Myanmar: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

  2012-2013 FY 2013-2014 FY 2014-2015 FY
Bilance -91.90 -2,552.5 -4,109.5
Vývoz 8,977.0 11,207.0 12,523.72
Dovoz 9,068.9 13,759.5 16,633.10
Zdroj:Central Statistic Organisation (CSO), Ministerstvo plánování a financí

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční investice (aprobované projekty) podle zemí (v mil. USD): 63,718.6 mld. USD

Stát Objem Projekty
Čína 18,072.1 132
Singapur 13,066.5 209
Thajsko 10,500.3 96
Hong Kong 7,350.7 125
Velká Británie 4,075.4 83
Jižní Korea 3,489.3 127
Malajsie 1,911.3 55
Nizozemí 989.6 14
Indie 732.6 23
Vietnam 693.3 11

 

  

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Mezi hlavní vývozní komodity patří zejména fazole s dalšími luštěninami a týkové dřevo, dále pak rýže, kaučuk, zemní plyn, ryby, sezamová semínka, kukuřice a další zemědělské plodiny.

Hlavními dovozními komoditami jsou stroje a dopravní zařízení, surová ropa, kovy a výrobky z nich, elektrické stroje, farmaceutika, výrobky z gumy, cement, chemikálie a hnojiva.   

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1995 bylo ustaveno 19 průmyslových zón – v oblasti Rangún 4, v oblasti Mandalaje 3 (Mandalaj, Meiktila, Myingyan), v oblasti Magway 2 (Yananchaung, Pakokku), v oblasti Bago 1 (Pyay), v oblasti Ayeyawady 3 (Hinthada, Myaungmya, Pathein), v oblasti Sagaing 3 (Monywa, Shwebo, Kalay), v Monském státě 1 (Mawlamyaing), v oblasti Taninthayi 1 (Myeik), v Šanském státě 1 (Taung Gyi). Dalších 7 nových průmyslových zón je ve výstavbě (Nay Pyi Taw, Ponnakyun-Stát Rakhine, Myawaddy – oblast Tanintharyi, Phayar Thone Zu – Monský stát, Phaan - Karenský stát, Yadanapone – oblast Mandalaj, Nantoon – Šanský stát).

Dále jsou rozvíjeny 3 zvláštní ekonomické zóny SEZ:

 • Dawei Special Economic Zone – v oblasti Tanintharyi
 • Kyauk Phyu Special Economic Zone – ve státě Rakhine
 • Thilawa Special Economic Zone – 20 km jižně od Rangúnu.

Nově byla otevřena nová ekonomická zóna na hranicích s Čínou - Muse s cílem posílit další obchodní možnosti (cílem je vybudovat suchý přístav pro příliv čínského zboží).

SEZ mají sloužit jako vstupní bod pro zahraniční firmy, které chtějí investovat v Myanmaru a přispět průmyslovému a ekonomickému rozvoji země. V SEZ jsou v souladu se zákonem o zvláštních ekonomických zónách uplatňovány následující pobídky:

 • tax holiday – 5 let
 • druhých 5 let – 50 % odpuštění daní z příjmu z prodeje výrobků v zahraničí
 • třetích 5 let – 50 % odpuštění daní z příjmu na reinvestice získané z exportu výjimky z dovozního cla na dovážené suroviny, stroje, zařízení v zónách zajišťujících export, stroje a auta po dobu 5 let,
  50 % zvýhodnění na následujících 5 let 

Myanmar jako člen sdružení ASEAN schválil zásady  zóny volného obchodu AFTA (ASEAN Free Trade Area). Tyto principy v praxi znamenaly snížit do roku 2015 clo pro průmyslové výrobky ve vzájemném obchodě členských států ASEANu na 0–5 %. Myanmar má spolu s dalšími nově přijatými zeměmi (Vietnam, Laos, Kambodža) výjimku, znamenající pětiletý odklad k naplnění stanovené výše cel.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Myanmar si pro rok 2015 stanovil přilákat přímé zahraniční investice (PZI) ve výši 6 mld. USD. Tento cíl je stanoven v souladu s tzv. 20 - year Promotion Plan. V 2015 je hlavním investorem v Myanmaru i nadále Čína (dosavadní investice činí 8,9 mil. USD) následovaná Thajskem. Prudký nárůst investic je také z Japonska (v souvislosti se Zvláštní ekonomickou zónou Thilawa).

 Zahraniční investice podle sektorů (v mil. USD)

Sektor 2014/2015 2015/2016
ropa a plyn 322.0 4,817.8
doprava a komunikace 1,679.3 1,931.0
výroba 1,502.0 1,065.0
nemovitosti 780.7 728.7
elektrická energie 40.1 360.1
hotely a turismus 357.9 288.4
ostatní 357.3 236.0
těžba 6.3 28.9
průmyslové nemovitosti   10.0
živá zvířata a rybolov 26.9 8.3
zemědělství 39.7 7.2

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice a podnikání zahraničních subjektů v Mynmaru je v kompetenci Ministerstva plánování financí, resp. Directorate  of Investment and Company Administration (DICA).

Základní informace pro investování lze nalézt na stránkách výše uvedeného ministerstva - http://www.mnped.gov.mm/.

Z legislativního aspektu je investování v Myanmaru upraveno Zákonem o zahraničních investicích. Podle zákona o státním podniku existuje 12 oblastí státního zájmu, kde smí podnikat pouze státní podnik a kde jsou zahraniční investice zakázány. V souladu s liberalizací ekonomiky dochází k postupnému otevírání zakázaných oblastí i pro zahraniční investory. Zákon o investicích stanoví následující pobídky pro zahraniční investice:

 • oproštění od daně z příjmu po dobu 3 let
 • zrychlený odpis základních prostředků
 • snížení daně z příjmu až o 50% v případě proexportní výroby
 • oproštění od dovozního cla pro stroje a další základní prostředky určené pro výrobu
 •  vláda garantuje, že zahraniční investice nebude znárodněna
 • převod zisku a vloženého kapitálu do zahraničí
 • ztráty je možno zahrnout do hospodářského výsledku v následujících 3 letech
 • oproštění od dovozního cla u dovážených surovin po dobu 3 let od zahájení výroby

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: