Myanmar: Zahraniční obchod a investice

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mld.USD 2014-15 FY 2015-16 FY 2016-17 FY
Bilance -4.1 -4.6 -4.0
Vývoz 12.5 14.3 11.7
Dovoz 16.6 18.9 15.7

 

Zdroj: Ministerstvo obchodu

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční investice (aprobované projekty) podle zemí (v mil. USD): 59,612 mld. USD

 

Stát mil.USD
Čína 18.392
Singapur 16.117
Hong Kong 7.468
Thajsko 3.788
Jižní Korea 3.483
Velká Británie 3.478
Vietnam 2.079
Malajsie 1.335
Nizozemí 760
Indie 728
Ostatní země 1.984
Celkem 59.612

  

 

Zdroj: Ministerstvo plánovaní a financí

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Mezi hlavní vývozní komodity patří zejména fazole s dalšími luštěninami a týkové dřevo, dále pak rýže, kaučuk, zemní plyn, ryby, sezamová semínka, kukuřice a další zemědělské plodiny.  

Hlavními dovozními komoditami jsou stroje a dopravní zařízení, surová ropa, kovy a výrobky z nich, elektrické stroje, farmaceutika, výrobky z gumy, cement, chemikálie a hnojiva.   

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1995 bylo ustaveno 19 průmyslových zón – v oblasti Rangún 4, v oblasti Mandalaje 3 (Mandalaj, Meiktila, Myingyan), v oblasti Magway 2 (Yananchaung, Pakokku), v oblasti Bago 1 (Pyay), v oblasti Ayeyawady 3 (Hinthada, Myaungmya, Pathein), v oblasti Sagaing 3 (Monywa, Shwebo, Kalay), v Monském státě 1 (Mawlamyaing), v oblasti Taninthayi 1 (Myeik), v Šanském státě 1 (Taung Gyi). Dalších 7 nových průmyslových zón je ve výstavbě (Nay Pyi Taw, Ponnakyun-Stát Rakhine, Myawaddy – oblast Tanintharyi, Phayar Thone Zu – Monský stát, Phaan - Karenský stát, Yadanapone – oblast Mandalaj, Nantoon – Šanský stát).  

  

Dále jsou rozvíjeny 3 zvláštní ekonomické zóny SEZ:  

Dawei Special Economic Zone – v oblasti Tanintharyi  

Kyauk Phyu Special Economic Zone – ve státě Rakhine  

Thilawa Special Economic Zone – 20 km jižně od Rangúnu.  

Nově byla otevřena nová ekonomická zóna na hranicích s Čínou - Muse s cílem posílit další obchodní možnosti (cílem je vybudovat suchý přístav pro příliv čínského zboží).  

SEZ mají sloužit jako vstupní bod pro zahraniční firmy, které chtějí investovat v Myanmaru a přispět průmyslovému a ekonomickému rozvoji země. V SEZ jsou v souladu se zákonem o zvláštních ekonomických zónách uplatňovány následující pobídky:  

tax holiday – 5 let  

druhých 5 let – 50 % odpuštění daní z příjmu z prodeje výrobků v zahraničí  

třetích 5 let – 50 % odpuštění daní z příjmu na reinvestice získané z exportu výjimky z dovozního cla na dovážené suroviny, stroje, zařízení v zónách zajišťujících export, stroje a auta po dobu 5 let, 50 % zvýhodnění na následujících 5 let   

Myanmar jako člen sdružení ASEAN schválil zásady  zóny volného obchodu AFTA (ASEAN Free Trade Area). Tyto principy v praxi znamenaly snížit do roku 2015 clo pro průmyslové výrobky ve vzájemném obchodě členských států ASEANu na 0–5 %. Myanmar má spolu s dalšími nově přijatými zeměmi (Vietnam, Laos, Kambodža) výjimku, znamenající pětiletý odklad k naplnění stanovené výše cel.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V 2017 je hlavním investorem v Myanmaru i nadále Čína následovaná Singapurem a Hong Kongem. Prudký nárůst investic je také z Japonska (v souvislosti se Zvláštní ekonomickou zónou Thilawa a rozvojovou agenturou JICA).  

  

Zahraniční investice podle sektorů

 

Sektor mil.USD %
ropa a plyn 21 487 36.04
elektrická energie 14 565 24.43
doprava a komunikace 7 978 13.38
výroba 6 409 10.75
nemovitosti 2 657 4.46
hotely a turismus 2 590 4.34
těžba 2 353 3.95
živá zvířata a rybolov 298 0.50
zemědělství 221 0.37
průmyslové nemovitosti 189 0.32
ostatní 865 1.46
celkem 59 612
100.00

 

 

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investice a podnikání zahraničních subjektů v Mynmaru je v kompetenci Ministerstva plánování financí, resp. Directorate  of Investment and Company Administration (DICA).Základní informace pro investování lze nalézt na stránkách výše uvedeného ministerstva - https://www.mopf.gov.mm/ 

  

Z legislativního aspektu je investování v Myanmaru upraveno Zákonem o zahraničních investicích. Podle zákona o státním podniku existuje 12 oblastí státního zájmu, kde smí podnikat pouze státní podnik a kde jsou zahraniční investice zakázány. V souladu s liberalizací ekonomiky dochází k postupnému otevírání zakázaných oblastí i pro zahraniční investory. Zákon o investicích stanoví následující pobídky pro zahraniční investice:  

  • oproštění od daně z příjmu po dobu 3 let 
  • zrychlený odpis základních prostředků  
  • snížení daně z příjmu až o 50% v případě proexportní výroby  
  • oproštění od dovozního cla pro stroje a další základní prostředky určené pro výrobu  
  • vláda garantuje, že zahraniční investice nebude znárodněna  
  • převod zisku a vloženého kapitálu do zahraničí  
  • ztráty je možno zahrnout do hospodářského výsledku v následujících 3 letech  
  • oproštění od dovozního cla u dovážených surovin po dobu 3 let od zahájení výroby  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: