Kolumbie

Rozcestník informací o Kolumbii:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Kolumbií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Kolumbií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Kolumbií níže

4 doporučení pro vstup na kolumbijský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Vyhledání obchodních partnerů

  V prvním kroku je třeba vyhledat vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery na místním trhu. V Kolumbii bohužel neexistuje bezplatná databáze tohoto typu. A pokud se tváří jako bezplatná, většinou zájemce o informaci přesměruje na placený portál. Jako nejlepší alternativa se jeví klasické vyhledávače a vyhledávání podle klíčových slov, avšak zde často narazíte na nedostatek informací – spoustu solidních firem nemá kvalitní webové stránky (nebo je nemá vůbec). Často se osvědčují jako dobré nástroje pro vyhledávaní i oslovení profesionální sociální sítě jako například LinkedIn. Je možné čerpat informace i z odkazů na konci tohoto doporučení.

  V prvním kroku vám může zahraniční kancelář CzechTrade Bogota (ZK Bogota) pomoci s využitím svých placených databází, či za pomoci kontaktů z teritoria. K sestavení základního longlistu je potřeba HS kódy výrobků, které firma plánuje do Kolumbie dovážet. Dobré je zaslat také případné kontakty z místního trhu, které firma získala vlastní iniciativou na internetu, případně z veletrhů a podobných akcí.

 2. Výběr vhodných partnerů

  Druhým krokem je výběr vhodných kandidátů z prvního seznamu. ZK Bogota doporučuje nezaměřovat se jen na velikost firmy a odbornost, ideálním partnerem v Latinské Americe bývají firmy střední, rodinné. Tyto firmy vás podpoří s největším nadšením. Stejně tak obor nemusí být stěžejní, jelikož tyto trhy jsou o osobních vazbách.

  V této fázi dokáže ZK Bogota podpořit znalostmi místního trhu a doporučením partnerů, ale z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně. Své rozhodování také může podpořit prověřením omezeného počtu firem v placených databázích (informace, finanční výsledky, rizikovost apod.)

 3. Oslovení

  Třetím krokem je vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat materiály emailem a následně opět telefonicky ověřit zájem o výrobek/službu. Tento krok vzhledem k současnému stavu v zemi je velmi složitý a je spíše otázkou náhody – každá firma má nyní řešen obchod jinak. Mnoho firem buď nefunguje vůbec, nebo v omezeném režimu home office a kontaktovat klíčové pracovníky je velice komplikované, v některých případech až nemožné. Zde je na místě zdůraznit, že anglicky tu mnohdy nemluví ani manažeři ve významných firmách. Proto je komunikace ve španělštině klíčová.

  Zde vás ZK Bogota může podpořit individuálně dle situace, může se pokusit oslovit firmy či doporučit další postup. Pokud by oslovení nebylo za současné situace reálné či vhodné, tuto informaci vám předá, a než se situace uklidní může vás podpořit v následujícím bodu.

 4. Příprava materiálů

  V průběhu celého procesu je vhodné, aby si česká firma připravila kvalitní materiály ve španělském jazyce (prezentace, reference, webové stránky apod.). Důležité je zaměřit se na dobrou španělštinu, ale i na stručnost a výstižnost informací. Při prvním e-mailu ZK Bogota nedoporučuje českým exportérům zasílat materiály delší než je jednu až dvě stránky. Zaměřte se na více grafiky a méně textu.

  ZK Bogota vám může pomoci materiály přizpůsobit místním zvyklostem a stejně tak vás může propojit s překladateli či doporučit osoby na korekturu, aby byl text skutečně dobře připraven pro kolumbijský trh.

Odkazy:

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Kolumbii

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Kolumbií

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Přijměte volnější pojetí času

  Jednání o obchodu a jeho dotažení k podpisu smlouvy trvá déle než v Evropě. Obrňte se trpělivostí, vytrvale se připomínejte a nedivte se, pokud partnerovi bude občas odpověď trvat „neevropsky“ dlouho.

 2. Nabídněte řešení a financování

  Nebojte se zeptat, co zrovna partner řeší, pokuste se pomoci s komplexním řešením problému a mimochodem se zmiňte, že byste mohli dodat potřebné zařízení nebo produkt. Také nabídkou financování získáte mnoho bodů k dobru.

 3. Nevyčítejte nedochvilnost a nevtipkujte o ní

  Počítejte s tím, že Kolumbijec málokdy přijde na schůzku včas, vy však choďte přesně.

 4. Určitě zavolejte

  Vždy je nejlepší osobní jednání. Pokud ale budete odesílat důležitý email, po dvou až třech dnech ještě zavolejte, jestli přišel v pořádku. Oblíbenost telefonování a používaní instant message aplikací nijak neutichá.

 5. Nebojte se nezávazné konverzace

  Ačkoliv jsou počasí a dopravní zácpy stále vděčnými tématy, ještě lepší námět je fotbal. Dalšími vhodnými tématy jsou rodina, kuchyně a krásy kolumbijské přírody.

 6. Nezlobte se kvůli označení „gringo

  Očekávejte, že se o vás často bude mluvit jako o „gringovi“. Jde o označení Američanů i Evropanů, kteří hovoří anglicky a místní jim nerozumí. Nechápejte to špatně, zapojte smysl pro humor a nesnažte se jim to oplácet.

 7. Bez španělštiny to nepůjde

  Ačkoli se mladí snaží učit anglicky, většina Kolumbijců anglicky neumí, často ani vedoucí pracovníci. Je nutné mít propagační materiály, prezentace a weby ve španělštině. Zkuste se španělsky naučit alespoň pár frází.

 8. Prověřte si název výrobku

  Ověřte si, jestli název vašeho výrobku ve španělštině není hanlivé či směšné slovo (pokud to tedy není účelem).

 9. Nekritizujte poměry

  Pokud se s vámi na toto téma partner dá do řeči, sdělte své výhrady diplomaticky a s dovětkem, že v Česku i jinde jsou zase jiné problémy, či poukázáním na to, jak v něčem jiném země exceluje.

 10. Najděte si místního prostředníka

  Najděte vhodného lokálního distributora. Můžete si také založit vlastní kolumbijskou společnost S.A.S. (Sociedad por acciones simplificada). S vyhledáním místního partnera či se založením firmy vám může pomoci zahraniční kancelář CzechTrade. 

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí

Doporučujeme