Korejská republika

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Soul
Počet obyvatel 51,7 mil.
Jazyk Oficiální jazyk korejština
Náboženství Korejština Ateisté (40,0 %), křesťané 27,6 % (protestanti 17 %, katolíci 6 %) buddhisté (16 %), mu
Státní zřízení Demokratická republika, prezidentský systém
Hlava státu Yoon Seok-youl
Hlava vlády Han Duck-soo
Název měny Korejský Won (KRW)
Cestování
Časový posun +7 hod. (letní), +8 hod. (zimní)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Gustav Slamečka, MBA
Ekonomický úsek Ing. Pavel Kalina
Konzulární úsek Ing. Zbyněk Noha, MBA
CzechTrade Michal Stroka, BA
Czechinvest Michal Stroka, BA
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 1 798
Hospodářský růst (%) 4
Inflace (%) 2,3
Nezaměstnanost (%) 3,7

Jižní Korea je jednou
z nejdynamičtějších ekonomik na světě. S HDP ve výši 1,8 bil. USD v roce 2021
se země řadí na 10. místo mezi největší ekonomiky světa a na 4. místo v Asii.
Vývoz zboží a služeb z Jižní Koreje představoval 36,5 % HDP země. 
 

Korejská ekonomika v
roce 2021 vzrostla o 4,0 % po mírném poklesu o 1,0 % v roce 2020, a to díky
rekordnímu vývozu a rozšířeným vládním výdajům. V roce 2022 se očekává růst
korejské ekonomiky o 3,1 %. 
 

Zpomalení růstu
exportu, částečně v důsledku dopadů ruské invaze na Ukrajinu, bude zmírněno
oživením domácí soukromé spotřeby a podnikatelských investic, protože masové
očkování sníží potřebu přísných sociálních a ekonomických omezení.
 

Jihokorejská měna „won“
bude v letech 2022-23 oslabovat vůči americkému dolaru v důsledku zpřísňování
měnové politiky v USA a zvýšeného geopolitického napětí. Její znehodnocení však
bude ve srovnání s ostatními měnami rozvíjejících se trhů mírné.
 

Soukromá spotřeba
bude i nadále důležitou hnací silou ekonomiky. Růst domácností bude omezován
rostoucí inflací a zátěží spojenou se splácením dluhů, které se ještě umocní
růstem úrokových sazeb.
 

Hrubé fixní investice
budou vedeny v oblasti polovodičů, elektrotechnického průmyslu,
biozdravotnictví a umělé inteligence, které se budou těšit daňovým pobídkám.
Investice do digitální a čisté energetické infrastruktury porostou, a to v
souvislosti s nárůstem projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.
 

Pro české subjekty
mohou být zajímavé příležitosti nejen v oblasti obchodní spolupráce, ale též
spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje technologií a komponent potřebných pro
realizaci výše uvedených oborů.

Mapa globálních oborových příležitostí – Korejská republika (MZV) (63.79 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Korejská republika (405.16 KB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Složení
vlády (2022)

Složení
vlády (2022)

•              Prezident: Yoon Suk-yeol

•              Předseda vlády: Han Duck-soo

•              Místopředseda vlády a ministr ekonomiky
a financí: CHOO Kyung-ho

•              Místopředsedkyně vlády a ministryně
školství: Yoo Eun-hye

•              Ministr
vědy a ICT: Lee Jong-ho

•              Ministr
zahraničních věcí: Park Jin

•              Ministr
obchodu, průmyslu a energetiky: Lee Chang-yang
•              Ministr sjednocení: Kwon
Young-se

•              Ministr
spravedlnosti: Han Dong-hoon

•              Ministr národní obrany: LEE
Jong-sup

•              Ministr vnitra a bezpečnosti: Jeon
Hae-cheol

•              Ministr kultury, sportu a
turistiky: Park Yang-woo

•              Ministr
zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova: Chung Hwang-keun

•              Ministryně životního prostředí: Han Hwa-jin
•              Ministr práce: Lee Jung-sik

•              Ministryně pro rovnost pohlaví a
rodinu: Kim Hyun-sook 
•              Ministr půdy, infrastruktury a
dopravu: WON Hee-ryong

•              Ministr námořních záležitostí a
rybolovu: Moon Seong-hyeok

•              Ministr pro malé, střední a
začínající podniky: Kwon Chil-seung

•              Ministr zdravotnictví a sociálních
věcí: Kwon Deok-chul

Korejská republika (KR) je prezidentskou
demokratickou republikou, v jejímž čele stojí přímo volený prezident, který
jmenuje předsedu vlády. Výkonnou moc vykonává vláda a na zákonodárné moci se
podílí vláda a národní shromáždění (300 mandátů).  
 

Současný prezident Yoon Suk-yeol (strana
People Power) byl zvolen 9.3.2022 a vlády se ujal 10.května 2022.

Vítězství konzervativního Yoon Seok-youl
v prezidentských volbách se vzhledem k nespokojenosti veřejnosti s výkonem vlády
předchozího prezidenta Moona očekávat. A to zejména pokud jde o rostoucí
ekonomickou nerovnost, neschopnost vlády omezit růst cen nemovitostí a
nedostatečný pokrok v boji proti korupci úředníků a zneužívání moci. Yoon
Seok-youl , jako bývalý generální prokurátor, který rezignoval v březnu 2021 na
protest proti vládním reformám v oblasti trestního stíhání, má politický
program, který upřednostňuje užší obrannou spolupráci s USA, deregulaci
ekonomiky, snížení daňové zátěže pro podniky, zvýšení nabídky bydlení v
soukromém sektoru a cílenější fiskální podporu průmyslových odvětví zasažených
pandemií.
 

K výše uvedenému lze dodat, že
úřady zvýší nabídku cenově dostupného bydlení prostřednictvím veřejného
plánování a politických pobídek pro soukromé developery a sníží regulační
omezení pro rozvoj bydlení v soukromém sektoru, aby se vyřešil nedostatek
nabídky, zejména v hustě osídlených městských oblastech.
 

Co se podnikatelského prostředí týká,
tak vítězství Yoon Seok-youl bude mít za následek pomalejší tvorbu politiky a
možnou patovou situaci v oblastech, jako jsou reformy trhu práce a fiskální
politika. Taktéž se očekává omezení výdajů a využívání daňových pobídek k
podpoře růstu a konsolidaci veřejných financí.

Bez ohledu na politické inklinace bude
jihokorejská vláda využívat politiku a daňové pobídky na podporu investic do
vyspělých technologií a digitální infrastruktury s cílem podpořit
konkurenceschopnost a nezávislost ve výrobě. Jižní Korea zůstane pro zahraniční
investory do technologicky vyspělé výroby atraktivní díky kvalifikované
pracovní síle a politice vstřícné k investicím, ale její potenciál pro expanzi
bude omezen vysokými náklady na pracovní sílu a silnými odbory. Je pravděpodobné,
že vláda vedená konzervativci bude i nadále upřednostňovat digitální integraci
a rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných elektráren na moři,
elektromobilů a nabíjecí infrastruktury, aby bylo dosaženo cíle uhlíkové
neutrality do roku 2050.
 

Počátkem roku 2022 korejská vláda
oznámila spuštění 4. populační politiky, která se hodlá změřit na následující
čtyři oblasti:
– Rozšířit a posílit populaci v
produktivním věku
– Posílit adaptabilitu na zmenšující se
společnost
– Příprava na starou společnost
– Reakce na nízkou plodnost
V závislosti na době realizace populačního
šoku vláda včas zareaguje prostřednictvím tří fází: krátkodobou (naléhavá reakce
do pěti let), střednědobou (vyžaduje výsledky do 10 let) a dlouhodobou
(populační šok pravděpodobně zasáhne po 10 letech), a podle toho vymyslí strategie
reakce.

1.2. Zahraniční politika země

Aktivita
KR na mezinárodní scéně bude mít po proběhlých prezidentských volbách reálné
důsledky nejen na celý Indo-pacifický region, ale i na politiku USA.

Jedná se o oblasti:
Spojenectví, Energetika, změny klimatu, jednání
s Čínou a otázka, zda by Jižní Korea měla usilovat o místo v Čtyřstranném
bezpečnostním dialogu (známém jako Quadrilateral Security Dialogue), který tvoří
Spojené státy, Japonsko, Indie a Austrálie.

V Jižní Koreji jsou pojmy progresivní a
konzervativní do značné míry definovány postojem k Severní Koreji. Tudíž přístup
k Severní Koreji bude pravděpodobně na rozdíl od předchozího prosazování mírové
deklarace a mezikorejských hospodářských a humanitárních projektů zaměněn skeptičtějšími
názory na severokorejské záměry a zaujímat vůči ní tvrdší postoj.
 

Energetika a klima. Předchozí vláda prosazovala
postupné ukončení civilní jaderné energetiky v Jižní Koreji po havárii ve
Fukušimě v roce 2011, zatímco opozice se již staví proti tomuto plánu. Jaderná
energie bude mít zásadní význam pro to, aby země, jako je Jižní Korea, splnily
do roku 2050 své cíle nulové emise uhlíku. Před politikou Munovy vlády se Jižní
Korea stávala jedním z hlavních hráčů na poli jaderné energetiky, přičemž došlo
k prodeji velkého reaktoru Spojeným arabským emirátům. S nástupem nového prezidenta
se země mohla opět stát významným hráčem. Pro Spojené státy je mnohem lepší,
když spojenci, jako je Jižní Korea, utvářejí normy pro bezpečnost a zabezpečení
jaderných reaktorů a jaderného paliva na světovém trhu s civilní jadernou
energií, bez nichž by na trhu dominovaly Rusko a Čína.

Ve vztahu s Čínou, nová
konzervativní vláda již volá po „strategické jasnosti“ a politice
založené na demokratických hodnotách, Vláda uznává ekonomický význam Číny a
zároveň zůstává obezřetní vůči jejím nátlakovým taktikám – například
neoficiálním, ale kousavým sankcím, které Peking uvalil
na Jižní Koreu poté, co Spojené státy v roce 2016 oznámily plány na instalaci
systému protiraketové obrany Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) v
jihokorejském Seongju.

1.3. Obyvatelstvo

S populací 51,7 mil se Korejská republika řadí mezi nejhustěji
zalidněné země (hustota zalidnění 527 na km2),
naprostá většina obyvatel žije v městských aglomeracích (81.8 %), více než
1/5 celkového počtu obyvatel v hlavním městě.

Korejská republika je etnicky velmi homogenní s absolutní většinou obyvatel
korejského etnika. Národnostní menšiny (celkem přibližně
4,8%) tvoří především Číňané, Thajci, Američané, a Japonci.
V roce 2020 měla
Korejská republika nejmenší porodnost na světě (0.84), což samozřejmě ovlivňuje
stárnutí populace. Tento zrychlující nepříznivý vývoj bude znamenat nutnost
urychleného přijetí potřebných vládních opatření a politik.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023
Růst HDP (%) 2 -0,9 4,0 3,1 2,5
HDP/obyv. (USD/PPP) 33 433,00 31 881,00 35 168,00 52 660,00 55 300,0
Inflace (%) 0,4 0,5 2,1 2,3 1,2
Nezaměstnanost (%) 3,8 4,0 3,7 3,1 3,0
Export zboží (mld. USD) 542,4 512,9 644,5 667,1 652,8
Import zboží (mld. USD) 503,2 467,2 615,1 670,2 653,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 39,2 45,7 29,4 48,4 49,9
Průmyslová produkce (% změna) -0,5 0,3 7,4 3,1 2,9
Populace (mil.) 51,2 51,3 51,7 51,3 51,3
Konkurenceschopnost 28/63 23/63 23/64 N/A N/A
Exportní riziko OECD N/A N/A N/A N/A N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD, Ministerstvo ekonomiky a financí Koreje,
FitchRatings

V roce 2021 korejská ekonomika zrychlila své tempo růstu před
pandemií a vykázala nejrychlejší růst v roce
mezi vyspělými zeměmi skupiny G20, podpořený čilým vývozem,
který dosáhl největšího tempa v roce 2021, a stabilně se zotavujícím trhem
práce.
Díky politikám zaměřeným na řešení příjmové nerovnosti došlo ke
zlepšení v příjmech domácností.
 

Ekonomika země také učinila krok směrem k progresivní budoucnosti
díky posílení integrace nových technologií
„DNA“ (Data, Network, AI) a  BIG3″ (Chips, Biohealth, Future Cars),
jakož i v podpoře podnikání.
 

Ekonomika rovněž zaznamenává stálé zlepšování, pokud jde o
dlouhodobé výzvy, jako je uhlíková neutralita a místní vylidňování. Počet
vozidel na vodíkové palivové články vzrostl na největší na světě a budoucí
snižování emisí uhlíku je hodnoceno jako druhé nejvyšší mezi asijskými zeměmi.
 

HDP na obyvatele v roce 2021 vzrostl na 35 168 USD a překonal
hranici 35 000 USD čtyři roky poté, co v roce 2017 dosáhl 30 000 USD. HDP na
obyvatele dosáhl největšího zlepšení o 10,3 % od roku 2010 díky růstu HDP v
běžných cenách o 6,4 % a stabilnímu směnnému kurzu o 3,0 %.

Vývoz zboží
a služeb z Jižní Koreje představoval 36,5 % HDP země.

Korejský
zahraniční obchod v roce 2021 činil 1 259,6 mld. USD. Export v roce
2021 dosáhl 644,5 mld. USD, nárůst 25,8 % proti r. 2020. Dovoz dosáhl 615,1
mld. USD, což činí 31,5% nárůst.

Korea,
jakožto čistý vývozce s již 13-tým rokem v řadě s obchodním přebytkem ve výši
29,5 mld.  USD, se řadí mezi 8 nejlepších
obchodních zemí světa.

Jako indikátor vyrovnanějšího růstu Koreje zaznamenalo 15
hlavních položek poprvé v 21. století celkový pozitivní nárůst exportu, přičemž
všechny dosáhly dvouciferných skoků. Vývozu dominovaly polovodiče (↑29,0 %), petrochemické výrobky (↑54,8 %), následovaly produkty
pro biomedicínu (↑16,9 %) a elektro baterie (↑15,5 %).

Faktory, které přispěly k rekordně vysokému vývozu polovodičů a počítačů,
byly pandemií vyvolané rozšíření bezkontaktní ekonomiky a oživený přechod na
digitalizaci.

Globální nárůst poptávky po produktech s vysokou přidanou
hodnotou a ekologických produktech vedl ke 4. nejvyššímu exportu automobilů v
historii Koreje, a to navzdory problémům v dodavatelském řetězci automobilových
polovodičů. Kromě toho konkurenční výhoda Koreje ve stavbě lodí pomohla Koreji obnovit
úroveň vývozu před pandemií.

S nedávným oživením tzv. „K-wave“ patřily relativně novější
položky, jako je kosmetika (↑21,5 %) a zemědělské produkty (↑13,2 %) mezi ty, jejichž vývoz zaznamenal hodnotu vůbec prvních 10
a 9 mld. USD v pořadí uvedeném v textu.

Největším
vývozním partnerem Jižní Koreje zůstala Čína, která se na celkovém vývozu
podílela 25,3 %, před USA (14,9 %), EU (9,9 %), Vietnamem (8,8 %), Hongkongem
(5,8 %) a Japonskem (4,7 %). Jihokorejský dovoz rovněž vyskočil o 31,5 % na
615,1 mld. USD v roce 2021. Hlavními zdroji dovozu do Jižní Koreje byly Čína
(22,5 %), USA (11,9 %), EU (10,7 %) a Japonsko (8,9 %).

Klíčová
exportní odvětví budou většinou růst i v roce 2022, ale pomaleji než vloni. Ekonom.
nejistota trvá díky pandemii a zpomalení ekonom. růstu ČLR. Strategická odvětví
– polovodiče a baterie – čelí narušení kontinuity činnosti globálních
dodavatelských řetězců, pokud jsou suroviny používané k výrobě ,,rukojmími“ ve sporu
USA/ČLR.

V globálních
zelených kampaních jsou příležitosti pro bateriový, automobilový a loďařský
průmysl nárůstem poptávky po el. vozidlech a lodích poháněných LNG a LPG. Zelené
kampaně tlačí na ocelárny kvůli snížení emisí CO2, byť je to velmi energeticky
náročné. Smartphony a ICT zařízení patří mezi odvětví, která asi nebudou
narušena globálními výzvami. Poptávka po těchto segmentech vzniká v důsledku
rostoucích trendů práce na dálku a orientací na digitální technologie. To platí
i pro farmaceutický/zdravotnický průmysl.

V sektoru
služeb bude růst v odvětví cestování, letecké dopravy, volného času a
stravování záviset na zvládnutí pandemie. Pokud jde o cíle snížení emisí CO2,
očekává se, že výrobci baterií budou těžit z rychlého prodeje elektromobilů
poháněných Li-ion bateriemi.

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,1
Veřejný dluh (% HDP) 48,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) 91,0
Daně 2022
PO 25 %
FO 6-38 %
DPH 10 %

21. února 2022 byl v Národním shromáždění schválen
první dodatečný rozpočet na rok 2022 v hodnotě 14,1 mld. USD. K vládnímu návrhu
ve výši 11,7 mld. USD byly provedeny úpravy ve výši 2,4 mld. USD navíc, které
zahrnují 1,67 mld. USD na podporu malých podnikatelů a slepých míst a 0,7 mld.
USD na podporu opatření pro kontrolu nemocí. Rezervní fondy byly sníženy na 0,5
mld. USD z původních 0,83 mld. USD.
 

Úpravy provedené v Národním shromáždění
– Kompenzace ztrát pro majitele malých podniků (až 1,08
mld. USD)
– Finanční podpora zranitelným skupinám a dalším
slepým místům (zvýšení o 0,58 mld. USD)
– Podpora přechodu karantény na domácí léčbu (zvýšení o 1,08 mld. USD)

Zahraniční dluh Koreje činil ke konci roku 628,5 miliardy USD, což
je o 83,6 miliardy USD více než před rokem. Z čehož krátkodobý dluh byl
166,2 mld. USD a dlouhodobý dluh pak činil 462,2 mld. USD.
 

Nárůst krátkodobého zahraničního dluhu (6,9 mld. USD) byl na
nejnižší úrovni od roku 2016. A to díky rozšíření soukromých obchodních úvěrů v
důsledku hospodářského oživení a zlepšení obchodních podmínek po pandemii.
 

Korejské devizové rezervy ke konci prosince 2021 činily 463,1 mld.USD.
Korejské oficiální devizové rezervy tvořily cenné papíry v hodnotě 421,7 mld. USD
(91,1 %), vklady ve výši 16,6 mld. USD (3,6 %), zvláštní práva čerpání ve výši 15,4
mld. USD (3,3 %), zlato ve výši 4,8 mld. USD (1,0 %) a pozice země v MMF ve
výši 4,6 mld. USD (1,0 %).

2.3. Bankovní systém

Centrální bankou KR je Central Bank of
Korea. Její hlavní rolí je řízení měnové a devizové politiky. V kontrolní
oblasti a při dohledu nad finančním a kapitálovým trhem spolupracuje BOK s
Komisí pro finanční dohled (Financial Supervisory Commission) a Správou pro
finanční dohled (Financial Supervisory Service).

V KR působí 8 hlavních komerčních bank
(Kookmin Bank, dále Woori Bank, Hana Bank, Shinhan Bank, Chohung Bank, Korea
Exchange Bank, Citibank a Korea First Bank). Dále působí 6 regionálních bank ve
městech Daegu, Busan, Gwangju, Jeju, Jeonbuk a Gyongnam.

Korejské specializované banky:

– The Korea Development Bank (dlouhodobé
úvěry pro rozvoj průmysl. odvětví)
– The Export-Import Bank of Korea
(financování středně a dlouhodobých úvěrů se zahraničími subjekty)
– The Industrial Bank of Korea
(úvěrování SME´s)
– The National Agricultural Cooperative
Federation (podpora efektivní implementace zemědělských programů)
– The National Federation of Fisheries
Cooperatives (pomoc rybářům a zpracovatelům ryb)

Pojišťovny se v KR dělí na pojišťovny
poskytující životní pojištění (Life Insurance Companies) a na pojišťovny
ostatní (Non-life Insurance Companies). Na trhu je 25 subjektů poskytujících
životní pojištění, z toho je 16 domácích (Samsung, Hanwa a Kyobo apod.) a 9
zahraničních (např. ING, Prudential, AIA). Pojišťovny neposkytující životní
pojištění lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné pojišťovny
nabízejí pojistné produkty jako např. pojištění automobilů, pojištění proti
požáru či námořní pojištění. V KR je 20 pojišťovacích subjektů tohoto typu, z
nichž 5 je zahraničních (např. Meritz, AIG a AXA).

Mezi nejvýznamnější patří vládní
pojišťovny National Health Insurance a National Pension Service. Dále pak Korea
Trade Insurance Corporation a Korea Deposit Insurance Corporation, které jsou
vlastněny státem pouze částečně. Mezi nejvýznamnější soukromé specializované
pojišťovny patří Seoul Guarantee Insurance Company, Korean RE a zahraniční
Munich Re.

2.4. Daňový systém

Korejský daňový systém se skládá z národních
(státních) a místních daní. Státní daně se člení na vnitřní (přímé a
nepřímé), cla a zvláštní daně. Místní daně se člení na provinční, 
krajské a městské. Výběrem daní v Korejské republice je pověřena Národní
služba pro výběr daní (NTS).

Korea má daňové smlouvy s více než 90 zeměmi. Od září
2020 pro Koreu také vstoupila v platnost Mnohostranná úmluva o
implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání
zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (Multilateral Instrument – MLI), která
reguluje otázky zamezení dvojímu zdanění.
 

Nejdůležitější národní daně
·        
Daň
z příjmu fyzických osob (6 – 45%)
·        
Daň
z příjmů právnických osob (10 – 25%)
·        
Daň
z přidané hodnoty (DPH, 10%)
·        
Daň
z kapitálových výnosů pro FO a PO
·        
Environmentální
daň, a daně z dopravy a energie
·        
Daň
z nemovitostí

·        
Daň
z dědictví

Cla – Customs duty

Hlavní
místní daně:
·        
Acquisition tax
·        
Registration and license
tax

·        
Leisure tax

·        
Tobacco consumption tax

·        
Local consumption tax

·        
Resident tax

·        
Local income tax

·        
Property tax

·        
Automobiles tax

·        
Regional resources
facilities tax

·        
Local educational tax
 

Bližší informace o
daňovém systému Korejské republiky lze nalézt na internetových stránkách: www.nta.go.kr a National Tax Service, www.nts.go.kr

Zdroj:
Ministerstvo financí Korejské republiky, Central Bank of Korea, Celní správa
Korejské republiky

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

2017 2018 2019 2020 2021
Export z EU (mil. EUR) 43,5 43,7 43,4 45,3 51,9
Import do EU (mil. EUR) 44,0 46,0 47,4 44,1 55,4
Saldo s EU (mil. EUR) -0,5 -2,3 -4,1 1,2 -3,5

Zdroj: Evropská komise, údaje v tabulce jsou zaokrouhleny

Od 1.7. 2011, kdy
vstoupila v platnost FTA EU-KR, došlo k rozšíření dvoustranného obchodu a
investic.

Celkový objem obchodu se zbožím dosáhl v roce 2021 výše 107,3 mld. EUR.
EU zůstává třetím největším obchodním partnerem Koreje v oblasti zboží, hned za
ČLR a USA.  

V roce 2021 byla Korea
devátým největším dodavatelem EU pro dovoz (tj. představovala 2,6 % celkového
dovozu) a také devátým největším vývozním trhem (2,4 % celkového vývozu). Ve
stejném roce byla EU 3. největším zdrojem dovozu Koreje (10,7 % celkového
dovozu) a 3. největším cílem vývozu (9,9 % celkového vývozu). 
Dvoustranný obchod
mezi EU a Koreou je koncentrovaný v průmyslových odvětvích, která v roce 2021
představovala 95,9 % celkového obchodu, včetně strojů a zařízení (33,9 %),
dopravních prostředků (18,9 %) a chemických látek (15,1 %). Obchod se
zemědělskými produkty v roce 2021 představoval 3,9 %. Z celkového vývozu EU do Koreje
vzrostl podíl zemědělských produktů z 5,3 % v roce 2011 na 7,6 % v roce 2021.

Obchodní vztahy s ČR

2017 2018 2019 2020 2021
Export z ČR (mld. CZK) 99 10,7 10,5 12,4 12,1
Import do ČR (mld. CZK) 11 93 87 91,1 96,6
Saldo s ČR (mld. CZK) -88 -82,3 -76,5 -78,8 -84,5

Zdroj: ČSÚ

Korea se
stala v průběhu posledních let jedním z nejvýznamnějších mimoevropských
obchodních partnerů ČR (3. největší obchodní partner mimo Evropu po Číně a
USA). 

Mezi naše nejvýznamnější
vývozní položky patřily přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické
rozbory, pneumatiky nové z pryže, syntetický kaučuk a jeho směsi, kohouty a
ventily pro potrubí, kotle a vany, mikroskopy a difraktografy, čerpadla se
zařízením měřícím zdviže na kapaliny, části, součásti a příslušenství
motorových vozidel, trouby, trubky a hadice z plastů, tříkolky, koloběžky,
kočárky pro panenky, taktéž panenky, hračky a puzzle. Z oblasti potravinářství
zůstává i nadále pivo.

Z Korejské republiky
směřovaly do naší země převážně dopravní prostředky a komponenty k jejich
výrobě, části, součásti a příslušenství motorových vozidel, zařízení k
automatickému zpracování dat, elektrické přístroje osvětlovací nebo
signalizační, elektrické akumulátory včetně jejich separátorů, elektronické
integrované obvody, tabule, panely a ovládací stoly pro elektrické ovládání
nebo rozvod el.proudu, elektrické motory a generátory, elektrické
transformátory a statické měniče. Rovněž tak i živočišná antiséra a očkovací
látky.

Prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce existuje nejen ve sféře obchodní
výměny a výrobní kooperace, ale rovněž v oblasti Vědy a výzkumu (VaV).

Obchodní vztahy se zeměmi
mimo EU

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

2017 2018 2019 2020 2021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 374,3 406,8 401,7 365,3 464,7
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 454 469,2 441,3 403,5 493
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -79,7 -62,4 -39,6 -38,2 -28,3

Zdroj: Evropská komise,  údaje v tabulce jsou zaokrouhleny

–         
Korea, jakožto člen Regionálního ekonomického partnerství (RCEP)
vyvezla v loňském roce do zemí účastníků RCEP 254,3 mld. USD, což
představuje přibližně polovinu celkových zahraničních dodávek země, z čehož 25
% směřuje do Číny a zbylých 25 % do ostatních zemí. Největší část tohoto podílu
tvoří ASEAN (17 %) a Japonsko (5 %).

–             USA jsou druhým největším obchodním
partnerem Koreje a Korea je sedmým největším obchodním partnerem USA. Celkový
bilaterální obchod se zbožím v roce 2021 dosáhl 169,1 mld. USD. Korea vykázala
v roce 2021 přebytek obchodní bilance ve výši 22,7 mld. V roce 2021 USA vyvezly
do Koreje osobní a nákladní automobily americké výroby v hodnotě 3,2 mld. USD. Vývoz
zemědělských produktů z USA do Koreje v roce 2021 dosáhl 9,4 mld. Korea se tak
stala pátou největší exportní destinací pro americké zemědělství.

–              Čína je nejen největším
spotřebitelským trhem pro korejské výrobky, ale je také klíčovým dodavatelem
dílů a materiálů. Závislost Koreje na dílech a materiálech z Číny byla v roce
2021 29,3 %, to je více než 28,9 % v případě Japonska a 12,9 % (USA).

Korea je silně závislá na dovozu surovin jak pro elektrotechnický průmysl
(baterie, čipy), tak i pro průmysl energetický (ropa, zemní plyn a vodík) a potravinářský
(pšenice, kukuřice – v těchto komoditách je Korea soběstačná jen něco málo
kolem 1 %).

Korejští výrobci baterií, čelící prudkému nárůstu nákladů na suroviny a
silné konkurenci, sázejí na materiály prostřednictvím investic do těžby v zahraničí
(např. Austrálie, Kanada) a dlouhodobých smluv a nákupem technologií, které
dokáží extrahovat klíčové prvky z použitých baterií (USA).
Dovoz základních surovin pro výrobu el.baterií do Koreje, pořadí ČLR, Kanada, Thajsko,
Chile, Rusko, USA.

Korea dováží zkapalněný zemní plyn (LNG) z terminálů v
Indonésii, Malajsii, Bruneji, Ománu, Kataru, Austrálie, USA a Ruska (Sachalin).

V Koreji se vyrábí méně než 1 % H2. Korea se
proto snaží zajistit si vodík z obnovitelných zdrojů energie či jej dovážet (Austrálie).

V roce 2021 Jižní Korea dovezla ropu za 42,2 mld. USD a stala se
tak čtvrtým největším dovozcem ropy na světě. Ve stejném roce byla surová ropa
1. nejvíce dováženým produktem v Jižní Koreji. Jižní Korea dováží surovou ropu
především ze: Saúdské Arábie, Ruska, USA, Kuvajtu a UAE.

3.2. Přímé zahraniční investice

V roce 2021 bylo nasmlouváno na 29,51 mld. USD zahraničních investic.
Jednalo se tak o již sedmý rok po sobě investicím nad 20 mld. USD.

Objem
investic, které loni Koreje skutečně dorazily, byl 18,03 mld. USD. Podle zemí se
investice z EU v loňském roce téměř ztrojnásobily a dosáhly 12,8 mld. USD a
částka z čínsky mluvících zemí se zvýšila o 38,1 % na 7,54 mld. USD.
Přísliby přímých zahraničních investic z USA snížily o 0,9 %na 5,26 mld. USD,
zatímco investice z Japonska loni vzrostly o 52,8 % na 1,21 mld. USD.

Přímé zahraniční investice se zlepšily nejen z hlediska kvantity, ale i
kvality, přičemž nadále proudí do pokročilých materiálů a komponentů, jakož i
do nově vznikajících odvětví souvisejících se 4.0. Průmyslovou revolucí
(high-tech materiály, součástky, zařízení, obnovitelná energie a recyklace
zdrojů, bio-zdraví a ICT).

Korejské investice v zahraničí dosáhly v r. 2021 75,87 mld. USD (32,8%
nárůst oproti r. 2020). Jednalo se především o investice do finančního a pojišťovacího
sektoru (29,32 mld. USD), strojírenství (18,17 mld. USD), reality (7,01 mld. USD),
ICT (6,67 mld. USD) a velko-maloobchod (3,59 mld. USD). Hlavní příjemci
korejských investic USA (27,59 mld. USD), Kajmanské ostrovy (10,63 mld. USD), ČLR
(6,67 mld. USD), Luxemburg (4,37 mld. USD) a Kanada (2,70 mld. USD).

V současné době není
evidována žádná přímá česká investice v Korejské republice.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Počátek partnerství
mezi KR a EU se datuje do r. 1963. KR byla vůbec první asijskou zemí, která
podepsala s EU tři klíčové dohody (EU-ROK Framework Agreement „FA“;
Framework Participation Agreement „FPA“ a Free Trade Agreement
„FTA“). EU je pro KR především ekonomickým partnerem, což bylo
stvrzeno na summitu EU-KR v Bruselu dne 01. 07. 2011, kdy byla podepsána
posledně zmíněná dohoda – Dohoda o volném obchodu mezi EU a KR (FTA).

Na základě FTA mezi EU
a KR liberalizace obchodní výměny umožňuje firmám z obou stran snadnější
průnik na vzájemné trhy, zvyšuje konkurenci na domácích trzích, rozšiřuje nabídku
zboží a služeb a současně přináší snížení cen pro spotřebitele. Po deseti
letech jejího trvání je však nutná aktualizace souboru pravidel tak, aby
odrážela nedávné změny, k nimž došlo v celém globálním obchodním prostředí.

Palčivými tématy jsou
především ze strany EU informace o hygienických a fytosanitárních otázkách (regionalizace
a vývoz z EU hovězího masa).

Korea chce
aktualizovat dvě odvětví, a to investice a digitální obchod. Vzhledem k
rostoucím dvoustranným investicím po uzavření dohody o volném obchodu Korea
požadovala projednání kapitoly o investicích, protože neexistuje investiční
pravidlo na úrovni EU. V současné době dohoda o volném obchodu zahrnuje pouze
minimálně pravidla digitálního obchodu v rámci oddílu o elektronickém obchodu v
kapitole o službách, a to pouze dvěma články. Spolupráce v oblasti digitálních
technologií a průmyslu není nijak pokryta. Na druhou stranu by EU v rámci
indo-pacifické strategie EU usilovala o uzavření dohody o digitálním
partnerství s Koreou.

Jiné:
Korea je členem největší zóny volného
obchodu tzv. Regionálního komplexního ekonomického partnerství (Regional
Comprehensive Economic Partnership – RCEP)

Smlouvy s ČR

Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 12. 1.
2018. Ratifikována KR 21.1.2020.

Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách,
Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.

Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné
ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské
republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.

Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o zrušení
vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.

Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o
vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995

Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o spolupráci
při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.

3.4. Rozvojová spolupráce

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v
pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD. Poprvé v historii
této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a
současně dárcem. Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá
rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc probíhá v
bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována
příspěvky do mezinárodních organizací a fondů, jako je ADB (Asian Development
Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction
and Development) nebo organizace OSN.

Bilaterální pomoc se dělí na:

·        
granty, spojené s dodávkou zařízení

·        
technologická pomoc, rozvojové studie,
školení a vysílání korejských expertů

·        
měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic
Development Cooperation Fund)

Realizací bilaterálních rozvojových programů (granty,
technologická pomoc, školení apod.) je pověřena Korea International Cooperation
Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu
zahraničních věcí Korejské republiky. Bilaterální úvěrovou pomoc zajišťuje Exim
Bank, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a ekonomiky KR. Korejská
vláda si vytyčila za cíl vylepšit svoji „image“
dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské
republiky v mezinárodním měřítku. 

Zdroj: MZV Korejské republiky

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Perspektivní obory pro český export do Korejské republiky

▶ ICT

Korea má snahu stát se
nejvýznamnějším světovým hráčem „čtvrté průmyslové revoluce“ (Průmysl 4.0),
která propojí ICT s korejským průmyslem, zabezpečí ekonomický kyberprostor,
rozvine finančních technologie, blockchain a IoT. Korejský ICT sektor je
exportně orientovaný, nicméně korejské firmy projevují zájem též o dovoz. České
firmy by se mohly prosadit např. v oblasti spolupráce při vývoji / exportu
bezpečnostních řešení, inovativních počítačových programů, inteligentních sítí
(Smart Grid), moderních aplikací. Na inovační strategii „DNA“ (Data,
Network, AI)  –  je v Korean New Deal počítáno s výdaji 662,9
mld. CZK do roku 2025, včetně vygenerování více jak 567 000 pracovních míst.
 

▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Korejská vládní strategie New Deal vyzdvihuje
projekty, které by měly sloužit jako stavební kameny chystaných změn. Tyto
změny a průmyslové postupy se neobejdou bez procesů pokročilé automatizace a
digitalizace (Smart and Green Industrial Complexes s náklady 27,5 mld. CZK do
2022; Smart Grid Smart – 18,93 mld. CZK do 2022; Cities – 27,5 mld CZK do 2022,
Digital Twin – 8,6 mld. CZK do 2022, apod). Nabízí se spolupráce s českými
firmami v implementaci aplikací pro autonomní systémy ve všech výše uvedených
oblastech. V automobilovém průmyslu se pak pro české dodavatele otevírají
příležitosti v segmentu komponent a řešení pro elektromobilitu.
 

▶ Vodohospodářství a odpadní průmysl

Jedním ze stěžejních pilířů strategie Korean New Deal
jsou zelené technologie, která zvyšuje poptávku po inovativních řešeních v
ekologické udržitelnosti. Restrikce a omezení provázející pandemii COVID-19
způsobují nárůst objemu odpadu souvisejícího s „social distancing“. Pro české
firmy se naskytují příležitosti v oblasti utilizace odpadu (např. plastových
přepážek, obličejových masek, obalového materiálu pro přepravu jídla). V roce
2021 připadlo na Green New Deal v oblasti investic do výzkumu a vývoje 13,39
mld. CZK. Pro rok 2022 jsou pak stanoveny výdaje ve výši až 241,45 mld. CZK.
 

▶ Energetika

Korea, kde 40 % státní energie pochází z uhelných
elektráren čelí velké výzvě při přechodu z fosilních paliv na obnovitelné
zdroje energie. Díky svému závazku ke snížení CO2 na nulu do r. 2050 začíná
Korea budovat elektrárny s H2 palivovými články. Potenciál spolupráce s českými
firmami je v H2 pohonu a uchovávání energie. Dále pak v implementaci malých
modulárních reaktorů typu SMART do energetických sítí a vědecko-výzkumná
spolupráce v oblastech „fundamental research, applied research relating to
nuclear and new sources of energy“.
 

▶ Zábava a volný čas

Digitální, především pak herní průmysl, je ekonomicky
i společensky významný sektor v Koreji. Je to průmysl spojující technologické
inovace nejen v AI, virtuální a rozšířené realitě, metaverse, strojového učení
(ML), 5G, streamingu a datových přenosech, ale i v průmyslovém designu,
vizualizaci a v architektuře. Boom je hlavně v oblasti mobilních her
(celosvětově čtvrtý největší trh v tomto subsektoru), kde má Česká republika
velmi silnou pozici a úspěšné vývojáře schopné proniknout na korejský trh. Pro
srovnání zisky z herního průmyslu 2020/2021 dosáhly v Koreji cca 356 mld. CZK
(16,6 mld. USD), kdežto v ČR s 5x menší populací jen 5,3 mld. CZK.
 

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V Koreji je současně více než 20% populace starší 65
let, a problematika lékařské péče a také péče o vzhled také v souvislosti s
pandemií COVID-19 rychle získávají na váze. Lékařská diagnóza zažívá rychlý
růst díky technologiím AI, strojovému učení či vývoji specializovaných diagnostických
zařízení. Pro české firmy se tak nabízí příležitost v dovozu jak lékařských
přístrojů, tak i nástrojů pro rehabilitaci a estetickou medicínu. Možná
spolupráce při vývoji a testování vakcín a využití nanomateriálů v lékařství.
 

▶ Civilní letecký průmysl

Letectví přestavuje pro české podniky příležitosti
spojené s drony a jejich různorodým využitím. Start první korejské nosné rakety
je milníkem v korejském úsilí vyvinout vlastní vesmírnou technologii. Tím se
nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy v oblasti vývoje technologických
softwarových aplikací, analýz satelitních dat či ve vývoji přístrojů a
technologií pro materiálový výzkum v mikrogravitaci a v kosmu.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Korejská obchodní
kultura je založena na pevné vertikální hierarchii. Naprostá většina
rozhodovací pravomoci je většinou vyhrazena úzké skupině vedoucích pracovníků.

Ostatní zaměstnanci mívají velmi malé pravomoci a očekává se od nich, že budou
spíše administrativně vykonávat rozhodnutí nadřízených. Velmi se cení těžká
práce, nasazení, a upřednostňování pracovních povinností před osobním či
rodinným životem.

4.2. Oslovení

K usnadnění navázání nových obchodních
styků je vhodné v rámci možností využít představení třetí stranou, kterou
již potenciální partner zná. Pokud taková možnost není, doporučuje se
k oslovení využít prostředníka komunikujícího korejsky a znalého místní
kultury.

Korejští podnikatelé a zaměstnanci firem se
většinou vzájemně mezi sebou oslovují funkčními tituly, případně tituly a
příjmením.

V případě oslovování zahraničním
partnerem je taktéž vhodné použít funkční titul a příjmení (např. pane řediteli
Lee). Důležité je mít na paměti, že v Koreji se velmi často vyskytují
stejně znějící příjmení (typicky Kim, Lee, Park, Choi). Používání příjmení
v kombinaci s funkčními tituly napomůže v této souvislosti zamezení
nedorozumění. Nevhodné je používat vlastní jména pokud jste o to nebyli
protistranou výslovně požádáni.
 

V korejské obchodní i firemní kultuře je
kladen velmi silný důraz na hierarchii. K úspěchu obchodních
jednání může výrazně přispět dobrá znalost
hierarchického postavení protistrany. Služebně nejvýše postavená osoba přichází
obvykle první a bude usazena uprostřed stolu, naproti zahraničnímu partnerovi,
a po celou dobu jednání bude mít slovo jako první. Pokud není stanoveno jinak,
očekává se, že protistrana bude oslovovat přednostně tohoto představitele.

4.3. Obchodní schůzka

Ačkoli
je v korejské kultuře běžnou formou pozdravu úklon nebo kývnutí hlavou
především v případě jednání s cizinci se již běžně podává ruce.
Následuje obvykle výměna vizitek. Projevem úcty je vždy předávat i přijímat
vizitky oběma rukama.
 

Pokud
jde o předávání dárků obchodním partnerům, v souvislosti s platnou
protikorupční legislativou se jedná o citlivé téma. Proto by se mělo jednat
spíše o drobné předměty, které nemají reálnou hodnotu.
 

Pracovní
schůzky v naprosté většině případů probíhají v sídle či pobočce
společnosti, v závislosti na situaci pak často následuje pozvání na méně
formální oběd či večeři.
 

Dochvilnost
je důležitým aspektem obchodní kultury a projevem úcty vůči partnerovi.
 

Korejci
jsou velmi citliví, pokud jde o některá historická a geopolitická témata.
Nedoporučuje se hovořit o záležitostech týkajících se vztahu s Japonskem.
V souvislosti se silně zakořeněným pocitem národní hrdosti je také na
místě opatrnost pokud jde o srovnávání Koreje s jinými zeměmi
v případech, kde by takové srovnávání mohlo vypadat pro Koreu nepříznivě.
 

Standard
oblékání pro obchodní jednání je tmavý oblek s kravatou. U žen převládá
spíše konzervativní oblékání, nedoporučuje se oblečení odhalující ramena nebo
výstřih.
 

Ačkoliv
jsou ve větších firmách pochopitelně zaměstnaní i lidé znalí cizích jazyků
(nejrozšířenější je angličtina), mnoho nejen vedoucích pracovníků stále
komunikuje pouze korejsky. V případě pochybností je za účelem urychlení
jednání vhodné zasílat komunikaci také v korejštině. Po předchozím
písemném dojednání schůzky je vhodné ji potvrdit i telefonicky.
 

Mezi
regiony neexistují výraznější rozdíly v kultuře jednání. Průběh jednání
bude záležet především na připravenosti, dosavadních zkušenostech, a ochotě
protistrany jednat se zahraničními partnery.

4.4. Komunikace

Poměrně běžně se stává, že Korejci neovládají, či
z kulturních důvodů nechtějí používat angličtinu. Pokud si nejste jisti,
zda protistrana ovládá angličtinu na dostatečné úrovni je lepší si průběžně
ověřovat, zda Vám protistrana skutečně rozumí, a zamezit tak zbytečným
nedorozuměním.

Podobně jako v jiných asijských kulturách je i v
Koreji nesmírně důležité zachování tváře. Při jednáních je proto potřeba dávat
pozor, aby se protějšek nedostal do trapné situace a dbát na určitou taktnost,
citlivost a zdrženlivost. Ačkoli se tento prvek kultury jednání postupně mění,
na rozdíl od západní kultury může být přímý kontakt z očí do očí Korejcům
nepříjemný.

Jak bylo zmíněno dříve, pro Korejce je důležité navazování
bezprostředního vztahu, který jim pomáhá vytvořit si důvěru k protistraně.
Proto bude typicky za účelem prohloubení obchodní spolupráce v určitém stádiu
jednání nutné osobní setkání.
 

Korejci obvykle nezvou obchodní partnery domů. Ve
výjimečných případech v případech, v případě pozvání je zvykem přinést malý
dárek (obvykle alkohol či v případě cizinců dárek symbolizující kulturu
své země).

4.5. Doporučení

V jednání s korejskými partnery je vhodné mít na zřeteli
kulturní odlišnosti, které jsou obdobné v celé východní Asii. Například je
obvyklé podávat a přijímat předměty (včetně vizitek či peněz) oběma rukama,
nebo pravou rukou, přičemž se levou rukou podepírá pravé předloktí, není slušné
hlasitě smrkat, zejména při jídle.
 

Korejci si velmi zakládají na svém vzhledu. Pečlivě
upravený vzhled včetně naleštěných bot je jednou ze základních podmínek
úspěšného podnikatele v KR.  
 

Je důležité, aby účastníci jednání byli dochvilní a velmi
zdvořilí. Vyplatí se předat obchodnímu partnerovi katalog, nebo alespoň
stručnou informaci o firmě v korejštině.
 

Při jednáních se nedoporučuje užívat sarkasmy.
Korejci nechápou „český černý humor“ a mohli by se cítit uraženi. 
 

Ve městech je na kratší vzdálenosti výhodné využívat
cenově přijatelné taxi. Na delší vzdálenosti po Soulu je výhodné používat
rozsáhlý systém metra a mezi městy rychlovlaky KTX.

4.6. Státní svátky

Z nejvýznamnějších
státních svátků v Koreji stojí za zmínku Lunární nový rok a
Čusok.
V období těchto svátků nedoporučujeme obchodní cesty – instituce i
podniky z velké většiny nefungují, a doprava v celé zemi bývá výrazně
ochromena hromadným cestováním za příbuznými.

1.+2. ledna – Solární nový rok

leden/únor – Lunární nový rok – 3 dny
(datum je pohyblivé)

1. března – Den nezávislosti

duben/květen – Narození Buddhy
5. května – Den dětí

6. června- Den padlých za svobodu
17. července – Den ústavy

15. srpna – Den osvobození
září/říjen – Čusok (Den díkůvzdání) – 3
dny (datum je pohyblivé)
3. října – Den vzniku národa

25. prosince – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

KR je členem
WTO a OECD a řídí se příslušnými předpisy, závazky a ujednáními těchto
organizací.
Rating země
je dle agentury Mody Aa2
 

Dovoz
většiny položek je liberalizován. Celní zatížení je u některých druhů zboží
nadále vysoké, v rámci WTO však Korejská celní správa výši cel postupně
snižuje. U dovozu je třeba věnovat zvýšenou pozornost předpisům a nařízením
upravujícím dovoz nejen komodity, ale též konkrétní jednotlivé položky. Např. u
dovozu sýrů je nutné žádat o dovoz konkrétního druhu sýra, nikoliv sýrů obecně.
Především u potravin jsou schvalovací procesy pro udělení povolení k dovozu
časově velmi náročné, v některých případech (např. maso, masné výrobky) se
proces skládá z několika kroků a může trvat řadu měsíců. Potravinářské výrobky
podléhají testům, které v případě zboží nižší hodnoty a jednorázového dovozu,
mohou být finančně velmi náročné.

Dovozní
dokumenty a celní systém jsou obdobné jako v ostatních vyspělých zemích světa.
Celní formuláře (např. dovozní deklarace), stejně jako všechny relevantní
podmínky při dovozu včetně informace o celním systému i celních tarifech pro
jednotlivé druhy zboží lze vyplnit přímo na webových stránkách Korea Customs
Service. 

Mezi
základní dokumenty potřebné při dovozu do KR patří:

•              obchodní faktura;

•              nákladní nebo letecký nákladní
list;

•              seznam dovážených položek;

•              osvědčení o původu;

•              názvy všech složek, které jsou ve
výrobku obsaženy včetně procentuálního složení;

•              popis výrobního postupu při výrobě
produktu;

•              osvědčení o datu výroby;

•              popis balicích materiálů

•              rostlinolékařské osvědčení (pro
maso, ovoce, ořechy, zelenina, rostliny, obilí aj.);

•              další příslušné certifikáty dle
druhu a specifikace výrobku a jeho obsahu (např. „non-biotech“ certifikát
pro kukuřici a výrobky z ní, pro sójové boby, brambory aj.).
 

Korea Customs Service
Building 1,
Government Complex-Daejeon,
189,
Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea
Informační
linka (Customs Customer Service Center): Tel.: 1577 – 8577

Významnou
roli v oblasti dovozu hraje v KR Asociace dovozců KOIMA, na jejichž webových
stránkách je v anglickém jazyce řada důležitých informací a kontaktů:
www.import.or.kr.
 

Kontrola
vývozu se vztahuje především na vojenský materiál a techniku a položky dvojího
použití, kde KR republika striktně uplatňuje omezení stanovená mezinárodními
kontrolními režimy. Vysoká citlivost vývozu vojenského materiálu je v případě
KR dána i vojensko-politickou situací na Korejském poloostrově a vztahy se
Severní Koreou. Při vývozu podléhají schválení rovněž předměty kulturní hodnoty
a kulturního dědictví (starožitnosti apod.). Schvalovacím orgánem je
„Seoul Metropolitan Government, Art & Antique Assessment Office“.
Sídlo úřadu je v Soulu. Podmínky vývozu jsou podrobně popsány na:
www.customs.go.kr.
 

V KR nemají
zatím české firmy vlastní obchodní kanceláře.
Pro naše
exportéry je pro vstup na korejský trh prakticky nevyhnutelné využití místního
obchodního zástupce, a to i v případě, že se jedná o rozsáhlé či jednorázové
dodávky.
 

Pro vývoz do
KR lze využít i služeb leasingových společností financujících dovozy
investičních celků, které potom převádějí na konečné uživatele prostřednictvím
leasingových smluv.
 

Podnikatelské
a právní prostředí pro společnosti se zahraničními investicemi se v poslední
době nezlepšilo.
Podle
průzkumu provedeného mezi 220 zahraničními podniky s 50 a více zaměstnanci v
Koreji, více než polovina respondentů uvedla, že podnikání v Koreji je pro ně
obtížné. Především se jedná o neustálé zavádění nových předpisů bez transparentního
legislativního procesu, nepředvídatelné a nesoudržné administrativní předpisy, mzdová
nepružnost.
 

Při
zaměstnávání místních sil je nutno počítat s vysokou cenou pracovní síly i
silnými prvky odborářského hnutí, limitovanou flexibilitou (zejména při zvládání
mimořádných situací), neochotou nést zodpovědnost nebo plnit úkoly, které
místní síly považují za podřadné atd. Korejci také často špatně přijímají
nadřízené z jiných zemí.  Místní zákony
jsou spíše na straně zaměstnanců a je třeba počítat např. s povinností
zaměstnavatele hradit 13. plat ve výši 100 % základního platu a při ukončení
pracovního poměru hradit odchodné, které činí přibližně cca 1měsíční plat za
každý odpracovaný rok.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Podmínky pro
zřízení zastoupení firmy v Korejské republice jsou obdobné jako v
ostatních členských zemích OECD. Existuje několik způsobů pro zahájení
podnikání v Korejské republice:


Korporace


Zahraniční subjekt
může v Korejské republice založit akciovou společnost nebo společnost s
ručením omezeným. Založení společnosti podléhá zákonu o zahraničních
investicích (Foreign Investment Promotion Act). Pokud je registrován v souladu
s postupy stanovenými zákonem, je uznáván jako korejský podnik a podléhá
korejským zákonům. Pro tento typ společností je požadováno minimální základní
jmění společnosti odpovídající hodnotě cca 100 000 USD. Pro založení
společnosti je třeba podat ministerstvu financí (Ministry of Strategy and
Finance) oznámení o zahraniční investici, otevřít účet u devizové
banky, převést na tento účet základní kapitál a zaregistrovat firmu u
soudu a u obchodního rejstříku.

Pobočka

Zahraniční
společnost může v Korejské republice založit svoji pobočku, která zde bude
provozovat svoji činnost. Na tento typ podnikání se rovněž vztahuje zákon o
zahraničních investicích (Foreign Investment Promotion Act). Rovněž tento druh
podniku je považován za místní firmu. K jeho založení je třeba otevřít
účet u devizové banky, pronajmout kancelář, obchod apod. (sídlo firmy) a firmu
zaregistrovat u soudu a na daňovém úřadě.

Styčná
kancelář


Zahraniční
společnost může vytvořit podpůrnou kancelář, tzv. “Liasion Office“. Tato může
provádět pouze neobchodní aktivity, jako je například průzkum trhu, R&D, řízení
kvality, reklamy, propagace, sběr informací atd. Způsob registrace je obdobný
jako u pobočky, nicméně není třeba registrace u soudu.
Podrobné
podmínky pro zřízení pro zřízení kanceláře, reprezentace či společného podniku
jsou uvedeny na následujících webových stránkách: www.investkorea.org.

Zdroj: Invest in Korea

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Korea
by ráda převzala proaktivní roli při řízení reformy WTO a stát se hlavním tvůrcem
nových obchodních pravidel o digitalizaci a změně klimatu na multilaterální i
bilaterální úrovni.
 

V
záležitostech WTO nejsou postoje Koreje obecně příliš vzdálené od postojů EU. Korea
hraje aktivní roli v Ottawa Group a stejně jako EU podporuje iniciativu „Obchod
a zdraví“.
 

Porušování práva duševního vlastnictví je v KR velkým
problémem. Nebývalá škála a různorodost padělků a pirátství znásobují obchodní
ztráty ve styku s KR a stávají se závažnou překážkou pro společnosti, které
plánují vstoupit na korejský trh nebo již zde mají navázány obchodní aktivity,
či hodlají do tohoto teritoria investovat.

KR byla v lednu 2004 zařazena Úřadem pro
obchodního představitele USA (USTR) na seznam Priority 301 Watch List, zahrnující
země, které připouštějí porušování amerických práv k duševnímu vlastnictví.
Vydávané zákony jsou jedny z nejpřísnějších zákonů v
rámci členských zemí OECD. Bohužel však zavádění těchto zákonů v praxi je
nedostačující a důsledkem je stále se zvyšující počet padělků a pirátských
kopií otevřeně prodávaných na korejských tržištích. Jednou z akcí na podporu
ochrany práva duševního vlastnictví bylo uspořádání výstavy padělků v srpnu
roku 2005, která byla otevřena pro širokou veřejnost, a kde si občané mohli prohlédnout
originály výrobků spolu s jejich padělky a naučit se jak je rozeznávat. Tato
událost měla velkou publicitu v korejských médiích.
 

V KR jsou platné následující zákony
týkající se práva duševního vlastnictví:

Zákon o obchodních značkách z roku 1949
Patentový zákon z roku 1961

Zákon o průmyslovém vzoru z roku 1961

Korejské organizace zabývající se
oblastí duševního vlastnictví:

Kancelář KIPO (Korean Industrial Property Office) je
jednou z externích kanceláří Ministerstva znalostní ekonomiky  (MKE), zabývající
se duševním vlastnictvím. Součástí této kanceláře je Mezinárodní vzdělávací
institut pro ochranu práva duševního vlastnictví (IIPT), který ve spolupráci s
WIPO (World Intellectual Property Office) školí v oblasti práv duševního
vlastnictví jak korejské pracovníky, tak i pracovníky z rozvojových zemí z celé
oblasti Asie a Pacifiku.

5.5. Trh veřejných zakázek

Korejská republika dne 1. ledna 1997 přistoupila
k WTO GPA (Government Procurement Agreement). Od této doby se otevřela
možnost pro všechny zahraniční dodavatele, kteří jsou rovněž signatáři
GPA, účastnit se  tendrů na vládní zakázky vyhlašovaných v KR.  Korejská vláda založila vládní agenturu
Public Procurement Service (PPS), ve které je centralizována veškerá činnost
spojená s veřejnými zakázkami, a která má v tomto smyslu na starosti
všechny etapy od zadávání tendrů, shromažďování nabídek a jejich
vyhodnocování, až po vyhlášení vítěze. Jediným subjektem, který kromě PPS může
vyhlašovat tendry na veřejné zakázky, jsou ve výjimečných případech (pokud
hodnota zakázky je méně než 0,1 mil. USD resp. v případě stavebních prací
0,3 mil. USD) regionální správy. Nicméně i ty používají k vyhlašování
systém používaný PPS.

PPS je provozován jako „single window electronic
system“. V praxi to znamená, že pod jednou internetovou adresou lze
vyhledat veškeré informace od vyhlášení tendru, návodu jak je možno se do
tendru přihlásit až po informace o platebních podmínkách. Veškeré informace  
jsou  dispozici na následujících internetových
stránkách:  www.pps.go.kr,  www.g2b.go.kr
 

Nevýhodou je, že tendrů na vládní zakázky se může
zahraniční společnost zúčastnit pouze prostřednictvím místního zástupce.
Veškerá dokumentace k tendrům je k dispozici pouze
v korejštině. Bez zástupce se mohou zahraniční společnosti účastnit pouze
tendrů vyhlášených pro zahraniční společnosti (zmíněné 2 %), avšak dokumentace
je opět jen v korejštině.

Zdroj: MOTIE, KOIMA

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Korejci mají
všeobecně dobrou platební morálku a platební podmínky jsou shodné
s většinou mezinárodně uznávaných standardů včetně akreditivů.
 

Doba splatnosti
faktur se pohybuje od jednoho do dvou měsíců. Stává se, že i když byla faktura
vystavena dříve, k plátci se dostane až v samotný den splatnosti.
 

Korean
Commercial Arbitration Board (KCAB) je hlavním oficiálním arbitrážním orgánem v
KR. KCAB usiluje o řešení sporů jednáním; pokud není jednání úspěšné, přijímá
rozhodnutí formou rozhodčích nálezů, které jsou konečné, a není proti nim
odvolání. KCAB rozhoduje na základě korejského zákona o arbitráži a v souladu s
pravidly pro obchodní arbitráž. KCAB doporučuje všem obchodníkům, aby při
uzavírání kontraktů do nich začleňovali standardní arbitrážní doložku,
zakotvující jeho příslušnost k řešení sporů. Pro české obchodníky je na
pováženou takovouto doložku do kontraktů začleňovat, neboť KCAB soudí na
základě jim neznámého korejského práva.
Kontakt na KCAB lze najít na: www.kcab.or.kr/jsp/kcab_eng,
případně je možné využít přímo níže uvedený kontakt:

KCAB
Customer Centre
Tel : 82-2-551-2070

Fax : 82-2-551-2113

E-mail: hlcho@kcab.or.kr (Ms.
Hyleim CHO) 

Na
pomoc zahraničním investorům při řešení jejich problémů spojených s
investováním v KR byl v rámci organizace KOTRA (Korea Trade – Investment
Promotion Agency) vytvořen Úřad investičního ombudsmana, kde působí 30 expertů
z oblasti daní, financí, práva, výstavby, pracovních vztahů a celnictví. KR je
smluvní stranou Úmluvy OSN o uznávání a výkonu rozhodčích nálezů.

Zdroj: KCAB

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi
ČR a KR existuje smlouva o bezvízovém styku pro všechny druhy pasů, na jejímž
základě mohou občané obou zemí pobývat v druhé zemi bez víza po dobu do 90 dnů
(kromě cest za účelem výdělečné činnosti.
 

Při příletu
do KR je nutno předložit cestovní pas platný po dobu předpokládaného pobytu a
předem vyplněnou příletovou kartu (obdrží cestující v letadle). Obdobná
procedura platí i při cestování do KR po moři. Osoba starší 20 let může
bezcelně dovézt do KR následující komodity: 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250
g dýmkového tabáku, 1 litr alkoholických nápojů, 2 oz (unce) parfému, dárkové
předměty do hodnoty 600 USD.

Zakázané
dovozní položky: narkotika, potraviny živočišného původu, ovoce, semena rostlin
a rostliny a tištěné materiály, filmy, nahrávky apod., které mohou být
považovány za podvratné (zvláště severokorejského původu), obscénní nebo
škodlivé národní bezpečnosti a veřejným zájmům. Zakázáno je také dovážet čerstvé
maso a masné výrobky. Střelné zbraně podléhají dovozní licenci.
Směna valut není povinná. Při směně může být požadováno předložení cestovního
dokladu a telefonické spojení v KR. Přebytečnou místní měnu lze při odletu
směnit zpět na valutu (USD, EUR) na letišti. Dováženou či vyváženou měnu nad
hodnotu USD 10 000 je nutno deklarovat.

Pozn.: Korea
patří z pohledu turistického incomingu do Čech mezi strategické trhy s velkým
meziročním nárůstem 15-25 %. Korejští turisté mohou v letní turistické sezóně využít
osm přímých letů ze Soulu do Prahy a zpět (Korean Air), bohužel však po dobu
COVID-19 jsou veškeré lety do KR dočasně pozastaveny.
 

Korejský trh
je poměrně centralizovaný, působí na něm pět nejvýznamnějších tour operátorů
(Hana Tour, Mode Tour, Hanjin Travel, Lotte Tour a Interpark Tour). Kromě toho
je na trhu ještě několik tisíc menších cestovních kanceláří a agentur.

Vzhledem ke
složité dopravní situaci,  komplikacím s
vypůjčením vozidel pro cizince i s parkováním je vhodné pro cestování po
městech použít taxi, případně MHD. V Soulu i v naprosté většině větších
aglomerací existuje velmi dobře fungující infrastruktura MHD (zde je výhodné
zakoupení dobíjející MHD „Tmoney“ karty). Cestování mezi většími městy
usnadňují cenově dostupné rychlovlaky KTX.
 

U naprosté
většiny prodejců lze platit kreditní kartou, s problémy s fungováním
zahraničních karet se zpravidla lze setkat pouze při platbách na webu.

Korea je
obecně pro cizince bezpečnou destinací s velmi nízkou kriminalitou násilného
charakteru.

Zdroj: Celní
správa Korejské republiky, CzechTourism Korea

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Korejská vízová politika je komplexní a postoj
Korejské republiky v této oblasti je v závislosti na národnosti žadatele o
vízum individuální.

KR přijímá převážně vysoce specializované a
kvalifikované pracovníky. Nízko kvalifikovanou pracovní sílu přijímá KR
především z okolních chudších států, přičemž vízum platí pouze pro dané
zaměstnání. Typ požadovaného víza pro českého občana záleží na druhu pobytu či
zaměstnání. Nejčastějšími typy víz pro dlouhodobá zaměstnání:

·        
Vízum pro vysoce kvalifikované
pracovníky

·        
Vízum pro profesory a učitele na
vysokých školách

·        
Vízum pro zvláštní povolání
 

Další možností jsou tzv. pracovní prázdniny pro občany
ČR mezi 18 a 30 lety. Toto pracovní povolení je časově omezené na max. 1 rok.
Pokud dostane český občan pracovní nabídku v KR, zaměstnavatel musí nejdříve
požádat a obdržet povolení, aby mohl nového pracovníka zaměstnat. Tato
procedura trvá cca 2 týdny. Žadatel o práci musí následně s tímto povolením
navštívit velvyslanectví KR v Praze a po vyplnění příslušných formulářů může
požádat o příslušné vízum. Tento postup neplatí u tzv. pracovních prázdnin. Zde
stačí pouze požádat velvyslanectví KR v Praze o vízum. Pracovní prázdniny se
neváží na konkrétní zaměstnání. Po příjezdu do KR musí český občan, který hodlá
v zemi pobýt déle než 90 dnů, požádat o tzv. „Alien registration
card“, což je druh identifikační karty občana. Tento průkaz vystavuje
imigrační oddělení. Každá oblast v KR má své imigrační oddělení, v samotném
Soulu jsou tato oddělení dvě. Vystavení průkazu (karty) předchází vyplnění
žádosti a úhrada poplatku 30.000 KRW. Případné další dokumenty a poplatky
záleží na typu víza.  
 

Minimální hodinová mzda na rok 2022 byla stanovena na 9
160 KRW (8 USD), což při 209 hod. / měs. činí   1 672 USD (nárůst o 5,1 % oproti r. 2021).
 

Lékařská péče ve velkých městech je na dobré úrovni.
Cizinec si však veškeré náklady na léčbu hradí sám, poplatky jsou relativně
vysoké. Doporučujeme proto před cestou do Koreje uzavřít cestovní pojištění.
Řada místních lékařů studovala v USA a hovoří anglicky. Dorozumění s lékařským
personálem v menších zdravotnických zařízeních je však obtížné. V Soulu jsou na
vysoké odborné a přiměřené jazykové úrovni zvláště následující kliniky:

– Yonsei Severance Hospital, tel.: 02-22285800,
010-9948-0983 (pohotovost)

– Asan Medical Center, tel.: 02-30105001
– Samsung Medical Center, tel.: 02-3410-0200,
pohotovost 02-3410-2060

– Seoul National University Hospital, tel.: 02-2072-2890,
011-950-2890, nepřetržitá pohotovost tel.: 02-20722473-7

– Samsung Cheil Hospital, tel.: 02-20007208,
02-20007143

– Seoul Global Center provozuje telefonickou
poradenskou službu pro cizince – Medical Referral Service.
Zdravotnicky
vyškolený personál poskytuje rady v angličtině o zdravotnických zařízeních a
službách v KR (8:00–20:00, mimo tuto dobu pouze neodkladné případy). Tel.:
010-4769-8212, 010-8750-8212, e-mail: medicalreferral@seoul.go.kr
 
Zdroj:
Celní správa Korejské republiky, MZV Korejské republiky, Velvyslanectví
Korejské republiky v Praze

5.9. Veletrhy a akce

Korejské
veletržní organizace jsou sdruženy do Korea Exhibition Organizers Association.
Seznam všech členů, resp. organizátorů, veletržních areálů s kontaktní
internetovou adresou lze získat na internetové stránce http://www.keoa.org/english/.
Na uvedené internetové adrese je též kompletní přehled všech veletržních a výstavnických
akcí. Další přehled veletržních akcí konaných v Korejské republice je na
webové stránce http://10times.com/korea.
 

Nejvýznamnějším
veletržním komplexem v Korejské republice je COEX, který se nachází
v hlavním městě Soulu. Přehled všech veletrhů, které se zde konají, lze
nalézt na internetové stránce http://www.coex.co.kr/eng.

Dalším
významným výstavištěm v Soulu je KINTEX – http://www.kintex.com/client/_eng/.

Nejvýznamnější
výstaviště mimo hlavní město je BEXCO – http://www.bexco.co.kr/kor/Main.do
ve městě Busan, které leží na jihu Korejské republiky.
 

Veletržní
akce pořádané v ostatních městech je možno, co do velikosti, přirovnat
k regionálním veletrhům v ČR.
 

Mezi nejvýznamnější
veletrhy patří:

–         
AI EXPO
Korea – Mezinárodní veletrh počítačové techniky a umělé inteligence
(Soul, březen)

–         
SEMICON – Mezinárodní
veletrh elektroniky a polovodičů (Soul, březen)

–         
International
Electric Vehicle Expo – Mezinárodní veletrh elekromobility (Jeju, květen)

–         
Seoul Food –
Mezinárodní veletrh potravin a potravinářského zařízení (Soul, červenec)

–         
H2 Mobility +Energy
Show – Mezinárodní veletrh vodíkové mobility (Soul, červenec)

–         
Import Goods Fair (IGF) – Veletrh
dovážených výrobků (Soul, červenec)

–         
Seoul Motor
Show – Mezinárodní automobilový veletrh (Soul, červenec)

–         
ADEX a  DX Korea – Mezinárodní veletrh
vojenské techniky a obranného průmyslu. Střídají se po roce mezi sebou (Soul,
říjen)
–        G Star –
Mezinárodní herního průmyslu (Busan, listopad)

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
7th Floor, K Twin Towers

B dong, 50 Jongno 1-gil

Jongno-gu
Seoul, 03142
Republic of Korea

Telefon: +82-2-7256765, 7256766, 7206453

Fax: +082-2-7346452

Web: www.mzv.cz/seoul

Email: seoul@embassy.mzv.cz, commerce_seoul@mzv.cz (obchodně-ekonomický
úsek)

Pracovní doba: Po-Pá 8:30-12:00, 13:00-17:00

Velvyslanectví ČR v Soulu se nachází v centru města. Pro přepravu z
mezinárodního soulského letiště Incheon do centra Soulu lze použít buď taxi
(cena cca 80 000 KRW), vlak na Seoul Station (cena 8 000 KRW) či některé z
autobusových linek (např. autobus č. 6002), jejichž zastávky jsou před letištěm
po východu z příletové haly. Místní obslužný personál před budovou letiště
usměrní cestovatele k příslušné zastávce podle cílového místa (hotelu, městské
části). Jízdenka v ceně 10 000 KRW se platí řidiči. Spojení s hotely vyšší
kategorie je možné rovněž hotelovými autobusy, které také stojí před letištěm.
Nově otevřená železniční rychlodráha poskytuje spojení s letištěm Gimpo, odkud
odlétá většina vnitrostátních a regionálních letů.
 
 

CzechInvest
/ CzechTrade

17, Gyeonghuigung 1-gil

Jongno-gu
Seoul 03176

Tel.: +82 2 720 6080

E-mail: michal.stroka@czechtrade.cz
Ředitel: Michal Stroka 

Czech Center Seoul

17, Gyeonghuigung 1-gil

Jongno-gu
Seoul 03176

Tel: +82 10 4918 7801

E-mail: ccseoul@czech.cz

http://seoul.czechcentres.cz

www.facebook.com/CzechCentreSeoul
Ředitel: Michal Emanovský

CzechTourism Korea

2th Floor, 19, Dongmak-ro 8-gil,

Mapo-gu
Seoul 04073

Tel.: +82 2 322 4210

E-mail: prochazka.m@czechtourism.com
Ředitel: Michal Procházka

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 
•          Policie:
112

•          Nouzové
lékařské informační centrum: 1339

•          Záchranná
služba a požárníci: 119

•          Informace
pro zahraniční turisty / urgentní překladatelská sklužba: 1330

•          Informace
na telefonní čísla: 114

•          Imigrační
služba 1345
•          Covid-19,
Community Health Center – Call Center:  1339

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Státní instituce Korejské republiky
·        
Úřad prezidenta www.president.go.kr

·        
Office for Government Policy Coordination Prime Minister’s Secretariat http://pmo.go.kr/

·        
Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu www.mofa.go.kr

·        
Ministerstvo hospodářství a financí https://english.moef.go.kr

·        
Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky www.motie.go.kr

·        
Ministerstvo půdy, infrastruktury a dopravy www.molit.go.kr

·        
Ministerstvo malých a středních podniků a startupů www.mss.go.kr

·        
Ministerstvo zemědělství, výživy a záležitostí venkova www.mafra.go.kr

·        
Ministerstvo oceánů a rybolovu  www.mof.go.kr

·        
Ministerstvo kultury, sportu a turistiky
www.mcst.go.kr

·        
Ministerstvo školství http://moe.go.kr

·        
Ministerstvo obrany www.mnd.go.kr
·  
     Statistics Korea http://kostat.go.kr

·        
Radnice hlavního města www.seoul.go.kr

·        
Korean Culture and Information Service www.kocis.go.kr

·        
Korea Exchange www.krx.co.kr

·        
Bank of Korea www.bok.or.kr

Obchodní kontakty a informace

·        
Korejská obchodní a průmyslová komora KCCI: www.korcham.net

·        
KOTRA (státní agentura na podporu obchodu a investic): www.kotra.or.kr

·        
KITA (statistické informace o mezinárodním obchodu KR): www.kita.net

Významné průmyslové asociace

·        
Federation of Korean Industry (FKI) www.fki.or.kr

·        
Korea International Trade Association (KITA) www.kita.net

·        
Asociace korejských dovozců (KOIMA) www.koima.or.kr

Korejský tisk v angličtině

·        
Korea Times www.koreatimes.co.kr

·        
Korea Herald: www.koreaherald.com/

·        
Korea JoongAng Daily https://koreajoongangdaily.joins.com
 

Další zdroje informací o Korejské
republice

·        
Delegace Evropské komise v Koreji http://eeas.europa.eu/korea_south

·        
Korea Tourism Organization: http://kto.visitkorea.or.kr/eng.kto

·        
Server o životě v Koreji (kulturní akce, ubytování, atd.) www.lifeinkorea.com/

·        
Průvodce Lonely Planet www.lonelyplanet.com/south-korea 

·        
Korea Net – Obecné informace o Koreji www.korea.net/
 

Kontrola šíření nemoci COVID-19

·        
Korejské centrum pro kontrolu nemocí – http://www.cdc.go.kr/cdc_eng

·        
Central Disaster Management Headquarters – http://ncov.mohw.go.kr/en/

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí