Myanmar: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je representována Delegací Evropské unie v Rangúnu a kanceláří ECHO (European Commission’s Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection).

Kontakt: Hledan Centre – Corner of Pyay Road and Hledan Road, 6th floor, Kamayut Township, Yangon. tel.: +95 (0)1 2305650, e-mail: delegation-myanmar@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Myanmarem

V pořadí již 3. kolo jednání o dohodě o ochraně investic mezi EU a Myanmarem se uskutečnilo koncem září 2015. Během jednání se podařilo dospět k vyjasnění několika dalších kapitol, nicméně i přes velkou snahu myanmarské strany se jednání nepodařilo ukončit. Další kolo jednání se uskuteční již s nově zvolenou vládou. Termín dalšího kola není prozatím potvzen. V případě, že se podaří jednání o této Dohodě ukončit, bude se jednat o vůbec první Dohodu tohoto typu dojednanou na úrovní Evropské Unie.

Zahraniční obchod EU-Myanmar/Barma (v mil EUR)

Období

Dovoz

Vývoz

Bilance

Obrat

2009

158

91

-67

248

2010

162

83

-79

245

2011

169

150

-19

319

2012

165

239

74

404

2013

223

346

123

569

2014

392

494

102

886

2015

675

549

-126

1224

Zdroj: Eurostat

Příloha: Obchodní výměna EU-Myanmar (detailní statistiky v oblasti zboží a služeb)

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc

EU jako celek, včetně členských států, je největším poskytovatelem rozvojové pomoci Myanmaru. EU poskytovala asistenci od roku 1996, původně na podporu zdravotnických aktivit ve specifických oblastech.

Nový indikativní rozvojový program 2014-2020 s navrhovaným objemem 688 mil. EUR, který staví na společném plánování EU a ČS v Myanmaru (viz. přiložený dokument Joint EU Development Partners’ Transitional Strategy for Myanmar 2014-16) a který byl schválen v druhé polovině 2014 v rámci Nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) se stal druhým největším MIP. Nově vzniká Joint Peace Program, který je otevřen zemím EU a který zahájil svoji činnost ke konci 2015.

Ekonomická pomoc a podpora obchodu

Pokrok v boji s nucenou prací a získání souhlasu Mezinárodní organizace práce (ILO) (rozhodnutí Konference ILO v červnu 2012 pozastavit restriktivní rezoluci k Myanmaru – 1997, ILO Convention on Forced Labour) ) otevřelo cestu pro zahájení procesu znovu udělení preferenčního přístupu pro výrobky M/B na trh EU, který přispěje k pozvednutí místní ekonomiky.

Obnovení EBA/GSP (EBA - Everything but Arms, GSP – Generalised Scheme of Preferences) bylo schváleno v červenci 2013. Významným krokem EU k posílení vzájemného obchodu a podpory rozvoje ekonomiky M/B je EU balíček pro podporu obchodu a privátního sektoru v M/B v celkovém objemu 15 mil. EUR. Balíček se zaměřuje na Budování obchodních kapacit (1 mil EUR), Rozvoj podpory obchodu (10 mil. EUR), Ustavení Evropské obchodní komory (EUROCHAM) v M/B (3 mil.EUR), Podpora SMEs - SMART  (2 mil. EUR).

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: