Myanmar: Vztahy země s EU

2. 7. 2017

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je representována Delegací Evropské unie v Rangúnu a kanceláří ECHO (European Commission’s Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection).  

Kontakt: Hledan Centre – Corner of Pyay Road and Hledan Road, 6th floor, Kamayut Township, Yangon. tel.: +95 (0)1 2305650, e-mail: delegation-myanmar@eeas.europa.eu

https://eeas.europa.eu/delegations/myanmar-burma_en

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Jednání o Dohodě o ochraně investic EU-Myanmar započala v březnu 2014. Po vstupu v platnost tato dohoda vytvoří rovné podmínky pro všechny investory z EU, zajistí ochranu investic a spravedlivé zacházení s nimi na obou stranách a prosadí transparentnost opatření, která mají dopad na investice, a řádnou správní praxi při jejich provádění. Dohoda si rovněž klade za cíl chránit práva pracovníků a životní prostředí a prosazovat odpovědné podnikání. Společně s dalšími iniciativami EU v oblasti správy věcí veřejných, právního státu a budování státu zvýší u investic právní jistotu a předvídatelnost, a tak vytvoří podnikatelské příležitosti a podnítí tolik potřebný rozvoj. Posouzení dopadů na udržitelnost poskytuje důkladnou analýzu možných hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů dohody a jejího dopadu v oblasti lidských práv. Podpis Dohody je naplánován do konce roku 2017 po tzv. právním čištění. Jedná se o vůbec první Dohodu tohoto typu dojednanou na úrovní Evropské Unie.  

Zahraniční obchod EU-Myanmar/Barma (v mil EUR)

 

Období Dovoz Vývoz Bilance Obrat
2011 169 150 -19 319
2012 165 239 74 404
2013 223 346 123 569
2014 392 494 102 886
2015 675 549 -126 1224
2016 985 566 -419 1551

 

Zdroj: Eurostat

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc 

EU jako celek, včetně členských států, je největším poskytovatelem rozvojové pomoci Myanmaru. EU poskytovala asistenci od roku 1996, původně na podporu zdravotnických aktivit ve specifických oblastech.  

Nový indikativní rozvojový program 2014-2020 s navrhovaným objemem 668 mil. EUR, který staví na společném plánování EU a ČS v Myanmaru se stal druhým největším MIP. Nově vznikl Joint Peace Program, který je otevřen zemím EU a který zahájil svoji činnost ke konci 2015.  

Ekonomická pomoc a podpora obchodu 

Pokrok v boji s nucenou prací a získání souhlasu Mezinárodní organizace práce (ILO) otevřelo cestu pro zahájení procesu znovu udělení preferenčního přístupu pro výrobky Myanmaru na trh EU, který přispěje k pozvednutí místní ekonomiky.  

Obnovení EBA/GSP (EBA - Everything but Arms, GSP – Generalised Scheme of Preferences) bylo schváleno v červenci 2013. Významným krokem EU k posílení vzájemného obchodu a podpory rozvoje ekonomiky Myanmaru je EU balíček pro podporu obchodu a privátního sektoru v Myanmaru v celkovém objemu 15 mil. EUR. Balíček se zaměřuje na Budování obchodních kapacit (1 mil EUR), Rozvoj podpory obchodu (10 mil. EUR), Ustavení Evropské obchodní komory (EUROCHAM) v Myanmaru (3 mil.EUR), Podpora SMEs - SMART  (2 mil. EUR).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: