Libérie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: 

 • Liberijská republika (Republic of Liberia)

Prezidentka: Ellen Johnson-Sirleafová

Složení vlády:  

 • Viceprezident: Joseph Boakai
 • Ministryně zemědělství: Florence Chenowethová
 • Ministryně obchodu a průmyslu: Miatta Beysolowová
 • Ministr školství: Othello Gongar
 • Ministr financí: Amara Konneh
 • Ministr zahraničních věcí: Toga Gaywea Mcintosh
 • Ministryně pro genderové otázky: Varbah Gayflor
 • Ministr zdravotnictví a soc. záležitostí: Walter Gweningale
 • Ministr informací, kultury a turistiky: Cletus Sieh
 • Ministr vnitra: Harrison Kahnweah
 • Ministryně spravedlnosti: Christiana Tahová
 • Ministr práce: Joseph Sulunteg
 • Ministr pozemků, těžby a energetiky: Roosevelt Jayjay
 • Ministr nár. obrany: Brownie Samukai
 • Ministr pošt a telekomunikací: Frederick Norkeh
 • Ministr veř. prací: Samuel Koffi Woods
 • Ministr venkovského rozvoje: E. C. B. Jones
 • Ministr dopravy: Williard Russell
 • Ministryně mládeže a sportu: Etomonia Tarpeh
 • Ministr pro záležitosti prez. úřadu: Edward McLain, Jr.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 4 195 666  (odhad červenec 2015)

Průměrný roční přírůstek: 2,52 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0 - 14 let: 42,75 %
 • 15 - 24 let: 18,3 %
 • 25 - 54 let: 31,51 %
 • 55 - 64 let: 4,3 %
 • nad 65 let:  3,13 %

Národnostní složení: 

 • hl.etnické skupiny: Kapelle (20,3 %), Bassa (13,4 %), Grebo (10 %), Gio (8 %), Mano (7,9 %), Kru (6 %), Lorma (5,1 %), Kissi (4,8 %), Gola (4,4 %), další (20,1 %: Buchanan, Krahn, Mandingo, ad.).
 • význ. úlohu hrají tzv. „američtí Liberijci“ (Americo-Liberians/“Congos“: přibl  3 % populace, 60 % ek. základny země)
 • nejv. zahr menšinou jsou Libanonci.

Náboženské složení: 

 • křesťané 85,6 %
 • muslimové 12,2 %
 • tradiční náboženství 0,6 %
 • další 0,2 %
 • ateisté 1,4 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2011

2012

2013

2014

2015

397

439

481

484

513

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2011

2012

2013

2014

2015

7,4

8,2

8,7

0,5

2,4

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2011

2012

2013

2014

2015

8,5

6,8

7,6

9,9 

9,7

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2010

2011

2012

2013

2014

3,7

3,7

3,7

3,7

-

podle údajů MMF (WEO), WB, CIA, Tradingeconomics (CB Liberia)

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2010

2011

2012

2013

2014

Příjmy

23,03

26,78

25,99

28,48

28,12

Výdaje

14,24

15,19

16,99

18,19

16,23

Saldo

0,6

-2

-2,3

-1,6

-1,9

Údaje jsou v % HDP

Zdroj: African Economic Outlook 

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2010

2011

2012

2013

2014

-43,5

-64,7

-65,5

-43,5

-36,5

   Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2010

2011

2012

2013

2014

9,3

9,6

9,3

10,8

18

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2010

2011

2012

2013

2014

465,9

512,8

497,2

493,1

-

podle údajů WDI, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Ekonomika je založena na platbách v hotovosti. Bankovní systém poskytuje zákl. služby (v Monrovii existuje několik ATM, fungují pobočky MoneyGram, Western Union), krom nejv. hotelů ovšem nejsou nikde akceptovány ani šeky ani kreditní karty), efektivní kapitálový trh či opce pro portfoliové investice ovšem v zásadě neexistují, stejně jako fungující trh obligacemi (Treasury Bills, T-Bills, od I/2011).

Monetární politika nefunguje bez problémů. Řízena je Centrální bankou (Central Bank of Liberia, CBL). Vzhledem k vysokému stupni otevřenosti liberijské ekonomiky a vys. stupni doraizace ovlivňuje ceny zj. stabilita směnného kurzu (cf. boj proti inflaci prostřednictvím boje s oslabováním měny).

V zemi působí 9 komerčních bank - Access Bank Liberia, Afriland First Bank Liberia Ltd., Ecobank Liberia Ltd., First International Bank Liberia Ltd., Global Bank Liberia Ltd., Guaranty Trust Bank Liberia Ltd., International Bank Liberia Ltd., Liberian Bank for Development and Investment, United Bank for Africa Liberia; 56 licencovaných směnáren a 19 pojišťovacích ústavů. Rekapitalizace postupuje pomalu.

Pohyb kapitálu/výnosů není omezen. Bankovní trh sice roste, profitabilita je ovšem nadále nízká (nízká kvalita záruk/vysoké procento jištění i nenávratných půjček (Non-Performing Loans), vys. operační náklady, omezené finanční nástroje pro investice likvidit). Riziko představuje slabá vymahatelnost půjček prostřednictvím nevýkonného soudnictví.

Efektivní kreditní ratingový systém neexistuje (mnohé firmy ani archivy nutné ke schval. kreditů nevedou). Jistiny mimo hl. město bývají obtížně ověřitelné (slabý komunikační i dopravní systém, defektní archivy pozemkových titulů).

Daňový systém

K hl. položkám, krom soc. daně (5 %) patří zj. podniková daň (25 %, v případě těžebních spol. až 30 %); daň z úroků (15 %), daň z majetku (2 %), daň z PHM (kolísá); městská daň (kolísá) a administrativní (stamp) daň (LD 100).

DPH v Libérii doposud zavedena nebyla.

Další informace: www.doingbusiness.org a www.claytonmckervey.com.

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: