Pákistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Islámábádu (Pákistán)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V r. 2015 došlo ve srovnání s předchozím rokem k nárůstu českého vývozu o 17,4 % na 50 mil. USD (v Kč dokonce o 39,2 %), dovoz vzrostl o 2,8 % na 120,7 mil. USD a celkový obrat vzájemné obchodní výměny vzrostl o 6,7 % na 170,7 mil. USD. Vzájemná obchodní výměna zaznamenala negativní saldo ve výši 70,6 mil. USD.

Přehled obchodní výměny ČR – Pákistán za roky 2009 až 2015 (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

2009

85 407

57.

64,1

56 744

56.

65,7

2010

34 433

81.

40,3

81 755

56.

144,1

2011

35 356

86.

102,7

105 232

58.

128,7

2012

33 535

87.

94,8

93 786

57.

89,1

2013

39 963

81.

119,2

97 982

59.

104,5

2014

42 627

85.

106,7

117 380

57.

119,8

2015

50 032

78.

117,4

120 665

59.

102,8


 

Obrat

Saldo

poř.

Index

USD

2009

63.

64,7

28 663

2010

67.

81,7

-47 322

2011

65.

121,0

-69 876

2012

69.

90,6

-60 251

2013

67.

108,3

-58 019

2014

67.

116,0

-74 753

2015

67.

106,7

-70 633

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Pákistánu za období leden – prosinec 2015: (10 hlavních položek dle kódu zboží - (KZ): (KZ-641) papír a lepenka, (KZ-691) konstrukce ze železa a oceli, (KZ-712) turbíny na páru, (KZ-714) stroje, motory neelektrické, (KZ-724) stroje textilní a kožedělné, (KZ-541) léčiva a farmaceutické výrobky, (KZ-747) kohouty, ventily a armatury, (KZ-874) kontrolní a měřící přístroje, (KZ-269) staré oděvy a textilie, (KZ-743) čerpadla, kompresory a ventilátory.

Hlavní položky českého dovozu z Pákistánu za období leden – prosinec 2015: (10 hlavních položek): (KZ-841) pánské oděvy a prádlo, (KZ-658) hotové textilní výrobky, (KZ-652) bavlněné tkaniny, (KZ-848) oděvní doplňky ne textilní, (KZ-842) dámské oděvy a prádlo, (KZ-846) oděvní doplňky textilní, (KZ-845) oděvní součástí, (KZ-872) lékařské zařízení a přístroje, (KZ-653) tkaniny z umělých vláken, (KZ-843) pánské oděvy a prádlo pletené.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb a struktura exportu a importu služeb:

V případě Pákistánu není vzhledem k omezenému objemu výměny v oblasti služeb dostupná statistika běžného účtu platební bilance u ČNB.

České firmy působící v oblasti služeb a zájem českých firem o poskytování služeb v teritoriu:

V r. 2015 byla uzavřena smlouva o pronájmu 6 letadel Českých aerolinií bez posádek na dobu 8 let pákistánským státním aerolinkám Pakistan International Airlines PIA.

Poptávka po českých službách:

ZÚ Islámábád zaznamenal zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem je o magisterské a doktorské studium.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ČR aktuálně nemá v Pákistánu žádnou zahraniční investici. Nejvýznamnější investiční aktivitou českého subjektu v Pákistánu byla do konce roku 2012 účast a.s. Moravské naftové doly Hodonín /MND/ na nálezu významného ložiska zemního plynu v chajpúrském distriktu provincie Sindh. MND zde podnikala společně s firmou OMV, Agip, PPL a GHPL. Byla podílníkem využívání ložiska zemního plynu Sawan, kde byla držitelem 7,89 % licenčních práv Petroleum Concession Agreement for the South-West Miano Block (SW-Miano). Koncem r. 2012 MND společně s těmito investicemi prodala rovněž práva na provádění průzkumu dalších plynových a naftových ložisek v provincii Balúčistán v partnerství s pákistánskými státními společnostmi Mari Gas a PPL. 

Výnosy z těžby ropy, plynu a barevných kovů v Pákistánu obecně o několik řádů převyšují výnosy z dodávek například investičních celků, a proto by tomuto sektoru měla být z české strany věnována pozornost.

Bývalý PA Export/ČKD Export (původní Škodaexport) ve spolupráci s Českou exportní bankou realizoval v pákistánském Balloki 225 MW projekt paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 147 mil. USD a v Murídke 225 MW projekt paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 150 mil. USD. Obě elektrárny jsou v provincii Pandžáb.

Škoda Praha a ČKD Elektrotechnika zrealizovaly kontrakty na opravy turbín na vodní elektrárně Mangla a na tepelných elektrárnách Muzaffargharh a Guddu. Firma NERKON realizovala dodávku mycí linky pro čokoládovnu Nestlé ve městě Hub u Karáčí.

Společnost Vítkovice Machinery Group aktuálně dokočuje kontrakt na modernizaci válcovny Wah Brass Mills (Pvt.) Ltd. ve státní zbrojovce POF Wah. V současnosti probíhá uvádění do provozu technologického zařízení válcovny mosazi a měděných slitin.

Z dalších exportérů aktivně působících v Pákistánu lze uvést společnosti Strojimport, ERA Pardubice, Sigma Lutín, Pramet Tools, Invelt Group a Bioveta. České firmy jsou aktivní i v oblasti speciálu. V této oblasti zde dlouhodobě úspěšně podniká Aero Trade, Česká zbrojovka, Omnipol, Vítkovice Group a Sellier a Bellot.

Ve fázi jednání jsou další objemově významné projekty, z nichž alespoň některé by v následujících letech mohly dospět do realizační fáze. Vítkovice Group jedná o výstavbě ocelárny a elektrárny. Sdružení českých firem kolem firmy MAVEL jedná o výstavbě malé vodní elektrárny v regionu Azad Kashmir. V oblasti výstavby energetických celků jednají dále v Pákistánu firmy KP RIA, INITIA a Škoda Power Invest.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy a dohody

  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění – dne 2.5.2014 podepsána v Praze a ratifikována dne 30.10.2015.
  • Memorandum of Understanding o spolupráci Hospodářské komory ČR a Federace pákistánských obchodních a průmyslových komor (FPCCI) - dne 9.5.2007 podepsáno v Islámábádu.

Smlouvy v jednání

  • Probíhá projednávání nového textu dohody mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, v souvislosti s návazností na evropskou legislativu.
  • V jednání je Dohoda o ekonomické spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem financí, rozpočtu, ekonomických vztahů, statistiky a privatizace Pákistánu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V souvislosti s ničivým zemětřesením v r. 2005 poskytla ČR Pákistánu humanitární pomoc v celkové výši 110 mil. Kč. V oblastech postižených zemětřesením byly aktivní dvě nevládní organizace – Člověk v tísni (ČvT) a ADRA, které realizovaly ve městě Bágh v Ázád Kašmíru projekty výstavby škol z prostředků humanitární pomoci ČR. ČvT byl ve stejném místě realizátorem dalších projektů, které byly zaměřené na psychosociální pomoc lidem z postižených oblastí a odpadové hospodářství a které byly  financovány z dalších zdrojů. V r. 2007 uzavřel ZÚ Islámábád smlouvu s ČvT na realizaci výstavby objektu pro administrativu místní samosprávy ve městě Bágh. Tento projekt v hodnotě 500 000 Kč byl financován z rezervního fondu rozvojové spolupráce ČR.

V Pákistánu je aktivní i další česká NGO – Czech Hospital – která realizuje projekt zdravotnického centra v oblasti Baltistánu. V r. 2009 vláda ČR vyčlenila částku 10 mil. Kč na pomoc pákistánským přesídlencům, kteří byli v důsledku bojů nuceni opustit své domovy v provinci NWFP a kmenových oblastech FATA. Částka byla využita skrze mechanismy UNHCR a UNICEF. V r. 2010 vláda ČR přispěla částkou 4 mil. Kč na obnovu oblastí postižených ničivými povodněmi, jejímž realizátorem se na základě výběrového řízení stala společnost ČvT. ČvT v souvislosti s povodněmi z r. 2010 realizoval v provinciích Chajbar Pachtunchva a Paňdžáb projekty v hodnotě cca 90 mil. Kč, které byly financované z dalších zdrojů.

Od r. 2013 se ČR v Pákistánu nadále angažuje již pouze prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce.

Rok

Částka (Kč)

Typ pomoci

Specifikace (realizátor)

2010

998 000

rozvojová

Czech Hospital, Arandu, Gilgit-Baltistán - Projekt zlehčování života obyvatel ve vysokohorských oblastech

2010

5 000 000

humanitární

povodně - IOM

2010

30 000 000

humanitární

povodně - humanitární lety NATO - SALIS

2011

600 000

humanitární

"Czech Hospital" Obnova přístupových cest, mostů v regionu Arandu

2011

3 000 000

humanitární

ZÚ Islamabád ve spolupráci s místními firmami a PiN

2011

2 500 000

humanitární

Zlepšení životních podmínek a zdrojů obživy KPK - CHARITA

2011

3 500 000

humanitární

Obnova obydlí a zdrojů pitné vody po záplavách, Sind - PiN

2011

400 000

rozvojová 

Omezení otrocké práce v zemědělství, Karakoram - CZ Hospital

2012

1 800 000

humanitární

Stavba přístřeší pro povodněmi postižené obyvatele Sindu - PiN

2012

280 000

rozvojová

Rozšíření a oprava školy Gilgit-Baltistán - CZ Hospital

2012

2 720 000

humanitární

Obnova komunit a škod po přírodních katastrofách a válečných konfliktech - IOM

2012

640 000

humanitární

Obnova hygienických a zdravotnických zařízení po lavinách - CZ Hospital

2013

416 000

rozvojová

Osvětový projekt "Dětsví a naděje" proti polévání kyselinou - Acid Survivors

2014

77 000

rozvojová

Osvětový projekt "Vocational Training Center" kurz gramotnosti pro ženy - UHRO

2014

200 000

rozvojová

Vakcinace dětí a nácvik základních hygienických návyků pro děti a mláděž - Mashal Trust

2015

299 000

rozvojová

Renovace objektu školy a sirotčince - Mashal Trust

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: