Korejská republika

Rozcestník informací o Korejské republice:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Protože se korejská ekonomika musela kvůli pandemii po celý rok potýkat s propadem, bylo nutné, aby vláda kromě provádění průmyslové restrukturalizace a práce v „postkoronové ekonomice“ zaměřila část své pozornosti na opravy vzniklých škod a obnovení důvěry.

V roce 2020 tak bylo pro finanční podporu malých podniků a na pomocné programy pro domácnost vládou schváleno celkem 262 mld. USD (cca 12,8 % HDP země) včetně čtvrtého dodatečného navýšení rozpočtu schváleného v prosinci 2020. Ačkoli se neočekává, že v roce 2021 se rapidně zrychlí ekonomický růst (trhy práce zůstanou i nadále slabé), nejnovější údaje ukazují, že ekonomice se bude dařit poměrně dobře.

Vláda proto usiluje o průmyslové inovace jednak prostřednictvím ekonomické strategie země tzv. New Deal, zahrnující dvě hlavní politiky – Digital New Deal a Green New Deal – a obecnou politiku k posílení sítě zaměstnanosti a sociální bezpečnosti, tzv. Stronger Safety Net. Na její implementaci je pro rok 2021 vyčleněno kolem 18 mld. USD. Vládní politika dále zahrnuje dvě průmyslové a dvě inovační strategie – „DNA“ (Data, Network, AI) a „BIG3“ (Chips, Biohealth, Future Cars). Stejně tak vláda usiluje o inovace, které zajistí bezpečnost práce.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Uvedení do provozu první 5G bezdrátové sítě na světě ještě před vypuknutím pandemie lze považovat za jeden z hlavních důvodů úspěchu v boji s covidem-19. V rámci vnitřních záležitostí byly masivně využívány moderní prostředky k trasování kontaktů (například lokalizační data operátorů, městské kamery, záznamy kreditních karet apod.). Druhou nedílnou součástí úspěchu byl rychlý výzkum a vývoj testovacích souprav, plicních ventilátorů a ochranných pomůcek.

Automobilový průmysl

Korejská republika patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů. V poslední době dochází ke stále větší orientaci na výrobu vozidel na alternativní pohon (EVs, hybridní automobily a auta s H2 pohonem). Podíl EVs na celkovém prodeji vozů v Koreji činil v loňském roce 3,16 %, což je více než 32 tisíc vozů. Do roku 2030 by podíl vozidel na alternativní pohon měl dosáhnout 30 % korejského vozového parku.

Velký důraz je kladen na vývoj a produkci vozidel s H2 pohonem. V roce 2020 tak bylo v Koreji vyrobeno na 11 tisíc těchto vozidel s předpokladem do roku 2030 vyrobit 81 tisíc aut s pohonem na H2 palivové články. K dosažení těchto cílů je nutné vybudování dostatečně rozvinuté sítě plnících H2 stanic.

Dopravní průmysl a infrastruktura

V úvodu této kapitoly zmíněný New Deal vyzdvihuje 10 klíčových projektů, které by měly sloužit jako stavební kameny chystaných změn. Jedná se kromě jiného o projekty „Smart Grid Cities“ – podpora obnovitelných zdrojů a jejich napojení na inteligentní rozvodné sítě (3,252 mld. USD). Projekt Digital Twin – zahrnující vypracování digitálních replik stávajících či zamýšlených infrastrukturních komunikací (silnic, železnic, metra), přehrad a přístavů sloužících k modelování hypotetických situací, které mohou v budoucnu nastat. Tím se položí základ nových technologicky vyspělých odvětví, jako jsou autonomně řízená vozidla či rozvoj dronů.

Elektrotechnika

Nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím na korejském poloostrově je bezesporu výroba polovodičů s následnou produkcí čipů pro oblast komunikačních technologií.

Rostoucí poptávka po EVs způsobuje prudký nárůst vývoje polovodičových technologií včetně aplikačních procesorů. Globální nedostatek automobilových polovodičů dokonce donutil některé světové automobilky zastavit část své produkce (Tesla, Hyundai Motor). Korejská vláda proto hodlá do roku 2022 investovat 175 mil. USD do vývoje systémových polovodičů pro „budoucí automobily“. Vláda rovněž aktivně zváží „odvážné“ programy podpory výzkumných a vývojových center včetně rozšíření sléváren na výrobu odlitků pro automobilové polovodiče.

Společný podíl tří korejských společností LG Energy Solution, Samsung SDI a SK Innovation na světovém trhu s bateriemi do elektromobilů dosáhl v loňském roce 34,7 %. Tyto tři korejské společnosti taktéž masivně investují do výstavby závodů na výrobu autobaterií v zahraničí (USA, Evropa – Maďarsko, Slovensko, Polsko atd.).

V tomto kontextu je žádoucí účast českých firem a jim poskytnuté státní podpory při možné korejské účasti na výstavbě „Gigafactory“ na lithiové baterie pro elektromobily v severních Čechách.

Energetický průmysl

V současnosti v Koreji pochází z uhelných elektráren kolem 40 % státní energie. Přestože v posledních letech byly čtyři uhelné elektrárny uzavřeny, dalších šest jich má být zrušeno do roku 2022 a dalších dvacet do roku 2034, je Korea sedmou zemí na světě v produkci uhlíkových emisí. Z tohoto důvodu bude Korea v následujících letech čelit velké výzvě při přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. V září loňského roku se Korea zavázala ke snížení uhlíkových emisí na nulu, a to nejpozději do roku 2050, kdy by mělo méně než 5 % státní energie pocházet z uhelných elektráren.

Pro splnění tohoto cíle začíná Korea budovat elektrárny s vodíkovými palivovými články. První taková elektrárna o výkonu 8 000 MWh el. energie, což je dostatek elektřiny k napájení téměř 2 200 domácností s měsíční spotřebou 300 kWh, byla spuštěna v lednu tohoto roku.

Jako forma spolupráce mezi KR a ČR se nabízí implementace malých modulárních reaktorů typu SMART do energetických sítí i vědecko-výzkumná spolupráce v oblastech „fundamental research, applied research relating to nuclear and new sources of energy“.

ICT

V rámci Digital New Deal chce Korea posilovat digitální kapacitu země na základě její konkurenční výhody v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), a tím podpořit inovace a dynamiku v celé ekonomice.

Korejská vláda plánuje vybudování rozsáhlé infrastruktury IKT zahrnující tzv. DAM (,,Data Asset Management“) sloužící jako základ digitální ekonomiky. To by mělo vést k podpoře ekonomiky založené na údajích včetně jejich sběru, standardizace, zpracování a kombinování. V konečném důsledku toto pomůže k zajištění konkurenční výhody pro zemi vytvořením nových průmyslových odvětví a urychlením digitálního přechodu klíčových odvětví. Dojde k vytvoření Smart GovernmentSmart Cities plně využívajících 5G sítě (je vytvořena i studie 6G sítě) a AI. Možnost digitalizace výuky představují vzdělávací platformy. Záměrem je vyškolení až 100 tisíc AI/SW expertů.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Restrikce a omezení provázející pandemii covidu-19 podporují v záporném slova smyslu nárůst odpadu. Ať už se jedná o odpad vycházející ze „social distancing“ – např. průhledné plastové přepážky a clony (jen po dobu celokorejských přijímacích školních zkoušek bylo nainstalováno na 500 000 plastových přepážek o váze 570 t, které by svou plochou zaplnily 18 fotbalových hřišť), obličejových masek (kterých bylo v loňském roce jen v Koreji vyrobeno 1,7 mld. kusů) či pěnového polystyrénu používaného jako obalový materiál pro přepravu jídla.

Ve všech zmíněných případech se jedná o velmi technologicky náročnou metodu recyklace, protože vylučované látky při zpracování tohoto odpadu jsou vysoce zdraví nebezpečné (dioxiny, HBCD-zpomalovač hoření).

Se vzestupem výroby elektromobilů je jedním velkým problémem skutečnost, co dělat s bateriemi poté, co přežily svou použitelnost ve vozidle. Jedním z ambiciózních nápadů je jejich použití v systémech skladování energie (ESS), které pro pozdější spotřebu ukládají energii ze zdrojů, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny. Státní Korea Energy Economics Institute předpovídá, že do roku 2029 bude vyřazeno více než 80 000 EV baterií.

Zábava a volný čas

Gaming je ekonomicky i společensky významný sektor v Jižní Koreji. Je to kreativní průmysl spojující technologické inovace v AI, virtuální a rozšířené realitě, 5G, streamingu a datových přenosech. Korejský trh her rapidně roste a je mezi pěti největšími na světě s prezencí světových firem působících v regionu. Boom zažívá zejména v oblasti mobilních her (celosvětově čtvrtý největší trh v tomto subsektoru). Zde má ČR velmi silnou pozici a úspěšné vývojáře. A to je příležitost pro české firmy k oslovení korejských partnerů.

Zde je nutno zaměřit se zejména na novinky v 5G technologiích a představení nových her fungujících právě v 5G.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Korejský trh se zdravotnickým materiálem má roční obrat 6,69 mld. USD s ročním nárůstem kolem 8,1 %. Korejská republika v loňském roce kromě prostředků proti covid-19 (testovací sady, ochranné prostředky) vyvezla techniku a vybavení za 3,7 mld. USD. Ročně Korea současně doveze lékařské technologie a zdravotnické vybavení za více než 4,1 mld. USD. Jedná se především o měkké kontaktní čočky, CT a MRI systémy, kolenní protézy, jednorázové dialyzátory atd.

Velký rozvoj zažívá estetická a rehabilitační medicína.

Zemědělský a potravinářský průmysl

S vypuknutím pandemie covidu-19 se zájem o doplňky výživy/stravy (nejen na imunitu, ale také na oči, vlasy, kůži a kosti) rozšířil do různých odvětví. Počet dostupných druhů doplňků pro zdraví je neuvěřitelných 26 342. Dříve nejrozšířenější probiotika a červený ženšen dnes vytlačují nové doplňky, a to včetně kolagenu, kyseliny hyaluronové a multivitaminů. Předpoklad růstu trhu s doplňky výživy a stravy je ze současných 4,45 mld. USD až na 22,3 mld. USD v roce 2030.

Také vzrostly dodávky hotových jídel (Home meal replacement HMR) v rámci home office.

Velvyslanectví ČR v Soulu
e-mail: commerce_Seoul@mzv.cz
www.mzv.cz/seoul

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí