Myanmar: Zahraniční obchod a investice

2. 7. 2017

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mld.USD 2013-14 FY 2014-15 FY 2015-16 FY
Bilance -2.5 -4.1 -4.6
Vývoz 11.2 12.5 14.3
Dovoz 13.7 16.6 18.9

 

Zdroj: Ministerstvo obchodu

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční investice (aprobované projekty) podle zemí (v mil. USD): 60,88 mld. USD

 

Stát mil.USD
Čína 18.07
Singapur 13.07
Thajsko 10.50
Hong Kong 7.35
Velká Británie 4.08
Jižní Korea 3.49
Malajsie 1.91
Nizozemí 990
Indie 733
Vietnam 693

 

Zdroj: Ministerstvo plánovaní a financí

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Mezi hlavní vývozní komodity patří zejména fazole s dalšími luštěninami a týkové dřevo, dále pak rýže, kaučuk, zemní plyn, ryby, sezamová semínka, kukuřice a další zemědělské plodiny.  

Hlavními dovozními komoditami jsou stroje a dopravní zařízení, surová ropa, kovy a výrobky z nich, elektrické stroje, farmaceutika, výrobky z gumy, cement, chemikálie a hnojiva.   

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1995 bylo ustaveno 19 průmyslových zón – v oblasti Rangún 4, v oblasti Mandalaje 3 (Mandalaj, Meiktila, Myingyan), v oblasti Magway 2 (Yananchaung, Pakokku), v oblasti Bago 1 (Pyay), v oblasti Ayeyawady 3 (Hinthada, Myaungmya, Pathein), v oblasti Sagaing 3 (Monywa, Shwebo, Kalay), v Monském státě 1 (Mawlamyaing), v oblasti Taninthayi 1 (Myeik), v Šanském státě 1 (Taung Gyi). Dalších 7 nových průmyslových zón je ve výstavbě (Nay Pyi Taw, Ponnakyun-Stát Rakhine, Myawaddy – oblast Tanintharyi, Phayar Thone Zu – Monský stát, Phaan - Karenský stát, Yadanapone – oblast Mandalaj, Nantoon – Šanský stát).  

  

Dále jsou rozvíjeny 3 zvláštní ekonomické zóny SEZ:  

Dawei Special Economic Zone – v oblasti Tanintharyi  

Kyauk Phyu Special Economic Zone – ve státě Rakhine  

Thilawa Special Economic Zone – 20 km jižně od Rangúnu.  

Nově byla otevřena nová ekonomická zóna na hranicích s Čínou - Muse s cílem posílit další obchodní možnosti (cílem je vybudovat suchý přístav pro příliv čínského zboží).  

SEZ mají sloužit jako vstupní bod pro zahraniční firmy, které chtějí investovat v Myanmaru a přispět průmyslovému a ekonomickému rozvoji země. V SEZ jsou v souladu se zákonem o zvláštních ekonomických zónách uplatňovány následující pobídky:  

tax holiday – 5 let  

druhých 5 let – 50 % odpuštění daní z příjmu z prodeje výrobků v zahraničí  

třetích 5 let – 50 % odpuštění daní z příjmu na reinvestice získané z exportu výjimky z dovozního cla na dovážené suroviny, stroje, zařízení v zónách zajišťujících export, stroje a auta po dobu 5 let, 50 % zvýhodnění na následujících 5 let   

Myanmar jako člen sdružení ASEAN schválil zásady  zóny volného obchodu AFTA (ASEAN Free Trade Area). Tyto principy v praxi znamenaly snížit do roku 2015 clo pro průmyslové výrobky ve vzájemném obchodě členských států ASEANu na 0–5 %. Myanmar má spolu s dalšími nově přijatými zeměmi (Vietnam, Laos, Kambodža) výjimku, znamenající pětiletý odklad k naplnění stanovené výše cel.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Myanmar si pro rok 2016 stanovil přilákat přímé zahraniční investice (PZI) ve výši 8 mld. USD. Tento cíl je stanoven v souladu s tzv. 20-Year Promotion Plan. V 2016 je hlavním investorem v Myanmaru i nadále Čína následovaná Singapurem a Thajskem. Prudký nárůst investic je také z Japonska (v souvislosti se Zvláštní ekonomickou zónou Thilawa a rozvojovou agenturou JICA).  

  

Zahraniční investice podle sektorů

 

Sektor mil.USD %
ropa a plyn 22 410 35.17
elektrická energie 19 685 30.89
výroba 6 586 10.34
doprava a komunikace 5 085 7.98
nemovitosti 2 898 4.72
těžba 2 898 4.55
hotely a turismus 2 446 3.84
živá zvířata a rybolov 461 0.72
zemědělství 250 0.39
průmyslové nemovitosti 203 0.32
ostatní 650 1.02
celkem 63 719 100.00

 

 

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice a podnikání zahraničních subjektů v Mynmaru je v kompetenci Ministerstva plánování financí, resp. Directorate  of Investment and Company Administration (DICA).Základní informace pro investování lze nalézt na stránkách výše uvedeného ministerstva - https://www.mopf.gov.mm/ 

  

Z legislativního aspektu je investování v Myanmaru upraveno Zákonem o zahraničních investicích. Podle zákona o státním podniku existuje 12 oblastí státního zájmu, kde smí podnikat pouze státní podnik a kde jsou zahraniční investice zakázány. V souladu s liberalizací ekonomiky dochází k postupnému otevírání zakázaných oblastí i pro zahraniční investory. Zákon o investicích stanoví následující pobídky pro zahraniční investice:  

  • oproštění od daně z příjmu po dobu 3 let 
  • zrychlený odpis základních prostředků  
  • snížení daně z příjmu až o 50% v případě proexportní výroby  
  • oproštění od dovozního cla pro stroje a další základní prostředky určené pro výrobu  
  • vláda garantuje, že zahraniční investice nebude znárodněna  
  • převod zisku a vloženého kapitálu do zahraničí  
  • ztráty je možno zahrnout do hospodářského výsledku v následujících 3 letech  
  • oproštění od dovozního cla u dovážených surovin po dobu 3 let od zahájení výroby  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: