Kolumbie

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoBogota
Počet obyvatel51,87 mil.
Jazykšpanělština
Náboženstvíkatolické (79 %)
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuGustavo Petro Urrego
Hlava vládyGustavo Petro Urrego
Název měnykolumbijské peso (COP)
Cestování
Časový posun-6 hodin (v létě -7)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Kateřina Lukešová
Ekonomický úsekMgr. Ing Bohdan Malaniuk
Konzulární úsekIng. Adam Lorenc
CzechTradeIng. Nikola Hanková Palinková
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 329,10
Hospodářský růst (%) 7,50
Inflace (%) 10,18
Nezaměstnanost (%) 11,20

Kolumbie je nejlidnatější španělsky hovořící zemí na jihoamerickém kontinentu. Od dosažení své nezávislosti v r. 1819 země procházela neklidným politickým vývojem, který vyvrcholil vnitřním ozbrojeným konfliktem v druhé polovině 20. století a byl ukončen uzavřením mírových dohod mezi vládou a největší místní guerillovou skupinou FARC v roce 2016. Na území země však stále působí různí ozbrojení aktéři včetně disidentských a kriminálních skupin.

Jedná se o demokratickou republiku s dvoukomorovým parlamentem. Prezident je hlavou státu a zároveň předsedá vládě. Je volen na čtyřleté období bez možnosti znovuzvolení. Obyvatelstvo Kolumbie je etnicky značně různorodé. Jedná se o výsledek historického míšení španělských kolonistů, původních indiánů, obyvatelstva násilně dovlečeného z Afriky a přistěhovalců z Evropy a Blízkého východu, kteří přišli ve 20. století. Největší skupinu tvoří obyvatelstvo evropského původu a mesticové (88 %), následují Afro-Kolumbijci (6,68 %) a původní indiánské obyvatelstvo (4,31 %).

Kolumbie je čtvrtou největší latinskoamerickou ekonomikou s dlouhodobě nadprůměrným růstem HDP v rámci svého regionu. V roce 2020 byla země tvrdě postižena pandemií a HDP pokleslo o 6,9 %, což byl stále relativně dobrý výsledek v regionálním srovnání. Hned v následujícím roce ekonomika vzrostla o rekordních 10,6 % a i přes jisté zpomalení v roce 2022 zaznamenala uspokojivý růst o 7,5 %. Tyto výsledky jsou známkou ekonomické stability země. Za dobrým výkonem hospodářství stojí především oblast obchodu, zpracovatelského průmyslu, sektor zábavy a v menší míře soukromá spotřeba a investice. Strukturálně je kolumbijská ekonomika stále do velké míry závislá na vývozu nezpracovaných zemědělských produktů, ropy a uhlí. Prezident Gustavo Petro, který převzal úřad v srpnu 2022, však chce tuto situaci změnit a zavést reformy k podpoře zemědělství, turistického ruchu i průmyslové výroby založené na znalostech.

Příležitosti pro české firmy skýtá přechod země na nízkoemisní energetiku. Kolumbie vyrábí velkou část elektrické energie z klasických velkých vodních elektráren, ale masivně podporuje i výstavbu menších vodních zdrojů a energii ze slunce a větru. Velké investice putují do vodohospodářského a odpadního průmyslu, ale také do rozvoje dopravní infrastruktury, včetně systémů MHD. Se sílící digitalizací roste poptávka po odpovídajících technologií a nástrojích na ochranu kyberprostoru. Dlouhodobě zajímavý je i sektor zdravotnictví, kam směřuje nejen velký objem veřejných prostředků, ale jeho atraktivitu zvyšuje přítomnost kapitálově silných soukromých subjektů, které se profilují v rámci tzv. zdravotnické turistiky.

Kolumbie je vzdálený a náročný trh, který vyžaduje velké počáteční investice, znalost španělštiny a trvalou osobní přítomnost nejlépe prostřednictvím důvěryhodného místního zástupce. Čeští podnikatelé při jednání narazí na řadu kulturních rozdílů jako např. odlišné vnímání času, omezenou znalost angličtiny, důležitost osobní chemie při vyjednávání s obchodními partnery.

Mapa globálních oborových příležitostí – Kolumbie (MZV) (75.71 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Kolumbie (364.64 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Kolumbijská republika má již od 19. století historii násilných politických střetů mezi liberály a konzervativci. Částečné příměří a rozdělení moci mezi oběma skupinami v polovině 20. století vytvořilo podhoubí pro vznik guerillových odbojových skupin stojících mimo politický systém země. Ze střetu těchto uskupení se státní mocí vzešel tzv. vnitřní ozbrojený konflikt, který se navíc ještě prolínal se vznikem globálního organizovaného obchodu s kokainem, ve kterém hrála Kolumbie prominentní roli.

Vnitřní ozbrojený konflikt byl ukončen až uzavřením mírových dohod v roce 2016. Tato událost společně se zmírněním násilí páchaného drogovými kartely vedly k tomu, že se bezpečnostní situace v zemi zlepšila. Nicméně v některých částech Kolumbie jsou stále aktivní různé ozbrojené skupiny a v posledních letech došlo také k nárůstu násilí proti lidskoprávním a komunitním lídrům.

Kolumbie je demokratická republika s prezidentským systémem. Prezident reprezentuje stát navenek a zároveň je hlavou exekutivy. Funkční období je na čtyři roky bez možnosti znovuzvolení. Dvoukomorový Kongres se skládá ze Senátu, který má 108 členů a Sněmovny reprezentantů, která má 172 přímo volených členů s volebním obdobím čtyři roky.

Politické scéně v roce 2022 dominovaly parlamentní a prezidentské volby. Již volby do Kongresu a primárky v březnu potvrdily, že favoritem prezidentského hlasování bude Gustavo Petro. Ten také ve druhém kole relativně těsně zvítězil. Levicový senátor koalice Pacto Histórico a bývalý starosta Bogoty (2012-2015), ale i bývalý člen partyzánského hnutí M-19, nastoupil do úřadu v srpnu 2022 se slibem přeměnit ekonomický a politický model země. Hlavní důraz přitom klade na sociální otázky a ochranu životního prostředí.

S cílem financovat veškeré zamýšlené reformy prosadil kabinet prvního levicového prezidenta Kolumbie daňovou reformu, která vešla v platnost 1. ledna 2023. Petrova administrativa pracuje také na tzv. totálním míru (paz total), kdy chce uzavřít mír s naprosto všemi ozbrojenými skupinami, z nichž některé nejeví ochotu, že by se chtěly vzdát lukrativních nelegálních aktivit. Přes probíhající jednání tak zatím tento záměr nemá hmatatelné výsledky a vyvolává velké kontroverze. Připravují se dále reformy zdravotního a penzijního systému, zákoníku práce, zemědělství či změny v těžebním odvětví. Tyto iniciativy ale naráží na odpor některých koaličních a opozičních stran i kritiků z řad soukromého sektoru a zvyšují politické napětí. Ačkoli prezident opakovaně vyzval své podporovatele z řad široké veřejnosti k pouličním stávkám za schválení vládních reforem, k větším sociálním protestům zatím nedošlo. Riziko občanských nepokojů však zůstává relativně vysoké a to i s ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci a investiční klima v zemi.

1.2. Zahraniční politika země

Dlouhodobými zahraničně-politickými prioritami Kolumbie jsou vztahy s USA, prohlubování spolupráce s členy Tichomořské aliance (Mexiko, Chile a Peru), EU, Kanadou a zeměmi jihovýchodní Asie, aktivní účast v Limské skupině a řešení venezuelské krize demokratickou cestou, obrana lidských práv v regionu i v globálním měřítku, posilování role Organizace amerických států, boj proti mezinárodnímu terorismu, obchodu s drogami a proti klimatickým změnám.

Po vítězství radikálně levicového kandidáta Gustava Petra dochází k postupné změně kurzu zahraniční politiky. Velmi těsné bezpečnostní a ekonomické vazby na USA tak oproti minulým rokům mírně ochabují. Nicméně řada pozorovatelů se domnívá, že konec klíčového spojenectví rozhodně nelze očekávat. USA se také budou chtít více zaměřit na potlačení vlivu Číny v Latinské Americe. Dochází k posílení vztahů se zeměmi regionu, zejména s Chile pod vládou levicového prezidenta Gabriela Borice a Brazílií pod vedením ideologicky spřízněného Luize Inácia Luly da Silvy. Velký obrat nastává ve vztazích s Venezuelou, se kterou Kolumbie obnovila přerušené diplomatické vztahy a chce posílit vzájemnou spolupráci i s ohledem na velký počet venezuelských uprchlíků v zemi. Prezident Petro opakovaně vyjádřil svůj záměr revidovat smlouvy o volném obchodu s hlavními ekonomickými partnery.

1.3. Obyvatelstvo

Kolumbie je se svými více než 50 mil. obyvateli třetí nejlidnatější zemí Latinské Ameriky. Rychlé přírůstky obyvatel v druhé polovině 20. století vystřídal udržitelnější roční růst ve výši necelého 1 % ročně. Kolumbie je jednou z nejvíce urbanizovaných zemí regionu a ve městech žije skoro 80 % obyvatel. V hlavním městě Bogota žije téměř 8 mil. obyvatel a celkem jsou v zemi 4 města s více než 1 mil.

Etnická skladba Kolumbie je velmi pestrá. Jedná se o výsledek historického míšení španělských kolonistů, původních indiánů, obyvatelstva násilně dovlečeného z Afriky a přistěhovalců z Evropy a Blízkého Východu, kteří přišli ve 20. století. Největší skupinu tvoří obyvatelstvo evropského původu a mesticové (88 %), následují Afro-Kolumbijci (6,68 %) a původní indiánské obyvatelstvo (4,31 %).

Černošské obyvatelstvo se výrazněji koncentruje na pacifickém a karibském pobřeží, zatímco indiáni tvoří velkou část populace na jihozápadě země, v departamentu La Guajira při hranicích s Venezuelou a dále v řídce osídlených oblastech Amazonie. V ekonomickém životě země stojí za zmínku výrazný vliv libanonských přistěhovalců, kteří do země ve velkém přicházeli na začátku 20. století.

Složité zeměpisné podmínky a různorodost klimatu způsobují, že v Kolumbii panují značné kulturní rozdíly napříč regiony. Hustota zalidnění je v rámci země distribuována značně nerovnoměrně. Poměrně hustě osídlený střed a západ země kontrastuje s řídce osídlenými oblastmi tzv. llanos (východní nížiny) a Amazonií na jihovýchodě. Kolumbie patří s GINI indexem 54 % k zemím s největšími sociálními nerovnostmi na světě. Nedávná pandemie nerovnoměrné rozložení bohatství v zemi ještě umocnila. Počet lidí žijících v extrémní chudobě se aktuálně pohybuje okolo 15 %.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Zatímco v roce 2020 kleslo HDP v důsledku přísných protipandemických opatření o téměř 7 %, v roce 2021 zaznamenala ekonomika růst o 10,6 % a v roce 2022 o 7,5 %. Růst byl tažen především obchodem, zpracovatelským průmyslem a sektorem zábavy, v menší míře soukromou spotřebou a investicemi. Nezaměstnanost se již snížila na předpandemickou úroveň a v roce 2022 poklesla na 11,2 % (v roce 2020 dosáhla 16,1 %). V zemi se však 58 % práceschopného obyvatelstva pohybuje v šedé ekonomice, ve 13 největších kolumbijských městech a jejich metropolitních oblastech je to necelých 43 %. Silný vliv na ekonomiku mají změny v politikách zaváděné novou vládou prezidenta Petra a s nimi spojená nejistota, která může odradit zahraniční investory. Nejvíce zasažen je v tomto ohledu těžební průmysl. Vysoké úrokové sazby a inflace zároveň postupně omezují soukromou spotřebu. Na druhou stranu může země těžit z relativně vysokých cen ropy, uhlí a kávy, což jsou její hlavní vývozní artikly.

Kolumbie je čtvrtou největší latinskoamerickou ekonomikou s dlouhodobě nadprůměrným růstem HDP v rámci svého regionu. Strukturálně je kolumbijské hospodářství stále do velké míry závislé na vývozu nezpracovaných zemědělských produktů, ropy a uhlí. Kolumbie dováží celou řadu položek s přidanou hodnotou, které není schopna sama vyrobit, počínaje potravinami a konče strojním zařízením a automobily. Nová administrativa chce však omezit tuto závislost na dovozech a podpořit místní zemědělskou produkci a průmyslovou výrobu založenou na znalostech.


Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -7,2511,027,501,603,30
HDP/obyv. (USD/PPP) 14 839,9917 038,6419 390,0020 350,0021 270,00
Inflace (%) 2,533,5010,1810,603,20
Nezaměstnanost (%) 16,1013,8211,2010,208,80
Export zboží (mld. USD) 31,0641,3957,0759,0263,38
Import zboží (mld. USD) 43,4961,1077,4176,4282,33
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -8,87-13,98-11,82-8,87-9,76
Průmyslová produkce (% změna) -8,0816,0910,705,005,80
Populace (mil.) 50,9351,5251,8752,0952,34
Konkurenceschopnost 54/6356/6457/63N/AN/A
Exportní riziko OECD 4/44/44/74/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5,00
Veřejný dluh (% HDP) 65,60
Bilance běžného účtu (mld. USD) -21,45
Daně 2023
PO 35 %
FO 0 – 39 %
DPH 0 – 5 – 19 %

Veřejný dluh představuje v současnosti jedno z hlavních makroekonomických rizik budoucího vývoje země. Tlak na veřejné finance navíc v důsledku cílů sociálního rozvoje Petrovy vlády roste. Nová administrativa proto hned po svém nástupu v srpnu 2022 představila návrh nové daňové reformy, která relativně hladce prošla Kongresem a v platnost vstoupila již 1. ledna 2023. Předchozí reforma byla přitom přijata vládou Ivana Duqueho v září 2021 poté, co původní ambicióznější návrh odmítla společnost při celonárodních protestech. V souvislosti s krachem původní iniciativy v roce 2021 snížily agentury S&P a Fitch rating Kolumbie z BBB‑ na BB+. Moody’s nakonec své hodnocení i díky přijetí druhého návrhu reformy nezměnila. Všechny ratingové agentury však již tehdy shodně tvrdily, že v dohledné době bude nezbytné vypracovat novou daňovou reformu, která bude řešit strukturální nedostatky celého fiskálního systému.

Vláda očekává, že nová daňová reforma přinese do státního rozpočtu dodatečné 4 mld. USD na pokrytí sociálních výdajů. Reforma progresivně zvyšuje daňové zatížení pro nejbohatší Kolumbijce i sektor těžby ropy a uhlí. Stále však neřeší jeden z hlavních problémů kolumbijského daňového systému, který spočívá ve velmi malé základně plátců daně z příjmu. Neúměrně vysoce je zatížen soukromý sektor. Veřejný dluh na konci roku 2022 dosahoval 65,6 %. Rostou přitom obavy z fiskální udržitelnosti všech plánovaných vládních reforem. Současná administrativa se však zavázala k dodržování fiskálního pravidla, tedy daného stropu výdajů a dluhu země.

Deficit běžného účtu platební bilance činil v roce 2022 -21,45 mld. USD a představoval 6,2 % HDP, což je výrazně více než historické průměry. Na tomto výsledku se nejvíce podílí nárůst dovozů, jejichž hodnota byla umocněna inflací a vůči dolaru oslabeným pesem. V roce 2023 se však očekává snížení deficitu v důsledku utlumení poptávky po importovaném zboží. Do Kolumbie proudí velký objem remitencí, které do země pravidelně posílají cca 4 mil. kolumbijských krajanů, z toho zhruba 40 % žije v Evropě (především ve Španělsku).


2.3. Bankovní systém

V Kolumbii existuje přes 140 finančních institucí, jako jsou obchodní banky, spořitelny a záložny, finanční korporace a obchodně finanční společnosti. Dále pak pojišťovny sociálního zabezpečení, směnárny, tzv. sociedades capitalizadoras na kapitalizaci úspor, pojišťovací a zajišťovací společnosti, investiční fondy, burzy aj.

Základním prvkem kolumbijského finančního sektoru je centrální banka – Banco de la República (BdR), která kontroluje měnovou zásobu prostřednictvím operací na otevřeném trhu. Mezibankovní operace jsou kontrolovány mezibankovními sazbami (tasas interbancarias). Kolumbie má volně plovoucí kurz – floating systém. Určitou raritou je bankovní poplatek tzv. 4×1000.

Nejčastější formou platby za zboží ze zahraničí je předplatba. Akreditivy nebývají při exportu využívány příliš často, protože vstup kolumbijské banky transakci neúměrně prodražuje.

Drtivá většina bankovních institucí v Kolumbii je sdružena v tzv. Asobancaria. Jejími členy jsou národní i zahraniční obchodní banky, veřejné i privátní, včetně nejvýznamnějších finančních korporací a pojišťovacích společností. Nejvýznamnější banky:

Bancolombia – jedná se o největší soukromou banku v zemi, pokud jde o kapitál a aktiva. Zároveň jde o jednu z největších bank v Americe s centrálou v Medellínu. Pokrývá cca 20 % bankovního trhu v Kolumbii.

Banco de Bogotá – nejstarší bankovní instituce v Kolumbii založená v r. 1870 se sídlem v Bogotě. Mezinárodní operace provádí prostřednictvím dohod, které má s korespondenčními bankami z celého světa a jejich dceřinými společnostmi a agenturami v zahraničí.

Davivienda – kromě Kolumbie má zastoupení v Panamě, Kostarice, Hondurasu, Salvadoru a USA. V poslední době získává ocenění za úroveň svého klientského servisu a jednoduchost vedení účtů.

BBVA Colombia – kolumbijská filiálka kapitálově silné mezinárodní banky se sídlem ve Španělsku.

2.4. Daňový systém

Daňový systém v Kolumbii je značně složitý, nepřehledný a oplývá celou řadou těžko ekonomicky obhajitelných výjimek jak pro právnické, tak fyzické osoby. Některé však byly v poslední daňové reformě, platné od 1. ledna 2023, zrušeny. Sazba daně z příjmu právnických osob je 35 %. Nicméně zavedena je také daň z neočekávaných zisků na těžbu ropy a uhlí a mimořádnou daň musí hradit i vodní elektrárny a bankovní sektor. Sazba 20 % se vztahuje na průmyslové a servisní společnosti se sídlem v zónách volného obchodu, pokud splní vládou stanovené podmínky.

Daň z příjmů fyzických osob se pohybuje v pásmech od 0 % do 39 %. Více než polovina pracujících obyvatel funguje mimo formální ekonomiku a většina formálně zaměstnaných spadá do daňového pásma 0 %. V současné době tak pouze 4,5 % Kolumbijců platí daň z příjmu. Nová reforma však progresivně zvyšuje odvody pro výdělky vyšší než je desetinásobek minimální mzdy. Zavádí také daň z majetku v pásmech 0 – 0,5 – 1 – 1,5 %, když čisté jmění překročí cca 605 tis. USD (pro rok 2023).

Spotřební daň (impuesto al consumo), která se vybírá při prodeji automobilů, telekomunikačních služeb, jídla a pití, činí od 4 % do 16 %. Finanční operace (GMF, gravamen de movimientos financieros) jsou zdaněny 0,4 % z každé transakce. Dále existuje průmyslová a obchodní daň, kterou vyžadují departamenty a obce z příjmu firem působících na jejich území. Na regionální úrovni se vybírá také daň z nemovitosti (0,3 – 3,3 %) či registrační daň (pro registraci kontraktů od 0,5 – 1 % z hodnoty). Od listopadu 2023 vstoupí v platnost na přechodné období do roku 2025 dodatečná daň na sladké nápoje a vysoce zpracované potraviny.

Seznam hlavních daní v Kolumbii:

daň z příjmu PO = 35 %

daň z příjmu FO = 0 – 39 %

spravedlnostní daň (CREE) = 9 %

DPH = 0 % – 5 % – 19 %

spotřební daň = 2 % – 16 %

daň z bankovních operací (GMF) = 0,4 %

daň z průmyslové a obchodní činnosti = 0,2 – 1 %

Kompletní přehled kolumbijského daňového systému je dostupný na stránkách Daňové a celní správy (DIAN). Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost dvoustranná smlouva mezi ČR a Kolumbií o zamezení dvojího zdanění.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna s ČR byla v roce 2022 rekordní a dosáhla 3,4 mld. CZK, přičemž Kolumbie měla stejně jako v předchozím roce negativní saldo. Hlavní objem vývozů z ČR do Kolumbie představují osobní automobily, naopak do ČR se nejvíce dováží ovoce.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 1,281,501,001,242,05
Export do ČR (mld. CZK) 1,101,301,100,991,34
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,16-0,240,06-0,24-0,72

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
781Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob711,7935,00
581Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických142,497,00
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.116,896,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní113,926,00
541Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.)65,993,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
057Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené665,7849,83
292Suroviny rostlinného původu j. n. (bambus, semena ap.)140,5910,52
071Káva a náhražky kávové105,567,90
061Cukr, melasa a med94,687,09
321Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované67,645,06

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Se zeměmi EU byla v roce 2022 realizována obchodní výměna ve výši rekordních 17,9 mld. EUR, kolumbijské exporty do EU se více než zdvojnásobily. Kolumbie je totiž největším neevropským dovozcem uhlí do Evropy. Poprvé tak bylo saldo obchodní bilance z hlediska Kolumbie v kladných číslech.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 5 553,306 151,004 645,806 337,808 535,70
Export do EU (mil. EUR) 4 582,404 320,403 642,504 566,609 346,40
Saldo s EU (mil. EUR) 970,901 830,601 003,401 771,20810,70

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Roste také obchodní výměna se zeměmi mimo EU, která v roce 2022 dosáhla zhruba 107 mld EUR. Kolumbie se dlouhodobě potýká se zápornou obchodní bilancí. K hlavním vývozním komoditám patří ropa, uhlí a káva. Kolumbie dováží širokou škálu surovin i zboží s vysokou přidanou hodnotou, a to především z USA a Číny.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 30 065,8027 414,8021 751,1028 652,10N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 38 965,3040 476,8033 322,8047 440,10N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 8 899,5013 062,0011 571,7018 788,00N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

V roce 2022 se dařilo přímým zahraničním investicím, které v meziročním srovnání narostly o více než 80 % a dosáhly 17,1 mld. USD. Překonaly tak předpandemickou úroveň. Největšími investory v zemi zůstávají USA, následuje Španělsko a Panama. Zahraniční investice směřovaly především do težařsko-energetického průmyslu a do finančních a obchodních služeb, dále pak do komunikací a dopravní infrastruktury, zpracovatelského průmyslu či obchodu a hotelnictví. Ratingové agentury jako Moody’s však začínají poukazovat na narůstající investiční rizika v zemi v důsledku některých plánovaných reforem, administrativních překážek i bezpečnostních hrozeb.

Investice českých subjektů v zemi jsou zatím jen velmi okrajové. Aktuálně se největší z nich soustřeďují v sektoru energetiky a obranném průmyslu.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Mnohostranná obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií/Peru (2013)

Díky prozatímnímu provádění této dohody došlo k výraznému zlepšení přístupu českých exportérů na kolumbijský trh, a to zejména v oblasti textilního průmyslu, automotive, lehkého průmyslu, potravinářství, ale také v oblasti služeb. Úspory na clech mohou dosahovat až 30 %. Míra využívání preferencí českými exportéry např. u strojů a strojírenských produktů (nejvýznamnější položky českého exportu) byla v roce 2019 ve vztahu ke Kolumbii pouze na 54 %. Smlouva také na přechodné období zavedla kvóty na dovoz určitého typu zboží (např. mléko, mléčné výrobky, léčiva aj.). Ty bývají zpravidla hned zpočátku roku vyčerpány. Obchodní dohoda výhledově předpokládá postupné odbourání kvót.

Smlouvy s ČR

 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Kolumbijskou republikou (1971)
 • Dohoda o kulturní výměně mezi vládou ČSSR a vládou Kolumbijské republiky (1979)
 • Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova (2002)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí Kolumbijské republiky pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu (2004)
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu (2006)
 • Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky (2008)
 • Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky (2008)
 • Smlouva mezi ČR a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (uplatňována od 2016)

3.4. Rozvojová spolupráce

Země je v současné době příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, přičemž zdaleka největšími poskytovateli jsou mezinárodní instituce, USAID a EU. Hlavním nástrojem evropské rozvojové pomoci je EU Trust Fund, z něhož jsou financovány projekty zaměřené především na rozvoj kolumbijského venkova v období po ukončení ozbrojeného konfliktu v Kolumbii.

V současné době Kolumbie nefiguruje mezi prioritními zeměmi ČR pro poskytování rozvojové pomoci. Z hlediska poskytování rozvojové spolupráce připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) a program B2B ČRA. V kraji Caquetá byl v průběhu roku 2021 úspěšně realizován malý lokální projekt zaměřený na zvýšení produkce mléka na statcích drobných farmářů. Součástí byla i vůbec první dodávka inseminačních dávek českého strakatého skotu do Kolumbie. Ty byly aplikovány počátkem roku 2022 a tak se po zhruba devíti měsících, tedy koncem roku 2022, narodila první česko-kolumbijská telátka. Díky prostředkům české rozvojové spolupráce se v roce 2022 podařilo v zemi finančně podpořit dva malé lokální projekty. Jeden z nich měl za cíl vybudovat zónu s pitnou vodou ve vesnické škole, druhý se zaměřil na řešení problematiky zpracování organického odpadu. V roce 2023 probíhá v Kolumbii jeden projekt, jehož výsledkem má být zóna s pitnou vodou pro školáky ve vesničce Mesetas (kraj Meta).

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Národní plán rozvoje 2022 – 2026 administrativy prezidenta Petra počítá s investicemi ve výši zhruba 248 mld. USD. Mezi priority patří energetická tranzice a čisté technologie, dodávání přidané hodnoty zemědělským a průmyslových produktům, budování nezbytné infrastruktury a zavádění moderních digitálních technologií. Vláda zároveň představila ambiciózní záměr rozvoje dopravní infrastruktury s předpokládanými investicemi 18,7 mld. USD. Mezi projekty nechybí výstavba silnic, obnova železničních tratí, rozšiřování a budování nových letišť či zajištění splavnosti důležitých vodních toků. Dopravní infrastrukturu, včetně smart řešení, budují i velká kolumbijská města. Chytrých technologií chce vláda využít také k posílení sociálního a ekonomického rozvoje venkova.

▶ Energetika

Kolumbie plánuje dosáhnout emisní neutrality do roku 2050. Její plán energetické tranzice je jedním z nejambicióznějších v regionu Latinské Ameriky. V rámci přechodu k bezemisní energetice chce vláda zvýšit podíl energie ze solárních a větrných zdrojů na 3 GW do roku 2027, což je 100 násobný nárůst oproti stavu z roku 2023. Pokračuje výstavba malých vodních elektráren a země se chce díky příhodným přírodním podmínkám profilovat i jako velmoc na výrobu a vývoz „zeleného“ vodíku. Za tímto účelem bude nucena dovážet příslušné technologické vybavení.

▶ ICT, elektronika, kyberbezpečnost

I v důsledku pandemie v Kolumbii vzrostlo využívání on-line bankovnictví, bankovních karet a plateb přes mobilní telefon. Příležitosti se tak nachází v oblasti softwaru pro internetové bankovnictví, zabezpečení kreditních karet a dalších forem bezhotovostních plateb. Země je značně ambiciózní ve snaze o digitalizaci státní správy, kde si vytyčila za cíl vytvoření systému pro služby občanům, systému pro přístup ke státním institucím a systému pro řízení ochrany soukromí a informací jednotlivých platforem. Kvůli zvýšené exponovanosti vůči státním i nestátním škodlivým aktérům v oblasti kyberprostoru je Kolumbie 6. zemí na světě co do počtu kybernetických útoků. Soukromý i veřejný sektor tak momentálně budují robustní infrastrukturu kybernetické bezpečnosti, z čehož vyplývají příležitosti při zabezpečování přenosu a ukládání dat, aplikací a procesů.

▶ Voda a životní prostředí

Většina odpadních vod se stále vypouští přímo do řek a ostatních vodních zdrojů. Koncept spalování tuhého odpadu v současné době existuje v Kolumbii jen ve velmi omezené míře. Veškerý shromážděný odpad se uchovává na skládkách. Národní strategie oběhového hospodářství odhaduje tržní potenciál oběhového hospodářství v Kolumbii na 11,7 mld. USD ročně. Příležitosti pro české firmy se nachází v technologiích na úpravu vody, čističkách odpadních vod, technologiích na zpracování odpadu a to jak v podobě recyklace, tak ve formě ekologicky šetrného spalování, které aktuálně v zemi prakticky neexistuje.

▶ Dopravní infrastruktura

Velké aglomerace v zemi modernizují a rozšiřují svou dopravní infrastrukturu. Připravují se například nové linky nadzemního metra, kabinkové lanovky či příměstské vlakové trasy, které mají být integrovány s existujícími systémy MHD. Důraz je přitom kladen nejen na udržitelnost, ale také kvalitu služeb v rámci systémů hromadné dopravy. Roste proto poptávka po dopravních prostředcích různého typu na hybridní, elektrický, případně vodíkový pohon, po chytrých technologických řešeních v tomto sektoru i inovativních produktech a službách pro chodce a cyklisty. Vláda také oznámila investice ve výši zhruba 440 mil. USD do obnovy železničních tratí a 1,7 mld. USD do zlepšení sítě značně zanedbaných silnic 3. třídy.

▶ Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Kolumbie má jako středně-příjmová země omezené kapacity v oblasti vědy a výzkumu, ale i přesto zde existují zajímavé výzkumné iniciativy a poměrně vysoká úroveň odborných pracovníků v celé řadě sektorů. Velkou prioritu mají oblasti zemědělství a životního prostředí. Změna klimatu a nevhodné zemědělské postupy způsobují v zemi škody ve výši zhruba 4,3 mld. USD ročně, a tak je primárním cílem zlepšit ekologické hospodaření v zemi. Velká podpora směřuje dále do místního zdravotního sektoru. V Bogotě momentálně vzniká první továrna na výrobu vakcín v zemi.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Kolumbijci jsou příjemní a velmi uctiví lidé. Dobrá osobní chemie mezi obchodními partnery je pro ně důležitou součástí úspěšného obchodu. Dostatečné vzájemné osobní poznání bude pro místní podstatné před uzavřením jakékoliv dohody, byť to pro ně bude znamenat větší časovou investici.

4.2. Oslovení

Prvotní kontakt se běžně realizuje telefonicky za účelem zjištění kontaktní osoby. Dále lze tuto osobu kontaktovat písemně prostřednictvím emailu. Je vhodné udat velmi formální tón a používat vykání – usted. Často se do méně formální roviny (tykání, oslovení jménem) přechází velice rychle i po pár emailech.

Doporučujeme však tento krok nechat na partnerovi. Kolumbijské partnery oslovujeme pomocí señor/señora, příp. lze v písemné komunikaci použít zkratku Sr./Sra. Kolumbijci mají běžně dvě křestní jména a dvě příjmení – jedno po otci, druhé po matce. Celé jméno známého kolumbijského spisovatele je Gabriel José García Márquez, nicméně při oslovování v pracovním styku by se použilo zpravidla jen první příjmení čili Sr. García.

Častou chybou česky hovořících je podvědomé používání toho úplně posledního příjmení, čili druhého namísto prvního. Češi by měli být připraveni, že u řady osob s vyšším společenským statusem je běžné takřka univerzální oslovování “doctor”, jakkoliv dotyčný doktorským a dokonce ani vysokoškolským titulem nedisponuje.

4.3. Obchodní schůzka

Je vhodné domlouvat schůzky s kolumbijskými partnery s týdenním předstihem, a to emailem nebo telefonicky. Zároveň se doporučuje si potvrdit schůzku ještě den dopředu nebo ještě ten samý den – telefonicky, emailem anebo přes WhatsApp, a to ideálně přímo s osobou, se kterou se hodláme sejít (nikoliv s jeho asistentem/asistentkou). První jednání se odehrávají zpravidla v kanceláři firmy.

Následné schůzky se mohou konat i v restauraci či kavárně. Úhrada společného oběda bude oceněna, ale místní partner bude pravděpodobně sám trvat na zaplacení, pokud je v pozici hostitele. Dárky potěší, ale nejsou nutností. Předání vizitek je součástí obchodní kultury.

V Kolumbii je běžné formální oblékání na většinu typů pracovních jednání. Kolumbijci na základě upraveného zevnějšku nezřídka posuzují i důvěryhodnost a finanční zajištěnost obchodního partnera. Dobře padnoucí oblek a smysl pro detail bude pozitivně kvitován. Kolumbijci bez ohledu na pohlaví až úzkostlivě dbají o vzhled (upravené vlasy, nehty, u mužů vousy, make-up u žen).

Oblékání v teplejších a přímořských oblastech bývá uvolněnější (společensky akceptovatelná karibská košile „guayabera“). V zemi panuje řada regionálních rozdílů. Obecně platí, že atmosféra v teplejších oblastech v kolumbijském Karibiku a Pacifiku je uvolněnější, čas plyne pomaleji a vše je méně uspořádané. V těchto regionech je také koncentrován větší podíl afro-kolumbijského obyvatelstva.

Složení jednacího týmu nemusí mít žádná genderová specifika. Ačkoliv země je do jisté míry obětí machismu, ženy v byznysovém prostředí nejsou ničím vzácným. Kolumbijci se nevyhýbají alkoholu, ale vhodnější je rozhodně večer než přes den a ani pod rouškou tmy není dobré jeho konzumaci před místními partnery přehánět. Pozvání domů může Kolumbijec navrhnout relativně brzo, ale není to žádným pravidlem.

4.4. Komunikace

Kokain a Pablo Escobar. Jsou to většinou první dvě věci, které ve spojitosti s Kolumbií vytanou Evropanovi na mysli. Avšak s ohledem na traumata, která jsou s nimi v místní společnosti spojena, se jedná o absolutně nevhodná témata konverzace. Je lepší se vyhnout i politice a náboženství. Kolumbijci poměrně podrážděně reagují na jakoukoliv kritiku, byť by byla konstruktivní.

Vyvarujte se přímých dotazů typu „kdy uděláte objednávku“. Spíše se ptejte, jak se partnerovi daří, jak se má rodina, případně navažte na téma z minulosti a až pak mezi řečí můžete zmínit, jestli je něco s čím potřebuje pomoci ohledně společného projektu.

Řada Kolumbijců bude tvrdit, že ovládá angličtinu a u manažerů ve vysokých pozicích to bude nejspíš i pravda. Pokud si ale nejsme perfektní úrovní angličtiny našich kolumbijských protějšků jisti, je určitě vždy lepší zvolit jako jazyk komunikace španělštinu a to i za cenu potřeby tlumočníka.

Prvotní kontakt je vhodný e-mailem. U manažerů malých a středních firem Vás může zaskočit, že používají pro pracovní účely gmail nebo hotmail. V další komunikaci lze využít i telefonického kontaktu, ale zdaleka nejdostupnější jsou Kolumbijci na aplikaci WhatsApp. Hojně přitom používají hlasové zprávy v této aplikaci. V rámci emailové komunikace nemusí být Kolumbijci vždy mistři v rychlé reakci. Krátká přátelská zpráva na WhatsApp ale pomůže k tomu se připomenout.

4.5. Doporučení

1. Kolumbijci jsou velmi přátelští a vřelí.

2. Je naprosto běžné používání aplikace WhatsApp v obchodní komunikaci.

3. Úvodní zdlouhavý zdvořilostní „small talk“ před přistoupením „k věci“.

4. Hierarchie – striktně se dodržuje úroveň přijetí. Občasné ukazování společenské nadřazenosti vůči obslužnému personálu může Čecha zaskočit. Avšak to neznamená, že by se cizinec nutně musel chovat stejně přezíravým způsobem.

5. Bohatství vyšších vrstev – nerovnoměrné rozdělení bohatství v Kolumbii má za následek propastné sociální rozdíly. Bohatí Kolumbijci jsou opravdu bohatí a nezřídka se vyskytují právě v byznysu. Mají prestižní – často zahraniční – školy, jsou kulturní a kultivovaní. Od svého obchodního partnera mohou proto očekávat určité standardy chování.

6. Naprosto zásadní důležitost osobních vazeb (např. rodinných, společná studia atp.) při realizaci obchodů v Kolumbii.

7. Zdánlivá bezproblémovost obchodu – Kolumbijci neumí moc říci ne a zároveň mají tendenci přeceňovat svoje možnosti a podceňovat potenciální rizika. Často to u českého obchodníka vyvolává falešný dojem zájmu z kolumbijské strany. Výše uvedená kombinace vlastností pak často vede k tomu, že ve zdánlivě bezproblémovém byznysu se mohou časem začít objevovat původně neočekávané komplikace.

8. Ačkoliv bezpečnostní situace v Kolumbii je výrazně lepší než dříve, násilná minulost země je stále živé a emocionální téma. Není dobré jej proto aktivně zvedat.

9. Aspekt korupce se vyskytuje ve dvou podobách – oproti ČR je dle příslušných statistik běžnější praxe uplácení, a naopak se zase lze setkat s panickou hrůzou pracovníků ve veřejném sektoru, že by z ní mohli být obviněni.

4.6. Státní svátky

Kolumbijci mají v roce celkem 18 státních svátků a některé z nich se dokonce posouvají tak, aby o den prodloužily víkend do tzv. „puentes“. Mimoto existuje i řada regionálních svátků a oslav. Je vhodné to při výběru návrhu data schůzky vzít v potaz. Období od tzv. svátku svíček 7. prosince a zejména pak od vánočních svátků až do poloviny ledna je v Kolumbii obdobím dovolených a snížené pracovní aktivity.

V roce 2023 připadají státní svátky na následující dny:

1. 1. Nový rok

9. 1. Tři králové

20. 3. Sv. Josef

6. – 7. 4. Zelený čtvrtek, Velký pátek (Velikonoce)

1. 5. Svátek práce

22. 5. Nanebevzetí

12. 6. Corpus Cristi

19. 6. Sagrado Corazón

3. 7. Sv. Petr a Pavel

20. 7. Den nezávislosti

7. 8. Bitva u Boyacá

21. 8. Nanebevzetí Panny Marie

16. 10. Objevení Ameriky Kryštofem Kolombem

6. 11. Svátek všech svatých

13. 11. Nezávislost Cartageny

8. 12. Neposkvrněné početí

25. 12. Vánoční svátek

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Klíčem k úspěchu na kolumbijském trhu je nalezení důvěryhodného místního zástupce. Ti pracují na provizní bázi, v menším objemu na vlastní účet, s celostátní působností nebo pro některé regiony. S místním partnerem pak odpadá velká část neúnosné administrativní zátěže spojené s vyřizováním spletitých dovozních podmínek a sháněním všemožných dokumentů s odpovídajícími formálními náležitostmi. S vyhledáním místního zástupce může pomoci Zahraniční kancelář CzechTrade.

Pro dovoz do země je třeba, aby byl některý ze subjektů obchodního vztahu zaregistrován jako dovozce. To obnáší zapsání u místní obchodní komory a subjekt musí mít také jedinečné daňové číslo tzv. RUT. Nejčastěji tak na sebe tuto povinnost bere místní dovozce. Dále si musí firma dle celního kódu zboží ověřit, zda se na něj nevztahují zvláštní regulatorní požadavky stran věcně příslušných úřadů (ICA, INVIMA, Ministerstvo těžby atp.).

V poslední době se zlepšila situace v možnostech poskytování výhodných úvěrů dovozcům, zejména u investičních celků. V řadě případů je však stále citelný malý zájem českých výrobců o tento vzdálený, i když relativně solventní latinskoamerický trh. K přetrvávajícím slabinám českých exportérů patří nedostatečný předprodejní obchodní servis, absence reklamy, neúčast na výstavách, veletrzích a specializovaných akcích, slabá prodejní a zastupitelská síť, nedostatek katalogů, obtížný garanční, montážní a opravárenský servis a složité dodávky náhradních dílů.

České firmy také nezřídka podceňují právní, logistické a celní aspekty vstupu na trh.

Ke stálým výhodám vzájemných hospodářských styků lze zařadit příznivou zbožovou strukturu poptávky, kompatibilní s potenciální exportní nabídkou ČR. Doposud Kolumbie úspěšně pokračovala v liberalizaci místního trhu a až na pandemický propad trvale hospodářsky rostla. Aktuální socio-ekonomická pnutí však znamenají určité otazníky nad těmito doposud stabilními determinanty. Agentury S&P a Fitch snížily v roce 2021 rating Kolumbie na BB+ a další vývoj mohou ovlivnit také zaváděné reformy vlády prezidenta Gustava Petra.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Hlavní formou působení českých firem na trhu je skrz důvěryhodného místního partnera. V případě zájmu o zřízení místní pobočky je nutný notářský zápis v místě sídla pobočky s uvedením druhu obchodní aktivity v Kolumbii, výše autorizovaného kapitálu a sídla hlavní kanceláře. Pro pořízení notářského zápisu je vyžadováno:

 • společenská smlouva společníků o zřízení firmy
 • registrace úkonu a dokumentů, které prokazují zapsání firmy v obchodním rejstříku u obchodní komory v místě sídla firmy
 • registrace oficiálních knih organizace (hlavní kniha, pokladní deník aj.) u obchodní komory
 • žádost o číslo daňové registrace RUT u daňového úřadu DIAN
 • otevření běžného účtu na jméno společnosti k deponování zahraničního kapitálu
 • zaregistrování investice v mezinárodním technickém oddělení centrální banky do 3 měsíců od provedení investice; portfoliové investice
 • musí být registrovány u centrální banky do 30 dnů od data prodeje měny na směnném trhu
 • jakékoliv změny v registraci musí být schváleny centrální bankou

V Kolumbii jsou nejrozšířenější tyto formy společností:

 • akciová společnost (S.A.)
 • společnost s ručením omezeným (SRL)
 • zjednodušená akciová společnost (S.A.S.)
 • pobočka zahraniční společnosti
 • konsorcia

Existují i další formy (komanditní, apod.), které jsou však využívány jen velmi zřídka. Ke zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku aj. formy podnikání je zákonem stanovena povinnost využít služeb místních specializovaných advokátních kanceláří.

5.3. Marketing a komunikace

V zemi jsou k prezentaci výrobků a služeb využívány veškeré formy propagace, tj. rozhlas, televize, inzerce, odborné publikace, denní tisk a reklama. Neméně důležitou součástí je propagace na prodejních místech a ve vozidlech taxislužby. Klíčovým momentem pro rozhodování partnera je prezentace výrobků na výstavách, veletrzích a specializovaných akcích.

Naprostou nezbytností pro všechny formy marketingu je příprava materiálů ve španělštině. V marketingové komunikaci je třeba se vyhnout složitým textům. Prakticky všichni Kolumbijci jsou sice gramotní, ale i v regionálním srovnání silně pokulhávají v porozumění složitějšího psaného textu.

V zájmu provádění akvizice je vhodné, aby čeští zájemci o vstup do obchodní spolupráce s kolumbijskými partnery vybavili velvyslanectví a kancelář CzechTrade v dostatečném množství katalogy, prospekty, cenovými informacemi, referenčními listy a dalším obchodně technickým propagačním materiálem ve španělském jazyce, eventuálně poskytli dostatek dalších informací o svých výrobně komerčních možnostech.

Doporučujeme také, aby české firmy před zahájením obchodní spolupráce s kolumbijskými partnery konzultovaly s velvyslanectvím a CzechTrade své obchodní záměry v teritoriu. Taktéž je důležité dopředu počítat s výdaji na vzorky pro firmy, včetně jejich přepravy.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví je zpracována vyhláškou Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky 486 uvedenou na www.mincit.gov.co, případně též na www.comunidadandina.org.

Téma duševního vlastnictví je také částečně pokryto Mnohostrannou obchodní dohodou mezi EU a Kolumbií/Peru, která je v platnosti od srpna 2013.

Ve věci ochranných známek doporučujeme provést registraci ochranné známky lokálně co nejdříve, aby o ni česká firma nepřišla. Toto se stalo i velkým nadnárodním firmám typu McDonald’s. Ohledně podrobnějších informací k problematice ochranných známek se lze obrátit i na Obchodně-ekonomické oddělení velvyslanectví a na Zahraniční kancelář CzechTrade.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou přidělovány na základě vypsaných národních nebo mezinárodních licitací, v ojedinělých případech se mohou realizovat i přímo, a to u dodávek zboží, které jsou pro stát strategicky důležité nebo v případech náhlé nouze a mimořádných událostí.

Všechny kolumbijské subjekty, které nakupují z veřejných peněz (federální vláda, departamenty, municipality a jim podřízené organizace), mají povinnost zveřejňovat veškeré informace o zakázkách na stránkách elektronického systému veřejných zakázek – Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP. Přes tuto online platformu jsou dostupné kompletní informace o zadavateli veřejné zakázky, specifikace samotného tendru, požadavky na potenciální dodavatele a procesní specifikace zakázky. V systému se lze orientovat za pomocí tohoto návodu.

Potenciální dodavatelé do veřejných zakázek musí splňovat určitá kvalitativní kritéria. České firmy bez místní entity v Kolumbii jsou povinny zmocnit zástupce, který bude jejich jménem jednat v rámci příslušného výběrového řízení. Protože zahraniční firmy zpravidla vstupují do veřejných zakázek v Kolumbii společně s kolumbijskými partnery, je důležité zmínit i kvalifikační požadavek, který se vztahuje právě na kolumbijské subjekty. Tím je zapsání kolumbijské společnosti na zvláštní seznam Registro Nacional de Proponentes (RUP). RUP je spravován sítí kolumbijských hospodářských komor.

O každém zapsaném subjektu jsou v registru uvedeny základní informace o jeho právní formě, předmětu činnosti a finančních a organizačních náležitostech. Dále se do registru zapisuje veškerá historie účasti na veřejných zakázkách v Kolumbii, ale i případné postihy či neplnění z titulu účasti na těchto zakázkách. Registrované subjekty jsou povinny pravidelně aktualizovat informace v RUP a to vždy mezi 1. lednem a 5. dubnem každého nového roku.

V případě, že tak včas neučiní, o registraci přichází. Na základě registrace vydává hospodářská komora certifikát, který pak musí kolumbijský uchazeč o veřejnou zakázku v rámci procesu dokládat. Existuje okruh výjimek, kdy uchazeč o veřejnou zakázku nemusí být zaregistrován v systému RUP. Jednou z nich je právě případ, kdy se jedná o nekolumbijský (např. tedy český) subjekt, který pak musí veškeré náležitosti dokládat zvlášť v rámci konkrétního výběrového řízení.

Jednou z důležitých podmínek účasti ve výběrovém řízení je povinnost uchazeče pojistit se u kolumbijské pojišťovny (tzv. Poliza de Seriedad). Tato podmínka se vztahuje i na zahraniční subjekty. Pojistka má poptávající kolumbijské veřejné instituci zaručit, že pokud uchazeč ve výběrovém řízení uspěje, tak dostojí svému závazku. Výše pojistky se může pohybovat okolo 1 % z celkové ceny tendru, což může znamenat pro firmu značnou finanční zátěž.

V některých oborech je pro účely výběrového řízení potřeba disponovat potřebnými certifikacemi (týká se např. certifikací INVIMA pro zdravotnické prostředky atp.). Všechny požadované certifikace v rámci veřejné zakázky bývají uvedeny právě v systému SECOP. Veškerou dokumentaci pro potřeby účasti na veřejné zakázce je nutné přizpůsobit místním normám a zvyklostem.

Českým exportérům proto doporučujeme při účasti na veřejné zakázce využít služeb místního partnera. Dle situace může s výběrem důvěryhodného místního partnera pomoci přímo Velvyslanectví ČR v Bogotě nebo místní Zahraniční kanceláří CzechTrade.

Veřejná tendrová řízení v projektech financovaných Světovou bankou, BIDem a mezinárodními finančními institucemi zejména v oblasti infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetiky a zemědělství kontrolují majoritně tradiční velké zahraniční společnosti nebo konsorcia, která mají vybudovány rozsáhlé místní kontakty, disponují kvalitními informacemi, mají podporu místních vlád a také vlastní dlouhodobou strategii v regionu a dostatek finančních prostředků na efektivní lobby.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Nejčastěji je obchod domlouván na základě předplatby, standardně je hrazeno 30 – 50 % při objednávce a zbytek proti dokumentům po odeslání zboží. Jakékoliv splatnosti jsou rizikové, ale pokud není zbytí a je třeba splatnost nabídnout, doporučujeme využít pojištění pohledávek. Pro větší typy zakázek lze použít neodvolatelný potvrzený akreditiv a la vista s odloženou splatností. Je nutné počítat s tím, že zapojením kolumbijských bank do celého procesu se výrazně navýší cena celé transakce.

Pro úvěrové dodávky investičního zboží z ČR se doporučuje vyžadovat nejširší možné zajištění návratnosti dodávky, bankovní garance, bankovní avaly, využití možnosti předtermínového odprodeje pohledávky před její splatností (forfaiting, u opakovaných expedic factoring) a vládní garance pro dodávky investičních a technologických celků.

Za nedostatečné zajištění lze považovat aplikaci zástavního práva na zboží až do úplného zaplacení mezi českým dodavatelem a konečným uživatelem, a to z důvodů rozlehlosti území Kolumbie a možného volného pohybu osob a zboží po celé zemi. Zboží lze proto jen těžko lokalizovat a zabavit, přičemž náklady na samotné zabavení předmětu kontraktu, bez ohledu na značná bezpečnostní rizika, jsou vysoké a riziko ztráty nepřiměřeně velké.

V případě nezaplacení za zboží je třeba se obrátit na místní právní kancelář. Soudní procesy v Kolumbii nejsou z povahy věci diskriminační vůči zahraničnímu subjektu, ale bývají zdlouhavé. Dohoda s obchodním partnerem i za cenu dodatečných nákladů je tak vždy upřednostňovaným řešením.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Délka povoleného bezvízového pobytu pro občany ČR závisí na účelu pobytu a poskytuje se na základě vstupního razítka s uvedením délky pobytu vydaného na letišti. K turistice je povolen bezvízový pobyt 90 dnů s možností prodloužení o dalších 90 dnů, přičemž tato povolená délka pobytu se týká každého kalendářního roku.

Za účelem akademické činnosti, účasti na seminářích, konferencích, výstavách, při krátkodobém studiu, léčebném pobytu je povolen bezvízový pobyt 180 dnů v rámci kalendářního roku (více informací o podmínkách vstupu a pobytu bez víz). Veškeré úkony spojené s konzulární a vízovou činností pro ČR vykonává kolumbijské velvyslanectví ve Vídni.

Dlouhodobě rizikové oblasti jsou hranice s Ekvádorem, části departamentu Cauca, departament Choco a města Buenaventura a Tumaco na tichomořském pobřeží. Mezi oblasti s narůstajícím bezpečnostním rizikem v důsledku imigrace Venezuelanů a přítomnosti ozbrojených skupin patří dále příhraniční oblast s Venezuelou, zvláště Norte de Santander, Arauca, Vichada a Guainia. Výjimečné nejsou ani případy loupežných přepadení turistů, a to i v jinak bezpečných turistických destinacích jako je např. Bogota, Medellín a Santa Marta.

Pokud to není nutné, doporučujeme omezit pohyb venku v nočních hodinách a nenosit s sebou cennosti, velké částky v hotovosti ani originály cestovních dokladů. Obecně platí, že velká města jsou místy větší kriminality. Taxi je lepší objednávat dopředu telefonem či zvláštními telefonními aplikacemi.

Velvyslanectví v Bogotě doporučuje všem cestovatelům informovat se o aktuálních bezpečnostních podmínkách na stránkách MZV ČR a zaregistrovat se v databázi pro cestovatele DROZD.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Cizí občané kontrahovaní u kolumbijských nebo zahraničních firem musí mít tzv. dočasné pracovní vízum (TP-4) a podepsanou pracovní smlouvu. Toto vízum je platné po dobu platnosti pracovní smlouvy, maximálně však na dobu 3 let a umožňuje více vstupů na území Kolumbie. O první vízum tohoto druhu nebo o vízum po skončení platnosti předchozího víza je nutné požádat výhradně na konzulárních úřadech Kolumbie v zahraničí.

Pokud jde o druhé nebo další vízum a je o něj žádáno ještě před skončením platnosti předchozího víza, lze žádost podat v hlavním městě Bogotě.

Aby cizinec mohl vykonávat pracovní činnost nebo činnost regulovanou a uvedenou ve vízu, musí splňovat všechny zákonné požadavky jako běžný kolumbijský občan. V případě, že udělené pracovní vízum má platnost delší než 3 měsíce, cizinec musí již na území Kolumbie požádat o zapsání do registru cizinců a vystavení cizineckého průkazu (Cédula de Extranjería).

Minimální mzda v Kolumbii je 1 160 000 COP (cca 5 500 CZK) + příspěvek na dopravu ve výši 140 606 COP (cca 680 CZK). Odvody z platu zaměstnance se řídí kolumbijským zákoníkem práce. V současnosti penzijní pojištění činí 16 % (12 % zaměstnavatel + 4 % zaměstnanec), zdravotní pojištění tvoří 12,5 % (8,5 % zaměstnavatel + 4 % zaměstnance). Dále musí zaměstnavatel povinně odvádět 4 % na rekreační fond, parafiskální odvody ve výši 5 % a odvody do fondu pracovních rizik, které jsou odstupňovány dle rizikovosti profese, nicméně minimum je 0,522 %.

V případě pracovního úrazu jsou náklady na léčbu hrazeny z fondu pracovních rizik. Každý zaměstnanec má z titulu placení zdravotního pojištění nárok na bezplatnou základní zdravotní péči, která je v Kolumbii na relativně dobré úrovni.

5.9. Veletrhy a akce

 • Expodefensa – pravidelně se konající obranný veletrh v Bogotě
 • Expoconstrucción y Expodiseño – specializovaný bienální veletrh v sektoru stavebnictví a designu v Bogotě
 • Alimentec – každoroční potravinářský veletrh v Bogotě
 • TecnoCarnicos andina – Feria y Congreso de la Carne v Bogotě
 • Meditech – specializovaný bienální veletrh zdravotnických prostředků v Bogotě
 • Feria Internacional de Bogotá – bienální mezinárodní průmyslový veletrh v Bogotě
 • Agroexpo – veletrh kolumbijského venkova

Mimo uvedené veletrhy jsou v zemi organizovány i specializované regionální výstavy:

 • Colombia Moda – veletrh oděvního a textilního průmyslu v Medellínu
 • F-AIR – veletrh leteckého průmyslu v Medellínu
 • Colombia Minera – veletrh těžebního průmyslu v Medellínu
 • Gift Show – veletrh specializovaný na dárky pro firmy v Medellínu
 • ACODAL – veletrh vodohospodářství, úpravy a čištění vody v Cartageně
 • Feria de las 2 Ruedas Colombia – veletrh motocyklů v Medellínu
 • Trafic Latinoamérica – Fórum a veletrh pro města o chytré mobilitě, udržitelnosti a inovacích v Medellínu
 • FISE – Mezinárodní veletrh pro odvětví elektrické energie v Medellínu

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Bogotě
Calle 98 No. 9A – 41, oficina 602 (Edificio AB Proyectos) Bogotá
telefon: +57 601742 9142
web: www.mzv.cz/bogota
e-mail: bogota@embassy.mzv.cz

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví
Bohdan Malaniuk
Vedoucí obchodně-ekonomického úseku
telefon: +57 601742 9142
e-mail: commerce_bogota@mzv.cz

CzechTrade Kolumbie
Nikola Hanková Palinková
Ředitelka zahraniční kanceláře
telefon: +57 601742 9142
e-mail: nikola.palinkova@czechtrade.cz


6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Policie, záchranná služba, hasiči: 123
Dopravní policie: 127
Infolinka hlavního města Bogota: 195

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Prezidentská kancelář
Presidencia
web: www.presidencia.gov.co

Ministerstvo vnitra
Ministerio del Interior
e-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co
web: www.mininterior.gov.co

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerio de Justicia
e-mail: reclamos.minjusticia@minjusticia.gov.co
web: www.minjusticia.gov.co

Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerio de Relaciones Exteriores
web: www.cancilleria.gov.co

Ministerstvo hospodářství a financí
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
e-mail: atencioncliente@minhacienda.gov.co
web: www.minhacienda.gov.co

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
e-mail: Minagric@minagricultura.gov.co
web: www.minagricultura.gov.co

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerio de Salud
e-mail: notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co
web: www.minsalud.gov.co

Ministerstvo těžby a energetiky
Ministerio de Minas y Energía
e-mail: menergia@minminas.gov.co
web: www.minenergia.gov.co

Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
e-mail: atencionalciudadano@mincomercio.gov.co
web: www.mincit.gov.co

Ministerstvo dopravy
Ministerio de Transporte
e-mail: mintrans@mintransporte.gov.co
web: www.mintransporte.gov.co

Národní plánovací úřad
Departamento Nacional de Planeación – DNP
web: www.dnp.gov.co

Daňová a celní správa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
e-mail: dian@dian.gov.co
web: www.dian.gov.co

Statistický úřad
Departamento Nacional de Estadística – DANE
e-mail: contacto@dane.gov.co
web: www.dane.gov.co

Kolumbijská banka zahraničního obchodu
Banco de Comercio Exterior de Colombia – BANCOLDEX
e-mail: contactenos@bancoldex.com
web: www.bancoldex.com

Procolombia
Agentura na podporu obchodu a investic
web: www.procolombia.co

Národní asociace kolumbijských podnikatelů
Asociación nacional de empresarios Colombia – ANDI
e-mail: mtorres@andi.com.co
web: www.andi.com.co

Kolumbijský zemědělský institut
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
e-mail: quejas@ica.gov.co
web: www.ica.gov.co

Národní institut pro dohled nad léky a výživu
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
e-mail: invimaqr@invima.gov.co
web: www.invima.gov.co

Kolumbijská ropná společnost – ECOPETROL
web: www.ecopetrol.com.co

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí

Doporučujeme