Korejská republika

MZV: Souhrnná teritoriální informace


Základní údaje
Hlavní městoSoul
Počet obyvatel51,7 mil.
JazykOficiální jazyk korejština
NáboženstvíKorejština Ateisté (40,0 %), křesťané 27,6 % (protestanti 17 %, katolíci 6 %) buddhisté (16 %), mu
Státní zřízeníDemokratická republika, prezidentský systém
Hlava státuYoon Seok-youl
Hlava vládyHan Duck-soo
Název měnyKorejský Won (KRW)
Cestování
Časový posun+7 hod. (letní), +8 hod. (zimní)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Gustav Slamečka, MBA
Ekonomický úsekIng. Pavel Kalina
Konzulární úsekIng. Zbyněk Noha, MBA
CzechTradeMichal Stroka, BA
CzechinvestMichal Stroka, BA
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 1 798
Hospodářský růst (%) 4
Inflace (%) 2,3
Nezaměstnanost (%) 3,7

Jižní Korea je jednou z nejdynamičtějších ekonomik na světě. S HDP ve výši 1,8 bil. USD v roce 2021 se země řadí na 10. místo mezi největší ekonomiky světa a na 4. místo v Asii. Vývoz zboží a služeb z Jižní Koreje představoval 36,5 % HDP země.   

Korejská ekonomika v roce 2021 vzrostla o 4,0 % po mírném poklesu o 1,0 % v roce 2020, a to díky rekordnímu vývozu a rozšířeným vládním výdajům. V roce 2022 se očekává růst korejské ekonomiky o 3,1 %.   

Zpomalení růstu exportu, částečně v důsledku dopadů ruské invaze na Ukrajinu, bude zmírněno oživením domácí soukromé spotřeby a podnikatelských investic, protože masové očkování sníží potřebu přísných sociálních a ekonomických omezení.  

Jihokorejská měna „won“ bude v letech 2022-23 oslabovat vůči americkému dolaru v důsledku zpřísňování měnové politiky v USA a zvýšeného geopolitického napětí. Její znehodnocení však bude ve srovnání s ostatními měnami rozvíjejících se trhů mírné.  

Soukromá spotřeba bude i nadále důležitou hnací silou ekonomiky. Růst domácností bude omezován rostoucí inflací a zátěží spojenou se splácením dluhů, které se ještě umocní růstem úrokových sazeb.  

Hrubé fixní investice budou vedeny v oblasti polovodičů, elektrotechnického průmyslu, biozdravotnictví a umělé inteligence, které se budou těšit daňovým pobídkám. Investice do digitální a čisté energetické infrastruktury porostou, a to v souvislosti s nárůstem projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.  

Pro české subjekty mohou být zajímavé příležitosti nejen v oblasti obchodní spolupráce, ale též spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje technologií a komponent potřebných pro realizaci výše uvedených oborů.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Korejská republika (405.16kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Korejská republika (MZV) (63.79kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Složení vlády (2022)

Složení vlády (2022)
•              Prezident: Yoon Suk-yeol
•              Předseda vlády: Han Duck-soo
•              Místopředseda vlády a ministr ekonomiky a financí: CHOO Kyung-ho
•              Místopředsedkyně vlády a ministryně školství: Yoo Eun-hye
•              Ministr vědy a ICT: Lee Jong-ho
•              Ministr zahraničních věcí: Park Jin
•              Ministr obchodu, průmyslu a energetiky: Lee Chang-yang
•              Ministr sjednocení: Kwon Young-se
•              Ministr spravedlnosti: Han Dong-hoon
•              Ministr národní obrany: LEE Jong-sup
•              Ministr vnitra a bezpečnosti: Jeon Hae-cheol
•              Ministr kultury, sportu a turistiky: Park Yang-woo
•              Ministr zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova: Chung Hwang-keun
•              Ministryně životního prostředí: Han Hwa-jin
•              Ministr práce: Lee Jung-sik
•              Ministryně pro rovnost pohlaví a rodinu: Kim Hyun-sook 
•              Ministr půdy, infrastruktury a dopravu: WON Hee-ryong
•              Ministr námořních záležitostí a rybolovu: Moon Seong-hyeok
•              Ministr pro malé, střední a začínající podniky: Kwon Chil-seung
•              Ministr zdravotnictví a sociálních věcí: Kwon Deok-chul

Korejská republika (KR) je prezidentskou demokratickou republikou, v jejímž čele stojí přímo volený prezident, který jmenuje předsedu vlády. Výkonnou moc vykonává vláda a na zákonodárné moci se podílí vláda a národní shromáždění (300 mandátů).    

Současný prezident Yoon Suk-yeol (strana People Power) byl zvolen 9.3.2022 a vlády se ujal 10.května 2022.

Vítězství konzervativního Yoon Seok-youl v prezidentských volbách se vzhledem k nespokojenosti veřejnosti s výkonem vlády předchozího prezidenta Moona očekávat. A to zejména pokud jde o rostoucí ekonomickou nerovnost, neschopnost vlády omezit růst cen nemovitostí a nedostatečný pokrok v boji proti korupci úředníků a zneužívání moci. Yoon Seok-youl , jako bývalý generální prokurátor, který rezignoval v březnu 2021 na protest proti vládním reformám v oblasti trestního stíhání, má politický program, který upřednostňuje užší obrannou spolupráci s USA, deregulaci ekonomiky, snížení daňové zátěže pro podniky, zvýšení nabídky bydlení v soukromém sektoru a cílenější fiskální podporu průmyslových odvětví zasažených pandemií.  

K výše uvedenému lze dodat, že úřady zvýší nabídku cenově dostupného bydlení prostřednictvím veřejného plánování a politických pobídek pro soukromé developery a sníží regulační omezení pro rozvoj bydlení v soukromém sektoru, aby se vyřešil nedostatek nabídky, zejména v hustě osídlených městských oblastech.  

Co se podnikatelského prostředí týká, tak vítězství Yoon Seok-youl bude mít za následek pomalejší tvorbu politiky a možnou patovou situaci v oblastech, jako jsou reformy trhu práce a fiskální politika. Taktéž se očekává omezení výdajů a využívání daňových pobídek k podpoře růstu a konsolidaci veřejných financí.

Bez ohledu na politické inklinace bude jihokorejská vláda využívat politiku a daňové pobídky na podporu investic do vyspělých technologií a digitální infrastruktury s cílem podpořit konkurenceschopnost a nezávislost ve výrobě. Jižní Korea zůstane pro zahraniční investory do technologicky vyspělé výroby atraktivní díky kvalifikované pracovní síle a politice vstřícné k investicím, ale její potenciál pro expanzi bude omezen vysokými náklady na pracovní sílu a silnými odbory. Je pravděpodobné, že vláda vedená konzervativci bude i nadále upřednostňovat digitální integraci a rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných elektráren na moři, elektromobilů a nabíjecí infrastruktury, aby bylo dosaženo cíle uhlíkové neutrality do roku 2050.  

Počátkem roku 2022 korejská vláda oznámila spuštění 4. populační politiky, která se hodlá změřit na následující čtyři oblasti:
– Rozšířit a posílit populaci v produktivním věku
– Posílit adaptabilitu na zmenšující se společnost
– Příprava na starou společnost
– Reakce na nízkou plodnost
V závislosti na době realizace populačního šoku vláda včas zareaguje prostřednictvím tří fází: krátkodobou (naléhavá reakce do pěti let), střednědobou (vyžaduje výsledky do 10 let) a dlouhodobou (populační šok pravděpodobně zasáhne po 10 letech), a podle toho vymyslí strategie reakce.

1.2. Zahraniční politika země

Aktivita KR na mezinárodní scéně bude mít po proběhlých prezidentských volbách reálné důsledky nejen na celý Indo-pacifický region, ale i na politiku USA.

Jedná se o oblasti: Spojenectví, Energetika, změny klimatu, jednání s Čínou a otázka, zda by Jižní Korea měla usilovat o místo v Čtyřstranném bezpečnostním dialogu (známém jako Quadrilateral Security Dialogue), který tvoří Spojené státy, Japonsko, Indie a Austrálie.

V Jižní Koreji jsou pojmy progresivní a konzervativní do značné míry definovány postojem k Severní Koreji. Tudíž přístup k Severní Koreji bude pravděpodobně na rozdíl od předchozího prosazování mírové deklarace a mezikorejských hospodářských a humanitárních projektů zaměněn skeptičtějšími názory na severokorejské záměry a zaujímat vůči ní tvrdší postoj.  

Energetika a klima. Předchozí vláda prosazovala postupné ukončení civilní jaderné energetiky v Jižní Koreji po havárii ve Fukušimě v roce 2011, zatímco opozice se již staví proti tomuto plánu. Jaderná energie bude mít zásadní význam pro to, aby země, jako je Jižní Korea, splnily do roku 2050 své cíle nulové emise uhlíku. Před politikou Munovy vlády se Jižní Korea stávala jedním z hlavních hráčů na poli jaderné energetiky, přičemž došlo k prodeji velkého reaktoru Spojeným arabským emirátům. S nástupem nového prezidenta se země mohla opět stát významným hráčem. Pro Spojené státy je mnohem lepší, když spojenci, jako je Jižní Korea, utvářejí normy pro bezpečnost a zabezpečení jaderných reaktorů a jaderného paliva na světovém trhu s civilní jadernou energií, bez nichž by na trhu dominovaly Rusko a Čína.

Ve vztahu s Čínou, nová konzervativní vláda již volá po „strategické jasnosti“ a politice založené na demokratických hodnotách, Vláda uznává ekonomický význam Číny a zároveň zůstává obezřetní vůči jejím nátlakovým taktikám – například neoficiálním, ale kousavým sankcím, které Peking uvalil na Jižní Koreu poté, co Spojené státy v roce 2016 oznámily plány na instalaci systému protiraketové obrany Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) v jihokorejském Seongju.

1.3. Obyvatelstvo

S populací 51,7 mil se Korejská republika řadí mezi nejhustěji zalidněné země (hustota zalidnění 527 na km2), naprostá většina obyvatel žije v městských aglomeracích (81.8 %), více než 1/5 celkového počtu obyvatel v hlavním městě.

Korejská republika je etnicky velmi homogenní s absolutní většinou obyvatel korejského etnika. Národnostní menšiny (celkem přibližně 4,8%) tvoří především Číňané, Thajci, Američané, a Japonci. V roce 2020 měla Korejská republika nejmenší porodnost na světě (0.84), což samozřejmě ovlivňuje stárnutí populace. Tento zrychlující nepříznivý vývoj bude znamenat nutnost urychleného přijetí potřebných vládních opatření a politik.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 2-0,94,03,12,5
HDP/obyv. (USD/PPP) 33 433,0031 881,0035 168,0052 660,0055 300,0
Inflace (%) 0,40,52,12,31,2
Nezaměstnanost (%) 3,84,03,73,13,0
Export zboží (mld. USD) 542,4512,9644,5667,1652,8
Import zboží (mld. USD) 503,2467,2615,1670,2653,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 39,245,729,448,449,9
Průmyslová produkce (% změna) -0,50,37,43,12,9
Populace (mil.) 51,251,351,751,351,3
Konkurenceschopnost 28/6323/6323/64N/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD, Ministerstvo ekonomiky a financí Koreje, FitchRatings

V roce 2021 korejská ekonomika zrychlila své tempo růstu před pandemií a vykázala nejrychlejší růst v roce mezi vyspělými zeměmi skupiny G20, podpořený čilým vývozem, který dosáhl největšího tempa v roce 2021, a stabilně se zotavujícím trhem práce.
Díky politikám zaměřeným na řešení příjmové nerovnosti došlo ke zlepšení v příjmech domácností.  

Ekonomika země také učinila krok směrem k progresivní budoucnosti díky posílení integrace nových technologií „DNA“ (Data, Network, AI) a  BIG3″ (Chips, Biohealth, Future Cars), jakož i v podpoře podnikání.  

Ekonomika rovněž zaznamenává stálé zlepšování, pokud jde o dlouhodobé výzvy, jako je uhlíková neutralita a místní vylidňování. Počet vozidel na vodíkové palivové články vzrostl na největší na světě a budoucí snižování emisí uhlíku je hodnoceno jako druhé nejvyšší mezi asijskými zeměmi.  

HDP na obyvatele v roce 2021 vzrostl na 35 168 USD a překonal hranici 35 000 USD čtyři roky poté, co v roce 2017 dosáhl 30 000 USD. HDP na obyvatele dosáhl největšího zlepšení o 10,3 % od roku 2010 díky růstu HDP v běžných cenách o 6,4 % a stabilnímu směnnému kurzu o 3,0 %.

Vývoz zboží a služeb z Jižní Koreje představoval 36,5 % HDP země.

Korejský zahraniční obchod v roce 2021 činil 1 259,6 mld. USD. Export v roce 2021 dosáhl 644,5 mld. USD, nárůst 25,8 % proti r. 2020. Dovoz dosáhl 615,1 mld. USD, což činí 31,5% nárůst.

Korea, jakožto čistý vývozce s již 13-tým rokem v řadě s obchodním přebytkem ve výši 29,5 mld.  USD, se řadí mezi 8 nejlepších obchodních zemí světa.

Jako indikátor vyrovnanějšího růstu Koreje zaznamenalo 15 hlavních položek poprvé v 21. století celkový pozitivní nárůst exportu, přičemž všechny dosáhly dvouciferných skoků. Vývozu dominovaly polovodiče (↑29,0 %), petrochemické výrobky (↑54,8 %), následovaly produkty pro biomedicínu (↑16,9 %) a elektro baterie (↑15,5 %).

Faktory, které přispěly k rekordně vysokému vývozu polovodičů a počítačů, byly pandemií vyvolané rozšíření bezkontaktní ekonomiky a oživený přechod na digitalizaci.

Globální nárůst poptávky po produktech s vysokou přidanou hodnotou a ekologických produktech vedl ke 4. nejvyššímu exportu automobilů v historii Koreje, a to navzdory problémům v dodavatelském řetězci automobilových polovodičů. Kromě toho konkurenční výhoda Koreje ve stavbě lodí pomohla Koreji obnovit úroveň vývozu před pandemií.

S nedávným oživením tzv. „K-wave“ patřily relativně novější položky, jako je kosmetika (↑21,5 %) a zemědělské produkty (↑13,2 %) mezi ty, jejichž vývoz zaznamenal hodnotu vůbec prvních 10 a 9 mld. USD v pořadí uvedeném v textu.

Největším vývozním partnerem Jižní Koreje zůstala Čína, která se na celkovém vývozu podílela 25,3 %, před USA (14,9 %), EU (9,9 %), Vietnamem (8,8 %), Hongkongem (5,8 %) a Japonskem (4,7 %). Jihokorejský dovoz rovněž vyskočil o 31,5 % na 615,1 mld. USD v roce 2021. Hlavními zdroji dovozu do Jižní Koreje byly Čína (22,5 %), USA (11,9 %), EU (10,7 %) a Japonsko (8,9 %).

Klíčová exportní odvětví budou většinou růst i v roce 2022, ale pomaleji než vloni. Ekonom. nejistota trvá díky pandemii a zpomalení ekonom. růstu ČLR. Strategická odvětví – polovodiče a baterie – čelí narušení kontinuity činnosti globálních dodavatelských řetězců, pokud jsou suroviny používané k výrobě ,,rukojmími“ ve sporu USA/ČLR.

V globálních zelených kampaních jsou příležitosti pro bateriový, automobilový a loďařský průmysl nárůstem poptávky po el. vozidlech a lodích poháněných LNG a LPG. Zelené kampaně tlačí na ocelárny kvůli snížení emisí CO2, byť je to velmi energeticky náročné. Smartphony a ICT zařízení patří mezi odvětví, která asi nebudou narušena globálními výzvami. Poptávka po těchto segmentech vzniká v důsledku rostoucích trendů práce na dálku a orientací na digitální technologie. To platí i pro farmaceutický/zdravotnický průmysl.

V sektoru služeb bude růst v odvětví cestování, letecké dopravy, volného času a stravování záviset na zvládnutí pandemie. Pokud jde o cíle snížení emisí CO2, očekává se, že výrobci baterií budou těžit z rychlého prodeje elektromobilů poháněných Li-ion bateriemi.


2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,1
Veřejný dluh (% HDP) 48,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) 91,0
Daně 2022
PO 25 %
FO 6-38 %
DPH 10 %

21. února 2022 byl v Národním shromáždění schválen první dodatečný rozpočet na rok 2022 v hodnotě 14,1 mld. USD. K vládnímu návrhu ve výši 11,7 mld. USD byly provedeny úpravy ve výši 2,4 mld. USD navíc, které zahrnují 1,67 mld. USD na podporu malých podnikatelů a slepých míst a 0,7 mld. USD na podporu opatření pro kontrolu nemocí. Rezervní fondy byly sníženy na 0,5 mld. USD z původních 0,83 mld. USD.  

Úpravy provedené v Národním shromáždění
– Kompenzace ztrát pro majitele malých podniků (až 1,08 mld. USD)
– Finanční podpora zranitelným skupinám a dalším slepým místům (zvýšení o 0,58 mld. USD)
– Podpora přechodu karantény na domácí léčbu (zvýšení o 1,08 mld. USD)

Zahraniční dluh Koreje činil ke konci roku 628,5 miliardy USD, což je o 83,6 miliardy USD více než před rokem. Z čehož krátkodobý dluh byl 166,2 mld. USD a dlouhodobý dluh pak činil 462,2 mld. USD.  

Nárůst krátkodobého zahraničního dluhu (6,9 mld. USD) byl na nejnižší úrovni od roku 2016. A to díky rozšíření soukromých obchodních úvěrů v důsledku hospodářského oživení a zlepšení obchodních podmínek po pandemii.  

Korejské devizové rezervy ke konci prosince 2021 činily 463,1 mld.USD. Korejské oficiální devizové rezervy tvořily cenné papíry v hodnotě 421,7 mld. USD (91,1 %), vklady ve výši 16,6 mld. USD (3,6 %), zvláštní práva čerpání ve výši 15,4 mld. USD (3,3 %), zlato ve výši 4,8 mld. USD (1,0 %) a pozice země v MMF ve výši 4,6 mld. USD (1,0 %).


2.3. Bankovní systém

Centrální bankou KR je Central Bank of Korea. Její hlavní rolí je řízení měnové a devizové politiky. V kontrolní oblasti a při dohledu nad finančním a kapitálovým trhem spolupracuje BOK s Komisí pro finanční dohled (Financial Supervisory Commission) a Správou pro finanční dohled (Financial Supervisory Service).

V KR působí 8 hlavních komerčních bank (Kookmin Bank, dále Woori Bank, Hana Bank, Shinhan Bank, Chohung Bank, Korea Exchange Bank, Citibank a Korea First Bank). Dále působí 6 regionálních bank ve městech Daegu, Busan, Gwangju, Jeju, Jeonbuk a Gyongnam.

Korejské specializované banky:
– The Korea Development Bank (dlouhodobé úvěry pro rozvoj průmysl. odvětví)
– The Export-Import Bank of Korea (financování středně a dlouhodobých úvěrů se zahraničími subjekty)
– The Industrial Bank of Korea (úvěrování SME´s)
– The National Agricultural Cooperative Federation (podpora efektivní implementace zemědělských programů)
– The National Federation of Fisheries Cooperatives (pomoc rybářům a zpracovatelům ryb)

Pojišťovny se v KR dělí na pojišťovny poskytující životní pojištění (Life Insurance Companies) a na pojišťovny ostatní (Non-life Insurance Companies). Na trhu je 25 subjektů poskytujících životní pojištění, z toho je 16 domácích (Samsung, Hanwa a Kyobo apod.) a 9 zahraničních (např. ING, Prudential, AIA). Pojišťovny neposkytující životní pojištění lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné pojišťovny nabízejí pojistné produkty jako např. pojištění automobilů, pojištění proti požáru či námořní pojištění. V KR je 20 pojišťovacích subjektů tohoto typu, z nichž 5 je zahraničních (např. Meritz, AIG a AXA).

Mezi nejvýznamnější patří vládní pojišťovny National Health Insurance a National Pension Service. Dále pak Korea Trade Insurance Corporation a Korea Deposit Insurance Corporation, které jsou vlastněny státem pouze částečně. Mezi nejvýznamnější soukromé specializované pojišťovny patří Seoul Guarantee Insurance Company, Korean RE a zahraniční Munich Re.

2.4. Daňový systém

Korejský daňový systém se skládá z národních (státních) a místních daní. Státní daně se člení na vnitřní (přímé a nepřímé), cla a zvláštní daně. Místní daně se člení na provinční,  krajské a městské. Výběrem daní v Korejské republice je pověřena Národní služba pro výběr daní (NTS).
Korea má daňové smlouvy s více než 90 zeměmi. Od září 2020 pro Koreu také vstoupila v platnost Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (Multilateral Instrument – MLI), která reguluje otázky zamezení dvojímu zdanění.  

Nejdůležitější národní daně
·         Daň z příjmu fyzických osob (6 – 45%)
·         Daň z příjmů právnických osob (10 – 25%)
·         Daň z přidané hodnoty (DPH, 10%)
·         Daň z kapitálových výnosů pro FO a PO
·         Environmentální daň, a daně z dopravy a energie
·         Daň z nemovitostí
·         Daň z dědictví

Cla – Customs duty

Hlavní místní daně:
·         Acquisition tax
·         Registration and license tax
·         Leisure tax
·         Tobacco consumption tax
·         Local consumption tax
·         Resident tax
·         Local income tax
·         Property tax
·         Automobiles tax
·         Regional resources facilities tax
·         Local educational tax  
Bližší informace o daňovém systému Korejské republiky lze nalézt na internetových stránkách: www.nta.go.kr a National Tax Service, www.nts.go.kr
Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Celní správa Korejské republiky

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 43,543,743,445,351,9
Import do EU (mil. EUR) 44,046,047,444,155,4
Saldo s EU (mil. EUR) -0,5-2,3-4,11,2-3,5

Zdroj: Evropská komise, údaje v tabulce jsou zaokrouhleny

Od 1.7. 2011, kdy vstoupila v platnost FTA EU-KR, došlo k rozšíření dvoustranného obchodu a investic.

Celkový objem obchodu se zbožím dosáhl v roce 2021 výše 107,3 mld. EUR. EU zůstává třetím největším obchodním partnerem Koreje v oblasti zboží, hned za ČLR a USA.  

V roce 2021 byla Korea devátým největším dodavatelem EU pro dovoz (tj. představovala 2,6 % celkového dovozu) a také devátým největším vývozním trhem (2,4 % celkového vývozu). Ve stejném roce byla EU 3. největším zdrojem dovozu Koreje (10,7 % celkového dovozu) a 3. největším cílem vývozu (9,9 % celkového vývozu).  Dvoustranný obchod mezi EU a Koreou je koncentrovaný v průmyslových odvětvích, která v roce 2021 představovala 95,9 % celkového obchodu, včetně strojů a zařízení (33,9 %), dopravních prostředků (18,9 %) a chemických látek (15,1 %). Obchod se zemědělskými produkty v roce 2021 představoval 3,9 %. Z celkového vývozu EU do Koreje vzrostl podíl zemědělských produktů z 5,3 % v roce 2011 na 7,6 % v roce 2021.

Obchodní vztahy s ČR


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 9910,710,512,412,1
Import do ČR (mld. CZK) 11938791,196,6
Saldo s ČR (mld. CZK) -88-82,3-76,5-78,8-84,5

Zdroj: ČSÚ

Korea se stala v průběhu posledních let jedním z nejvýznamnějších mimoevropských obchodních partnerů ČR (3. největší obchodní partner mimo Evropu po Číně a USA). 

Mezi naše nejvýznamnější vývozní položky patřily přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory, pneumatiky nové z pryže, syntetický kaučuk a jeho směsi, kohouty a ventily pro potrubí, kotle a vany, mikroskopy a difraktografy, čerpadla se zařízením měřícím zdviže na kapaliny, části, součásti a příslušenství motorových vozidel, trouby, trubky a hadice z plastů, tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, taktéž panenky, hračky a puzzle. Z oblasti potravinářství zůstává i nadále pivo.

Z Korejské republiky směřovaly do naší země převážně dopravní prostředky a komponenty k jejich výrobě, části, součásti a příslušenství motorových vozidel, zařízení k automatickému zpracování dat, elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické akumulátory včetně jejich separátorů, elektronické integrované obvody, tabule, panely a ovládací stoly pro elektrické ovládání nebo rozvod el.proudu, elektrické motory a generátory, elektrické transformátory a statické měniče. Rovněž tak i živočišná antiséra a očkovací látky.

Prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce existuje nejen ve sféře obchodní výměny a výrobní kooperace, ale rovněž v oblasti Vědy a výzkumu (VaV).

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 374,3406,8401,7365,3464,7
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 454469,2441,3403,5493
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -79,7-62,4-39,6-38,2-28,3

Zdroj: Evropská komise,  údaje v tabulce jsou zaokrouhleny

–          Korea, jakožto člen Regionálního ekonomického partnerství (RCEP) vyvezla v loňském roce do zemí účastníků RCEP 254,3 mld. USD, což představuje přibližně polovinu celkových zahraničních dodávek země, z čehož 25 % směřuje do Číny a zbylých 25 % do ostatních zemí. Největší část tohoto podílu tvoří ASEAN (17 %) a Japonsko (5 %).

–             USA jsou druhým největším obchodním partnerem Koreje a Korea je sedmým největším obchodním partnerem USA. Celkový bilaterální obchod se zbožím v roce 2021 dosáhl 169,1 mld. USD. Korea vykázala v roce 2021 přebytek obchodní bilance ve výši 22,7 mld. V roce 2021 USA vyvezly do Koreje osobní a nákladní automobily americké výroby v hodnotě 3,2 mld. USD. Vývoz zemědělských produktů z USA do Koreje v roce 2021 dosáhl 9,4 mld. Korea se tak stala pátou největší exportní destinací pro americké zemědělství.

–              Čína je nejen největším spotřebitelským trhem pro korejské výrobky, ale je také klíčovým dodavatelem dílů a materiálů. Závislost Koreje na dílech a materiálech z Číny byla v roce 2021 29,3 %, to je více než 28,9 % v případě Japonska a 12,9 % (USA).

Korea je silně závislá na dovozu surovin jak pro elektrotechnický průmysl (baterie, čipy), tak i pro průmysl energetický (ropa, zemní plyn a vodík) a potravinářský (pšenice, kukuřice – v těchto komoditách je Korea soběstačná jen něco málo kolem 1 %).

Korejští výrobci baterií, čelící prudkému nárůstu nákladů na suroviny a silné konkurenci, sázejí na materiály prostřednictvím investic do těžby v zahraničí (např. Austrálie, Kanada) a dlouhodobých smluv a nákupem technologií, které dokáží extrahovat klíčové prvky z použitých baterií (USA). Dovoz základních surovin pro výrobu el.baterií do Koreje, pořadí ČLR, Kanada, Thajsko, Chile, Rusko, USA.

Korea dováží zkapalněný zemní plyn (LNG) z terminálů v Indonésii, Malajsii, Bruneji, Ománu, Kataru, Austrálie, USA a Ruska (Sachalin).

V Koreji se vyrábí méně než 1 % H2. Korea se proto snaží zajistit si vodík z obnovitelných zdrojů energie či jej dovážet (Austrálie).

V roce 2021 Jižní Korea dovezla ropu za 42,2 mld. USD a stala se tak čtvrtým největším dovozcem ropy na světě. Ve stejném roce byla surová ropa 1. nejvíce dováženým produktem v Jižní Koreji. Jižní Korea dováží surovou ropu především ze: Saúdské Arábie, Ruska, USA, Kuvajtu a UAE.

3.2. Přímé zahraniční investice

V roce 2021 bylo nasmlouváno na 29,51 mld. USD zahraničních investic. Jednalo se tak o již sedmý rok po sobě investicím nad 20 mld. USD.

Objem investic, které loni Koreje skutečně dorazily, byl 18,03 mld. USD. Podle zemí se investice z EU v loňském roce téměř ztrojnásobily a dosáhly 12,8 mld. USD a částka z čínsky mluvících zemí se zvýšila o 38,1 % na 7,54 mld. USD. Přísliby přímých zahraničních investic z USA snížily o 0,9 %na 5,26 mld. USD, zatímco investice z Japonska loni vzrostly o 52,8 % na 1,21 mld. USD.

Přímé zahraniční investice se zlepšily nejen z hlediska kvantity, ale i kvality, přičemž nadále proudí do pokročilých materiálů a komponentů, jakož i do nově vznikajících odvětví souvisejících se 4.0. Průmyslovou revolucí (high-tech materiály, součástky, zařízení, obnovitelná energie a recyklace zdrojů, bio-zdraví a ICT).

Korejské investice v zahraničí dosáhly v r. 2021 75,87 mld. USD (32,8% nárůst oproti r. 2020). Jednalo se především o investice do finančního a pojišťovacího sektoru (29,32 mld. USD), strojírenství (18,17 mld. USD), reality (7,01 mld. USD), ICT (6,67 mld. USD) a velko-maloobchod (3,59 mld. USD). Hlavní příjemci korejských investic USA (27,59 mld. USD), Kajmanské ostrovy (10,63 mld. USD), ČLR (6,67 mld. USD), Luxemburg (4,37 mld. USD) a Kanada (2,70 mld. USD).

V současné době není evidována žádná přímá česká investice v Korejské republice.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Počátek partnerství mezi KR a EU se datuje do r. 1963. KR byla vůbec první asijskou zemí, která podepsala s EU tři klíčové dohody (EU-ROK Framework Agreement „FA“; Framework Participation Agreement „FPA“ a Free Trade Agreement „FTA“). EU je pro KR především ekonomickým partnerem, což bylo stvrzeno na summitu EU-KR v Bruselu dne 01. 07. 2011, kdy byla podepsána posledně zmíněná dohoda – Dohoda o volném obchodu mezi EU a KR (FTA).

Na základě FTA mezi EU a KR liberalizace obchodní výměny umožňuje firmám z obou stran snadnější průnik na vzájemné trhy, zvyšuje konkurenci na domácích trzích, rozšiřuje nabídku zboží a služeb a současně přináší snížení cen pro spotřebitele. Po deseti letech jejího trvání je však nutná aktualizace souboru pravidel tak, aby odrážela nedávné změny, k nimž došlo v celém globálním obchodním prostředí.

Palčivými tématy jsou především ze strany EU informace o hygienických a fytosanitárních otázkách (regionalizace a vývoz z EU hovězího masa).

Korea chce aktualizovat dvě odvětví, a to investice a digitální obchod. Vzhledem k rostoucím dvoustranným investicím po uzavření dohody o volném obchodu Korea požadovala projednání kapitoly o investicích, protože neexistuje investiční pravidlo na úrovni EU. V současné době dohoda o volném obchodu zahrnuje pouze minimálně pravidla digitálního obchodu v rámci oddílu o elektronickém obchodu v kapitole o službách, a to pouze dvěma články. Spolupráce v oblasti digitálních technologií a průmyslu není nijak pokryta. Na druhou stranu by EU v rámci indo-pacifické strategie EU usilovala o uzavření dohody o digitálním partnerství s Koreou.

Jiné:
Korea je členem největší zóny volného obchodu tzv. Regionálního komplexního ekonomického partnerství (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)

Smlouvy s ČR

Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 12. 1. 2018. Ratifikována KR 21.1.2020.
Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.
Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.
Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.
Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.
Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995
Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.

3.4. Rozvojová spolupráce

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD. Poprvé v historii této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a současně dárcem. Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc probíhá v bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována příspěvky do mezinárodních organizací a fondů, jako je ADB (Asian Development Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) nebo organizace OSN.

Bilaterální pomoc se dělí na:
·         granty, spojené s dodávkou zařízení
·         technologická pomoc, rozvojové studie, školení a vysílání korejských expertů
·         měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic Development Cooperation Fund)
Realizací bilaterálních rozvojových programů (granty, technologická pomoc, školení apod.) je pověřena Korea International Cooperation Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí Korejské republiky. Bilaterální úvěrovou pomoc zajišťuje Exim Bank, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a ekonomiky KR. Korejská vláda si vytyčila za cíl vylepšit svoji „image“ dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské republiky v mezinárodním měřítku. 
Zdroj: MZV Korejské republiky

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Perspektivní obory pro český export do Korejské republiky

▶ ICT
Korea má snahu stát se nejvýznamnějším světovým hráčem „čtvrté průmyslové revoluce“ (Průmysl 4.0), která propojí ICT s korejským průmyslem, zabezpečí ekonomický kyberprostor, rozvine finančních technologie, blockchain a IoT. Korejský ICT sektor je exportně orientovaný, nicméně korejské firmy projevují zájem též o dovoz. České firmy by se mohly prosadit např. v oblasti spolupráce při vývoji / exportu bezpečnostních řešení, inovativních počítačových programů, inteligentních sítí (Smart Grid), moderních aplikací. Na inovační strategii „DNA“ (Data, Network, AI)  –  je v Korean New Deal počítáno s výdaji 662,9 mld. CZK do roku 2025, včetně vygenerování více jak 567 000 pracovních míst.  

▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
Korejská vládní strategie New Deal vyzdvihuje projekty, které by měly sloužit jako stavební kameny chystaných změn. Tyto změny a průmyslové postupy se neobejdou bez procesů pokročilé automatizace a digitalizace (Smart and Green Industrial Complexes s náklady 27,5 mld. CZK do 2022; Smart Grid Smart – 18,93 mld. CZK do 2022; Cities – 27,5 mld CZK do 2022, Digital Twin – 8,6 mld. CZK do 2022, apod). Nabízí se spolupráce s českými firmami v implementaci aplikací pro autonomní systémy ve všech výše uvedených oblastech. V automobilovém průmyslu se pak pro české dodavatele otevírají příležitosti v segmentu komponent a řešení pro elektromobilitu.  

▶ Vodohospodářství a odpadní průmysl
Jedním ze stěžejních pilířů strategie Korean New Deal jsou zelené technologie, která zvyšuje poptávku po inovativních řešeních v ekologické udržitelnosti. Restrikce a omezení provázející pandemii COVID-19 způsobují nárůst objemu odpadu souvisejícího s „social distancing“. Pro české firmy se naskytují příležitosti v oblasti utilizace odpadu (např. plastových přepážek, obličejových masek, obalového materiálu pro přepravu jídla). V roce 2021 připadlo na Green New Deal v oblasti investic do výzkumu a vývoje 13,39 mld. CZK. Pro rok 2022 jsou pak stanoveny výdaje ve výši až 241,45 mld. CZK.  

▶ Energetika
Korea, kde 40 % státní energie pochází z uhelných elektráren čelí velké výzvě při přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Díky svému závazku ke snížení CO2 na nulu do r. 2050 začíná Korea budovat elektrárny s H2 palivovými články. Potenciál spolupráce s českými firmami je v H2 pohonu a uchovávání energie. Dále pak v implementaci malých modulárních reaktorů typu SMART do energetických sítí a vědecko-výzkumná spolupráce v oblastech „fundamental research, applied research relating to nuclear and new sources of energy“.  

▶ Zábava a volný čas
Digitální, především pak herní průmysl, je ekonomicky i společensky významný sektor v Koreji. Je to průmysl spojující technologické inovace nejen v AI, virtuální a rozšířené realitě, metaverse, strojového učení (ML), 5G, streamingu a datových přenosech, ale i v průmyslovém designu, vizualizaci a v architektuře. Boom je hlavně v oblasti mobilních her (celosvětově čtvrtý největší trh v tomto subsektoru), kde má Česká republika velmi silnou pozici a úspěšné vývojáře schopné proniknout na korejský trh. Pro srovnání zisky z herního průmyslu 2020/2021 dosáhly v Koreji cca 356 mld. CZK (16,6 mld. USD), kdežto v ČR s 5x menší populací jen 5,3 mld. CZK.  

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
V Koreji je současně více než 20% populace starší 65 let, a problematika lékařské péče a také péče o vzhled také v souvislosti s pandemií COVID-19 rychle získávají na váze. Lékařská diagnóza zažívá rychlý růst díky technologiím AI, strojovému učení či vývoji specializovaných diagnostických zařízení. Pro české firmy se tak nabízí příležitost v dovozu jak lékařských přístrojů, tak i nástrojů pro rehabilitaci a estetickou medicínu. Možná spolupráce při vývoji a testování vakcín a využití nanomateriálů v lékařství.  

▶ Civilní letecký průmysl
Letectví přestavuje pro české podniky příležitosti spojené s drony a jejich různorodým využitím. Start první korejské nosné rakety je milníkem v korejském úsilí vyvinout vlastní vesmírnou technologii. Tím se nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy v oblasti vývoje technologických softwarových aplikací, analýz satelitních dat či ve vývoji přístrojů a technologií pro materiálový výzkum v mikrogravitaci a v kosmu.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Korejská obchodní kultura je založena na pevné vertikální hierarchii. Naprostá většina rozhodovací pravomoci je většinou vyhrazena úzké skupině vedoucích pracovníků.

Ostatní zaměstnanci mívají velmi malé pravomoci a očekává se od nich, že budou spíše administrativně vykonávat rozhodnutí nadřízených. Velmi se cení těžká práce, nasazení, a upřednostňování pracovních povinností před osobním či rodinným životem.

4.2. Oslovení

K usnadnění navázání nových obchodních styků je vhodné v rámci možností využít představení třetí stranou, kterou již potenciální partner zná. Pokud taková možnost není, doporučuje se k oslovení využít prostředníka komunikujícího korejsky a znalého místní kultury.

Korejští podnikatelé a zaměstnanci firem se většinou vzájemně mezi sebou oslovují funkčními tituly, případně tituly a příjmením.

V případě oslovování zahraničním partnerem je taktéž vhodné použít funkční titul a příjmení (např. pane řediteli Lee). Důležité je mít na paměti, že v Koreji se velmi často vyskytují stejně znějící příjmení (typicky Kim, Lee, Park, Choi). Používání příjmení v kombinaci s funkčními tituly napomůže v této souvislosti zamezení nedorozumění. Nevhodné je používat vlastní jména pokud jste o to nebyli protistranou výslovně požádáni.  

V korejské obchodní i firemní kultuře je kladen velmi silný důraz na hierarchii. K úspěchu obchodních jednání může výrazně přispět dobrá znalost hierarchického postavení protistrany. Služebně nejvýše postavená osoba přichází obvykle první a bude usazena uprostřed stolu, naproti zahraničnímu partnerovi, a po celou dobu jednání bude mít slovo jako první. Pokud není stanoveno jinak, očekává se, že protistrana bude oslovovat přednostně tohoto představitele.

4.3. Obchodní schůzka

Ačkoli je v korejské kultuře běžnou formou pozdravu úklon nebo kývnutí hlavou především v případě jednání s cizinci se již běžně podává ruce. Následuje obvykle výměna vizitek. Projevem úcty je vždy předávat i přijímat vizitky oběma rukama.  

Pokud jde o předávání dárků obchodním partnerům, v souvislosti s platnou protikorupční legislativou se jedná o citlivé téma. Proto by se mělo jednat spíše o drobné předměty, které nemají reálnou hodnotu.  

Pracovní schůzky v naprosté většině případů probíhají v sídle či pobočce společnosti, v závislosti na situaci pak často následuje pozvání na méně formální oběd či večeři.  

Dochvilnost je důležitým aspektem obchodní kultury a projevem úcty vůči partnerovi.  

Korejci jsou velmi citliví, pokud jde o některá historická a geopolitická témata. Nedoporučuje se hovořit o záležitostech týkajících se vztahu s Japonskem. V souvislosti se silně zakořeněným pocitem národní hrdosti je také na místě opatrnost pokud jde o srovnávání Koreje s jinými zeměmi v případech, kde by takové srovnávání mohlo vypadat pro Koreu nepříznivě.  

Standard oblékání pro obchodní jednání je tmavý oblek s kravatou. U žen převládá spíše konzervativní oblékání, nedoporučuje se oblečení odhalující ramena nebo výstřih.  

Ačkoliv jsou ve větších firmách pochopitelně zaměstnaní i lidé znalí cizích jazyků (nejrozšířenější je angličtina), mnoho nejen vedoucích pracovníků stále komunikuje pouze korejsky. V případě pochybností je za účelem urychlení jednání vhodné zasílat komunikaci také v korejštině. Po předchozím písemném dojednání schůzky je vhodné ji potvrdit i telefonicky.  

Mezi regiony neexistují výraznější rozdíly v kultuře jednání. Průběh jednání bude záležet především na připravenosti, dosavadních zkušenostech, a ochotě protistrany jednat se zahraničními partnery.

4.4. Komunikace

Poměrně běžně se stává, že Korejci neovládají, či z kulturních důvodů nechtějí používat angličtinu. Pokud si nejste jisti, zda protistrana ovládá angličtinu na dostatečné úrovni je lepší si průběžně ověřovat, zda Vám protistrana skutečně rozumí, a zamezit tak zbytečným nedorozuměním.

Podobně jako v jiných asijských kulturách je i v Koreji nesmírně důležité zachování tváře. Při jednáních je proto potřeba dávat pozor, aby se protějšek nedostal do trapné situace a dbát na určitou taktnost, citlivost a zdrženlivost. Ačkoli se tento prvek kultury jednání postupně mění, na rozdíl od západní kultury může být přímý kontakt z očí do očí Korejcům nepříjemný.

Jak bylo zmíněno dříve, pro Korejce je důležité navazování bezprostředního vztahu, který jim pomáhá vytvořit si důvěru k protistraně. Proto bude typicky za účelem prohloubení obchodní spolupráce v určitém stádiu jednání nutné osobní setkání.  

Korejci obvykle nezvou obchodní partnery domů. Ve výjimečných případech v případech, v případě pozvání je zvykem přinést malý dárek (obvykle alkohol či v případě cizinců dárek symbolizující kulturu své země).

4.5. Doporučení

V jednání s korejskými partnery je vhodné mít na zřeteli kulturní odlišnosti, které jsou obdobné v celé východní Asii. Například je obvyklé podávat a přijímat předměty (včetně vizitek či peněz) oběma rukama, nebo pravou rukou, přičemž se levou rukou podepírá pravé předloktí, není slušné hlasitě smrkat, zejména při jídle.  

Korejci si velmi zakládají na svém vzhledu. Pečlivě upravený vzhled včetně naleštěných bot je jednou ze základních podmínek úspěšného podnikatele v KR.    

Je důležité, aby účastníci jednání byli dochvilní a velmi zdvořilí. Vyplatí se předat obchodnímu partnerovi katalog, nebo alespoň stručnou informaci o firmě v korejštině.  

Při jednáních se nedoporučuje užívat sarkasmy. Korejci nechápou „český černý humor“ a mohli by se cítit uraženi.   

Ve městech je na kratší vzdálenosti výhodné využívat cenově přijatelné taxi. Na delší vzdálenosti po Soulu je výhodné používat rozsáhlý systém metra a mezi městy rychlovlaky KTX.

4.6. Státní svátky

Z nejvýznamnějších státních svátků v Koreji stojí za zmínku Lunární nový rok a Čusok.
V období těchto svátků nedoporučujeme obchodní cesty – instituce i podniky z velké většiny nefungují, a doprava v celé zemi bývá výrazně ochromena hromadným cestováním za příbuznými.

1.+2. ledna – Solární nový rok
leden/únor – Lunární nový rok – 3 dny (datum je pohyblivé)
1. března – Den nezávislosti
duben/květen – Narození Buddhy
5. května – Den dětí
6. června- Den padlých za svobodu
17. července – Den ústavy
15. srpna – Den osvobození
září/říjen – Čusok (Den díkůvzdání) – 3 dny (datum je pohyblivé)
3. října – Den vzniku národa
25. prosince – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

KR je členem WTO a OECD a řídí se příslušnými předpisy, závazky a ujednáními těchto organizací. Rating země je dle agentury Mody Aa2  

Dovoz většiny položek je liberalizován. Celní zatížení je u některých druhů zboží nadále vysoké, v rámci WTO však Korejská celní správa výši cel postupně snižuje. U dovozu je třeba věnovat zvýšenou pozornost předpisům a nařízením upravujícím dovoz nejen komodity, ale též konkrétní jednotlivé položky. Např. u dovozu sýrů je nutné žádat o dovoz konkrétního druhu sýra, nikoliv sýrů obecně. Především u potravin jsou schvalovací procesy pro udělení povolení k dovozu časově velmi náročné, v některých případech (např. maso, masné výrobky) se proces skládá z několika kroků a může trvat řadu měsíců. Potravinářské výrobky podléhají testům, které v případě zboží nižší hodnoty a jednorázového dovozu, mohou být finančně velmi náročné.

Dovozní dokumenty a celní systém jsou obdobné jako v ostatních vyspělých zemích světa. Celní formuláře (např. dovozní deklarace), stejně jako všechny relevantní podmínky při dovozu včetně informace o celním systému i celních tarifech pro jednotlivé druhy zboží lze vyplnit přímo na webových stránkách Korea Customs Service. 

Mezi základní dokumenty potřebné při dovozu do KR patří:
•              obchodní faktura;
•              nákladní nebo letecký nákladní list;
•              seznam dovážených položek;
•              osvědčení o původu;
•              názvy všech složek, které jsou ve výrobku obsaženy včetně procentuálního složení;
•              popis výrobního postupu při výrobě produktu;
•              osvědčení o datu výroby;
•              popis balicích materiálů
•              rostlinolékařské osvědčení (pro maso, ovoce, ořechy, zelenina, rostliny, obilí aj.);
•              další příslušné certifikáty dle druhu a specifikace výrobku a jeho obsahu (např. „non-biotech“ certifikát pro kukuřici a výrobky z ní, pro sójové boby, brambory aj.).  

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea Informační linka (Customs Customer Service Center): Tel.: 1577 – 8577
Významnou roli v oblasti dovozu hraje v KR Asociace dovozců KOIMA, na jejichž webových stránkách je v anglickém jazyce řada důležitých informací a kontaktů: www.import.or.kr.  

Kontrola vývozu se vztahuje především na vojenský materiál a techniku a položky dvojího použití, kde KR republika striktně uplatňuje omezení stanovená mezinárodními kontrolními režimy. Vysoká citlivost vývozu vojenského materiálu je v případě KR dána i vojensko-politickou situací na Korejském poloostrově a vztahy se Severní Koreou. Při vývozu podléhají schválení rovněž předměty kulturní hodnoty a kulturního dědictví (starožitnosti apod.). Schvalovacím orgánem je „Seoul Metropolitan Government, Art & Antique Assessment Office“. Sídlo úřadu je v Soulu. Podmínky vývozu jsou podrobně popsány na: www.customs.go.kr.  

V KR nemají zatím české firmy vlastní obchodní kanceláře. Pro naše exportéry je pro vstup na korejský trh prakticky nevyhnutelné využití místního obchodního zástupce, a to i v případě, že se jedná o rozsáhlé či jednorázové dodávky.  

Pro vývoz do KR lze využít i služeb leasingových společností financujících dovozy investičních celků, které potom převádějí na konečné uživatele prostřednictvím leasingových smluv.  

Podnikatelské a právní prostředí pro společnosti se zahraničními investicemi se v poslední době nezlepšilo. Podle průzkumu provedeného mezi 220 zahraničními podniky s 50 a více zaměstnanci v Koreji, více než polovina respondentů uvedla, že podnikání v Koreji je pro ně obtížné. Především se jedná o neustálé zavádění nových předpisů bez transparentního legislativního procesu, nepředvídatelné a nesoudržné administrativní předpisy, mzdová nepružnost.  

Při zaměstnávání místních sil je nutno počítat s vysokou cenou pracovní síly i silnými prvky odborářského hnutí, limitovanou flexibilitou (zejména při zvládání mimořádných situací), neochotou nést zodpovědnost nebo plnit úkoly, které místní síly považují za podřadné atd. Korejci také často špatně přijímají nadřízené z jiných zemí.  Místní zákony jsou spíše na straně zaměstnanců a je třeba počítat např. s povinností zaměstnavatele hradit 13. plat ve výši 100 % základního platu a při ukončení pracovního poměru hradit odchodné, které činí přibližně cca 1měsíční plat za každý odpracovaný rok.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Podmínky pro zřízení zastoupení firmy v Korejské republice jsou obdobné jako v ostatních členských zemích OECD. Existuje několik způsobů pro zahájení podnikání v Korejské republice:

Korporace

Zahraniční subjekt může v Korejské republice založit akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným. Založení společnosti podléhá zákonu o zahraničních investicích (Foreign Investment Promotion Act). Pokud je registrován v souladu s postupy stanovenými zákonem, je uznáván jako korejský podnik a podléhá korejským zákonům. Pro tento typ společností je požadováno minimální základní jmění společnosti odpovídající hodnotě cca 100 000 USD. Pro založení společnosti je třeba podat ministerstvu financí (Ministry of Strategy and Finance) oznámení o zahraniční investici, otevřít účet u devizové banky, převést na tento účet základní kapitál a zaregistrovat firmu u soudu a u obchodního rejstříku.

Pobočka
Zahraniční společnost může v Korejské republice založit svoji pobočku, která zde bude provozovat svoji činnost. Na tento typ podnikání se rovněž vztahuje zákon o zahraničních investicích (Foreign Investment Promotion Act). Rovněž tento druh podniku je považován za místní firmu. K jeho založení je třeba otevřít účet u devizové banky, pronajmout kancelář, obchod apod. (sídlo firmy) a firmu zaregistrovat u soudu a na daňovém úřadě.

Styčná kancelář
Zahraniční společnost může vytvořit podpůrnou kancelář, tzv. “Liasion Office“. Tato může provádět pouze neobchodní aktivity, jako je například průzkum trhu, R&D, řízení kvality, reklamy, propagace, sběr informací atd. Způsob registrace je obdobný jako u pobočky, nicméně není třeba registrace u soudu. Podrobné podmínky pro zřízení pro zřízení kanceláře, reprezentace či společného podniku jsou uvedeny na následujících webových stránkách: www.investkorea.org.
Zdroj: Invest in Korea

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Korea by ráda převzala proaktivní roli při řízení reformy WTO a stát se hlavním tvůrcem nových obchodních pravidel o digitalizaci a změně klimatu na multilaterální i bilaterální úrovni.  

V záležitostech WTO nejsou postoje Koreje obecně příliš vzdálené od postojů EU. Korea hraje aktivní roli v Ottawa Group a stejně jako EU podporuje iniciativu „Obchod a zdraví“.  

Porušování práva duševního vlastnictví je v KR velkým problémem. Nebývalá škála a různorodost padělků a pirátství znásobují obchodní ztráty ve styku s KR a stávají se závažnou překážkou pro společnosti, které plánují vstoupit na korejský trh nebo již zde mají navázány obchodní aktivity, či hodlají do tohoto teritoria investovat.

KR byla v lednu 2004 zařazena Úřadem pro obchodního představitele USA (USTR) na seznam Priority 301 Watch List, zahrnující země, které připouštějí porušování amerických práv k duševnímu vlastnictví. Vydávané zákony jsou jedny z nejpřísnějších zákonů v rámci členských zemí OECD. Bohužel však zavádění těchto zákonů v praxi je nedostačující a důsledkem je stále se zvyšující počet padělků a pirátských kopií otevřeně prodávaných na korejských tržištích. Jednou z akcí na podporu ochrany práva duševního vlastnictví bylo uspořádání výstavy padělků v srpnu roku 2005, která byla otevřena pro širokou veřejnost, a kde si občané mohli prohlédnout originály výrobků spolu s jejich padělky a naučit se jak je rozeznávat. Tato událost měla velkou publicitu v korejských médiích.  

V KR jsou platné následující zákony týkající se práva duševního vlastnictví:
Zákon o obchodních značkách z roku 1949 Patentový zákon z roku 1961
Zákon o průmyslovém vzoru z roku 1961

Korejské organizace zabývající se oblastí duševního vlastnictví:
Kancelář KIPO (Korean Industrial Property Office) je jednou z externích kanceláří Ministerstva znalostní ekonomiky  (MKE), zabývající se duševním vlastnictvím. Součástí této kanceláře je Mezinárodní vzdělávací institut pro ochranu práva duševního vlastnictví (IIPT), který ve spolupráci s WIPO (World Intellectual Property Office) školí v oblasti práv duševního vlastnictví jak korejské pracovníky, tak i pracovníky z rozvojových zemí z celé oblasti Asie a Pacifiku.

5.5. Trh veřejných zakázek

Korejská republika dne 1. ledna 1997 přistoupila k WTO GPA (Government Procurement Agreement). Od této doby se otevřela možnost pro všechny zahraniční dodavatele, kteří jsou rovněž signatáři GPA, účastnit se  tendrů na vládní zakázky vyhlašovaných v KR.  Korejská vláda založila vládní agenturu Public Procurement Service (PPS), ve které je centralizována veškerá činnost spojená s veřejnými zakázkami, a která má v tomto smyslu na starosti všechny etapy od zadávání tendrů, shromažďování nabídek a jejich vyhodnocování, až po vyhlášení vítěze. Jediným subjektem, který kromě PPS může vyhlašovat tendry na veřejné zakázky, jsou ve výjimečných případech (pokud hodnota zakázky je méně než 0,1 mil. USD resp. v případě stavebních prací 0,3 mil. USD) regionální správy. Nicméně i ty používají k vyhlašování systém používaný PPS.

PPS je provozován jako „single window electronic system“. V praxi to znamená, že pod jednou internetovou adresou lze vyhledat veškeré informace od vyhlášení tendru, návodu jak je možno se do tendru přihlásit až po informace o platebních podmínkách. Veškeré informace   jsou  dispozici na následujících internetových stránkách:  www.pps.go.kr,  www.g2b.go.kr  

Nevýhodou je, že tendrů na vládní zakázky se může zahraniční společnost zúčastnit pouze prostřednictvím místního zástupce. Veškerá dokumentace k tendrům je k dispozici pouze v korejštině. Bez zástupce se mohou zahraniční společnosti účastnit pouze tendrů vyhlášených pro zahraniční společnosti (zmíněné 2 %), avšak dokumentace je opět jen v korejštině.
Zdroj: MOTIE, KOIMA

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Korejci mají všeobecně dobrou platební morálku a platební podmínky jsou shodné s většinou mezinárodně uznávaných standardů včetně akreditivů.  

Doba splatnosti faktur se pohybuje od jednoho do dvou měsíců. Stává se, že i když byla faktura vystavena dříve, k plátci se dostane až v samotný den splatnosti.  

Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) je hlavním oficiálním arbitrážním orgánem v KR. KCAB usiluje o řešení sporů jednáním; pokud není jednání úspěšné, přijímá rozhodnutí formou rozhodčích nálezů, které jsou konečné, a není proti nim odvolání. KCAB rozhoduje na základě korejského zákona o arbitráži a v souladu s pravidly pro obchodní arbitráž. KCAB doporučuje všem obchodníkům, aby při uzavírání kontraktů do nich začleňovali standardní arbitrážní doložku, zakotvující jeho příslušnost k řešení sporů. Pro české obchodníky je na pováženou takovouto doložku do kontraktů začleňovat, neboť KCAB soudí na základě jim neznámého korejského práva.
Kontakt na KCAB lze najít na: www.kcab.or.kr/jsp/kcab_eng, případně je možné využít přímo níže uvedený kontakt:
KCAB Customer Centre
Tel : 82-2-551-2070
Fax : 82-2-551-2113
E-mail: hlcho@kcab.or.kr (Ms. Hyleim CHO) 
Na pomoc zahraničním investorům při řešení jejich problémů spojených s investováním v KR byl v rámci organizace KOTRA (Korea Trade – Investment Promotion Agency) vytvořen Úřad investičního ombudsmana, kde působí 30 expertů z oblasti daní, financí, práva, výstavby, pracovních vztahů a celnictví. KR je smluvní stranou Úmluvy OSN o uznávání a výkonu rozhodčích nálezů.
Zdroj: KCAB

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi ČR a KR existuje smlouva o bezvízovém styku pro všechny druhy pasů, na jejímž základě mohou občané obou zemí pobývat v druhé zemi bez víza po dobu do 90 dnů (kromě cest za účelem výdělečné činnosti.  

Při příletu do KR je nutno předložit cestovní pas platný po dobu předpokládaného pobytu a předem vyplněnou příletovou kartu (obdrží cestující v letadle). Obdobná procedura platí i při cestování do KR po moři. Osoba starší 20 let může bezcelně dovézt do KR následující komodity: 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250 g dýmkového tabáku, 1 litr alkoholických nápojů, 2 oz (unce) parfému, dárkové předměty do hodnoty 600 USD.

Zakázané dovozní položky: narkotika, potraviny živočišného původu, ovoce, semena rostlin a rostliny a tištěné materiály, filmy, nahrávky apod., které mohou být považovány za podvratné (zvláště severokorejského původu), obscénní nebo škodlivé národní bezpečnosti a veřejným zájmům. Zakázáno je také dovážet čerstvé maso a masné výrobky. Střelné zbraně podléhají dovozní licenci. Směna valut není povinná. Při směně může být požadováno předložení cestovního dokladu a telefonické spojení v KR. Přebytečnou místní měnu lze při odletu směnit zpět na valutu (USD, EUR) na letišti. Dováženou či vyváženou měnu nad hodnotu USD 10 000 je nutno deklarovat.
Pozn.: Korea patří z pohledu turistického incomingu do Čech mezi strategické trhy s velkým meziročním nárůstem 15-25 %. Korejští turisté mohou v letní turistické sezóně využít osm přímých letů ze Soulu do Prahy a zpět (Korean Air), bohužel však po dobu COVID-19 jsou veškeré lety do KR dočasně pozastaveny.  

Korejský trh je poměrně centralizovaný, působí na něm pět nejvýznamnějších tour operátorů (Hana Tour, Mode Tour, Hanjin Travel, Lotte Tour a Interpark Tour). Kromě toho je na trhu ještě několik tisíc menších cestovních kanceláří a agentur.

Vzhledem ke složité dopravní situaci,  komplikacím s vypůjčením vozidel pro cizince i s parkováním je vhodné pro cestování po městech použít taxi, případně MHD. V Soulu i v naprosté většině větších aglomerací existuje velmi dobře fungující infrastruktura MHD (zde je výhodné zakoupení dobíjející MHD „Tmoney“ karty). Cestování mezi většími městy usnadňují cenově dostupné rychlovlaky KTX.  

U naprosté většiny prodejců lze platit kreditní kartou, s problémy s fungováním zahraničních karet se zpravidla lze setkat pouze při platbách na webu.

Korea je obecně pro cizince bezpečnou destinací s velmi nízkou kriminalitou násilného charakteru.
Zdroj: Celní správa Korejské republiky, CzechTourism Korea

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Korejská vízová politika je komplexní a postoj Korejské republiky v této oblasti je v závislosti na národnosti žadatele o vízum individuální.

KR přijímá převážně vysoce specializované a kvalifikované pracovníky. Nízko kvalifikovanou pracovní sílu přijímá KR především z okolních chudších států, přičemž vízum platí pouze pro dané zaměstnání. Typ požadovaného víza pro českého občana záleží na druhu pobytu či zaměstnání. Nejčastějšími typy víz pro dlouhodobá zaměstnání:
·         Vízum pro vysoce kvalifikované pracovníky
·         Vízum pro profesory a učitele na vysokých školách
·         Vízum pro zvláštní povolání  

Další možností jsou tzv. pracovní prázdniny pro občany ČR mezi 18 a 30 lety. Toto pracovní povolení je časově omezené na max. 1 rok. Pokud dostane český občan pracovní nabídku v KR, zaměstnavatel musí nejdříve požádat a obdržet povolení, aby mohl nového pracovníka zaměstnat. Tato procedura trvá cca 2 týdny. Žadatel o práci musí následně s tímto povolením navštívit velvyslanectví KR v Praze a po vyplnění příslušných formulářů může požádat o příslušné vízum. Tento postup neplatí u tzv. pracovních prázdnin. Zde stačí pouze požádat velvyslanectví KR v Praze o vízum. Pracovní prázdniny se neváží na konkrétní zaměstnání. Po příjezdu do KR musí český občan, který hodlá v zemi pobýt déle než 90 dnů, požádat o tzv. „Alien registration card“, což je druh identifikační karty občana. Tento průkaz vystavuje imigrační oddělení. Každá oblast v KR má své imigrační oddělení, v samotném Soulu jsou tato oddělení dvě. Vystavení průkazu (karty) předchází vyplnění žádosti a úhrada poplatku 30.000 KRW. Případné další dokumenty a poplatky záleží na typu víza.    

Minimální hodinová mzda na rok 2022 byla stanovena na 9 160 KRW (8 USD), což při 209 hod. / měs. činí   1 672 USD (nárůst o 5,1 % oproti r. 2021).  

Lékařská péče ve velkých městech je na dobré úrovni. Cizinec si však veškeré náklady na léčbu hradí sám, poplatky jsou relativně vysoké. Doporučujeme proto před cestou do Koreje uzavřít cestovní pojištění. Řada místních lékařů studovala v USA a hovoří anglicky. Dorozumění s lékařským personálem v menších zdravotnických zařízeních je však obtížné. V Soulu jsou na vysoké odborné a přiměřené jazykové úrovni zvláště následující kliniky:
– Yonsei Severance Hospital, tel.: 02-22285800, 010-9948-0983 (pohotovost)
– Asan Medical Center, tel.: 02-30105001 – Samsung Medical Center, tel.: 02-3410-0200, pohotovost 02-3410-2060
– Seoul National University Hospital, tel.: 02-2072-2890, 011-950-2890, nepřetržitá pohotovost tel.: 02-20722473-7
– Samsung Cheil Hospital, tel.: 02-20007208, 02-20007143
– Seoul Global Center provozuje telefonickou poradenskou službu pro cizince – Medical Referral Service.
Zdravotnicky vyškolený personál poskytuje rady v angličtině o zdravotnických zařízeních a službách v KR (8:00–20:00, mimo tuto dobu pouze neodkladné případy). Tel.: 010-4769-8212, 010-8750-8212, e-mail: medicalreferral@seoul.go.kr   Zdroj: Celní správa Korejské republiky, MZV Korejské republiky, Velvyslanectví Korejské republiky v Praze

5.9. Veletrhy a akce

Korejské veletržní organizace jsou sdruženy do Korea Exhibition Organizers Association. Seznam všech členů, resp. organizátorů, veletržních areálů s kontaktní internetovou adresou lze získat na internetové stránce http://www.keoa.org/english/. Na uvedené internetové adrese je též kompletní přehled všech veletržních a výstavnických akcí. Další přehled veletržních akcí konaných v Korejské republice je na webové stránce http://10times.com/korea.  

Nejvýznamnějším veletržním komplexem v Korejské republice je COEX, který se nachází v hlavním městě Soulu. Přehled všech veletrhů, které se zde konají, lze nalézt na internetové stránce http://www.coex.co.kr/eng.

Dalším významným výstavištěm v Soulu je KINTEX – http://www.kintex.com/client/_eng/.

Nejvýznamnější výstaviště mimo hlavní město je BEXCO – http://www.bexco.co.kr/kor/Main.do ve městě Busan, které leží na jihu Korejské republiky.  
Veletržní akce pořádané v ostatních městech je možno, co do velikosti, přirovnat k regionálním veletrhům v ČR.  

Mezi nejvýznamnější veletrhy patří:
–          AI EXPO Korea – Mezinárodní veletrh počítačové techniky a umělé inteligence (Soul, březen)
–          SEMICON – Mezinárodní veletrh elektroniky a polovodičů (Soul, březen)
–          International Electric Vehicle Expo – Mezinárodní veletrh elekromobility (Jeju, květen)
–          Seoul Food – Mezinárodní veletrh potravin a potravinářského zařízení (Soul, červenec)
–          H2 Mobility +Energy Show – Mezinárodní veletrh vodíkové mobility (Soul, červenec)
–          Import Goods Fair (IGF) – Veletrh dovážených výrobků (Soul, červenec)
–          Seoul Motor Show – Mezinárodní automobilový veletrh (Soul, červenec)
–          ADEX a  DX Korea – Mezinárodní veletrh vojenské techniky a obranného průmyslu. Střídají se po roce mezi sebou (Soul, říjen)
–        G Star – Mezinárodní herního průmyslu (Busan, listopad)

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
7th Floor, K Twin Towers
B dong, 50 Jongno 1-gil
Jongno-gu Seoul, 03142 Republic of Korea
Telefon: +82-2-7256765, 7256766, 7206453
Fax: +082-2-7346452
Web: www.mzv.cz/seoul
Email: seoul@embassy.mzv.cz, commerce_seoul@mzv.cz (obchodně-ekonomický úsek)
Pracovní doba: Po-Pá 8:30-12:00, 13:00-17:00

Velvyslanectví ČR v Soulu se nachází v centru města. Pro přepravu z mezinárodního soulského letiště Incheon do centra Soulu lze použít buď taxi (cena cca 80 000 KRW), vlak na Seoul Station (cena 8 000 KRW) či některé z autobusových linek (např. autobus č. 6002), jejichž zastávky jsou před letištěm po východu z příletové haly. Místní obslužný personál před budovou letiště usměrní cestovatele k příslušné zastávce podle cílového místa (hotelu, městské části). Jízdenka v ceně 10 000 KRW se platí řidiči. Spojení s hotely vyšší kategorie je možné rovněž hotelovými autobusy, které také stojí před letištěm. Nově otevřená železniční rychlodráha poskytuje spojení s letištěm Gimpo, odkud odlétá většina vnitrostátních a regionálních letů.    

CzechInvest / CzechTrade
17, Gyeonghuigung 1-gil
Jongno-gu Seoul 03176
Tel.: +82 2 720 6080
E-mail: michal.stroka@czechtrade.cz
Ředitel: Michal Stroka 

Czech Center Seoul
17, Gyeonghuigung 1-gil
Jongno-gu Seoul 03176
Tel: +82 10 4918 7801
E-mail: ccseoul@czech.cz
http://seoul.czechcentres.cz
www.facebook.com/CzechCentreSeoul
Ředitel: Michal Emanovský

CzechTourism Korea
2th Floor, 19, Dongmak-ro 8-gil,
Mapo-gu Seoul 04073
Tel.: +82 2 322 4210
E-mail: prochazka.m@czechtourism.com
Ředitel: Michal Procházka

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 
•          Policie: 112
•          Nouzové lékařské informační centrum: 1339
•          Záchranná služba a požárníci: 119
•          Informace pro zahraniční turisty / urgentní překladatelská sklužba: 1330
•          Informace na telefonní čísla: 114
•          Imigrační služba 1345
•          Covid-19, Community Health Center – Call Center:  1339

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Státní instituce Korejské republiky
·         Úřad prezidenta www.president.go.kr
·         Office for Government Policy Coordination Prime Minister’s Secretariat http://pmo.go.kr/
·         Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu www.mofa.go.kr
·         Ministerstvo hospodářství a financí https://english.moef.go.kr
·         Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky www.motie.go.kr
·         Ministerstvo půdy, infrastruktury a dopravy www.molit.go.kr
·         Ministerstvo malých a středních podniků a startupů www.mss.go.kr
·         Ministerstvo zemědělství, výživy a záležitostí venkova www.mafra.go.kr
·         Ministerstvo oceánů a rybolovu  www.mof.go.kr
·         Ministerstvo kultury, sportu a turistiky www.mcst.go.kr
·         Ministerstvo školství http://moe.go.kr
·         Ministerstvo obrany www.mnd.go.kr
·        Statistics Korea http://kostat.go.kr
·         Radnice hlavního města www.seoul.go.kr
·         Korean Culture and Information Service www.kocis.go.kr
·         Korea Exchange www.krx.co.kr
·         Bank of Korea www.bok.or.kr

Obchodní kontakty a informace
·         Korejská obchodní a průmyslová komora KCCI: www.korcham.net
·         KOTRA (státní agentura na podporu obchodu a investic): www.kotra.or.kr
·         KITA (statistické informace o mezinárodním obchodu KR): www.kita.net

Významné průmyslové asociace
·         Federation of Korean Industry (FKI) www.fki.or.kr
·         Korea International Trade Association (KITA) www.kita.net
·         Asociace korejských dovozců (KOIMA) www.koima.or.kr

Korejský tisk v angličtině
·         Korea Times www.koreatimes.co.kr
·         Korea Herald: www.koreaherald.com/
·         Korea JoongAng Daily https://koreajoongangdaily.joins.com  

Další zdroje informací o Korejské republice
·         Delegace Evropské komise v Koreji http://eeas.europa.eu/korea_south
·         Korea Tourism Organization: http://kto.visitkorea.or.kr/eng.kto
·         Server o životě v Koreji (kulturní akce, ubytování, atd.) www.lifeinkorea.com/
·         Průvodce Lonely Planet www.lonelyplanet.com/south-korea 
·         Korea Net – Obecné informace o Koreji www.korea.net/  

Kontrola šíření nemoci COVID-19
·         Korejské centrum pro kontrolu nemocí – http://www.cdc.go.kr/cdc_eng
·         Central Disaster Management Headquarters – http://ncov.mohw.go.kr/en/
• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí