu, náhradní díly a nářadí pro obráběcí a tvářecí stroje, chirurgické nástroje, díly na koželužské a textilní stroje, obuvnické stroje, speciál, železářské zboží, ložiska, skleněné zboží, bižuterie a vybrané chemikálie.

Existuje možnost rozšíření českého vývozu strojů, zařízení a polotovarů pro potravinářský a zpracovatelský průmysl - zejména balicích strojů, speciálních pneumatik pro stavební a silniční stroje, ložisek, ručního a průmyslového nářadí, papíru a chemikálií (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy aj.), zdravotnické techniky, dále zemědělských a potravinářských produktů (mléčné výrobky, oplatky, sýry), nápojového a broušeného skla, porcelánového nádobí a křišťálových lustrů. Příležitosti jsou také v oblasti PC software (software na zakázku), tvorbě internetových obchodů, ICT síťových řešení, počítačových her a mobilních aplikací.

Potenciální prostor na trhu se nalézá v oboru energetiky v dodávkách malých a středních vodních elektráren pro regiony Kolumbie, kde je přebytek vodních zdrojů dosud nevyužívaných, např. v tzv. nepropojeném systému, zejména v regionech Chocó, Valle de Cauca, Cauca, Nariño a Putumayo.

Další potenciál se nachází v investičních oborech ve formě subdodávek pro povrchové a hlubinné doly, tepelné a vodní elektrárny, budování přenosových soustav, projekty železniční a příměstské dopravy, silniční infrastruktury (dálnice, silnice, mosty, tunely), výstavbě a modernizaci přístavů a letišť, modernizace MHD, plynofikace, dodávky pro petrolejářský a petrochemický průmysl, projekty hospodaření s vodou, úpravny pitné vody, čistírny průmyslových a odpadních vod, třídíren a spaloven odpadů, zařízení na likvidaci starých pneumatik, výstavba ekologických staveb a další.

V roce 2014 bylo na území Kolumbie realizováno 62 nových investičních projektů (nárůst o 11% proti roku 2013). Investice pocházejí z Německa, Portugalska, Velké Británie, Indie, Spojených států, Španělska, Kanady, Guatemaly, Kostariky, Peru, Dánsku a Uruguaye. Největším českým exportem v roce 2014 byla dodávka turbosoustrojí pro kolumbijskou tepelnou eletrárnu TermoTasajero II. společností Doosan Škoda Power. Rozsah dodávky zahrnoval parní turbínu, generátor, systém kontroly a řízení a další doplňková zařízení. Hodnota kontraktu převyšovala částku půl miliardy korun.

Možný prostor pro rozšíření vývozu existuje také v artiklu vojenského speciálu, zejména lehkých ručních zbraní, munice, výbušnin, chemikálií a surovin na výrobu speciálního materiálu a výzbroje a výstroje pro armádu a bezpečnostní složky, zabezpečovacího a signálního zařízení letišť, letadel, nákladních vozů Tatra, traktorů Zetor apod.

Z dalších perspektivních oblastí se nabízí možnost českých investic v Kolumbii formou společného podniku v oblasti výstavby tepelných eletráren, těžby a komercializace uhlí, včetně provozu na zpracování uhlí na koks.

V oblasti rozvojových projektů se nabízí možnosti v lesnictví a dřevařském průmyslu.

Pro potřeby českých subjektů uvádíme, že kolumbijská instituce ProColombia poskytuje zdarma servis potenciálním investorům v Kolumbii, sděluje podmínky a požadavky při vstupu investic, zná právní rámec podnikání a uděluje právní rady. Pro případy složitějších kauz vede seznam advokátních kanceláří, které při zahájení podnikatelské investiční akce poskytují zdarma i složitější právní služby. Informace a veškeré kontakty jsou k dispozici na stránkách Invierta en Colombia.

Aktuální informace z hospodářství a obchodu potom lze nalézt na webovém odkazu www.portafolio.com.co.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Kolumbii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

F-AIR COLOMBIA 2015
9.- 12. 7. 2015
Veletrh leteckého průmyslu

XVI CONGRESO COLOMBIANO ACIPET PETRÓLEO Y GAS 2015
26. - 28. 8. 2015
Veletrh petrolejářského a petrochemického průmyslu

COLOMBIA MINERA Y EXPOMETÁLICA 2015
28. - 30. 10. 2015
Veletrh těžebního a zpracovatelského průmyslu

EXPODEFENSA V - 2015
30. 11. - 2. 12. 2015
Veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: