Komory: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

 • Komorský svaz
 • L'Union des Comores

Složení vlády:

V prezidentských volbách r. 2016 (jejich druhé kolo proběhlo v dubnu, ovšem vzhledem k nesrovnalostem a násilí bylo nutné částečné opakování v květnu) zvítězil bývalý vůdce převratu z r. 1999 (následně potvrzen volbami r. 2002 a u moci do r. 2006, kdy na konci svého volebního období odstoupil) Azali Assoumani. Svého protivníka, kandidáta vládnoucí strany a dosavadního viceprezidenta Ali Soilihi porazil poměrem 41 % ku 39 %. Azali Assoumani se ujme úřadu koncem května 2016, následně bude jmenována nová vláda.

Složení odstupující vlády bývalého prezidenta Ikililou Dhoinine:

 • Mohamed Ali Soilihi - viceprezident pověřený řízením ministerstva financí, ekonomiky, rozpočtu, investic, zahraničního obchodu a privatizace
 • Fouad Mohajdi - viceprezident pověřený řízením ministerstva zdravotnictví, solidarity, sociální soudržnosti a rovných práv žen
 • Nourdine Bourhane - viceprezident pověřený řízením ministerstva regionálního plánování, infrastruktury, urbanismu a bydlení
 • Abdoulkarim Mohamed - ministr vnějších vztahů, spolupráce, diaspory, arabského světa a frankofonie
 • Houmed M´Saidie - ministr vnitra, informací a decentralizace
 • Mohamed El-Had Abbas - ministr spravedlnosti, státní služby, správních reforem, lidských práv a islámských záležitostí
 • Siti Kassim - ministryně průmyslu, životního prostředí a energetiky
 • Attoumani Ali - ministr vzdělávání, výzkumu a kultury, mládeže a sportu
 • Bahiat Massoundi - ministryně pošty a komunikací, podpory nových informačních technologií, dopravy a cestovního ruchu
 • Darousse Allaoui - ministr zaměstnanosti, práce, odborného vzdělávání a podnikání žen

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

 • 770 000 (2014)

Průměrný roční přírůstek:

 • 2,4 %

Demografické složení:

 • 49,6 % ženy
 • 50,4 % muži

Národnostní složení: 

 • Komořané (97 %)
 • Makuové (2 %)

Náboženské složení: 

 • islám (98 %)
 • křesťanství (2 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

740

790

750

795

810

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

517,0

566,0

550,5

599,0

624,0

Míra inflace (%, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

3,4

1,8

1,8

2,3

0,6

Míra nezaměstnanosti: oficiální údaje ILO pro r. 2014 udávají 6,5 %, skutečnost bude pravděpodobně vyšší.

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru:

Růst HDP r. 2015 se odhaduje na 1,1 % a byl tvořen zejména sektorem zemědělství a službami. Průmysl spolu se stavebnictvím a veřejnými pracemi stagnovaly, což bylo především v důsledku krize dodávek elektrické energie -  samotný energetický sektor poklesl o 10 %.

Výhled pro rok 2016 je příznivý zejména díky obnovení programu spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem, stejně jako s ostatními partnery (Africká rozvojová banka, Čína, Saudská Arábie) v dosud problematickém energetickém sektoru. Tempo růstu HDP se očekává 4,1 %; hlavními tahouny budou rybolov, energetika a těžební průmysl.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF)
 

2011

2012

2013

2014 odhad

2015 odhad

příjmy

23,6

28,6

43,0

23,9

25,9

výdaje

22,1

25,3

25,2

24,4

25,3

saldo

1,5

3,3

17,8

- 0,5

0,6

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB)
 

2010

2011

2012

2013

2014

běžný účet

-39,3

- 55,4

- 41,1

n/a

n/a

kapitálový účet

71,2

59,3

50,3

n/a

n/a

finanční účet

35,3

15,2

10,5

n/a

n/a

Devizové rezervy (mil. USD, běžný kurz, dle SB)

2011

2012

2013

2014

2015

156,1

195,0

174,1

171,2

n/a

Veřejný dluh vůči HDP:  n/a

Zahraniční zadluženost (mil. USD, běžný kurz, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

280,6

277,9

255,7

151,1

145,0

Dluhová služba (% vývozu zboží, služeb a prvotních důchodů, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

4,7

3,8

12,8

0,4

0,7

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky:

Banque Centrale
Box 405, Moroni
tel.: +264 731002

Banque d'International Des Comoros
Box 175, Moroni 731588
tel.: +264 730243

Pojišťovny:

Assurance Al Mana
Moroni
tel: +264 731353

Assurance Grimaldi
Box 53, Moroni
tel.: + 264 730956

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém je zcela odvozen z francouzského systému.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: