Německo: Zahraniční obchod a investice

9. 2. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Berlín (Německo)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod SRN v roce 2015 dosáhl rekordních hodnot - Německý export (dle dat Spolkového statistického úřadu) vzrostl v uplynulém roce o 6,4 % a dosáhl 1 195,8 mld. €, import vzrostl o 4,2 % na 948 mld. €. Saldo zahraničního obchodu sice dosáhlo rekordních 247,8 mld. € (YOY + 16 %), nicméně významnou roli hrála nízká cena ropy. Saldo zahraničního obchodu se zbožím dosáhlo 261,2 mld. € a saldo zahraničního obchodu se službami – 37,2 mld. €.

Do států EU bylo v roce 2015 vyvezeno zboží v hodnotě 693,9 mld. € (YOY + 7 %) a dovoz zboží činil 621,6 mld. € (YOY + 4,5 %). Do zemí Eurozóny bylo vyvezeno zboží v hodnotě 435 mld. € (YOY + 5,9 %) a dovezeno zboží za 426,5 mld. € (YOY + 3,8 %). Do zemí EU mimo Eurozónu bylo vyvezeno zboží v hodnotě 258,9 mld. € (YOY + 8,9 %) a dovezeno zboží v hodnotě 195,1 mld. € (YOY + 5,9 %). Do zemí mimo EU bylo vyvezeno v roce 2015 zboží za 501,9 mld. € (YOY + 4,2 %) a zboží za 326,5 mld. € (YOY + 3,5 %) bylo dovezeno do SRN.

Skupiny zemí Prosinec Leden až prosinec 2015 V porovnání s
2015 12.14 Leden až prosinec 2014
Export celkem Mld. € %
91.9 1,195.8 3.2 6.4
Import celkem 73.1 948.0 3.5 4.2

 

Zahraniční obchod SRN 2000 - 2015

Zahraniční obchod SRN (mil. €)      
Rok Exporty Importy Saldo
ZO
2015 1 195 931 948 247 247 684
2014 1 123 746 910 145 213 601
2013 1 088 025 890 393 197 632
2012 1 092 627 899 405 193 222
2011 1 061 225 902 523 158 702
2010 951 959 797 097 154 863
2009 803 312 664 615 138 697
2008 984 140 805 842 178 297
2007 965 236 769 887 195 348
2006 893 042 733 994 159 048
2005 786 266 628 087 158 179
2004 731 544 575 448 156 096
2003 664 455 534 534 129 921
2002 651 320 518 532 132 788
2001 638 268 542 774 95 495
2000 597 440 538 311 59 128

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Skupiny zemí

Prosinec

2015

Leden až prosinec 2015

V porovnání s

Prosinec 2014

Leden až prosinec 2014

Export celkem

Mld. €

%

91.9

1,195.8

3.2

6.4

z toho:

     

 

Země EU

51.4

693.9

2.6

7.0

      Eurozóna

32.4

435.0

5.5

5.9

      Země mino Eurozónu

19.0

258.9

–1.8

8.9

Třetí země

40.5

501.9

3.9

5.6

Import celkem

73.1

948.0

3.5

4.2

z toho:

     

 

Země EU

48.0

621.6

4.6

4.5

      Eurozóna

33.2

426.5

5.2

3.8

      Země mino Eurozónu

14.8

195.1

3.2

5.9

Třetí země

25.1

326.5

1.4

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní obchodní partneři v r. 2015

Pořadí Exporty Importy Obrat (exporty a importy) Saldo zahraničního obchodu (vývozy - dovozy)
  Země                                                          v 1000 EUR Země                                                             v 1000 EUR Země                                                            v 1000 EUR Země                                                                 v 1000 EUR
1 Spojené státy                                          113 899 983 Čína                                                                91 523 818 Spojené státy                                          173 201 759 Spojené státy                                                54 598 207
2 Francie                                                       103 046 784 Nizozemsko                                                88 123 447 Francie                                                       170 054 717 Spojené království                                      51 034 014
3 Spojené království                                  89 292 156 Francie                                                          67 007 933 Nizozemsko                                             167 640 807 Francie                                                             36 038 851
4 Nizozemsko                                               79 517 360 Spojené státy                                             59 301 776 Čína                                                             162 735 264 Rakousko                                                        20 699 631
5 Čína                                                               71 211 446 Itálie                                                              49 038 907 Spojené království                                127 550 298 Spojené arabské emiráty                         13 732 919
6 Itálie                                                             58 102 296 Polsko                                                           44 482 553 Itálie                                                           107 141 203 Španělsko                                                       12 260 200
7 Rakousko                                                    58 040 961 Švýcarsko                                                     42 661 156 Polsko                                                          96 591 767 Korejská republika                                      10 256 117
8 Polsko                                                          52 109 214 Česká republika                                        39 312 442 Rakousko                                                    95 382 291 Saúdská Arábie                                               9 103 663
9 Švýcarsko                                                    49 251 601 Spojené království                                   38 258 142 Švýcarsko                                                    91 912 757 Itálie                                                                    9 063 389
10 Belgie                                                           41 375 037 Rakousko                                                     37 341 330 Belgie                                                           78 235 675 Švédsko                                                              8 891 959
11 Španělsko                                                   38 783 344 Belgie                                                            36 860 638 Česká republika                                       75 791 437 Turecko                                                              7 974 810
12 Česká republika                                       36 478 995 Rusko                                                            29 775 703 Španělsko                                                   65 306 448 Polsko                                                                7 626 661
13 Švédsko                                                       23 066 772 Španělsko                                                   26 523 144 Rusko                                                            51 543 724  Mexiko                                                              6 644 527
14 Turecko                                                        22 402 858 Maďarsko                                                    23 681 787 Maďarsko                                                    45 402 690 Švýcarsko                                                           6 590 445
15 Rusko                                                            21 768 021 Japonsko                                                     20 238 869 Japonsko                                                     37 264 886 Austrálie                                                            6 399 320
16 Maďarsko                                                    21 720 903 Norsko                                                          16 160 295 Švédsko                                                       37 241 585 Dánsko                                                                5 932 220
17 Korejská republika                                  17 889 250 Turecko                                                        14 428 048 Turecko                                                        36 830 806 Kanada                                                                5 924 852
18 Dánsko                                                          17 594 851 Švédsko                                                        14 174 813 Dánsko                                                         29 257 482 Belgie                                                                  4 514 399
19 Japonsko                                                      17 026 017 Slovensko                                                    13 675 491 Slovensko                                                   26 048 373 Hongkong                                                          4 162 117
20 Spojené arabské emiráty                     14 623 357 Dánsko                                                          11 662 631 Korejská republika                                  25 522 383 Jihoafrická republika                                    3 747 851
21 Slovensko                                                   12 372 882 Irsko                                                               10 988 316 Norsko                                                          24 311 782 Řecko                                                                  2 866 839

Zdroj: Destatis

 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zbožová struktura ZO SRN se v r. 2015 výrazně nezměnila, s výjimkou snížení významu dovozu ropy v důsledku poklesu její ceny. Hlavními exportními položkami (HS2) zůstávají motorová vozidla, stroje a mechanická zařízení, elektrotechnické výrobky, farmaceutické výrobky a na páté místo se dostaly optické a fotografické výrobky (namísto plastových výrobků, jež tvoří šestou největší položku). Hlavní dovozní položky představují stroje a mechanická zařízení, elektrotechnické výrobky, vozidla, minerální paliva (v r. 2014 položka č. 1) a farmaceutické výrobky. Detailně viz tabulky:

  ZBOŽOVÁ STRUKTURA ZAHRANIČNÍ OBCHODU SRN 2014-2015 - SITC (1)  
SITC kód položka tis. €   SITC kód položka tis. €
               Vývoz ze SRN v r. 2014                                                                                   Dovoz do SRN v r. 2014
SITC-7 Maschinen - bauerzeugn., elektrotechn. Erzeugn.u. Fahrz. 544299082   SITC-7 Maschinen - bauerzeugn., elektrotechn. Erzeugn.u. Fahrz. 310977105
SITC-5 Chemische Erzeugnisse 178643063   SITC-6 Bearbeit. Waren, vorwieg.n.Beschaffenheit geglied. 117102120
SITC-6 Bearbeit. Waren, vorwieg.n.Beschaffenheit geglied. 141064366   SITC-5 Chemische Erzeugnisse 116930804
SITC-8 Verschiedene Fertigwaren 115670326   SITC-8 Verschiedene Fertigwaren 111550684
SITC-0 Lebende Tiere und Nahrungsmittel 52510711   SITC-3 Mineral. Brennstoffe, Schmiermittel u.verw.Erzeug. 111538746
SITC-9 Waren und Warenverkehrsvorgänge 32429059   SITC-0 Lebende Tiere und Nahrungsmittel 57161963
SITC-3 Mineral. Brennstoffe, Schmiermittel u.verw.Erzeug. 28638018   SITC-9 Waren und Warenverkehrsvorgänge 41152567
SITC-2 Rohstoffe (ausgen. Nahrungsm. u.mineral. Brennst.) 19891854   SITC-2 Rohstoffe (ausgen. Nahrungsm. u.mineral. Brennst.) 33479061
SITC-1 Getränke und Tabak 8410250   SITC-1 Getränke und Tabak 7097805
SITC-4 Tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse 2189195   SITC-4 Tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse 3153912
             
               Vývoz ze SRN v r. 2015                                                                                   Dovoz do SRN v r. 2015
SITC-7 Maschinen - bauerzeugn., elektrotechn. Erzeugn.u. Fahrz. 584728139   SITC-7 Maschinen - bauerzeugn., elektrotechn. Erzeugn.u. Fahrz. 336121739
SITC-5 Chemische Erzeugnisse 188479033   SITC-5 Chemische Erzeugnisse 124902049
SITC-6 Bearbeit. Waren, vorwieg.n.Beschaffenheit geglied. 142277643   SITC-8 Verschiedene Fertigwaren 121485381
SITC-8 Verschiedene Fertigwaren 122210317   SITC-6 Bearbeit. Waren, vorwieg.n.Beschaffenheit geglied. 118878893
SITC-0 Lebende Tiere und Nahrungsmittel 52360520   SITC-3 Mineral. Brennstoffe, Schmiermittel u.verw.Erzeug. 87625959
SITC-9 Waren und Warenverkehrsvorgänge 47968641   SITC-0 Lebende Tiere und Nahrungsmittel 59483506
SITC-3 Mineral. Brennstoffe, Schmiermittel u.verw.Erzeug. 27752345   SITC-9 Waren und Warenverkehrsvorgänge 57404505
SITC-2 Rohstoffe (ausgen. Nahrungsm. u.mineral. Brennst.) 18704223   SITC-2 Rohstoffe (ausgen. Nahrungsm. u.mineral. Brennst.) 31768286
SITC-1 Getränke und Tabak 9074732   SITC-1 Getränke und Tabak 7192063
SITC-4 Tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse 2379793   SITC-4 Tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse 3191096

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu nebo svobodná celní pásma zůstala na Labi pouze v přístavech Cuxhaven a Bremerhaven. Na řece Vezeře/Weser je to přístav Brake (spolková země Dolní Sasko). Na řece Rýn zůstal zónou volného obchodu přístav Duisburg-Ruhrorter (spolková země Severní Porýní- Vestfálsko), na Dunaji je svobodné celní pásmo v Deggendorfu (spolková země Bavorsko).

Důležitými námořními přístavy jsou dále Flensburg, Lübeck, Nordenham, Rostock, Sassnitz a Stralsund, celní letiště jsou Berlín-Tegel, Berlín-Schönefeld, Brémy-Neuenland, Drážďany, Düsseldorf-Lohausen, Frankfurt n. M., Hamburk-Fuhlsbüttel, Hannover-Langenhagen, Kolín n. R.- Bonn, Lipsko, Mnichov-Riem, Norimberk, Saarbrücken-Ensheim, Stuttgart-Eschterdingen.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Německé přímé zahraniční investice (vůči zahraničí/všechny země)
rok mil. €          
2010 384169          
2011 402016          
2012 437414          
2013 458353          
Přímé zahraniční investice v SRN
rok mil. €  
2010 384169  
2011 402016  
2012 437414  
2013 458353  

Zdroj: Bundesbank

V příloze najdete souhrnné statistiky k zahraničním investicím - odvětvovou a teritoriální strukturu, rozdělení dle spolkových zemí aj. Soubor a další informace jsou rovněž ke stažení:

https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Statistiken/Aussenwirtschaft/Direktinvestitionen/direktinvestitionen_2013.pdf?__blob=publicationFile

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční aktivity zahraničních osob nejsou v Německu speciálně upraveny. Zahraniční investoři mají stejné postavení jako tuzemští podnikatelé. Je-li pro výkon určité činnosti zapotřebí zvláštní povolení, zahraniční osoby musí splnit stejné požadavky jako němečtí podnikatelé. Z toho vyplývá, že zahraniční osoby – investoři, nemají nárok na žádné jiné pobídky či úlevy, než které mohou získat německé firmy.

Zahraniční podnikatelé mohou realizovat své záměry některým z následujících způsobů:

 • založením podniku v částečném či plném vlastnictví
 • koupí existujícího podniku
 • podílem v podniku
 • založením společného podniku
 • vybavením podniku výrobními prostředky či půjčkami

Z právních forem podnikání jsou v Německu nejčastěji zakládány kapitálové obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným (GmbH) může založit 1 fyzická nebo 1 právnická osoba, základní kapitál činí min. 25 tis. euro (při založení musí být splaceno min 50% kapitálu), více informací viz právní úprava. Stejně tak akciovou společnost (AG) zakládá min. 1 fyzická či 1 právnická osoba a základní kapitál činí min. 50 tis. euro, více informací viz právní úprava. Další v Německu velmi častou právní formou obchodní společnosti je komanditní společnost (KG). Další možnou formou podnikání je založení samostatné (Firmenniederlassung) resp. nesamostatné pobočky (Zweigniederlassung), přičemž prvně jmenovaná musí být zapsána v německém obchodním rejstříku.

Podle platných pracovně-právních předpisů (Arbeitsgenehmigungsverordnung) zahraniční fyzické osoby, které jsou uvedeny  v §5 odst. 2 zákona (Betriebsverfassungsgesetz) - jednatelé společnosti a jim naroveň postavené osoby, jakož i další vedoucí zaměstnanci firmy, jimž je udělena generální plná moc nebo prokura, nepodléhají povinnosti získat pracovní povolení.

Více informací o právních předpisech upravujících oblast investic a obchodu naleznete v německém i anglickém jazyce na webu GTAI.

Investiční pobídky

Investoři mohou využívat cca. 600 podpůrných programů státu, jednotlivých spolkových zemí a Evropské unie. Nejjednodušší cestou k získání selektovaných informací je rešerše v Förderbank německé spolkové vlády na adrese www.foerderdatenbank.de Tato databáze umožňuje při hledání kombinaci 4 kritérií:

 • spolková země - Fördergebiet
 • oblast podpory - Förderbereich (např. založení podniku, poradenství, export)
 • oprávněný žadatel - Förderberechtigte (např. zakladatel firmy, vzdělávací zařízení)
 • druh podpory – Förderart (např. půjčka, záruka)

Programy spolku, spolkových zemí a Evropské unie se koncentrují na 10 oblastí, v jejichž rámci pak dochází k další diferenciaci podle charakteru podpory:

 • Podpora zakládání podniků
 • Podpora investic
 • Ochrana životního prostředí, úspora energií, obnovitelné energie
 • Záruky
 • Výzkum a inovace
 • Podnikatelské šance a kapitál pro získání podílů na podnicích
 • Veletrhy, pomoc pro zahraniční aktivity
 • Školení, poradenství, kvalifikace
 • Pomoc na pracovním trhu
 • Infrastruktura, bytová výstavba

Výše zmíněné programy je možné kombinovat.

MAx. Investment

Zdroj: GTAI

Podpora přímých zahraničních investic

Přímá podpora (Program na podporu hospodářské struktury dle směrnice z 1. 7. 2014, v oblastech s maximální podporou mohou malé podniky získat zpět max. 35 % nákladů, v příhraničních regionech s Polskem až 40% nákladů. Podpora se vztahuje i na některé staré spolkové země, přičemž malé podniky mohou získat zpět 20–30 % investičních nákladů).

Půjčky s výhodnými úroky nabízené Evropskou investiční bankou, bankovní skupinou KfW a bankami jednotlivých spolkových zemí, které mají zvýhodněné programy pro financování investičních projektů. Vlastníky rozvojové banky KfW jsou z 80 % Spolková republika Německo a 20 % spolkové země. Více informací na webu KfW.

Banka KfW nabízí podpůrné programy pro:

 • a) Malé a střední podniky v Německu, včetně začínajících společností. Střednědobá a dlouhodobá finanční podpora je určená k založení nebo rozšíření společnosti, na podporu inovací a aktivit v oblasti ochrany životního prostředí. Banka poskytuje úvěry na financování exportu a další možnosti cíleného financování firem v rámci exportu, správu a výstavbu německé a evropské infrastruktury, včetně odpovídajících dopravních prostředků. Střednědobé a dlouhodobé úvěry jsou určené také pro financování zahraničních investic německých firem.
 • b) Komunální společnosti
 • c) Soukromé osoby
 • d) Podnikatelské záměry v rozvojových zemích nebo zemích s tranzitní ekonomikou

Státní záruky na zajištění půjčky, které jsou poskytované jenom spolkovou zemí nebo prostřednictvím svazu a spolkové země, což se vztahuje jen na nové spolkové země (výše v obou případech se záruka vztahuje na max. 10 mil. €, přičemž může být pokryto až 80% z celkové výše úvěru).

Podpora expanze existujících firem

Podpora pracovních míst (asistence při hledání pracovníků poskytovaná úřadem práce, až 100% dotace na vzdělávací kurzy pro nové pracovníky, 50% dotace na školení stávajících pracovníků, podpora zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených).

Podpora výzkumu a vývoje (EU fondy, celonárodní podpora a programy podpory jednotlivých spolkových zemí)

Výše podpory závisí i na druhu odvětví a rozsahu investice (např. stavba nebo rozšíření továrny), důležitým faktorem je i velikost firmy, plánovaná lokace pro investici. 

Kompletní informace včetně přehledu o jednotlivých podpůrných programech naleznete v německém i anglickém jazyce na webu GTAI.

Podpory a pobídky pro pořízení nových investic a modernizaci stávajících jsou zakotveny v zákoně o investičních pobídkách, resp. jeho poslední novely z r. 2010 (Investitionszulage-Gesetz).*  

* Aktuální Investitionszulagengesetz z roku 2010 platí i nadále. Je však zapotřebí vést v patrnosti, že i když zákon nadále platí, tak v § 4 jsou uvedena investiční období. Tento stanoví, že investice jsou dotovány, když spadají pod počáteční investiční záměr, se kterým ten, jenž má nárok na podporu, začal v ustanovení zmíněném období, tedy nejpozději po 31. prosinci 2012 a před 1. lednem 2014 a k ukončení dotované investice došlo po 31. prosinci 2009 a před 1. lednem 2014. Nedošlo-li k ukončení před 1. lednem 2014, pak je zde stanovení výjimka v případě, že před 1. lednem 2014 již došlo ke vzniku dílčích výrobních nákladů.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: