Malajsie: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Malajsii
Menara Tan & Tan, Suite 10.01
207 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 2723 7373
Fax: +60 3 2723 7337
E-mail: delegation-malaysia@eeas.europa.eu
Webové stránky Delegace EU v Malajsii

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod mezi EU a Malajsií se rozvíjí příznivě. Malajsijští exportéři profitují z jednotného trhu EU s jeho harmonizovanými pravidly. EU je pro Malajsii třetím největším obchodním partnerem(9,9% podíl na celkovém obchodu). Z hlediska dovozu do Malajsie je EU taktéž na třetím místě a ve vývozu do Malajsie je na čtvrtém místě. Malajsie představuje pro EU 22. největšího obchodního partnera.

V roce 2015 obchod meziročně vzrostl o 7,4% na 36,118 mld. EUR. Export do zemí EU vzrostl o 15,8%, na čemž se podílel zejména růst exportu do Nizozemí, Německa, Velké británie, Belgie a Polska. Naproti tomu dovoz z EU poklesl o 4,4%. (viz kapitola 2.2)

Hlavními obchodními parnery mezi ČS státy EU jsou pro Malajsii Německo, Nizozemí a Velká Británie, Francie a Itálie. Největšími vývozci do Malajsie jsou Německo (8.), Nizozemí (15.),  Francie (16.) a Velká Británie (19.). Česká republika je mezi státy EU do Malajsie 13. největším vývozcem (celkově 47.).

V roce 2010 byla započata jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Malajsií. Tato jednání od roku 2013 nedošla výraznějších pokroků a čeká se na další řádné kolo jednání.

Dohoda o partnerství (PCA) byla po 11 vyjednávacích kolech podepsána v prosinci 2015.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Malajsie není klasickou rozvojovou zemí. Spolupráce s EU v této oblasti má tedy spíše charakter technické pomoci a spolupráce v některých vybraných sektorech.

V oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí spolupracuje EU s Malajsií v oblasti obnovitelných energií, zelených technologií a udržitelného lesnictví. Byl také ustanoven každoroční policy dialogue k zeleným technologiím a klimatickým změnám s Ministerstvem energetiky, zelených technologií a vodohospodářství.  EU také podporuje rozvoj malajsijského národního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě ve spolupráci s místní Ekonomickou plánovací kanceláří. EU také podporuje místní producenty biomasy a tradičních řemesel (batika). V neposlední řadě spolupracuje při ochraně rašelinišť.

V oblasti ekonomického rozvoje spolupracuje EU s Hospodářskou komorou EU-Malajsie (EUMCCI) za účelem podpory vzájemného obchodu a investic. Dále spolupracuje s příslušnými ministerstvy a agenturami pro podporu politik v oblasti hospodářské soutěže, zdravotnictví, investic a mezinárodního obchodu.

 V oblasti lidských práv, azylové a migrační politiky EU podporuje posílení občanské společnosti v demokratickém dialogu za účelem posílení lidských práv a demokratických reforem. Dále se zaměřuje na práva dětí přistěhovalců, zrušení trestu smrti či práva původního obyvatelstva. Finanční podpora pro tuto oblast je čerpána z Evropského instrumentu pro demokracii a lidská práva (EIDHR), technicky je tato oblast realizována také prostřednictvím pravidelného dialogu s Malajsijskou komisí pro lidská práva (SUHAKAM) a Malajsijskou advokátní komorou. V oblasti migrace poskytuje EU technickou podporu ve formě výcviku a školení v oblasti pohraničního managementu a best practices. EU také finančně podporuje školství pro děti migrantů, např. tzv. Humana Learning Centres na Sabahu poskytující základní vzdělání až 12.000 dětem migrantů a osob be z státní příslušnosti.

V oblasti vyššího vzdělávání EU uděluje stipendia prostřednictvím programu Erasmus Mundus. Od roku 2004 této možnosti využilo až 170 studentů a doktorandů. EU také podporuje zakládání studijních programů k EU na malajsijských univerzitách prostřednictvím programu MYEULINK.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: