Malajsie: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Malajsii
Menara Tan & Tan, Suite 10.01
207 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: +60 3 2723 7373
Fax: +60 3 2723 7337
E-mail: delegation-malaysia@eeas.europa.eu
Webové stránky Delegace EU v Malajsii

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod mezi EU a Malajsií se rozvíjí příznivě. Malajsijští exportéři profitují z jednotného trhu EU s jeho harmonizovanými pravidly. EU byla pro Malajsii i v roce 2016 třetím největším obchodním partnerem(9,8% podíl na celkovém obchodu). Z hlediska dovozu do Malajsie je EU taktéž na třetím místě (9,4% celkového dovozu, za Singapurem) a ve vývozu do Malajsie je na čtvrtém místě (10,2% celkového vývozu, těsně za USA). Malajsie představuje pro EU 22. největšího obchodního partnera.

V roce 2016 obchod meziročně poklesl o 1,98 % na 35,4 mld. EUR. Export Malajsie do zemí EU dle agentury EUROSTAT podklesl o 2,5%, dovoz z EU poklesl o 1,1%. Dle malajsijských statistik naopak vzájemný obchod vzrostl o 0,4%, export do zemí EU se meziročně zvýšil o 1,6% a import poklesl o 0,5%.  (viz kapitola 2.2)

Hlavními obchodními parnery mezi ČS státy EU jsou pro Malajsii Německo, Nizozemí a Velká Británie, Francie a Itálie. Největšími vývozci do Malajsie jsou Německo ( cekkově 9.), Francie (16.), Nizozemí (19.) a Velká Británie (21.). Česká republika je mezi státy EU do Malajsie 11. největším vývozcem (celkově 42. - posun o 5 míst vzhůru)

V roce 2010 byla započata jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Malajsií. Tato jednání od roku 2013 nedoznala výraznějších pokroků a čeká se na další řádné kolo jednání.

 Text Dohody o partnerství (PCA) byl finalizován a odsouhlasen vedoucími vyjednávacích týmů v dubnu 2016. Datum podepsání dohody zatím není známo.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Malajsie není klasickou rozvojovou zemí. Spolupráce s EU v této oblasti má tedy spíše charakter technické pomoci a spolupráce v některých vybraných sektorech.

 

V oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí spolupracuje EU s Malajsií v oblasti obnovitelných energií, zelených technologií a udržitelného lesnictví. Byl také ustanoven každoroční policy dialogue k zeleným technologiím a klimatickým změnám s Ministerstvem energetiky, zelených technologií a vodohospodářství.  EU také podporuje rozvoj malajsijského národního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě ve spolupráci s místní Ekonomickou plánovací kanceláří. EU také podporuje místní producenty biomasy a tradičních řemesel (batika). V neposlední řadě spolupracuje při ochraně rašelinišť.

 

V oblasti ekonomického rozvoje spolupracuje EU s místními hospodářskými komorami, zejména Obchodní komorou EU-Malajsie (EUMCCI) za účelem podpory vzájemného obchodu a investic. Dále spolupracuje s příslušnými ministerstvy a agenturami pro podporu politik v oblasti hospodářské soutěže, zdravotnictví, investic a mezinárodního obchodu. Programy asistence EU se zaměřují na služby v oblasti logistiky, ICT, finančních služeb a životního prostředí.

 

V oblasti lidských práv, azylové a migrační politiky EU podporuje posílení občanské společnosti v demokratickém dialogu za účelem posílení lidských práv a demokratických reforem. Dále se zaměřuje na práva dětí přistěhovalců, zrušení trestu smrti či práva původního obyvatelstva. Finanční podpora pro tuto oblast je čerpána z Evropského instrumentu pro demokracii a lidská práva (EIDHR), technicky je tato oblast realizována také prostřednictvím pravidelného dialogu s Malajsijskou komisí pro lidská práva (SUHAKAM) a Malajsijskou advokátní komorou. V oblasti migrace poskytuje EU technickou podporu ve formě výcviku a školení v oblasti pohraničního managementu a best practices. EU také finančně podporuje školství pro děti migrantů, např. tzv. Humana Learning Centres na Sabahu poskytující základní vzdělání až 12.000 dětem migrantů a osob be z státní příslušnosti.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: