Polsko

Rozcestník informací o Polsku:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Polskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Polskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování s Polskem níže

4 doporučení pro polský trh:

 1. Analýza trhu a exportní strategie
  Na počátku obchodních aktivit v Polsku, by česká firma měla mít základní informace o tom jaká je tržní situace a konkurence v daném segmentu. Je důležité správně identifikovat cílovou skupinu potenciálních odběratelů/zákazníků a vyznačit si cíle, jakých chce firma dosáhnout na polském trhu v určitém časovém horizontu. 
 2. Dostatečné prostředky
  Úspěch firmy na zahraničním trhu je podmíněn dostatečným množstvím jak finančních, tak lidských zdrojů. Je nutné počítat s vyčleněním zaměstnanců, kteří se budou polskému trhu věnovat, eventuálně zaměstnáním nových pracovníků, jakož i služebními cestami do Polska, případně i s pozváním polských partnerů do ČR, aby navštívili vaši společnost. 
 3. Oslovení potenciálních partnerů
  Je vždy lepší kontaktovat firmu telefonicky než pouze písemnou formou. Polské firmy málokdy reagují na neznámé e-maily. Většina firem v Polsku je schopná komunikovat v anglickém jazyce. Samozřejmě kontakt v polském jazyce a s polskou SIM kartou jsou výhodou.
  Dále je nutné mít kvalitně zpracované propagační materiály o vaší společnosti, nejlépe v polském jazyce. Pro úvodní oslovení je potřeba připravit dopis představující společnost s důrazem na unikátnost produktu s ním se chcete na polském trhu etablovat. To se týká i jiných materiálů jako např. katalog, ceník, a jiné. Vše by mělo byt přehledné a profesionálně zpracované.
 4. Reference
  V Polsku je kladen důraz na důvěryhodnost obchodních partnerů. Předložte reference o vaší společnosti potenciálním polským partnerům. Češi platí v Polsku za nejoblíbenější národ, jako jediní podle průzkumu překročili v preferencích hranici 50 %. Pozvěte své polské partnery do ČR.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Polskem

 1. Optimisté
  Poláci jsou velcí nadšenci nebo jsou dokonce nenapravitelní optimisté. Během podnikaní v Polsku je nutné udržet smysl a realismus ale pamatujte, že odhodlání podporuje úspěch.
 2. Zasloužená pochlava potěší
  Poláci mají velmi rádi zasloužené pochvaly a těžko snáší kritiku. Nepřehánějte to s komplimenty, Poláci jsou citliví na faleš.
 3. Vhodně vybraná delegace
  Zvažte počet zástupců na obchodním jednání, příliš velká delegace může být vnímána jako nátlak.
 4. Základní znalost polských dějin
  Poláci jsou velmi citliví na historické události, naučte se pár podstatných faktů z historie našich sousedů. Získáte tím úctu svého partnera.
 5. Pozvání na oběd
  Je důležité, kdo platí za oběd. Netrvejte příliš silně na tom, že budete platit vy. Ale v případě, že jste na setkání zvali vy, nezapomeňte nabídnout takové řešeni.
 6. Projevení zájmu
  Poláci rádi pečují o neformální vztahy, často stvrzované konzumací alkoholu. Snažte se nebýt lhostejní k takovým pozváním. Častým tématem hovorů je rodina. Projevte zájem a získáte důvěru svého partnera.
 7. Dochvilnost je nutnost
  V Polsku je zvláštní důraz kladen na přesnost. Příjezd včas, je výrazem úcty k vašemu partnerovi.
 8. Důležitá role komunity
  Při větších investicích je důležité udržovat vztahy s místní komunitou. Často roli prostředníka přejímají obce, církev, sbory dobrovolných hasičů apod. Poláci rádi přijímají dary, ale s ohledem na citlivost tématu korupce, by neměly být drahé.
 9. Pár polských slovíček
  Poláci jsou přesvědčení, že jejich jazyk, je velmi obtížný a pro cizince nedostupný. Naučte se pár základních slov, to vám pomůže prolomit stereotyp a zlepšit vztahy.
 10. Církevní svátky
  Respektujte polské církevní svátky, pro mnoho Poláků jsou zvláště důležitou součástí národní identity.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí

Doporučujeme