Pákistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Podle konečných statistických údajů o českém zahraničním obchodě v r. 2017 se vzájemná zahraničně-obchodní relace s Pákistánem rozvíjela úspěšně. Ve srovnání s předchozím rokem se český export udržel na zhruba stejné úrovni, když došlo k jeho nepatrnému poklesu o 3,9 % na 69,9 mil. USD. Při evaluaci tohoto údaje je nezbytné si uvědomit, že v r. 2016 došlo k nárůstu českého exportu o 45,3 % na 72,7 mil. USD.

 

Import z Pákistánu vzrostl o 29,5 % na 187,8 mil. USD a celkový obrat vzájemné obchodní výměny překonal historické roky 2008 a 2016 a dosáhl historického maxima v samostatné historii ČR ve výši 257,6 mil. USD. Vzájemná obchodní výměna zaznamenala negativní saldo ve výši 117,9 mil. USD. S podobným jevem, tj. výrazným nárůstem importu z Pákistánu se potýkají všechny členské země EU. Jedná se důsledek schématu GSP+, uplatňovaného na dovoz pákistánského zboží na trhy členských zemí EU. Tento trend ovšem neznamená výrazný nárůst pk exportních kapacit. Po zavedení GSP+ objem pk exportu nezměnil, jenom vývoz GSP+ komodit se přesunul z USA do EU. Udělení GSP+ pro PK znamená, že zatímco tyto komodity se v USA bez doložky nejvyšších výhod prodávali s minimálním ziskem, teď se v EU prodávají za stejné ceny se ziskem výrazně vyšším.

 

Přehled vzájemné obchodní výměny v letech 2010-2017 (v mil. USD):

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2010

34 433

81.

40,3

81 755

56.

144,1

116 188

67.

81,7

-47 322

2011

35 356

86.

102,7

105 232

58.

128,7

140 588

65.

121,0

-69 876

2012

33 535

87.

94,8

93 786

57.

89,1

127 321

69.

90,6

-60 251

2013

39 963

81.

119,2

97 982

59.

104,5

137 945

67.

108,3

-58 019

2014

42 627

81.

106,7

117 380

57.

119,8

160 007

67.

116,0

-74 753

2015

50 032

78.

117,4

120 665

59.

102,8

170 697

67.

106,7

-70 633

2016

72 695

71.

145,3

143 750

59.

119,1

216 445

63.

126,8

-71 056

2017

69 881

68.

96,1

187 758

57.

129,5

257 639

64.

119,0

- 117 877

 Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komodity identifikované mapou oborových příležitostí vykazují stabilní, rostoucí trend. Nejvýznamnější vývozní komoditou do Pákistánu jsou zbraně a munice. V dalších sektorech řada českých firem dodává roury a ocelové výrobky, elektrické motory, kompresory, armatury pro plynárenský průmysl, měřící zařízení, atd. Rostoucí objemy vykazují i potravinářské výrobky, a to hlavně mléko a mléčné výrobky, dále papír, lepenka a neopracované dřevo. Specifickou komoditou jsou kovoobráběcí a textilní stroje, kde česká firma TOS dodává ze své pobočky v Číně stroje původně české provenience.

 

Pokud jde o pákistánský dovoz do ČR, více než 90 % reprezentují tradiční pákistánské komodity – textil, kožedělné výrobky, rýže a ovoce. Struktura pákistánského exportu do ČR, potažmo EU jako celku, jak již bylo zmíněno, je důsledek schématu GSP+, uplatňovaného na dovoz pákistánského zboží na trhy členských zemí EU. Snahy ZÚ Islámábád navázat spolupráci v sofistikovaných oborech – strojírenství, IT, software, se zatím míjejí účinkem.

 

Hlavní položky českého vývozu do Pákistánu za období leden – prosinec 2017: (10 hlavních položek dle kódu zboží - (KZ): (KZ-891) zbraně a munice, (KZ-641) papír a lepenka, (KZ-874) měřicí přístroje, (KZ-778) přístroje elektrické, (KZ-248) dřevo, (KZ-764) telekomunikační zařízení, (KZ-724) stroje textilní a kožedělné, (KZ-743) čerpadla, kompresory, (KZ-728) mechanické stroje, (KZ-625) pneumatiky.

 

Hlavní položky českého dovozu z Pákistánu za období leden – prosinec 2017: (10 hlavních položek): (KZ-841) pánské oděvy a prádlo, (KZ-658) hotové textilní výrobky, (KZ-848) oděvní doplňky ne textilní, (KZ-652) bavlněné tkaniny, (KZ-845) oděvní součástí, (KZ-842) dámské oděvy a prádlo, (KZ-846) oděvní doplňky textilní, (KZ-872) lékařské přístroje a zařízení, (KZ-574) polyacetáty, polyetery, pryskyřice, (KZ-844) oděvy a prádlo dámské.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb a struktura exportu a importu služeb:

V případě Pákistánu není vzhledem k omezenému objemu výměny v oblasti služeb dostupná statistika běžného účtu platební bilance u ČNB.

 

České firmy působící v oblasti služeb a zájem českých firem o poskytování služeb v teritoriu:

Od r. 2015 je v pronájmu 6 letadel Českých aerolinií bez posádek na dobu 8 let pákistánským státním aerolinkám Pakistan International Airlines PIA.

 

Poptávka po českých službách:

ZÚ Islámábád zaznamenal zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem je o magisterské a doktorské studium.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Pákistánu aktuálně není žádný zahraniční investor z České republiky. Nejvýznamnější investiční aktivitou českého subjektu v Pákistánu byla do konce roku 2012 účast a.s. Moravské naftové doly Hodonín /MND/ na nálezu významného ložiska zemního plynu v chajpúrském distriktu provincie Sindh. MND zde podnikala společně s firmou OMV, Agip, PPL a GHPL. Byla podílníkem využívání ložiska zemního plynu Sawan, kde byla držitelem 7,89 % licenčních práv Petroleum Concession Agreement for the South-West Miano Block (SW-Miano). Koncem r. 2012 MND společně s těmito investicemi prodala rovněž práva na provádění průzkumu dalších plynových a naftových ložisek v provincii Balúčistán v partnerství s pákistánskými státními společnostmi Mari Gas a PPL. 

 

Výnosy z těžby ropy, plynu a barevných kovů v Pákistánu obecně o několik řádů převyšují výnosy z dodávek například investičních celků, a proto by tomuto sektoru měla být z české strany věnována pozornost.

 

Bývalý PA Export/ČKD Export (původní Škodaexport) ve spolupráci s Českou exportní bankou realizoval v pákistánském Balloki 225 MW projekt paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 147 mil. USD a v Murídke 225 MW projekt paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 150 mil. USD. Obě elektrárny jsou v provincii Pandžáb.

 

Škoda Praha a ČKD Elektrotechnika zrealizovaly kontrakty na opravy turbín na vodní elektrárně Mangla a na tepelných elektrárnách Muzaffargharh a Guddu. Firma NERKON realizovala dodávku mycí linky pro čokoládovnu Nestlé ve městě Hub u Karáčí.

 

Společnost Vítkovice Machinery Group v lednu 2017 dokončila modernizaci válcovny Wah Brass Mills (Pvt.) Ltd. ve státní zbrojovce POF Wah (v minulosti dodané z Československa) v celkové hodnotě 32,5 mil. EUR.

 

V ČR se nyní rozvíjí pákistánská investice v oblasti textilního průmyslu firmy CNM Textil Faisalabad ve výši 3,8 mil EUR a zaměstnává v součastnosti již 120 lidí. Dokončena bude v průběhu roku 2018.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy a dohody

 • Dohoda mezi ČTK a Pakistan Press International (Praha, 7. září 1964)
 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Islámské republiky Pákistán (Islámábád, 30. dubna 1968)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách (Praha, 2. září 1969, č. 91/1973 Sb.)
 • Kulturní dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Islámské republiky Pákistán (Praha, 29. ledna 1976, č. 104/1976 Sb.)
 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou ČSFR a vládou PIR (Islámábád, 2. prosince 1991, 328/1992 Sb.)
 • Program spolupráce mezi ministerstvy kultury na léta 2009-2011 (podpis 2009)
 • MoU o spolupráci Akademií věd ČR a Pákistánu (2007, prováděcí protokol z r. 2012 neuzavřen)
 • MoU o spolupráci hospodářských komor (květen 2007)
 • MoU o spolupráci ministerstev zdravotnictví ČR a Pákistánu (9.5.2007)
 • MoU o spolupráci mezi SPD ČR a Hospodářskou komorou PK (září 2017)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 2. 5. 2014)
 • MOU o vojenské spolupráci mezi ministerstvy obrany, 9.5.2007, TOR podepsán v listopadu 2016 v Karáčí

Smlouvy v jednání

 • Probíhá projednávání nového textu dohody mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, v souvislosti s návazností na evropskou legislativu.
 • V jednání je Dohoda o ekonomické spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem financí, rozpočtu, ekonomických vztahů, statistiky a privatizace Pákistánu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od r. 2013 se ČR v Pákistánu nadále angažuje již pouze prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP) zahraniční rozvojové spolupráce.

 

Rok

Částka (Kč)

Typ pomoci

Specifikace (realizátor)

2010

998 000

rozvojová

Czech Hospital, Arandu, Gilgit-Baltistán - Projekt zlehčování života obyvatel ve vysokohorských oblastech

2010

5 000 000

humanitární

povodně - IOM

2010

30 000 000

humanitární

povodně - humanitární lety NATO - SALIS

2011

600 000

humanitární

"Czech Hospital" Obnova přístupových cest, mostů v regionu Arandu

2011

3 000 000

humanitární

ZÚ Islamabád ve spolupráci s místními firmami a PiN

2011

2 500 000

humanitární

Zlepšení životních podmínek a zdrojů obživy KPK - CHARITA

2011

3 500 000

humanitární

Obnova obydlí a zdrojů pitné vody po záplavách, Sind - PiN

2011

400 000

rozvojová 

Omezení otrocké práce v zemědělství, Karakoram - CZ Hospital

2012

1 800 000

humanitární

Stavba přístřeší pro povodněmi postižené obyvatele Sindu - PiN

2012

280 000

rozvojová

Rozšíření a oprava školy Gilgit-Baltistán - CZ Hospital

2012

2 720 000

humanitární

Obnova komunit a škod po přírodních katastrofách a válečných konfliktech - IOM

2012

640 000

humanitární

Obnova hygienických a zdravotnických zařízení po lavinách - CZ Hospital

2013

416 000

MLP

Osvětový projekt "Dětsví a naděje" proti polévání kyselinou - Acid Survivors

2014

77 000

MLP

Osvětový projekt "Vocational Training Center" kurz gramotnosti pro ženy - UHRO

2014

200 000

MLP

Vakcinace dětí a nácvik základních hygienických návyků pro děti a mláděž - Mashal Trust

2015

299 000

MLP

Renovace objektu školy a sirotčince - Mashal Trust

2016

275 000

MLP

Stavba hostelu pro studenty z horských oblastí Baltistánu - CZ Hospital

2017 200 000 MLP Vzdělávání venkovských žen v provincii Paňdžáb - Community for Common Good
2017 200 000 MLP Působení odborných pedagogů a nákup školního materiálu - Mashal Trust

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: