Madagaskar

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoAntananarivo
Počet obyvatel27,7 mil.
Jazykmalgaština, francouzština
Náboženstvítradiční víra (animisté) 52 %, katolíci 20 %, protestanti 20 %, muslimové 7 %
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuAndry Rajoelina
Hlava vládyAndry Rajoelina
Název měnyariary
Cestování
Časový posunCET+1 (zimní čas + 2 hodiny)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecJUDr. Pavel Řezáč
Ekonomický úsekIng. Kristýna Maina Chvátalová, Mgr. Viktor Dolista
Konzulární úsekMgr. Alice Mžyková
CzechTrade
Czechinvest
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 15,3
Hospodářský růst (%) 1,3
Inflace (%) 6,7
Nezaměstnanost (%) N/A

Madagaskar má prezidentský systém a v čele výkonné moci je prezident Andry Rajoelina. Právní systém je založen na napoleonském zákoníku, ústavě z roku 2010 a na tradičních místních dodatcích.

Madagaskar patří mezi nejchudší země Afriky, i když má velké nerostné bohatství. Mezi hlavní suroviny patří chrom, zlato, grafit, sůl, slída, dřevo, polodrahokamy a drahokamy. Ekonomika je závislá na zemědělství, těžebním průmyslu a na cestovním ruchu.

Ambiciózní plán rozvoje země prezidenta Rajoelina se po jeho dvouletém úřadování nezrealizoval a hlavním důvodem byl také nástup pandemie COVID-19. Pandemie měla negativní vliv na ekonomický růst a ekonomika se propadla o – 4 % v roce 2020 ze 4,4 % v roce 2019. Nejvíce byla zasažena výroba, těžba a služby s výjimkou zemědělství. Inflace se mírně snížila na 4,2 % v roce 2020 z 5,6 % v roce 2019. Na rok 2021 se očekává opětovné zvýšení inflace na 6,7 %. Deficit běžného účtu se v roce 2020 zhoršil na 3,5% HDP ve srovnání s 2,3% v roce 2019, a to kvůli poklesu vývozu a přímých zahraničních investic a pozastavením příjmů z cestovního ruchu. Schodek státního rozpočtu se také zvýšil na 6,3 % HDP v roce 2020 ze 4,4 % v roce 2019. Během roku 2021 se očekává mírné zrychlení ekonomiky na 1,3 %, nicméně je to zatím nejisté z pohledu vývoje COVID-19. Pro udržitelný a rychlejší růst madagaskarské ekonomiky je potřeba přijmout mnoho strukturálních změn. 

Úředním jazykem je malgaština (malagasy), což je jazyk indonéského původu a od 19. století používá jako písmo latinku. Pracovním jazykem je francouzština; znalost angličtiny se rozšiřuje relativně pomalu.

Na uspořádání obchodních vztahů mezi EU a Madagaskarem se vztahuje prozatímní Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy bloku označeného jako ESA uzavřená v roce 2009 s Mauriciem, Madagaskarem, Seychelami a Zimbabwe. Tato EPA začala být předběžně prováděna od května 2012. EU je pro Madagaskar největším obchodním partnerem s celkovým podílem 29,1 %.

Na Madagaskaru žije řada místních obyvatel, kteří studovali v bývalém Československu, a tedy umějí česky, nebo slovensky. Někteří z nich zůstali v ČR i několik let po skončení studia. Bývalí „čeští“ studenti na Madagaskaru se zatím starají téměř výhradně pouze o turisty a přírodovědce.

Madagaskar patří mezi přiakreditované země Zastupitelského úřadu České republiky v Pretorii a zpracovává se jen v základním rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Madagaskar (162.46kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Madagaskar (MZV) (241B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

1.2. Zahraniční politika země

1.3. Obyvatelstvo

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 4,64,9-3,81,34,0
HDP/obyv. (USD/PPP) 1 670,01 740,01 660,01 670,01 720,0
Inflace (%) 8,65,64,26,77,2
Nezaměstnanost (%) 1,81,81,9N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 3,02,62,22,63,1
Import zboží (mld. USD) 3,53,53,03,43,8
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,5-0,8-0,9-0,8-0,7
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 25,926,627,428,128,9
Konkurenceschopnost N/A132/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -2,3
Veřejný dluh (% HDP) 41,5
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,6
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A


2.3. Bankovní systém

2.4. Daňový systém

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 642,4662,2537,1N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 1 195,6988,6870,0N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 553,2326,4332,9N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna s ČR (mld. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,00,10,0N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,10,10,1N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,10,10,1N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

3.3. Rozvojová spolupráce

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Mapa globálních oborových příležitostí pro Madagaskar se nezpracovává.

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

4.2. Oslovení

4.3. Obchodní schůzka

4.4. Komunikace

4.5. Doporučení

4.6. Státní svátky

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

5.3. Marketing a komunikace

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

5.5. Trh veřejných zakázek

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

5.9. Veletrhy a akce

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Madagaskar je akreditováno Velvyslanectví České republiky v Pretorii, Jihoafrické republice.

Velvyslanectví České republiky v Pretorii (Embassy of the Czech Republic in Pretoria)
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa 
tel: 0027-12-431 2380
fax: 0027-12-430 2033
e-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/pretoria 
facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfTheCzechRepublicInPretoria
Velvyslanec: JUDr. Pavel Řezáč
Ekonomický úsek: Ing. Kristýna Maina Chvátalová (zaměření na Angolu, Madagaskar, Mauricius a Mosambik), Mgr. Viktor Dolista
tel.: 0027-12-431 2389, 0027-12-431-2385
e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz; kristyna_chvatalova@mzv.cz
Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Namibie, Svazijsko, Mosambik

ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo).
GPS: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Hasiči: 118

Policie: +261 (0) 20 92 210 84

Červený kříž: Croix-Rouge Malagasy: +261 34 14 221 56, web: https://www.croixrougemalagasy.mg/

Nemocnice:

  • Hopital Philbert Tsiranana: +261 (0) 20 92 212 58
  • Centre Medical de Taolagnaro, tel: +261 34 20 009 12, +261 34 20 00 911

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty
• Teritorium: Afrika | Madagaskar | Zahraničí