Polsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR ve Varšavě (Polsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

S ohledem na tradiční i současné obchodní styky mezi ČR a PL neexistuje prakticky žádné odvětví, které by nemělo navázané obchodní kontakty s PL, resp. které by nebylo zajímavé pro hlubší formy spolupráce. Mezi perspektivní obory patří energetika, petrochemie, silniční a kolejová vozidla, zařízení pro restrukturalizaci hutí a dolů, vzduchotechnika, čerpadla, zařízení silnoproudé elektrotechniky, zemědělská technika, stroje (obráběcí, potravinářské, balicí, tiskařské a textilní) a potraviny (obilí, maso, máslo, mléko, drůbež, olej, tuky, vejce, cukr, protlak, pivo, slad).

Vzhledem ke geografické poloze Polska a blízkosti obou národních ekonomik ekonomická spolupráce má daleko širší dosah než jen prostou výměnu zboží. Dlouhodobá pracovní činnost na polském území je již jen krůčkem ke kapitálovému usazení se v Polsku a rozšíření svých aktivit.

Z výčtu existujících aktivit našich firem v Polsku vyplývá široká škála možností potenciálního uplatnění našich firem na polském trhu.

Vývoj procesu privatizace polských uhelných elektráren (o privatizaci rozvodných energetických sítí se neuvažuje) je v současnosti nejasný. To ovšem neznamená, že by čeští investoři (např. ČEZ) měli být v tomto meziobdobí pasivní. V případě, že by polská vláda privatizační proces - byť modifikovaný - spustila, nabízí se perspektivní segment: řada energetických celků je vybavena výrobními technologiemi české provenience, které vyžadují generální rekonstrukci, včetně instalace odsiřovacích zařízení. Potenciální možnosti pro české investory skýtá rovněž privatizace uhelných dolů, pokud ovšem padne definitivní rozhodnutí státu tento proces zahájit. Značné odbytové a investiční perspektivy nabízí proces modernizace zastaralého vozového parku kolejových vozidel (tramvaje, lokomotivy), a to zvláště v kooperaci s místními výrobními a servisními subjekty. V oblasti ekologických staveb se zvyšuje poptávka po čističkách odpadních vod, recyklačních zařízeních a modernizaci a výstavbě kanalizačních sítí.

Výstavba a modernizace dosud velmi zanedbané dopravní infrastruktury je prioritním úkolem polského státu. Je to nejen limitující faktor civilizačního rozvoje chudých regionů, ale i podmínka přílivu zahraničních investic do země.

Podrobný přehled o situaci ve vybraných odvětvích polského hospodářství, včetně záměrů a perspektiv jejich dalšího rozvoje.

Nejperspektivnější položky pro český export

Strojírenství:

 • 8432 Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap
 • 8456 Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku apod
 • 8457 Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové
 • 8458 Soustruhy pro obrábění kovů
 • 8459 Stroje obráběcí s hlavou pohyblivou
 • 8460 Stroje obráb pro broušení lapování leštění ap
 • 8461 Stroje obráb k hoblování ap pily strojní aj
 • 8462 Stroje tvářecí k opracování kovů buchary apod
 • 8463 Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů apod
 • 8475 Stroje pro montáž žárovek elektronek lamp aj

Potravinářský průmysl:

 • 0403 Podmáslí mléko smetana kyselá jogurt kefír
 • 0404 Syrovátka výrobky z mléka zahuštěné slazené
 • 0405 Máslo a jiné tuky z mléka
 • 0406 Sýry tvaroh
 • 1104 Zrna obilná jinak zpracovaná (ne rýže) klíčky
 • 1207 Semena plody olejnaté ostatní i drcené
 • 1601 Uzenky salámy ap výrobky z masa drobů krve aj
 • 2201 Voda vody minerální sodovky neslazené led
 • 2202 Voda vody minerální sodovky slazené ne šťávy
 • 2203 Pivo ze sladu
 • 2204 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný
 • 2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry

Obranný průmysl:

 • 9301 Zbraně vojenské ne sečné bodné revolvery ap
 • 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
 • 9303 Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost
 • 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

Radiolokátory, vysílače, přijímače:

 • 8526  Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

Energetika:

 • 8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou
 • 8407 Motory píst zážehové spalovací vratné rotační
 • 8408 Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním
 • 8409 Části součásti pro motory pístové
 • 8410 Turbiny kola vodní regulátory
 • 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
 • 8412 Motory pohony ostatní
 • 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
 • 8415 Stroje přístroje klimatizační
 • 8416 Hořáky pro topeniště rošty přikládací zaříz
 • 8417 Pece průmyslové laboratorní neelektrické
 • 8501 Motory elektrické generátory
 • 8502 Soustrojí generátorová elektr měniče rotační
 • 8503 Části motorů elektr generátorů soustrojí ap
 • 8504 Transformátory el měniče statické induktory

Dopravní strojírenství:

 • 8601 Lokomotivy lokotraktory
 • 8602 Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry
 • 8603 Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové
 • 8604 Vozidla pro údržbu tratí želez aj kolejových
 • 8605 Vozy osobní zavazadlové pošt aj bez pohonu
 • 8606 Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou
 • 8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej
 • 8608 Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap
 • 8609 Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy
 • 8703 Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

Dopravní infrastruktura:

 • 250, 251 Stavebnictví a návazné inženýrské služby

Zdravotnická technika:

 • 9018 – Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj.
 • 9019 – Přístroje pro mechanoterapii masážní dýchací aj.
 • 9020 – Přístroje dýchací ostatní masky plynové
 • 9021 – Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj.
 • 9022 Přístroje rentgenové aj používající záření

Služby:

 • 263 Služby v oblasti IT
 • CPA 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
 • CPA 71 Architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy

Aktuální sektorové příležitosti pro Polsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejdůležitější akce v roce 2016/2017:

ITM POLSKA
Datum a místo konání: 7.6. – 10.6.2016, Poznaň
Zaměření: strojírenství – výroba strojů, technologie
Web: http://technologie.mtp.pl/PL/

MSPO
Datum a místo konání: 6.9. – 9.9.2016, Kielce
Zaměření: obrana, zbrojní průmysl
Web: http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm

XXVI. EKONOMICKÉ FÓRUM
Datum a místo konání: 6.-8.9.2016 Krynica
Zaměření: všeobecný ekonomický kongres
Web:  http://www.forum-ekonomiczne.pl/?lang=en

SYMPOZJUM ENERGETYKA BELCHATÓW
Datum a místo konání: 5.-7. 9.2016, Bełchatów
Zaměření: energetika
Web: http://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,1627,17436.html

ENERGETAB
Datum a místo konání: 13.9. – 15.9.2016, Bielsko-Biala
Zaměření: energetika
Web: http://www.energetab.pl/

ČESKÝ DEN NA DOSTIHOVÉM ZÁVODIŠTI TOR SLUŽEWIEC
Datum a místo konání: 18.9.2016, Varšava
Zaměření: potravinářský průmysl, hračky – prezentace českých firem
Web: http://torsluzewiec.pl/

KONGRES KOLEJOWY
Datum a místo konání: 21.9.2016, Gdaňsk
Zaměření: železnice
Web: http://www.rynek-kolejowy.pl/

POLAGRA
Datum a místo konání: 26.9. – 29.9.2016, Poznaň
Zaměření: potraviny a potravinářské technologie
Web: http://www.polagra-tech.pl/en/

WIHE
Datum a místo konání: 4.10. – 6.10.2016, Varšava
Zaměření: zdravotnická technika
Web: http://wihehospital.pl/main/

BUSINESS  EXPO
Datum a místo konání: 10.10. – 12.10.2016, Katowice
Zaměření: obecné, malé a střední firmy
Web: http://targibiznesexpo.pl/

POL-ECO SYSTEM (dříve POLEKO)
Datum a místo konání: 11.10. – 14.10.2016, Poznaň
Zaměření: ekologie, odpady, komunální technika
Web: http://www.polecosystem.pl/en/

WARSAW BUILD/AQUATHERM
Datum a místo konání: 16.11. – 18.11.2016, Varšava
Zaměření: stavebnictví a vytápěcí, ventilační, klimatizační
Web: http://warsawbuild.pl/

CENTRALNE TARGI ROLNICZE
Datum a místo konání: 25.11. – 27.11.2016, Varšava
Zaměření: zemědělská technika
Web: http://centralnetargirolnicze.pl/

BUDMA
Datum a místo konání: 7.2. – 10.2. 2017, Poznaň
Zaměření: stavebnictví
Web: http://www.budma.pl/pl/ 

IX. EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ KONGRES
Datum a místo konání: květen 2017, Katowice
Zaměření: všeobecný ekonomický kongres
Web: http://www.eecpoland.eu/en/

TRAKO
Datum a místo konání: 26.9. – 29.9.2017, Gdaňsk
Zaměření: dopravní prostředky a zařízení v železniční dopravě
Web: http://trakotargi.amberexpo.pl/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: