Pákistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V r. 2016 se vzájemná zahraničně-obchodní relace velmi úspěšně rozvíjela, když ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu českého vývozu o 45,3 % na 72,7 mil. USD, dovoz vzrostl o 20,1 % na 144,9 mil. USD a celkový obrat vzájemné obchodní výměny překonal historický rok 2008 a dosáhl historického maxima ve výši 217,6 mil. USD. Vzájemná obchodní výměna zaznamenala negativní saldo ve výši 72,2 mil. USD.

 

Přehled obchodní výměny ČR – Pákistán za roky 2009 až 2015 (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

USD

Index

USD

Index

2009

85 407

64,1

56 744

65,7

2010

34 433

40,3

81 755

144,1

2011

35 356

102,7

105 232

128,7

2012

33 535

94,8

93 786

89,1

2013

39 963

119,2

97 982

104,5

2014

42 627

106,7

117 380

119,8

2015

50 032

117,4

120 665

102,8

2016

72 707

145,3

144 939

120,1


 

Obrat

Saldo

USD

USD

2009

142 151

28 663

2010

116 188

-47 322

2011

140 588

-69 876

2012

127 321

-60 251

2013

137 945

-58 019

2014

160 007

-74 753

2015

170 697

-70 633

2016

 217 646  -72 232

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komodity identifikované mapou oborových příležitostí vykazují stabilní, rostoucí trend. Řada českých firem dodává roury a ocelové výrobky, elektrické motory, kompresory, armatury pro plynárenský průmysl, měřící zařízení, atd. Specifickou komoditou jsou kovoobráběcí a textilní stroje, kde česká firma TOS dodává ze své pobočky v Číně stroje původně české provenience. Rostoucí objemy vykazují i potravinářské výrobky, a to hlavně mléko a mléčné výrobky.

 

Globální mapa oborových příležitostí identifikuje jako velmi perspektivní v Pákistánu rovněž osobní a nákladní automobily. Tady, navzdory silné poptávce na pákistánské straně, brání penetraci českých výrobců politická specifika. Pákistánská strana nesouhlasí s výstavbou montážního závodu ŠKODA, do kterého by se dovážely komponenty z produkčních závodů v Indii a trvá na výstavbě vlastního produkčního závodu. Pro výstavbu 3. produkčního závodu ŠKODA na sub-indickém kontinentu je potenciál pákistánského trhu příliš malý. Na druhé straně firma TATRA nechce do Pákistánu vyvážet svoje nákladní automobily, aby tímto krokem neohrozila svoje zájmy v Indii.

 

Pokud jde o pákistánský dovoz do ČR, více než 90 % reprezentují tradiční pákistánské komodity – textil, kožedělné výrobky, rýže a ovoce. Snahy ZÚ Islámábád navázat spolupráci v sofistikovaných oborech – strojírenství, IT, software, se zatím míjejí účinkem.

 

Hlavní položky českého vývozu do Pákistánu za období leden – prosinec 2016: (10 hlavních položek dle kódu zboží - (KZ): (KZ-641) papír a lepenka, (KZ-743) čerpadla, kompresory, (KZ-248) dřevo, (KZ-691) konstrukce se železa a oceli, (KZ-022) mléko a mléčné výrobky, (KZ-747) kohouty, ventily, armatury, (KZ-716) elektrické točivé stroje, (KZ-625) pneumatiky, (KZ-874) měřicí přístroje, (KZ-724) textilní a kožedělné stroje. 

 

Hlavní položky českého dovozu z Pákistánu za období leden – prosinec 2016: (10 hlavních položek): (KZ-841) pánské oděvy a prádlo, (KZ-652) bavlněné tkaniny, (KZ-848) oděvní doplňky ne textilní, (KZ-658) hotové textilní výrobky, (KZ-842) dámské oděvy a prádlo, (KZ-845) oděvní součástí, (KZ-846) oděvní doplňky textilní, (KZ-574) polyacetaly, polyestery a pryskyřice, (KZ-872) lékařské zařízení a přístroje, (KZ-844) dámské pletené oděvy.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb a struktura exportu a importu služeb:

V případě Pákistánu není vzhledem k omezenému objemu výměny v oblasti služeb dostupná statistika běžného účtu platební bilance u ČNB.

 

České firmy působící v oblasti služeb a zájem českých firem o poskytování služeb v teritoriu:

Od r. 2015 je v pronájmu 6 letadel Českých aerolinií bez posádek na dobu 8 let pákistánským státním aerolinkám Pakistan International Airlines PIA.

 

Poptávka po českých službách:

ZÚ Islámábád zaznamenal zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem je o magisterské a doktorské studium.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Pákistánu aktuálně není žádný zahraniční investor z České republiky. Nejvýznamnější investiční aktivitou českého subjektu v Pákistánu byla do konce roku 2012 účast a.s. Moravské naftové doly Hodonín /MND/ na nálezu významného ložiska zemního plynu v chajpúrském distriktu provincie Sindh. MND zde podnikala společně s firmou OMV, Agip, PPL a GHPL. Byla podílníkem využívání ložiska zemního plynu Sawan, kde byla držitelem 7,89 % licenčních práv Petroleum Concession Agreement for the South-West Miano Block (SW-Miano). Koncem r. 2012 MND společně s těmito investicemi prodala rovněž práva na provádění průzkumu dalších plynových a naftových ložisek v provincii Balúčistán v partnerství s pákistánskými státními společnostmi Mari Gas a PPL. 

 

Výnosy z těžby ropy, plynu a barevných kovů v Pákistánu obecně o několik řádů převyšují výnosy z dodávek například investičních celků, a proto by tomuto sektoru měla být z české strany věnována pozornost.

 

Bývalý PA Export/ČKD Export (původní Škodaexport) ve spolupráci s Českou exportní bankou realizoval v pákistánském Balloki 225 MW projekt paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 147 mil. USD a v Murídke 225 MW projekt paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 150 mil. USD. Obě elektrárny jsou v provincii Pandžáb.

 

Škoda Praha a ČKD Elektrotechnika zrealizovaly kontrakty na opravy turbín na vodní elektrárně Mangla a na tepelných elektrárnách Muzaffargharh a Guddu. Firma NERKON realizovala dodávku mycí linky pro čokoládovnu Nestlé ve městě Hub u Karáčí.

 

Společnost Vítkovice Machinery Group v lednu 2017 dokončila modernizaci válcovny Wah Brass Mills (Pvt.) Ltd. ve státní zbrojovce POF Wah (v minulosti dodané z Československa) v celkové hodnotě 32,5 mil. EUR.

 

V ČR se nyní rozvíjí pákistánská investice v oblasti textilního průmyslu firmy CNM Textil Faisalabad ve výši 3,8 mil EUR a zaměstnává v součastnosti již 120 lidí. Hotova bude v 1. pol. roku 2018.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy a dohody

  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění – dne 2.5.2014 podepsána v Praze a ratifikována dne 30.10.2015.
  • Memorandum of Understanding o spolupráci Hospodářské komory ČR a Federace pákistánských obchodních a průmyslových komor (FPCCI) - dne 9.5.2007 podepsáno v Islámábádu.

Smlouvy v jednání

  • Probíhá projednávání nového textu dohody mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, v souvislosti s návazností na evropskou legislativu.
  • V jednání je Dohoda o ekonomické spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem financí, rozpočtu, ekonomických vztahů, statistiky a privatizace Pákistánu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od r. 2013 se ČR v Pákistánu nadále angažuje již pouze prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP) zahraniční rozvojové spolupráce.

 

Rok

Částka (Kč)

Typ pomoci

Specifikace (realizátor)

2010

998 000

rozvojová

Czech Hospital, Arandu, Gilgit-Baltistán - Projekt zlehčování života obyvatel ve vysokohorských oblastech

2010

5 000 000

humanitární

povodně - IOM

2010

30 000 000

humanitární

povodně - humanitární lety NATO - SALIS

2011

600 000

humanitární

"Czech Hospital" Obnova přístupových cest, mostů v regionu Arandu

2011

3 000 000

humanitární

ZÚ Islamabád ve spolupráci s místními firmami a PiN

2011

2 500 000

humanitární

Zlepšení životních podmínek a zdrojů obživy KPK - CHARITA

2011

3 500 000

humanitární

Obnova obydlí a zdrojů pitné vody po záplavách, Sind - PiN

2011

400 000

rozvojová 

Omezení otrocké práce v zemědělství, Karakoram - CZ Hospital

2012

1 800 000

humanitární

Stavba přístřeší pro povodněmi postižené obyvatele Sindu - PiN

2012

280 000

rozvojová

Rozšíření a oprava školy Gilgit-Baltistán - CZ Hospital

2012

2 720 000

humanitární

Obnova komunit a škod po přírodních katastrofách a válečných konfliktech - IOM

2012

640 000

humanitární

Obnova hygienických a zdravotnických zařízení po lavinách - CZ Hospital

2013

416 000

MLP

Osvětový projekt "Dětsví a naděje" proti polévání kyselinou - Acid Survivors

2014

77 000

MLP

Osvětový projekt "Vocational Training Center" kurz gramotnosti pro ženy - UHRO

2014

200 000

MLP

Vakcinace dětí a nácvik základních hygienických návyků pro děti a mláděž - Mashal Trust

2015

299 000

MLP

Renovace objektu školy a sirotčince - Mashal Trust

2016

275 000

MLP

Stavba hostelu pro studenty z horských oblastí Baltistánu - CZ Hospital

2017 200 000 MLP Vzdělávání venkovských žen v provincii Paňdžáb - Community for Common Good
2017 200 000 MLP Působení odborných pedagogů a nákup školního materiálu - Mashal Trust

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: