Německo: Zahraniční obchod a investice

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Berlíně (Německo)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod SRN v r. 2017 - Dle očekávání dosáhl v loňském roce zahraniční obchod SRN nového rekordu, jeho objem vzrostl o 7,2 % na 2134 mld. € – vyvezeno bylo zboží v hodnotě 1 279,4 mld. € (YOY: +6,3 %), dovezeno za 1034,6 mld. € (YOY +8,3 %). Saldo zahraničního obchodu mírně pokleslo na 244,9 mld. € (YOY: -1,7 %). Saldo výkonové bilance v r. 2017  dosáhlo 257,1 mld. € (YOY: -0,9 %). Do států EU bylo v r. 2017 vyvezeno zboží v hodnotě 750 mld. € (YOY: +6,3 %) a dovoz zboží činil 682,5 mld. € (YOY: +7,9 %). Do zemí Eurozóny bylo vyvezeno zboží v hodnotě 471,4 mld. € (YOY: +7 %) a dovezeno zboží za 459,4 mld. € (YOY: +7,2 %). Do zemí EU mimo Eurozónu bylo v r. 2017 vyvezeno zboží v hodnotě 278,7 mld. € (YOY: +5,1 %) a dovezeno zboží v hodnotě 223,1 mld. € (YOY: +9,3 %). Do zemí mimo EU bylo vyvezeno v r. 2017 zboží za 529,4 mld. € (YOY: +6,3 %) a zboží za 352,1 mld. € (YOY: +9,1 %) bylo dovezeno do SRN.

 

Zahraniční obchod SRN 2000 - 2017

Zahraniční obchod SRN (mil. €)

 

 

 

Rok

Exporty

Importy

Saldo

ZO

2017

1 279 400

1 034 600

257 100

2016

1 207 500

954 600

266 000

2015

1 195 931

948 247

247 684

2014

1 123 746

910 145

213 601

2013

1 088 025

890 393

197 632

2012

1 092 627

899 405

193 222

2011

1 061 225

902 523

158 702

2010

951 959

797 097

154 863

2009

803 312

664 615

138 697

2008

984 140

805 842

178 297

2007

965 236

769 887

195 348

2006

893 042

733 994

159 048

2005

786 266

628 087

158 179

2004

731 544

575 448

156 096

2003

664 455

534 534

129 921

2002

651 320

518 532

132 788

2001

638 268

542 774

95 495

2000

597 440

538 311

59 128

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Německa byla loni opět ČLR, vzájemný objem ZO dosáhl 186,6 mld. eur (YOY: + 9,8 %). Na druhém a třetím místě následovaly NL (177,3 mld. eur; YOY: + 8,9 %) a USA (172,6 mld. eur; YOY: + 4,8 %). Francie, která byla v letech 1975 – 2014 nejdůležitějším obchodním partnerem SRN, klesla loni na 4. příčku (169,4 mld. eur; YOY: + 1,3 %). Nejvýznamnějšími exportními destinacemi byly USA (YOY: + 4,8 %), FR (YOY: + 4 %) a ČLR (YOY: + 13,2 %), nejvýznamnější zdrojové země dovozů do SRN byly ČLR, NL a FR. Nejvyššího pozitivního salda obchodní bilance dosáhlo DE s USA (50,5 mld. eur), UK (47,2 mld. eur) a FR (41 mld. eur), naopak nejvyššího deficitu s ČLR (- 14,3 mld. eur), Vietnamem (- 6,1 mld. eur) a Norskem (- 5,1 mld. eur). Podrobnější informace naleznete ZDE.

 

Skupiny zemí

Položka

prosinec
2017

Celý

2017

Procentuální změna

 

prosinec
2016

celý
2016

 

Mld. euro

%

 

Results in accordance with the EU concept (by country of consignment).

 

Celkový export

100.9

1,279.4

3.9

6.3

 

Včetně

 

Členské státy EU

58.0

750.0

7.8

6.3

 

Eurozóna

37.2

471.4

8.7

7.0

 

Ostatní

20.8

278.7

6.3

5.1

 

Státy mimo EU

42.9

529.4

–0.9

6.3

 

Celkový import

82.7

1,034.6

5.0

8.3

 

včetně

 

Členské státy EU

55.0

682.5

6.4

7.9

 

Eurozóna

37.4

459.4

6.1

7.2

 

Ostatní

17.6

223.1

7.2

9.5

 

Státy mimo EU

27.7

352.1

2.3

9.1

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí

Exporty

Importy

Obrat (exporty + importy)

Saldo (exporty - importy)

 

Stát

v 1000 EUR

Stát

v 1000 EUR

Stát

v 1000 EUR

Stát

v 1000 EUR

1

Spojené státy

111 527 913

ČLR

100 451 542

Čínská lidová republika

186 646 235

Spojené státy

50 461 045

2

Francie

105 207 984

Nizozemí

91 373 937

Nizozemí

177 260 301

Spojené království

47 224 755

3

ČLR

86 194 693

Francie

64 167 500

Spojené státy

172 594 781

Francie

41 040 484

4

Nizozemí

85 886 364

Spojené státy

61 066 868

Francie

169 375 484

Rakousko

21 594 171

5

Spojené království

84 364 798

Itálie

55 802 970

Spojené království

121 504 841

Španělsko

11 372 057

6

Itálie

65 558 343

Polsko

51 019 684

Itálie

121 361 313

Švédsko

10 965 014

7

Rakousko

62 829 967

Česká republika

46 255 051

Polsko

110 556 269

Spojené arabské emiráty

10 052 151

8

Polsko

59 536 585

Švýcarsko

45 709 399

Rakousko

104 065 763

Itálie

9 755 373

9

Švýcarsko

54 005 935

Rakousko

41 235 796

Švýcarsko

99 715 334

Polsko

8 516 901

10

Belgie

44 268 393

Belgie

40 735 136

Česká republika

87 882 101

Švýcarsko

8 296 536

11

Španělsko

43 042 577

Spojené království

37 140 043

Belgie

85 003 529

Austrálie

6 510 296

12

Česká republika

41 627 050

Španělsko

31 670 520

Španělsko

74 713 097

Dánsko

6 434 235

13

Švédsko

26 625 899

Ruská federace

31 411 136

Ruská federace

57 268 062

Korejská republika

6 157 181

14

Ruská federace

25 856 926

Maďarsko

26 258 816

Maďarsko

51 206 019

Saudská arábie

5 795 695

15

Maďarsko

24 947 203

Japonsko

22 901 001

Japonsko

42 433 468

Hongkong

5 532 096

16

Turecko

21 457 860

Turecko

16 174 203

Švédsko

42 286 784

Mexiko

5 458 470

17

Japonsko

19 532 467

Švédsko

15 660 885

Turecko

37 632 063

Kanada

5 287 720

18

Dánsko

18 764 372

Rumunsko

14 900 714

Dánsko

31 094 509

Turecko

5 283 657

19

Korejská republika

17 473 145

Slovensko

14 895 914

Rumunsko

30 047 151

Belgie

3 533 257

20

Rumunsko

15 146 437

Norsko

14 673 470

Korejská republika

28 789 109

Řecko

3 314 511

21

Slovensko

13 391 957

Dánsko

12 330 137

Slovensko

28 287 871

Egypt

3 086 536

Údaje pro rok 2017

Zdroj: Spolkový statistický úřad Destatis, 2018

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

V loňském roce dosáhl zahraniční obchod SRN nového rekordu, jeho objem vzrostl o 7,2 % na 2134 mld. € – vyvezeno bylo zboží v hodnotě 1 279,4 mld. € (YOY: +6,3 %), dovezeno za 1034,6 mld. € (YOY +8,3 %). Saldo zahraničního obchodu mírně pokleslo na 244,9 mld. € (YOY: -1,7 %). Saldo výkonové bilance v r. 2017  dosáhlo 257,1 mld. € (YOY: -0,9 %).

V roce 2017 byly z Německa exportovány automobily a automobilové součástky v hodnotě 234,4 miliardy eur. Na druhém a třetím místě následovaly stroje (183,6 miliard eur), resp. chemické výrobky (114,7 miliard eur). Meziročně nejvíce vzrostl export u položek ropa a zemní plyn (+25 %), kůže a kožedělné výrobky (+18,5 %) a oděvní výrobky a doplňky (+17,7 %). Naopak meziroční propad zaznamenaly položky tabák a tabákové výrobky (-11,3 %), ryby (-15,4 %), ostatní dopravní prostředky (- 4,2 %) a zemědělské a lovecké produkty (-2 %).

Na straně importu byly rovněž nejdůležitější položky automobily a automobilové součástky (114,6 miliard eur). Následovaly počítače a elektronické a optické součástky (112,7 miliard eur) a stroje (80,5 miliard eur). Meziročně nejvíce vzrostl import u položek uhlí (+43 %), železné rudy (+26,3 %) a ropa a zemní plyn (+20,6 %). Naopak meziroční propad zaznamenaly položky ostatní dopravní prostředky (- 8,7 %), ryby (-8,1 %), lesnické produkty (-4,5 %) a nábytek a jeho díly (-0,3 %).

Největší pozitivní obchodní saldo zaznamenaly již zmíněné automobily a automobilové součástky (119,8 miliard eur), stroje (103 miliardy eur) a chemické výrobky (36 miliard eur).

Negativního salda obchodní bilance dosáhly loni ropa a zemní plyn (49,8 miliard eur) a také zemědělské výrobky (21,2 miliardy eur).

Z pohledu ČR je důležité, že rostl dovoz, ale i vývoz (zhruba 1/3 – 1/2 českého vývozu do SRN je dále reexportována) hlavních položek CZ-DE ZO, tj. osobních vozů a dílů, strojů a elektrotechnických výrobků, a to v průměru o 6,6 %.

Exports and imports (special trade) by division of the national Product Classification for Production Statistics 20171

Division

Commodity description

in million Euro

 

Exports

Imports

 

1 preliminary results.

 

GP09-01

Products of agriculture and hunting

9,679

31,062

 

GP09-02

Products of forestry

425

752

 

GP09-03

Fish and products of fishing

284

768

 

GP09-05

Coal and lignite

124

5,194

 

GP09-06

Crude petroleum and natural gas

6,271

56,139

 

GP09-07

Metal ores

141

7,001

 

GP09-08

Other mining and quarrying products

1,387

1,464

 

GP09-10

Food products

53,994

46,283

 

GP09-11

Beverages

5,634

5,842

 

GP09-12

Tabacco products

3,543

1,195

 

GP09-13

Textiles

11,660

10,926

 

GP09-14

Wearing apparel

18,267

32,654

 

GP09-15

Leather and related products

8,872

14,193

 

GP09-16

Wood and of products of wood and cork, except furniture; articles of straw and plaiting materials

7,124

6,410

 

GP09-17

Paper and paper products

19,606

14,994

 

GP09-19

Coke and refined petroleum products

12,437

20,290

 

GP09-20

Chemicals and chemical products

114,741

78,870

 

GP09-21

Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

75,909

53,779

 

GP09-22

Rubber and plastic products

45,858

30,518

 

GP09-23

Other non-metallic mineral products

15,443

10,997

 

GP09-24

Basic metals

53,906

58,743

 

GP09-25

Fabricated metal products, except machinery and equipment

43,493

29,139

 

GP09-26

Computer, electronic and optical products

110,759

112,831

 

GP09-27

Electrical equipment

83,119

60,298

 

GP09-28

Machinery and equipment n.e.c.

183,877

80,776

 

GP09-29

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

234,613

114,873

 

GP09-30

Other transport equipment

58,016

32,613

 

GP09-31

Furniture

9,991

12,331

 

GP09-35

Energy

2,838

1,032

 

GP09-89

Other goods

87,037

102,444

 

Total

1,279,046

1,034,410

 

 

Zdroj: Destatis

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu nebo svobodná celní pásma zůstala na Labi pouze v přístavech Cuxhaven a Bremerhaven. Na řece Vezeře/Weser je to přístav Brake (spolková země Dolní Sasko). Na řece Rýn zůstal zónou volného obchodu přístav Duisburg-Ruhrorter (spolková země Severní Porýní- Vestfálsko), na Dunaji je svobodné celní pásmo v Deggendorfu (spolková země Bavorsko).

Důležitými námořními přístavy jsou dále Flensburg, Lübeck, Nordenham, Rostock, Sassnitz a Stralsund, celní letiště jsou Berlín-Tegel, Berlín-Schönefeld, Brémy-Neuenland, Drážďany, Düsseldorf-Lohausen, Frankfurt n. M., Hamburk-Fuhlsbüttel, Hannover-Langenhagen, Kolín n. R.- Bonn, Lipsko, Mnichov-Riem, Norimberk, Saarbrücken-Ensheim, Stuttgart-Eschterdingen.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Německé přímé zahraniční investice (zahraničí/všechny země)

Rok

mil. EUR

2012

76 835

2013

70 633

2014

83 960

2015

101 357

2016

69 323

 

Přímé zahraniční investice v SRN

Rok

mil. EUR

2012

50 386

2013

50 525

2014

11 930

2015

47 284

2016

46 695

Zdroj: Bundesbank

 

Podrobnější informace jsou rovněž ke stažení: https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Statistiken/Aussenwirtschaft/Direktinvestitionen/stat_direktinvestitionen.pdf?__blob=publicationFile

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investoři mají stejné postavení jako tuzemští podnikatelé. Je-li pro výkon určité činnosti zapotřebí zvláštní povolení, zahraniční osoby musí splnit stejné požadavky jako němečtí podnikatelé. Z toho vyplývá, že zahraniční osoby – investoři, nemají nárok na žádné jiné pobídky či úlevy, než které mohou získat německé firmy.

SRN v r. 2017 zpřísnila národní mechanismus na přezkum investic ze třetích zemí 9. pozměňovacím nařízením k nařízení o zahraničním obchodě. V případě akvizice ≥ 25% podílu investory ze třetích zemí bude rozšířen přezkum ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti na nové sektory: kritickou infrastrukturu (energetika, vodohospodářství aj.) včetně vývoje softwaru; telekomunikace včetně jejich kontroly; cloudové služby; výrobky a služby spojené s telematickou infrastrukturou. Rozsah přezkumu u všech zahraničních akvizic v případě bezpečnostního a zbrojního (včetně kryptografického) průmyslu bude přezkoumáván i z pohledu významných bezpečnostních zájmů SRN. Katalog položek v rámci tohoto přezkumu bude rozšířen o nové klíčové technologie, jako např. výrobky pro sensoriku či elektronické vedení války. Lhůty pro přezkum budou prodlouženy z 1, resp. 2 měsíců na 3, resp. 4 měsíce. Přezkoumávány budou i akvizice německých společností prostřednictvím v EU zřízenými subjekty ze třetích zemí. Paralelně se změnou legislativy na národní úrovni usiluje SRN společně s Francií a Itálií o úpravu legislativy na úrovni EU.

Podrobnější informace k přezkumu investic ze třetích zemí najdete ZDE.

 

Zahraniční podnikatelé mohou realizovat své záměry některým z následujících způsobů:

 • založením podniku v částečném či plném vlastnictví
 • koupí existujícího podniku
 • podílem v podniku
 • založením společného podniku
 • vybavením podniku výrobními prostředky či půjčkami

Z právních forem podnikání jsou v Německu nejčastěji zakládány kapitálové obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným (GmbH) může založit 1 fyzická nebo 1 právnická osoba, základní kapitál činí min. 25 tis. euro (při založení musí být splaceno min 50% kapitálu), více informací viz právní úprava. Stejně tak akciovou společnost (AG) zakládá min. 1 fyzická či 1 právnická osoba a základní kapitál činí min. 50 tis. euro, více informací viz právní úprava. Další v Německu velmi častou právní formou obchodní společnosti je komanditní společnost (KG). Další možnou formou podnikání je založení samostatné (Firmenniederlassung) resp. nesamostatné pobočky (Zweigniederlassung), přičemž prvně jmenovaná musí být zapsána v německém obchodním rejstříku.

Podle platných pracovně-právních předpisů (Arbeitsgenehmigungsverordnung) zahraniční fyzické osoby, které jsou uvedeny  v §5 odst. 2 zákona (Betriebsverfassungsgesetz) - jednatelé společnosti a jim naroveň postavené osoby, jakož i další vedoucí zaměstnanci firmy, jimž je udělena generální plná moc nebo prokura, nepodléhají povinnosti získat pracovní povolení.

Více informací o právních předpisech upravujících oblast investic a obchodu naleznete v německém i anglickém jazyce na webu GTAI.

Investiční pobídky

Investoři mohou využívat cca. 600 podpůrných programů státu, jednotlivých spolkových zemí a Evropské unie. Nejjednodušší cestou k získání selektovaných informací je rešerše v Förderbank německé spolkové vlády na adrese www.foerderdatenbank.de Tato databáze umožňuje při hledání kombinaci 4 kritérií:

 • spolková země - Fördergebiet
 • oblast podpory - Förderbereich (např. založení podniku, poradenství, export)
 • oprávněný žadatel - Förderberechtigte (např. zakladatel firmy, vzdělávací zařízení)
 • druh podpory – Förderart (např. půjčka, záruka)

Programy spolku, spolkových zemí a Evropské unie se koncentrují na 10 oblastí, v jejichž rámci pak dochází k další diferenciaci podle charakteru podpory:

 • Podpora zakládání podniků
 • Podpora investic
 • Ochrana životního prostředí, úspora energií, obnovitelné energie
 • Záruky
 • Výzkum a inovace
 • Podnikatelské šance a kapitál pro získání podílů na podnicích
 • Veletrhy, pomoc pro zahraniční aktivity
 • Školení, poradenství, kvalifikace
 • Pomoc na pracovním trhu
 • Infrastruktura, bytová výstavba

Výše zmíněné programy je možné kombinovat.

Investice.png

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: