Palestina: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Styčný úřad ČR v Ramalláhu (Palestina)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Office of the EU Representative
West Bank and Gaza Strip
Al-Mashtal Hotel, First Floor, Salah Khalaf Street, P.O. Box 576, Gaza City
Tel.: (+972) 02-5415888
Fax.: (+972) 02-5415848
Email: delegation-west-bank-gaza@eeas.europa.eu

Pozn. SÚ: Fakticky sídlí Office of the EU Representative ve východním Jeruzalémě.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

"Okupovaná palestinská území" (oPt) jsou účastníkem Euro-středomořského partnerství a od roku 2004 Evropské sousedské politiky (ENP). Rámcem obchodních vztahů mezi EU a Palestinskými autonomními územími (PAÚ) je Prozatímní asociační dohoda (Interim Association Agreement on Trade and Cooperation) z roku 1997.  Tato dohoda poskytuje bezcelní přístup (v rámci stanovených kvót) pro palestinské průmyslové produkty a některé zemědělské produkty na jednotný trh EU a stejné podmínky pro přístup produktů původem z EU na palestinský trh. PNS usiluje o nahrazení Prozatímní asociační dohody dohodou plnohodnotnou/standardní.

Přímá obchodní výměna mezi členskými státy EU a Palestinou zaostává za svým potencionálem. Ačkoliv palestinský trh konzumuje velké množství potravinářských a zemědělských produktů, spotřebního zboží, vozidel, strojů a strojního zařízení i dalších produktů původem z EU, směřuje většina těchto výrobků na PAÚ přes Izrael. Rozvoji přímého obchodu brání existence řady obchodních i neobchodních bariér i způsob, jakým jsou od roku 1994 upraveny obchodní vztahy mezi PAÚ a Izraelem (asymetrická celní a měnová kvazi unie vymezená v tzv. Paris Protocol on Economic Relations).

Obchodní výměna mezi členskými státy EU a Palestinou vykazuje dlouhodobě značnou nerovnováhu v neprospěch palestinské produkce. Vývozy z EU do Palestiny vykazují setrvale rostoucí trend, zatímto vývozy z PAÚ do EU stagnují na nízké úrovni. Největšími vývozci z EU na PAÚ jsou Německo, Španělsko, Nizozemsko, Itálie a Francie.

Obchodní bilance EU-Palestina

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývozy z EU v mil. Euro

88

103

116

140

195

Dovozy z EU v mil. Euro

12

16

14

14

14

Zdroj: Market Access Database, EK

Hlavní položky vývozu z EU představují dopravní prostředky (především osobní automobily), stroje a strojní zařízení, potraviny, nápoje a tabák, chemikálie a produkty chemického průmyslu, živá zvířata a živočišné produkty, živočišné a rostlinné tuky a oleje.

Hlavní položky dovozu do EU představují rostlinné produkty, tuky a oleje a produkty chemického průmyslu.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je dlouhodobě největším multilaterálním donorem Palestinské národní správy (PNS). Od roku 2008 směřuje finanční asistence EU na Západní břeh a do pásma Gazy prostřednictvím mechanismu PEGASE. Tento mechanismus sloužil nejprve k financování Palestinian Reform and Development Plan (PRDP). PEGASE  je v současnosti využíván jako nástroj poskytování přímé finanční asistence z rozpočtu EU i členských států EU, včetně přímé podpory rozpočtu PNS.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: