Madagaskar

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoAntananarivo
Počet obyvatel29,64 mil.
Jazykmalgaština, francouzština
Náboženstvítradiční víra (animisté) 52 %, katolíci 20 %, protestanti 20 %, muslimové 7 %
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuAndry Rajoelina
Hlava vládyChristian Ntsay
Název měnymadagaskarský ariary (MGA)
Cestování
Časový posun+1 hodina (zimní čas +2 hodiny)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecJUDr. Pavel Řezáč
Ekonomický úsekMgr. David Vaverka
Konzulární úsekMgr. Alice Mžyková
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 15,72
Hospodářský růst (%) 3,50
Inflace (%) 8,10
Nezaměstnanost (%) N/A

Madagaskar má prezidentský systém a v čele výkonné moci je prezident Andry Rajoelina. Právní systém je založen na napoleonském zákoníku, ústavě z roku 2010 a na tradičních místních dodatcích.

Madagaskar patří mezi nejchudší země Afriky, i když má velké nerostné bohatství. Mezi hlavní suroviny patří chrom, zlato, grafit, sůl, slída, dřevo, polodrahokamy a drahokamy. Ekonomika je závislá na zemědělství, těžebním průmyslu a na cestovním ruchu.

Zvýšená cena ropy, hnojiv a pšenice ve spojitosti s globálním ekonomickým útlumem představovaly v roce 2022 obrovskou zátěž pro madagaskarské hospodářství, které se stále ještě vzpamatovává z dopadů pandemie COVID-19. Míra obyvatel žijících pod hranicí chudoby převyšuje na Madagaskaru ohromujících 80 %, přičemž průměrná míra chudoby ve zbytku Afriky dosahuje „pouhých“ 42 %. Velmi negativní dopady na madagaskarskou ekonomiku mělo v roce 2022 celkem pět cyklonů a stále přetrvávající sucha na jihu země. Růst madagaskarského HDP se v roce 2022 pohyboval přibližně okolo 3,5 % a v roce 2023 lze očekávat pouze nepatrný růst na 3,7 %, a to především kvůli omezené poptávce na trzích US a EU, které představující pro Madagaskar hlavní exportní destinace. V roce 2023 dojde na Madagaskaru k rozšíření tří dolů na těžbu grafitu, což by mělo mít za následek zvýšenou produkci a s tím související export již v průběhu roku. V roce 2023 lze očekávat mírné navýšení objemu exportu v oblasti tradičních artiklů, kterými jsou vanilka, hřebíček, grafit či nikl. V roce 2022 docházelo k pozvolnému oživování cestovního ruchu, jehož hlavní překážkou jsou přetrvávající nedostatky v oblasti letecké dostupnosti. Mezi další sektory mající pozitivní vliv na expanzi madagaskarského hospodářství se řadí i ITC a finanční služby. Za pozitivní z hlediska budoucího ekonomického růstu lze považovat investice Madagaskaru do infrastruktury. Konkrétně se jedná o probíhající výstavbu 240 km dlouhé dálnice spojující hlavní město Antananarivo s Toamasinou. Obě města jsou významnými ekonomickými centry. Spolurealizátorem projektu je Čína a dokončení výstavby je plánováno na rok 2026. Tento projekt tak představuje výrazné oživení madagaskarského stavebního sektoru.

Úředním jazykem je malgaština (malagasy), což je jazyk indonéského původu a od 19. století používá jako písmo latinku. Pracovním jazykem je francouzština; znalost angličtiny se rozšiřuje relativně pomalu.

Na uspořádání obchodních vztahů mezi EU a Madagaskarem se vztahuje prozatímní Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy bloku označeného jako ESA uzavřená v roce 2009 s Mauriciem, Madagaskarem, Seychelami a Zimbabwe. Tato EPA začala být předběžně prováděna od května 2012. EU je pro Madagaskar největším obchodním partnerem s celkovým podílem 29,1 %.

Na Madagaskaru žije řada místních obyvatel, kteří studovali v bývalém Československu, a tedy umějí česky, nebo slovensky. Někteří z nich zůstali v ČR i několik let po skončení studia. Bývalí „čeští“ studenti na Madagaskaru se zatím starají téměř výhradně pouze o turisty a přírodovědce. Madagaskar patří mezi přiakreditované země Velvyslanectví České republiky v Pretorii a zpracovává se jen v základním rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Madagaskar (MZV) (241B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Madagaskar (258.42 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

1.2. Zahraniční politika země

1.3. Obyvatelstvo

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -7,144,403,503,704,50
HDP/obyv. (USD/PPP) 1 614,141 710,001 840,001 930,002 000,00
Inflace (%) 4,205,818,106,907,30
Nezaměstnanost (%) 2,502,60N/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 1,882,613,673,474,02
Import zboží (mld. USD) 2,923,774,914,625,03
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,90-0,97-0,98-0,90-0,74
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 27,3728,1128,8729,6430,42
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5,70
Veřejný dluh (% HDP) 53,80
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,96
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A


2.3. Bankovní systém

2.4. Daňový systém

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,000,100,000,030,05
Export do ČR (mld. CZK) 0,100,100,100,140,12
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,090,080,100,110,07

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní12,7526,00
781Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob11,8824,00
716Stroje točivé elektrické a jejich díly j. n.11,8024,00
651Příze textilní3,988,00
761Monitory a projektory, televizní přijímače, i kombinované2,084,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
075Koření53,3144,35
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.14,3811,96
057Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené7,776,47
841Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)7,215,99
278Minerály surové ost. (jíl, grafit, kaolin, křemen ap.)3,492,91

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 642,30661,90533,30561,00740,50
Export do EU (mil. EUR) 1 166,10943,90843,30905,501 176,00
Saldo s EU (mil. EUR) -553,40-326,70-335,90-363,20435,40

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 1 849,101 481,801 065,301 640,20N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 1 852,102 026,901 615,802 500,50N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 3,00545,10550,60860,30N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

3.3. FTA a smlouvy

3.4. Rozvojová spolupráce

3.5. Perspektivní obory (MOP)

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

4.2. Oslovení

4.3. Obchodní schůzka

4.4. Komunikace

4.5. Doporučení

4.6. Státní svátky

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

5.3. Marketing a komunikace

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

5.5. Trh veřejných zakázek

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

5.9. Veletrhy a akce

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Diplomatickou a konzulární působnost pro Namibii vykonává zastupitelský úřad v Pretorii:
Velvyslanectví České republiky v Pretorii (Embassy of the Czech Republic in Pretoria)
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, 0083 Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
Tel: +27 12 431 2380, fax: +27 12 430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria
Teritoriální působnost: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko
Vedoucí úřadu: JUDr. Pavel Řezáč, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Konzulární úsek: Mgr. Alice Mžyková, konzulka
Ekonomický úsek: Mgr. David Vaverka, ekonomický diplomat 
Tel.: +27 12 431 2385, +27 12 431 2389
E-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz
Velvyslanectví ČR v Pretorii se nachází cca 50 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo). GPS: S25º44,708′; E 28º13, 566′

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

• Teritorium: Afrika | Madagaskar | Zahraničí

Doporučujeme