Madagaskar: Investiční klima

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Madagaskar nutně potřebuje zahraniční investice, a proto poslední dobou jejich vstup výrazně ulehčuje (viz 6.6.). Jedinou zemí, s níž má Madagaskar uzavřenu dohodu o ochraně investic, je Francie. Byla zrušena devizová kontrola při vývozu (transferu) i dovozu. Zahraničním investorům jsou povolovány účty v cizích měnách. V rámci ministerstva průmyslu byl zřízen Office de la Promotion des Investissements. Investicím by mělo pomoci hlavně uklidnění vnitropolitické situace v zemi.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Otevřené zdroje uvádějí hodnotu 907,5 mil. USD pro rok 2011.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

Nejsou známy.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Rozvoj dopravní infrastruktury (silnice), telekomunikací, těžebního průmyslu a energetiky bude podpořen v následujících 5–10 letech významnými investičními akcemi z domácích, ale především zahraničních zdrojů. Díky svojí přírodní rozmanitosti a endemickým rostlinným i živočišným druhům má země také velký potenciál v eko-turistice (výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit) a v zavádění ekologických technologií (zpracování odpadů, čištění odpadních vod, ...).

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

viz

  • 8.5. Způsoby řešení obchodních sporů
  • 8.7. Problémy a rizika místního trhu

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: