Německo: Zahraniční obchod a investice

7. 7. 2017

Zastupitelský úřad ČR Berlín (Německo)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod SRN za rok 2016 – Dle očekávání dosáhl v loňském roce zahraniční obchod SRN nového rekordu – vyvezeno bylo zboží v hodnotě 1 207,5 mld. € (YOY: + 1,2 %), dovezeno za 954,6 mld. € (YOY + 0,6 %) a saldo zahraničního obchodu tak dosáhlo 252,9 mld. € (YOY: + 3,5 %). Saldo výkonové bilance dosáhlo v r. 2016 rekordních 266 mld. € (YOY: + 5,3 %). Do států EU bylo v r. 2016 vyvezeno zboží v hodnotě 707,9 mld. € (YOY: + 2,2 %) a dovoz zboží činil 632,5 mld. € (YOY: + 1,8 %). Do zemí Eurozóny bylo vyvezeno zboží v hodnotě 441,8 mld. € (YOY: + 1,8 %) a dovezeno zboží za 428,9 mld. € (YOY: + 0,7 %). Do zemí EU mimo Eurozónu bylo v r. 2016 vyvezeno zboží v hodnotě 266,1 mld. € (YOY: + 2,8 %) a dovezeno zboží v hodnotě 203,6 mld. € (YOY: + 4,1 %). Do zemí mimo EU bylo vyvezeno v r. 2016 zboží za 499,6 mld. € (YOY: – 0,2 %) a zboží za 322,1 mld. € (YOY: - 1,7 %) bylo dovezeno do SRN.

 

 

 

Zahraniční obchod SRN 2000 - 2016

Zahraniční obchod SRN (mil. €)

 

 

 

Rok

Exporty

Importy

Saldo

ZO

2016

1 207 500

954 600

266 000

2015

1 195 931

948 247

247 684

2014

1 123 746

910 145

213 601

2013

1 088 025

890 393

197 632

2012

1 092 627

899 405

193 222

2011

1 061 225

902 523

158 702

2010

951 959

797 097

154 863

2009

803 312

664 615

138 697

2008

984 140

805 842

178 297

2007

965 236

769 887

195 348

2006

893 042

733 994

159 048

2005

786 266

628 087

158 179

2004

731 544

575 448

156 096

2003

664 455

534 534

129 921

2002

651 320

518 532

132 788

2001

638 268

542 774

95 495

2000

597 440

538 311

59 128

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Zahraniční obchod

SRN

Prosinec
2016

Leden až prosinec

2016

Porovnání s obdobím

Prosinec
2015

Leden až prosinec

2015

Mld. Eur

%

Export celkem

97,4

1207,5

6,3

1,2

Z toho:

Země EU

54,1

707,9

5,2

2,2

Eurozóna

34,3

441,8

6,6

1,8

Mimo Eurozónu

19,8

266,1

2,8

2,8

Třetí země

43,3

499,6

7,7

- 0,2

Import celkem

78,7

954,6

7,4

0,6

Z toho:

Země EU

51,6

632,5

7,6

1,8

Eurozóna

35,2

428,9

7,1

0,7

Mimo Eurozónu

16,4

203,6

8,6

4,1

Třetí země

27

322,1

7,1

– 1,7

 

 

 

Největší obchodní partneři SRN v r. 2016

Pořadí

Exporty

Importy

Obrat (exporty + importy)

Saldo (exporty - importy)

 

Stát

v 1000 EUR

Stát

v 1000 EUR

Stát

v 1000 EUR

Stát

v 1000 EUR

1

Spojené státy

106 918 811

Čínská lidová republika

93 757 333

Čínská lidová republika

169 866 289

Spojené království

50 423 883

2

Francie

101 399 018

Nizozemí

83 590 272

Francie

167 177 318

Spojené státy

49 095 330

3

Spojené království

86 070 905

Francie

65 778 300

Spojené státy

164 742 292

Francie

35 620 718

4

Nizozemí

79 101 851

Spojené státy

57 823 481

Nizozemí

162 692 123

Rakousko

21 229 567

5

Čínská lidová republika

76 108 956

Itálie

51 774 398

Spojené království

121 717 927

Spojené arabské emiráty

13 675 438

6

Itálie

61 427 305

Polsko

46 522 177

Itálie

113 201 703

Španělsko

12 863 302

7

Rakousko

59 787 882

Švýcarsko

43 910 129

Polsko

101 320 058

Švédsko

10 656 048

8

Polsko

54 797 881

Česká republika

42 403 909

Rakousko

98 346 197

Itálie

9 652 907

9

Švýcarsko

50 352 735

Rakousko

38 558 315

Švýcarsko

94 262 864

Korejská republika

9 541 381

10

Belgie

41 750 618

Belgie

37 892 066

Česká republika

80 685 248

Polsko

8 275 704

11

Španělsko

40 634 464

Spojené království

35 647 022

Belgie

79 642 684

Austrálie

6 854 767

12

Česká republika

38 281 339

Španělsko

27 771 162

Španělsko

68 405 626

Saudská arábie

6 678 555

13

Švédsko

25 057 244

Ruská federace

26 446 288

Ruská federace

48 028 838

Turecko

6 599 063

14

Maďarsko

22 763 623

Maďarsko

24 987 481

Maďarsko

47 751 104

Dánsko

6 565 513

15

Turecko

21 946 528

Japonsko

21 951 803

Japonsko

40 305 811

Švýcarsko

6 442 606

16

Ruská federace

21 582 550

Turecko

15 347 465

Švédsko

39 458 440

Mexiko

5 973 255

17

Japonsko

18 354 008

Švédsko

14 401 196

Turecko

37 293 993

Kanada

5 329 127

18

Dánsko

18 208 553

Slovensko

14 398 258

Dánsko

29 851 593

Hongkong

5 073 407

19

Korejská republika

17 426 228

Rumunsko

12 493 588

Slovensko

27 157 355

Belgie

3 858 552

20

Spojené arabské emiráty

14 553 787

Norsko

12 488 313

Rumunsko

26 065 028

Egypt

3 301 931

21

Rumunsko

13 571 440

Irsko

11 957 498

Korejská republika

24 951 075

Řecko

3 098 154

Údaje za rok 2016

Zdroj: Spolkový statistický úřad Destatis, 2017

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Největší položkou německého vývozu představovaly v r. 2016, stejně jako v letech předešlých, motorová vozidla a díly (227,9 mld. €, resp. 18,9 %). Druhou nejvýznamnější vývozní položkou byly stroje (169,4 mld. €, resp. 14 %) a třetí chemické výrobky (106,8 mld. €, resp. 8,8 %).

 

Podrobně viz níže uvedená tabulka vývozu a dovozu v r. 2016 podle národní klasifikace GP.

German Imports and exports (special trade) by division of the national Product Classification for Production Statistics 2016

Division

Commodity description

in million Euro

Exports

Imports

preliminary results.

GP09-01

Products of agriculture and hunting

9,684

30,032

GP09-02

Products of forestry

388

751

GP09-03

Fish and products of fishing

325

783

GP09-05

Coal and lignite

118

3,446

GP09-06

Crude petroleum and natural gas

4,977

46,268

GP09-07

Metal ores

122

5,373

GP09-08

Other mining and quarrying products

1,333

1,439

GP09-10

Food products

50,635

43,796

GP09-11

Beverages

5,464

5,751

GP09-12

Tabacco products

3,993

1,067

GP09-13

Textiles

11,251

10,687

GP09-14

Wearing apparel

15,381

31,490

GP09-15

Leather and related products

7,399

13,318

GP09-16

Wood and of products of wood and cork, except furniture; articles of straw and plaiting materials

6,634

6,241

GP09-17

Paper and paper products

19,091

14,590

GP09-19

Coke and refined petroleum products

11,145

17,028

GP09-20

Chemicals and chemical products

106,773

73,246

GP09-21

Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

70,785

49,213

GP09-22

Rubber and plastic products

42,941

28,965

GP09-23

Other non-metallic mineral products

14,632

10,561

GP09-24

Basic metals

47,922

49,859

GP09-25

Fabricated metal products, except machinery and equipment

40,930

27,421

GP09-26

Computer, electronic and optical products

100,035

102,840

GP09-27

Electrical equipment

75,840

55,483

GP09-28

Machinery and equipment n.e.c.

169,436

75,528

GP09-29

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

227,883

105,450

GP09-30

Other transport equipment

59,485

35,034

GP09-31

Furniture

9,751

12,140

GP09-35

Energy

2,751

1,001

GP09-89

Other goods

89,786

95,876

Total

1,206,889

954,676

Zdroj: Destatis

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu nebo svobodná celní pásma zůstala na Labi pouze v přístavech Cuxhaven a Bremerhaven. Na řece Vezeře/Weser je to přístav Brake (spolková země Dolní Sasko). Na řece Rýn zůstal zónou volného obchodu přístav Duisburg-Ruhrorter (spolková země Severní Porýní- Vestfálsko), na Dunaji je svobodné celní pásmo v Deggendorfu (spolková země Bavorsko).

Důležitými námořními přístavy jsou dále Flensburg, Lübeck, Nordenham, Rostock, Sassnitz a Stralsund, celní letiště jsou Berlín-Tegel, Berlín-Schönefeld, Brémy-Neuenland, Drážďany, Düsseldorf-Lohausen, Frankfurt n. M., Hamburk-Fuhlsbüttel, Hannover-Langenhagen, Kolín n. R.- Bonn, Lipsko, Mnichov-Riem, Norimberk, Saarbrücken-Ensheim, Stuttgart-Eschterdingen.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Německé přímé zahraniční investice (zahraničí/všechny země)

Rok

mil. EUR

2012

76 835

2013

68 688

2014

85 658

2015

98 017

 

Přímé zahraniční investice v SRN

Rok

mil. EUR

2012

50 386

2013

47 079

2014

6 240

2015

41 579

Zdroj: Bundesbank

 

Pod odkazem naleznete souhrnné statistiky k zahraničním investicím - odvětvovou a teritoriální strukturu v období 2012-2015. https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Statistiken/Aussenwirtschaft/Direktinvestitionen/stat_direktinvestitionen.pdf?__blob=publicationFile

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční aktivity zahraničních osob nejsou v Německu speciálně upraveny. Zahraniční investoři mají stejné postavení jako tuzemští podnikatelé. Je-li pro výkon určité činnosti zapotřebí zvláštní povolení, zahraniční osoby musí splnit stejné požadavky jako němečtí podnikatelé. Z toho vyplývá, že zahraniční osoby – investoři, nemají nárok na žádné jiné pobídky či úlevy, než které mohou získat německé firmy.

Zahraniční podnikatelé mohou realizovat své záměry některým z následujících způsobů:

 • založením podniku v částečném či plném vlastnictví
 • koupí existujícího podniku
 • podílem v podniku
 • založením společného podniku
 • vybavením podniku výrobními prostředky či půjčkami

Z právních forem podnikání jsou v Německu nejčastěji zakládány kapitálové obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným (GmbH) může založit 1 fyzická nebo 1 právnická osoba, základní kapitál činí min. 25 tis. euro (při založení musí být splaceno min 50% kapitálu), více informací viz právní úprava. Stejně tak akciovou společnost (AG) zakládá min. 1 fyzická či 1 právnická osoba a základní kapitál činí min. 50 tis. euro, více informací viz právní úprava. Další v Německu velmi častou právní formou obchodní společnosti je komanditní společnost (KG). Další možnou formou podnikání je založení samostatné (Firmenniederlassung) resp. nesamostatné pobočky (Zweigniederlassung), přičemž prvně jmenovaná musí být zapsána v německém obchodním rejstříku.

Podle platných pracovně-právních předpisů (Arbeitsgenehmigungsverordnung) zahraniční fyzické osoby, které jsou uvedeny  v §5 odst. 2 zákona (Betriebsverfassungsgesetz) - jednatelé společnosti a jim naroveň postavené osoby, jakož i další vedoucí zaměstnanci firmy, jimž je udělena generální plná moc nebo prokura, nepodléhají povinnosti získat pracovní povolení.

Více informací o právních předpisech upravujících oblast investic a obchodu naleznete v německém i anglickém jazyce na webu GTAI.

Investiční pobídky

Investoři mohou využívat cca. 600 podpůrných programů státu, jednotlivých spolkových zemí a Evropské unie. Nejjednodušší cestou k získání selektovaných informací je rešerše v Förderbank německé spolkové vlády na adrese www.foerderdatenbank.de Tato databáze umožňuje při hledání kombinaci 4 kritérií:

 • spolková země - Fördergebiet
 • oblast podpory - Förderbereich (např. založení podniku, poradenství, export)
 • oprávněný žadatel - Förderberechtigte (např. zakladatel firmy, vzdělávací zařízení)
 • druh podpory – Förderart (např. půjčka, záruka)

Programy spolku, spolkových zemí a Evropské unie se koncentrují na 10 oblastí, v jejichž rámci pak dochází k další diferenciaci podle charakteru podpory:

 • Podpora zakládání podniků
 • Podpora investic
 • Ochrana životního prostředí, úspora energií, obnovitelné energie
 • Záruky
 • Výzkum a inovace
 • Podnikatelské šance a kapitál pro získání podílů na podnicích
 • Veletrhy, pomoc pro zahraniční aktivity
 • Školení, poradenství, kvalifikace
 • Pomoc na pracovním trhu
 • Infrastruktura, bytová výstavba

Výše zmíněné programy je možné kombinovat.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: