Libérie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: 

 • Liberijská republika (Republic of Liberia)

Prezidentka: Ellen Johnson-Sirleafová

Složení vlády:  

 • Viceprezident: Joseph Boakai
 • Ministr zemědělství: Moses Zinnah
 • Ministr obchodu a průmyslu: Axel M. Addy
 • Ministr školství: Georg Werner
 • Ministr financí: Boima S. Kamara
 • Ministryně zahraničních věcí: Marjon V. Kamara
 • Ministryně pro genderové otázky: Julia Duncan Cassell
 • Ministryně zdravotnictví a soc. záležitostí: Bernice T. Dahn
 • Ministr informací, kultury a turistiky: Nagbe Keen
 • Ministr vnitra: Henrique Flomo Tokpa
 • Ministr spravedlnosti: Fredrick Cherue
 • Ministr práce: Neto Zarzar Lighe
 • Ministr pozemků, těžby a energetiky: Patrick Sendolo
 • Ministr nár. obrany: Brownie Samukai
 • Ministr pošt a telekomunikací: Frederick B. Norkeh
 • Ministr veř. prací: William Gyude Moore
 • Ministr venkovského rozvoje: E. C. B. Jones
 • Ministr dopravy: Samuel A. Wlue
 • Ministr mládeže a sportu: Saah Charles N'Tow
 • Ministr pro záležitosti prez. úřadu: Edward McLain, Jr.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 4,4 milionů  (2016)

Průměrný roční přírůstek: 2,52 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0 - 14 let: 42,75 %
 • 15 - 24 let: 18,3 %
 • 25 - 54 let: 31,51 %
 • 55 - 64 let: 4,3 %
 • nad 65 let:  3,13 %

Národnostní složení: 

 • hl.etnické skupiny: Kapelle (20,3 %), Bassa (13,4 %), Grebo (10 %), Gio (8 %), Mano (7,9 %), Kru (6 %), Lorma (5,1 %), Kissi (4,8 %), Gola (4,4 %), další (20,1 %: Buchanan, Krahn, Mandingo, ad.).
 • význ. úlohu hrají tzv. „američtí Liberijci“ (Americo-Liberians/“Congos“: přibl  3 % populace, 60 % ek. základny země)
 • nejv. zahr menšinou jsou Libanonci.

Náboženské složení: 

 • křesťané 85,6 %
 • muslimové 12,2 %
 • tradiční náboženství 0,6 %
 • další 0,2 %
 • ateisté 1,4 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2012

2013

2014

2015

2016

439

481

484

474

480

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

8,2

8,7

0,7

0

-1,2

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2012

2013

2014

2015

2016

6,8

7,6

9,9

9,7 

12,2

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

3,7

3,7

3,6

3,9

4

podle údajů The World Bank

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

25,99

28,48

30,2

37,0

32,8

Výdaje

16,99

18,19

27,3

27,0

27,2

Saldo

-2,3

-1,6

-2,9

-9,9

-5,6

Údaje jsou v % HDP

Zdroj: African Economic Outlook 

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2012

2013

2014

2015

2016

-65,5

-43,5

-36,5

-62,2

-84,8

   Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2012

2013

2014

2015

2016

9,3

10,8

18

24

-

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2012

2013

2014

2015

2016

512,8

497,2

499,0

522,6

-

podle údajů WDI, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Ekonomika je založena na platbách v hotovosti. Bankovní systém poskytuje zákl. služby (v Monrovii existuje několik ATM, fungují pobočky MoneyGram, Western Union), krom nejv. hotelů ovšem nejsou nikde akceptovány ani šeky ani kreditní karty), efektivní kapitálový trh či opce pro portfoliové investice ovšem v zásadě neexistují, stejně jako fungující trh obligacemi (Treasury Bills, T-Bills, od I/2011).

Monetární politika nefunguje bez problémů. Řízena je Centrální bankou (Central Bank of Liberia, CBL). Vzhledem k vysokému stupni otevřenosti liberijské ekonomiky a vys. stupni doraizace ovlivňuje ceny zj. stabilita směnného kurzu (cf. boj proti inflaci prostřednictvím boje s oslabováním měny).

V zemi působí 9 komerčních bank - Access Bank Liberia, Afriland First Bank Liberia Ltd., Ecobank Liberia Ltd., First International Bank Liberia Ltd., Global Bank Liberia Ltd., Guaranty Trust Bank Liberia Ltd., International Bank Liberia Ltd., Liberian Bank for Development and Investment, United Bank for Africa Liberia; 56 licencovaných směnáren a 19 pojišťovacích ústavů. Rekapitalizace postupuje pomalu.

Pohyb kapitálu/výnosů není omezen. Bankovní trh sice roste, profitabilita je ovšem nadále nízká (nízká kvalita záruk/vysoké procento jištění i nenávratných půjček (Non-Performing Loans), vys. operační náklady, omezené finanční nástroje pro investice likvidit). Riziko představuje slabá vymahatelnost půjček prostřednictvím nevýkonného soudnictví.

Efektivní kreditní ratingový systém neexistuje (mnohé firmy ani archivy nutné ke schval. kreditů nevedou). Jistiny mimo hl. město bývají obtížně ověřitelné (slabý komunikační i dopravní systém, defektní archivy pozemkových titulů).

Daňový systém

K hl. položkám, krom soc. daně (5 %) patří zj. podniková daň (25 %, v případě těžebních spol. až 30 %); daň z úroků (15 %), daň z majetku (2 %), daň z PHM (kolísá); městská daň (kolísá) a administrativní (stamp) daň (LD 100).

DPH v Libérii doposud zavedena nebyla.

Další informace: www.doingbusiness.org a www.claytonmckervey.com.

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: