Korejská republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

13. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Korejská republika
 • Tehan Minguk
 • Republic of Korea

Složení vlády

Vládní kabinet vedený prezidentkou Park Kun-hje

 • předseda vlády: Hwang Kyo-ahn
 • místopředseda vlády a ministr strategie a financí: Yoo Il-ho
 • místopředseda vlády a ministr školství: Lee Joon-sik
 • ministr vědy, ICT a budoucího plánování: Choi Yanghee
 • ministr zahraničních věcí: Yoon Byung-se
 • ministr obchodu, průmyslu a energetiky: Joo Hyung-hwan
 • ministr sjednocení: Hong Yong-pyo
 • ministr spravedlnosti: Kim Hyun-woong
 • ministr národní obrany: Han Min-koo
 • ministr bezpečnosti a veřejné správy: Park In-yong
 • ministr kultury, sportu a turistiky: Kim Jong-deok
 • ministr zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova: Lee Dong-phil
 • ministr životního prostředí: Yoon Soong-kyu
 • ministr práce: Lee Ki-kweon
 • ministryně pro rovnost pohlaví a rodinu: Kang Eun-hee
 • ministr dopravy a infrastruktury: Kang Ho-in
 • ministr námořnictví a rybolovu: Kim Young-suk

Zdroj: MZV Korejské republiky

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: - 51,5 mil.
 • Průměrný roční přírůstek: 0,41 %

Rozloha: 99 313 km2

Demografické složení:

 • 0–14 let: 21,4 %
 • 15–29 let: 21,4 %
 • 30–44 let: 26,7 %
 • 45–59 let: 16,0 %
 • 60 a více let: 11,3 %

Národnostní složení:

 • Korejci
 • Číňané (cca 30 tis.)

Náboženské složení:

 • buddhisté 26,3 %
 • křesťané 23,2 %
 • ateisté 49,3 %
 • ostatní 1,3 % 

Úřední jazyk:

 • korejština

Zdroj: MZV Korejské republiky

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Podle posledních statistických údajů vykázala korejská ekonomika v roce 2015 mírnější růst, než se původně předpokládalo. Růst korejského hospodářství se pohyboval kolem 2,7 %, což je podstatně méně, než byly dřívější prognózy a cíl korejské vlády dosáhnout růst 3,8 %. Důvodem nižšího růstu korejské ekonomiky v loňském roce byly především dva faktory - vypuknutí respiračního onemocnění MERS a dále slábnoucí asijská ekonomika a s tím související zpomalení poptávky po korejském zboží v zahraničí. Klesající cena ropy stlačuje ceny petrochemických produktů, což vede k nominálnímu snížení korejského exportu. Export korejské produkce klesl v roce 2015 díky tomu o 12,6 %. Cena ropy ovlivnila též inflaci, která dosáhla úrovně 0,7 %. I přes nižší ekonomický vývoj je však hospodářská situace Korejské republiky poměrně dobrá, což se projevuje i na zvyšování zaměstnanosti především mladší generace. Na tuto oblast vyčlení vláda více jak 10 mld. USD. Nezaměstnanost v roce 2015 dosáhla úrovně 3,6 %, přičemž ve srovnání s rokem předcházejícím bylo vytvořeno 339 000 nových pracovních míst.

Celkově jsou aktivity korejské vlády směřovány k udržení a rozvoji ekonomického růstu. Vzhledem k závislosti korejského hospodářství na vývozu, je ekonomický rozvoj Korejské republiky velmi závislý na vývoji nejvýznamnějších obchodních partnerů (Čína, USA, EU, Japonsko a další asijské země). Korejská vláda si tuto závislost velmi dobře uvědomuje a snaží se jí alespoň částečně eliminovat. K tomu by měla přispět řada podpůrných programů na rozvoj vědy, techniky a inovací. Vláda hodlá i nadále podporovat politiku zaměřenou na posílení domácí spotřeby.

HDP na obyvatele za posledních 5 let (v USD):

 • 2011: 24 156
 • 2012: 24 454
 • 2013: 25 998
 • 2014: 27 970
 • 2015: 27 513 

Objem HDP za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2011: 1 202,46 
 • 2012: 1 222,81
 • 2013: 1 305,60 
 • 2014: 1 410,40
 • 2015: 1 393,00

Míra inflace za posledních 5 let (v %): 

 • 2011: 4,16
 • 2012: 2,20
 • 2013: 1,30
 • 2014: 1,30
 • 2015: 0,70

Míra nezaměstnanosti za posledních 5 let (v %):

 • 2011: 3,41
 • 2012: 3,23
 • 2013: 3,10
 • 2014: 3,50
 • 2015: 3,60

Zdroj: KITA, KOIMA, ICC Korea

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Příjmy státního rozpočtu v loňském roce se zvýšily o 9,9 % a výdaje o 9,5 %. Plánovaný státní rozpočet na rok 2016 počítá se zvýšením celkových výdajů o 2,3 % a příjmů o 2,9 %. V oblasti výdajů výrazně posiluje oblast kultury, sportu a turismu (+ 8,3 %), tvorby pracovních příležitostí a podpory zaměstnanosti (+ 6,7 %). Mezi další posilující oblasti patří diplomacie a sjednocování (+ 4,1 %), národní obrana (+ 3,6 %), sociální pořádek a bezpečnost + 3,3 %, životní prostředí (+ 0,7 %) a zemědělství (+ 0,5 %).

Následující tabulky uvádějí přehled o výdajích, příjmech a saldu rozpočtů Korejské republiky v letech 2011-2015.

Státní rozpočet - příjmy za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2011: 267,8 
 • 2012: 283,9
 • 2013: 287,0
 • 2014: 301,9
 • 2015: 331,9

Státní rozpočet - výdaje za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2011: 246,6 
 • 2012: 273,0
 • 2013: 278,2
 • 2014: 297,4
 • 2015: 325,8

Saldo státního rozpočtu za posledních 5 let (v mld. USD):

 • 2011: 21,2 
 • 2012: 10,9
 • 2013: 8,8
 • 2014: 4,5
 • 2015: 6,1

Zdroj: KITA, KOIMA, ICC Korea, Ministry of Strategy and Finance

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Běžný účet (v mil. USD)

 • 2011: 18 650,8
 • 2012: 50 835,0
 • 2013: 81 148,2
 • 2014: 84,373,0
 • 2015: 105 870,7

Kapital. účet (v mil. USD)

 • 2011: -112,0
 • 2012: -41,7
 • 2013: -27,0
 • 2014: -9,0
 • 2015: -64,7

Finanční účet (v mil. USD)

 • 2011: 24 315,8
 • 2012: 51 582,4
 • 2013: 80 104,6
 • 2014: 90 383,3
 • 2015: 109 730,0

Deviz. rezervy (v mil. USD)

 • 2011: 298 232,9
 • 2012: 316 897,7
 • 2013: 335 647,5
 • 2014: 353 600,5
 • 2015: 358 513,8

Veřejný dluh vůči DPH

 • 2011: 31,6 %
 • 2012: 32,2 %
 • 2013: 34,3 %
 • 2014: 35,1 %
 • 2015: 35,7 %

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Korejské republiky je Central Bank of Korea. Její hlavní rolí je řízení měnové a devizové politiky. V kontrolní oblasti a při dohledu nad finančním a kapitálovým trhem spolupracuje BOK s Komisi pro finanční dohled (Financial Supervisory Commission) a Správou pro finanční dohled (Financial Supervisory Service), které byly vytvořeny po vypuknutí finanční krize koncem roku 1997. FSS zveřejňuje týdenní informace o trhu v Korejské republice, které jsou dostupné na http://english.fss.or.kr/. Neoficiální přehled o ratingu bank a významných podnikatelských subjektů v Korejské republice je k dispozici na stránkách National Information & Credit Evaluation, Inc.

V Korejské republice působí 8 hlavních komerčních bank, z nichž největší je Kookmin Bank, dále Woori Bank, Hana Bank, Shinhan Bank, Chohung Bank, Korea Exchange Bank, Citibank a Korea First Bank. Dále působí 6 regionálních (městských) bank ve městech Daegu, Busan, Gwangju, Jeju, Jeonbuk a Gyongnam.

Korejská republika má také specializované banky:

Korejská vláda podporuje oživení ekonomiky mimo jiné i posílením domácí spotřeby. Součástí této politiky jsou i nabídky daňových úlev a další stimuly, na kterých se banky podílejí.

Pojišťovny se v Korejské republice dělí na pojišťovny poskytující životní pojištění (Life Insurance Companies) a na pojišťovny ostatní (Non-life Insurance Companies).

Na korejském trhu je v současné době 25 subjektů poskytujících životní pojištění, z toho je 16 domácích a 9 zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty poskytující životní pojištění patří pojišťovny Samsung, Hanwa a Kyobo. Mezi nejvýznamnější zahraniční subjekty z této kategorie patří pojišťovny ING, Prudential a AIA. 

Pojišťovny neposkytující životní pojištění lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné pojišťovny nabízejí pojistné produkty jako např. pojištění automobilů, pojištění proti požáru nebo námořní pojištění. Na korejském trhu je v současné době 20 pojišťovacích subjektů tohoto typu, z nichž 5 je zahraničních. Mezi nejvýznamnější domácí subjekty této kategorie patří pojišťovny Samsung Fire & Marine Insurance, Dongbu Fire & Marine Insurance a Hyundai Fire & Marine Insurance. Z nejvýznamnějších zahraničních pojišťoven této kategorie lze jmenovat společnosti Meritz, AIG a AXA.       

Specializované pojišťovny jsou zaměřeny především na jeden hlavní produkt pojišťovnictví. Mezi nejvýznamnější patří vládní pojišťovny National Health Insurance a National Pension Service. Mezi další významné pojišťovací instituce z této kategorie patří Korea Trade Insurance Corporation a Korea Deposit Insurance Corporation, které jsou vlastněny státem pouze částečně. Mezi nejvýznamnější soukromé specializované pojištovny patří Seoul Guarantee Insurance Company, Korean RE a zahraniční Munich Re.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Financial Supervisory Service

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Korejský daňový systém se skládá ze státních a místních daní. Státní daně se člení na vnitřní (přímé a nepřímé), cla a zvláštní daně. Místní daně se člení na provinční,  krajské a městské. Výběrem daní v Korejské republice je pověřena Národní služba pro výběr daní (NTS).

Hlavní národní daně

 • daň z příjmu (fyzických osob)
 • daň z příjmu právnických osob (základ daně do 200 mil. KRW - 10 %; do 200 mld. KRW - 20 mil. KRW + 20 % z hodnoty nad 20 mld. KRW)
 • daň z přidané hodnoty (ve většině případů 10 %)
 • daň dědická a darovací

Zvláštní spotřební daně

 • daň na školství
 • dopravní daně
 • zvláštní daň na rozvoj venkova
 • pořizovací daň
 • registrační poplatky
 • daň z nemovitostí
 • rezidenční daň

Bližší informace o daňovém systému Korejské republiky lze nalézt na internetových stránkách: www.nta.go.kr a National Tax Service.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Celní správa Korejské republiky

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: