Polsko

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoVaršava
Počet obyvatel39,9 mil.
Jazykpolština
Náboženstvířímsko-katolické (91,9 %)
Státní zřízeníparlamentní republika
Hlava státuprezident (od roku 2015 Andrzej Duda)
Hlava vládypremiér (od roku 2023 Donald Tusk)
Název měnyZłoty (PLN)
Cestování
Časový posunnení oproti SEČ
Kontakty ZÚ
VelvyslanecBřetislav Dančák
Ekonomický úsekJakub Rudý, Jaroslav Remeš
Konzulární úsekPetr Jesenský
CzechTradeIvo Šipl
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 671,20
Hospodářský růst (%) 4,90
Inflace (%) 14,36
Nezaměstnanost (%) 5,39

Polsko, oficiálně Polská republika (Polska, Rzeczpospolita Polska), je středoevropskou zemí hraničící s Německem na západě, s ČR a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast) na severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží. Povrch země je převážně rovinatý, hory tvoří většinu jižní hranice. Politickým zřízením je Polsko parlamentní republikou. Hlavou státu je přímo volený prezident, hlavou vlády premiér opírající se o důvěru získanou v parlamentu.

Pro zahraniční politiku Polska jsou určující především členství v Evropské unii a pevná transatlantická vazba. Vedle toho je Polsko členskou zemí všech zásadních mezinárodních organizací. Polsko patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v Evropě. V globálním srovnání je hodnotou HDP 23. největší ekonomikou světa. Za rok 2022 vykázalo silný růst HDP o 4,9 %. Letos se očekává slabší růst na úrovni 0,7 % s návratem k silnějšímu růstu v letech 2024 a 2025 o 2,7 respektive 3,2 %. Polsku se daří držet velmi nízkou míru nezaměstnanosti (s výjimkou Česka nejnižší v EU). V roce 2023 by neměla překročit 6 % dle metodiky národního statistického úřadu.

Podobně jako další země EU trápí Polsko především vysoká míra inflace, která za rok 2022 dosáhla úhrnné míry v meziročním srovnání 14,4 %. Výrazné zlepšení se neočekává ani v tomto roce, odhadovaná výše inflace za celý rok 2023 je 13,7 %. Pokles k přibližně 5 % se předpokládá až v roce 2024. Drahé dovozy především energetických surovin ze zahraničí prohloubily v roce 2022 také saldo obchodní bilance, které dosáhlo hodnoty 26 mld. USD.

Polsko se stává klíčovým infrastrukturním a logistickým uzlem regionu. Velkou roli hrají vládní investiční programy k rozvoji silniční a železniční infrastruktury, podpoře intermodální dopravy, zkapacitnění přístavů a překladišť či modernizaci energetiky i rozvoji digitální infrastruktury. Vzhledem k politické a geografické blízkosti je Polsko rovněž aktivní v přípravách programů poválečné rekonstrukce Ukrajiny, na kterou aktivně připravuje své domácí firmy.

Objem vzájemného obchodu mezi ČR a Polskem dosáhl v roce 2022 rekordní hodnoty 34,2 mld. EUR. Pro srovnání – v roce 2021 to bylo 27,6 mld. EUR. I v loňském roce však Česko vykázalo v obchodní výměně s Polskem negativní bilanci se saldem 1,6 mld. EUR. V roce 2023 obchodní výměna mezi oběma zeměmi dále poroste, o tom svědčí i předběžné výsledky za první tři měsíce letošního roku – obchodní výměna dosáhla hodnoty 8,9 mld. EUR ve srovnání s 8 mld. EUR ve stejném období loňského roku. Polsko však stále nabízí řadu perspektivních oborů s příležitostmi pro české firmy. Mezi ně lze zařadit především dopravní průmysl a infrastrukturu (Národní program výstavby silnic), energetiku (modernizace elektráren, podpora obnovitelných zdrojů energie) či zdravotnictví (navyšování výdajů na zdravotní péči).

Souhrnná teritoriální informace (STI) Polsko (372.33 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Polsko (MZV) (79.81 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Polsko je parlamentní republikou. Hlavou státu je přímo volený prezident, jehož volba je dvoukolová. Vítěz tedy musí získat absolutní většinu všech odevzdaných hlasů. Od roku 2015 je prezidentem Andrzej Duda, který ve volbách v červenci roku 2020 obhájil svůj mandát na dalších pět let. Hlavou vlády je premiér odpovědný parlamentu. Parlament je v polském systému dvoukomorový, dělí se na Sejm (tedy poslaneckou sněmovnu – 460 poslanců) a Senát. Pro účely voleb do Senátu je území Polska rozděleno na 100 jednomandátových volebních okrsků, z každého z nich vzejde přímo volený senátor. Systém voleb je většinový, jednokolový. Vítězi tedy stačí prostá většina hlasů. Moc soudní je v Polsku rozdělena mezi Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud a Státní soud. S výjimkou posledně jmenovaného jsou funkce jednotlivých soudů stejné jako v ČR. Státní soud je pak specializovaným tribunálem pro osoby zastávající nejvyšší státní funkce, které byly obviněny z porušení ústavy a dalších právních předpisů.

Poslední parlamentní volby v Polsku proběhly v říjnu roku 2023. Strana Právo a spravedlnost pod vedením Jaroslava Kaczyńského, které vládlo v posledních 8 letech, skončila se ziskem 35,4 % hlasů. Občanská koalice v čele s Donaldem Tuskem skončila na druhém místě, když získala 30,7 %. Přes 14,4 % voličů podpořilo středovou Třetí cestu, čtvrté místo obsadila Nová levice s 8,6 % hlasů a 7,2 %ultrapravicová Konfederace. I když volby vyhrala PiS, většinu v Sejmu získala techdejší koaliční opozice. 11. prosince 2023 byl Donald Tusk zvolen premiérem a pověřen sestavením nové vlády. Vláda vedená Donaldem Tuskem 12.12.2023 získala důvěru poslanců Sejmu, když ji podpořili politici koalice tvořené Občanskou koalicí, Třetí cestou a Novou levicí, a to poměrem 248 poslanců ze 449 hlasujících. Následně 13. Prosince 2023 ministři nové vlády složili přísahu do rukou polského prezidenta Andrzeje Dudy. V Senátu také získala opoziční volební aliance Senátní pakt 2023 nadpoloviční většinu hlasů a většinu křesel.

Složení vlády:

 • Donald Tusk – předseda vlády
 • Krzysztof Gawkowski – místopředseda vlády a ministr pro digitalizaci
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – místopředseda vlády a ministr obrany
 • Adam Bodnar – ministr spravedlnosti
 • Radosław Sikorski – ministr zahraničních věcí
 • Marcin Kierwiński – ministr vnitra
 • Czesław Siekierski – ministr zemědělství a rozvoje venkova
 • Bartłomiej Sienkiewicz – ministr kultury a národního dědictví
 • Marzena Czarnecka – ministryně průmyslu
 • Paulina Hennig-Kloska – ministryně klimatu a životního prostředí
 • Andrzej Domański – ministr financí
 • Izabela Leszczyna – ministryně zdravotnictví
 • Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – ministryně rodiny, práce a sociálních věcí
 • Barbara Nowacka – ministryně školství
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – ministryně fondů a regionální politiky
 • Dariusz Wieczorek – ministr vědy a vysokého školství
 • Sławomir Nitras – ministr sportu a cestovního ruchu
 • Adam Szłapka – ministr pro evropské záležitosti
 • Krzysztof Hetman – ministr pro rozvoj a technologie
 • Borys Budka – ministr státních aktiv
 • Agnieszka Buczyńska – ministryně pro občanskou společnost
 • Katarzyna Kotula – ministryně pro rovné příležitosti
 • Marzena Okła-Drewnowicz – ministryně pro záležitosti seniorské politiky
 • Dariusz Klimczak – ministr Infrastruktury
 • Jan Grabiec – ministr bez portfeje – člen vlady, vedoucí kanceláře předsedy vlády
 • Tomasz Siemoniak – ministr bez portfeje – člen vlady
 • Maciej Berek – ministr bez portfeje – člen vlady
 • Agnieszka Bartol-Saurel – ministryně, státní tajemník

1.2. Zahraniční politika země

Vláda strany Právo a spravedlnost pro zahraniční politiku Polska znamená především důraz na posilování národní bezpečnosti a národní suverenity. Pro zahraniční politiku Polska jsou determinující především členství v Evropské unii a pevná transatlantická vazba. Do EU vstoupilo Polsko spolu s ČR v roce 2004. Společně obě země vstoupily také do Severoatlantické aliance (NATO) v březnu roku 1999. Kromě toho je Polsko zakládajícím čelenem OSN (1945), členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD; od roku 1996) a členem Světové obchodní organizace (WTO; od roku 1995). Na regionální úrovni spolupracuje s ČR, Slovenskem a Maďarskem v rámci Visegrádské čtyřky, která byla ustavena v roce 1991.

Především z polského hlediska je důležitá spolupráce v rámci Výmarského trojúhelníku, jenž byl rovněž založen v roce 1991 a jehož členy jsou vedle Polska Německo a Francie. Velká očekávání Polsko vkládá do Iniciativy Trojmoří (3SI) založené v roce 2016. Tato neformální organizace sdružuje 12 zemí střední a východní Evropy od pobřeží Baltského moře po pobřeží moří Jaderského a Černého. Cílem organizace je především hospodářská spolupráce a infrastrukturní propojení regionu v severo-jižním směru. Členy organizace jsou Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Pozorovatelskými zeměmi jsou Německo a Spojené státy americké.

Dominantní prioritou polské zahraniční politiky se stala diplomatická, finanční a vojenská pomoc Ukrajině po ruské invazi v únoru 2022. Z Polského pohledu se tak naplnila dlouholetá obava, kdy bylo Rusko veřejně deklarováno za hlavního soupeře v mezinárodních vztazích a bezpečnostní hrozbu pro mír v Evropě. Tímto také upevnila hlavní priorita polské bezpečností politiky – posilování transatlantické vazby, a to členstvím v NATO – Polsko patří mezi menšinu evropských zemí, které plní alianční závazek obranného rozpočtu ve výši 2 % HDP – a utužováním bilaterálních vztahů s USA.

Ty se dařilo rozvíjet už za administrativy prezidenta Donalda Trumpa, kdy se Polsku podařilo uzavřít několik důležitých dohod (například k rozmístění amerických vojáků v Polsku či spolupráci při realizaci polských plánů výstavby jaderných elektráren). Se současnou administrativou Joe Bidena se Polsku podařilo nalézt shodu v kontinuitě této politiky a díky spolupráci ve vztahu k Ukrajině dále upevnilo svou pozici hlavního spojence USA v regionu. Vztahy s EU komplikuje především polská reforma soudnictví. Reforma dle Evropské komise ohrožuje nezávislost justice. EK podala v této věci na Polsko žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

1.3. Obyvatelstvo

Celkový počet obyvatel Polska je 39,9 milionů. To dělá z Polska 5. nejlidnatější zemi Evropské unie, 9. nejlidnatější zemi v Evropě a 38. na světě. Obyvatelé Polska tvoří přibližně 8,4 % z celkového počtu obyvatel EU. S hustotou osídlení 122 obyvatel na kilometr čtvereční se řadí mezi středně zalidněné země. Plných 97,7 % obyvatel země se hlásí k polské národnosti. Další 3,5 % se hlásí k jiné národnosti. Z toho se 43,7 % hásí k národnosti slezské, 13,2 % ke kašubské, 9,9 % k německé, 5,9 % k ukrajinské a 4,1 % k běloruské. Nábožensky se 91,9 % obyvatel hlásí k římskému katolictví. V celkovém počtu obyvatel Polska tvoří ženy téměř 52 %. Poměr počtu mužů k počtu žen v populaci Polska činí 100 : 107.

Pandemie COVID-19 měla specifický demografický dopad a prohloubila nepříznivé trendy pozorované v posledních 10 letech, kdy počet obyvatel Polska vytrvale klesal. Výjimkou byl rok 2017, kdy počet obyvatel mírně narostl, konkrétně ale jen o necelých 1000. Za snižováním počtu obyvatel stojí především 2 faktory. Předně je to záporná (od roku 2013) bilance přirozeného přírůstku obyvatel. V roce 2021 byl počet narozených dětí přibližně o 188 000 nižší, než počet zemřelých (519 000 osob). Celkový počet 331 000 narozených dětí je o 24 000 méně než v roce 2020. Trend nižší porodnosti bude přetrvávat i v budoucnu. Druhým faktorem je vysoká míra emigrace Poláků do zahraničí (převážně po vstupu do EU v roce 2004). Emigrace se týká zejména mladých lidí, u kterých však nelze do budoucna vyloučit návrat do domovské země. Rok 2022 byl po dlouhé době první, kdy se do Polska vrátilo více lidí, než z něj odešlo. Až v dalších letech však bude zřejmé, zda se trend otočil, nebo se jednalo o výjimku.

Přinejmenším krátkodobý obrat v popsaném demografickém trendu by mohl nastat v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny po vypuknutí rusko-ukrajinské války. V měsících pro 24. únoru 2022 překročilo polsko-ukrajinskou hranici více než 12,32 milionu uprchlíků z Ukrajiny, kteří z velké části pokračovalí do dalších evropských zemí. Nyní je počet uprchlíků v Polsku na úrovni přibližně 1 mil. osob. Otázkou do budoucna zůstává, kolik z nich se rozhodne v Polsku zůstat. Doposud se polská vláda snažila maximalizovat pomoc – včetně uznávání vzdělání a umisťování dětí do škol.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Polsko patří k vyspělým státům bývalého východního bloku s vysokým indexem lidského rozvoje. V roce 2022 dosáhl HDP na obyvatele v paritě kupní síly částky 40 130 USD. Průměrná roční míra růstu HDP byla v roce 2022 4,9 %. Jedná se o zvolnění dynamického růstu o 6,9 % v roce 2021. Ten byl však spojen hlavně s oživením popandemii koronaviru. Pro rok 2023 počítají odhady se slabším růstem o 1,3 % s posílením až v roce 2024, kdy by růst HDP mohl dosáhnout 3 %. Zvolnění v tomto roce je dáno především ekonomickými dopady rusko-ukrajinské války. V tomto ohledu čelí polská ekonomika stejným výzvám jako další ekonomiky v regionu – narušení dodavatelských řetězců, zvyšování cen komodit a energií a z toho plynoucí inflace, náklady na zvládání humanitární krize spojené s uprchlickou vlnou.

Právě inflace a její dopady budou hlavní ekonomickou výzvou i tomto roce. Úhrnná míra meziroční inflace dosáhla v roce 2022 hodnoty 14,36 %. V roce 2023 se ještě očekává dvouciferná hodnota, konkrétně 12,6 %. Snížení k 5,5 % meziroční inflace se očekává až v roce 2024. Vládní opatření v roce 2022 pomohla snížit dynamiku zvyšování cen, nezastavila však externí faktory. Rada pro měnovou politiku se v zájmu posílení cenové stability rozhodla dramaticky navýšit úrokové sazby (referenční sazba v říjnu 2022 byla 6,75 % ve srovnání s 0,1 % v září 2021) a nevylučuje další zvyšování v nadcházejících měsících. Tyto kroky národní banky však mohou vystavit polskou ekonomiku riziku stagflace. Boj s inflací na druhou stranu nepomáhá uvolněná fiskální politika vlády a její sociální programy (jako např. 500+, třináctý a čtrnáctý důchod), které mají proinflační charakter.

Dominantním sektorem polského hospodářství jsou služby s podílem na tvorbě HDP na úrovni 58 %. Průmysl, zemědělství a těžba nerostných surovin jsou také velmi silné. Polsko má třetí největší zemědělskou plochu v EU a od roku 2004 jsou polští zemědělci čistými příjemci z fondu společné zemědělské politiky EU (zejména přímých plateb). Hlavními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, hutnictví, automobilový, chemický, elektrotechnický, textilní a potravinářský průmysl. Významnou roli hraje těžba a zpracování nerostných surovin. Drtivá většina mezinárodního obchodu Polska probíhá se zeměmi EU. Hlavním obchodním partnerem Polska je Německo. A to jak z hlediska dovozu, tak z hlediska vývozu. Základem polského exportu je strojírenský průmysl, který odpovídá za 37 % polského vývozu. Chemický průmysl je na druhém místě (hlavně léky a farmaceutické výrobky). Zemědělství a potravinářský průmysl jsou pak svým podílem na třetím místě. Polsko se může pochlubit velmi dobře rozvinutým masným průmyslem. Na polském dovozu se nejvíce podílejí stroje, zařízení a dopravní prostředky. Polsko dováží také průmyslové zboží a chemikálie. Podíl potravin na polském dovozu je 6,7 %.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -2,026,854,901,303,00
HDP/obyv. (USD/PPP) 33 970,0037 280,0040 130,0041 040,0043 890,00
Inflace (%) 3,385,1214,3612,605,50
Nezaměstnanost (%) 5,905,995,395,805,40
Export zboží (mld. USD) 272,66342,01386,27419,86457,72
Import zboží (mld. USD) 260,61343,49401,81433,54464,86
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 8,18-8,72-22,77-21,76-16,47
Průmyslová produkce (% změna) -1,0814,4710,40-0,502,90
Populace (mil.) 38,4338,3139,8641,0340,22
Konkurenceschopnost 39/6347/6450/63N/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,70
Veřejný dluh (% HDP) 51,50
Bilance běžného účtu (mld. USD) -22,74
Daně 2023
PO 19 % – základní; 9 % – snížená
FO 12 % – od 1. července 2022
DPH 23 % – základní; 0 % / 5 % / 8 % – snížená

Deficit polského státního rozpočtu dosáhl v roce 2022 3,7 % HDP (v roce 2021 to bylo 2,5 %). Celková úroveň veřejného dluhu byla na na konci roku 2022 úrovni 51,5 % HDP (na konci roku 2021 to bylo 55,5 %). V souvislosti s tlakem na veřejné finance vyvolaným mimořádnými výdaji spojenými s pandemií koronaviru schválila v září 2021 roku polská vláda aktualizaci Strategie pro řízení dluhu v sektoru veřejných financí v letech 2022 – 2025. Cílem strategie je držet veřejný dluh v limitu stanoveném ústavou a optimalizovat náklady na obsluhu dluhu. Další tlak na veřejný rozpočet vyvolaly v roce 2022 výdaje spojené se zvládáním uprchlické vlny z ukrajiny.

V aktuálních prognózách pro rok 2023 MMF očekává, že deficit polského státního rozpočtu dosáhne 3,8 % HDP a celková výše veřejného dluhu 51,7 % HDP. Běžný účet Polska v roce 2022 dosáhl schodku 21,69 mld. USD (za rok 2021 byl ve schodku 9,49 mld. USD). Schodek ve výši 18,08 mld. USD se očekává i letos.

Celková hodnota salda běžného a kapitálového účtu podle Polské národní banky dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2022 záporných 9,8 mld. PLN a jeho poměr k HDP byl na úrovni 1,1 %. Na běžném účtu platební bilance byl zaznamenán deficit ve výši 12,6 mld. PLN. Úroveň deficitu byla ovlivněna záporným saldem zahraničního obchodu se zbožím (- 26,8 mld. PLN), prvotních důchodů (- 27,4 mld. PLN) i druhotných důchodů (- 1,1 mld. PLN). Kladné saldo vykázaly služby (42,6 mld. PLN). Poměr salda běžného účtu k HDP dosáhl minus 1,4 % a oproti předchozímu roku se zlepšil o 1,3 procentních bodů.

Celková zahraniční zadluženost na konci 4. čtvrtletí roku 2022 činila celkem 1 625,5 mld. PLN a ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2022 se snížila o 29,7 miliardy PLN, tedy o 1,8%. Podíly jednotlivých sektorů: vládní sektor 431,335 mld. PLN; centrální banka 88,395 mld. PLN; MFI – s výjimkou centrální banky 239,015 mld. PLN; přímé investice: mezipodnikové půjčky 499,450 mld. PLN a ostatní sektory 367,293 mld. PLN.


2.3. Bankovní systém

Polský bankovní systém je podobný systémům v jiných zemích EU a v mnoha rozvinutých ekonomikách na světě. Základním právním aktem upravujícím fungování polského bankovního systému je Bankovní zákon z roku 1997. Předpisy týkající se akreditivu v polské legislativě lze také najít v bankovním zákoně. Polský bankovní systém se skládá z institucí tvořících trh (komerčních bank) a ze stabilizujících institucí – Polské národní banky, Úřadu pro finanční dohled a Bankovního záručního fondu.

Struktura bankovního sektoru z hlediska původu kapitálu se v posledních letech neměnila. Polský kapitál ovládá více než polovinu aktiv bankovního sektoru, z nichž státní pokladna vlastní 42,8 % a soukromí polští investoři 8,7 %. Mezi zahraničními investory hraje dlouhodobě nejdůležitější roli kapitál španělský, německý, nizozemský a francouzský. Na konci března roku 2023 bylo v Polsku v bankovním sektoru aktivních 557 subjektů, z toho 30 komerčních bank, 34 poboček úvěrových institucí a 493 družstevních bank.

Největší polskou bankou z hlediska výše aktiv je státní pokladnou ovládaná banka PKO Bank Polski s aktivy ve výši 444,98 mld. PLN. Na druhém místě je banka Bank Pekao – kontrolní podíl akcií rovněž drží státní pokladna – s aktivy ve výši 292,63 mld. PLN. Na třetím místě je španělská Santander Bank Polska s aktivy 258,62 mld. PLN. Čtvrtou v pořadí je holandská ING Bank Śląski s aktivy 227,66 mld. PLN. Pátou je mBank (hlavním akcionářem je německá Commerzbank) s aktivy 217,53 mld. PLN.

Bankovní systém v Polsku je stabilní. Banky jsou v dobré finanční kondici a mají potřebnou likviditu. Ačkoli je polský bankovní systém efektivní a moderní, v porovnání s ostatními evropskými zeměmi disponuje v poměru k velikosti polské ekonomiky nízkými aktivy. Dodatečné zatížení (například daňové) by mohlo omezit schopnost sektoru financovat velké projekty polských společností v náročných sektorech (energetika, automatizace průmyslu, rezidenční bydlení).

2.4. Daňový systém

Polský daňový systém je v evropském i globálním porovnání hodnocený jako komplikovaný a nepřehledný. V aktuálním vydání mezinárodního žebříčku konkurenceschopnosti daňových systémů z roku 2022, který připravila Tax Foundation, byl polský daňový systém vyhodnocen jako 28 ze 38 zkoumaných zemí – členů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Polské daňové sazby jsou hodnoceny jako vysoké, hlavní slabinou je nicméně složitost daňového systému a četné výjimky. Stále více daňových vypořádání probíhá elektronicky, postupně zaváděný systém však s sebou nese mnoho obtíží.

Jako v jiných zemí je v Polsku uplatňována široká paleta daní. Většinou jde o přímé daně jako daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, dědická a darovací daň, daň z veřejnoprávní činnosti, daň z pozemku, lesní daň, daň z nemovitosti, silniční daň, tonážní daň, daň z těžby některých nerostných surovin a paušální daň z hodnoty produkce uvedené na trh (tzv. daň ze stavby lodí). Zbytek tvoří nepřímé daně jako daň z přidané hodnoty, spotřební daň a daň z hazardu. V Polsku existuje i celá řada poplatků jako bankovní daň, poplatek za užívání místa pro prodej na tržišti, lázeňský poplatek, pobytová taxa, poplatek za vlastnictví psa, reklamní poplatek či kolkovné.

Daň z příjmů fyzických osob (personal income tax, PIT) – v Polsku platí dvouúrovňová daňová stupnice se sazbami ve výši 12 % a 32 % s hranicí příjmu ve výši 120 000 PLN a roční částkou snižující daň ve výši 3 600 PLN.

Daň z příjmů právnických osob (corporate income tax, CIT): v Polsku činí 19 % základu pro výpočet daně nebo 9 % základu pro výpočet daně v případě daňových poplatníků, jejichž příjmy za fiskální rok nepřesáhly v PLN částku odpovídající v přepočtu 2 000 000 EUR. Od roku 2021 existuje v Polsku také tzv. „Estonský CIT“. Jedná se o paušální daň z příjmů kapitálových společností. Jde o moderní způsob zdanění, který podporuje investice a minimalizuje formality při vyřizování daní.

Daň z přidané hodnoty: základní sazba v Polsku činí 23 %. Pro některé zboží a služby jsou stanoveny snížené sazby 8 %, 5 % a 0%.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Polsko je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR. Na straně vývozu je třetí po Německu a Slovensku, na straně dovozu a celkovým objemem obchodní výměny je rovněž třetí, v obou případech po Německu a Číně. Obchodní výměna s Polskem roste procentuálně rychleji, než celková obchodní výměna ČR.

Posiluje také pozice ČR mezi polskými exportéry jako dovozce jejich zboží a služeb. V roce 2022 dosáhl dovoz z Polska do ČR hodnoty 440,98 mld. CZK. Vývoz z ČR do Polska měl hodnotu 400,13 mld. EUR. Polsko si udržuje pozitivní obchodní bilanci ve vztahu k ČR a je tak kromě Malty jedinou zemí EU, se kterou má ČR zápornou bilanci. V roce dosáhlo saldo ČR hodnoty 40,85 mld. CZK.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 266,50277,10276,90332,41400,13
Export do ČR (mld. CZK) 308,40314,70310,40375,98440,98
Saldo s ČR (mld. CZK) 41,8837,6235,0043,5740,85

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu36 616,229,00
781Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob33 144,908,00
784Díly a příslušenství vozidel motorových16 835,024,00
778Přístroje elektrické j. n. (baterie, žárovky ap.)16 778,464,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní12 286,803,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
784Díly a příslušenství vozidel motorových35 644,988,08
821Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný21 467,364,87
321Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované21 418,714,86
713Motory pístové s vnitřním spalováním a díly j. n.19 193,984,35
778Přístroje elektrické j. n. (baterie, žárovky ap.)14 550,643,30

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Mezi zeměmi mimo EU byli hlavními obchodními partnery Polska na straně dovozu v roce 2022 Čína (dovoz v hodnotě 53,6 mld. EUR), USA (15,6 mld. EUR), Rusko (15,5 mld. EUR) a Jižní Korea (8,7 mld. EUR). Na straně vývozu to byla Velká Británie (16,8 mld. EUR), USA (10,3 mld. EUR) a Ukrajina (9,7 mld. EUR).


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 57 279,2062 029,3062 136,8072 170,40N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 76 097,6068 336,3066 635,50N/AN/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 17 023,4017 481,9011 955,60N/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Oproti roku 2021 počet projektů přímých zahraničních investic v Polsku v roce 2022 narostl o 23 % na výsledných 237. Jednalo se však o menší projekty, než v roce 2021. Výsledkem je tak menší počet pracovních míst, které tyto investice vytvořily. Celkem vytvořily přímého zahraniční investice v Polsku v roce 2022 18,4 tis. pracovních míst. To je o 12 % méně než v roce 2021. Polská vláda má za cíl aktivně využít aktuální trend zkracování globálních dodavatelských řetězců. Výhodou je geografická poloha ve středu, nižší investiční náklady v porovnání se západní Evropou a dostupná pracovní síla s vysokou kvalifikací.

Polská vláda nabízí širokou řadu investičních pobídek. Investoři mohou využít vládních dotací financovaných v rámci „Programu na podporu investic o značném významu pro polskou ekonomiku na léta 2011 – 2030“ (grant na zaměstnání a investiční grant). Mají také možnost osvobození od daně (daň z příjmů, daně z nemovitostí) nebo využití nástrojů spolufinancovaných z evropských fondů. Všechny podpůrné nástroje jsou k dispozici stejně a podle stejných pravidel pro zahraniční i polské investory.

Lákání zahraničních investorů má na starosti Polská agentura pro investice a obchod (Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PAIH). Rok 2022 byl rekordní i z jejího pohledu, kdy se přímo podílela na celkem 126 projektech přímých zahraničních investic. Pro srovnání – v roce 2021 to bylo 96 projektů. Celková hodnota těchto projektů dosáhla částky více než 3,7 mld. EUR, což je o 200 mil. EUR více než v roce 2021 a až o 1 mld. EUR více než v roce 2020. Přímé zahraniční investice, na jejichž realizaci se PAIH podílel, vytvoří v polské ekonomice asi 14 000 pracovních míst. Za největší částí těchto investic stojí tři země – Německo, Švýcarsko a Japonsko.

3.3. FTA a smlouvy

Základním smluvním rámcem vztahů mezi ČR a Polskem je členství v EU. Kromě toho mají obě země uzavřeno množství (téměř 100) bilaterálních smluv. Mezi nejvýznamnější patří:

 • Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou PL o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci (1991)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou PL o přeshraniční spolupráci (1994)
 • Smlouva mezi ČR a PL o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (2000)
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění, podepsanou ve Varšavě 24. června 1993 s platností od 1. ledna 1994 (novelizována 13. září 2011 s platností od 1. ledna 2013)

3.4. Rozvojová spolupráce

Hlavním legislativním rámcem pro rozvojovou pomoc je Zákon o rozvojové spolupráci z roku 2012. V souladu s tímto zákonem je rozvojová spolupráce poskytována na základě víceletého programu přijatého vládou. Program stanoví priority pro rozvojovou spolupráci v geografických a tematických oblastech.

V roce 2021 schválilo Polsko víceletý program rozvojové spolupráce na léta 2021 – 2030 s názvem „Solidarita pro rozvoj“. Na jeho základě se bude v daném období polská rozvojová spolupráce zaměřovat na 10 prioritních zemí: 4 země Východního partnerství (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina) a 6 zemí v Africe a na Středním východě (Etiopie, Keňa, Senegal, Tanzanie, Libanon a Palestina). Tematické priority jsou pak stanoveny na základě Cílů udržitelného rozvoje OSN. Ze 17 cílů určilo Polsko prioritních 8 s tím, že největší pozornost je věnována cíli 13 „Klimatická opatření“ a 16 „Mír, spravedlnost a silné instituce“.

Bezprecedentní humanitární a migrační krize způsobená rusko-ukrajinskou válkou se v roce 2022 promítla do změny priorit polské rozvojové politiky, zejména v oblasti humanitární pomoci. Plán rozvojové spolupráce na rok 2022 byl upraven tak, aby zajistil více prostředků na pomoc Ukrajině a uprchlíkům z této země. Prioritou polské rozvojové pomoci bude zároveň její obnova a podpora ukrajinských institucí a společnosti v reakci na válku.

Podle předběžných odhadů Polsko v roce 2022 vyčlenilo na oficiální rozvojovou pomoc 3,4 mld. USD (15,1 mld. PLN). To je téměř trojnásobný nárůst oproti předchozímu roku. Veškeré dodatečné prostředky byly zaměřeny na podporou uprchlíků z Ukrajiny a nárůst výdajů na platby mezinárodním organizacím. V roce 2022 Polsko vyčlenilo 226 mil. USD přímo na pomoc Ukrajině (7 % ODA) a 2,2 mld. USD (65 % ODA) na podporu uprchlíků v Polsku. Poměr bilaterální pomoci k multilaterální pomoci se oproti roku 2021 obrátil, v roce 2022 bylo 75 % prostřdků na rozvojovou spolupráci poskytnuto v bilaterálních projektech.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Dopravní infrastruktura

Polsko aktivně rozvíjí silniční síť s důrazem na budování dálnic, rychlostních silnic, mostů a obchvatů měst. V Národním programu výstavby silnic s výhledem do roku 2033 počítá celkem s 6,1 tisíci km nových komunikací s celkovým objemem investic ve výši téměř 300 mld. PLN (1 570 mld. CZK). Přibližně 3,5 tisíc km je již rozestavěno či připraveno k zahájení výstavby. Výstavba dalších 2,6 tisíc km bude realizována v následujících letech. Příležitosti pro české firmy skýtají hlavně doplňující vládní programy na vybudování přibližně 100 městských obchvatů na území celého Polska a 21 mostů přes největší polské řeky.

Energetika

Výroba elektřiny v Polsku dosáhla v roce 2022 historicky nejvyšší úrovně a přesáhla hodnotu 175 TWh. Dominantním zdrojem v polském energetickém mixu jsou stále uhelné elektrárny budované v 60. a 70. letech minulého století, které tvoří přibližně dvě třetiny celkové produkce elektřiny. Nejpozději do roku 2030 ale musí Polsko i s ohledem na unijní pravidla pro ochranu životního prostředí investovat do modernizace těchto zdrojů. Rozsáhlé investice jsou namířeny také do rozvoje obnovitelných zdrojů energie, především offshorových větrných elektráren a fotovoltaiky, jejichž podíl v energetickém mixu Polska dynamicky roste. Země chce také modernizovat přenosové a distribuční sítě.

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Polsko prožilo v posledních letech silný rozvoj e-commerce, který byl akcelerovaný také pandemií covid-19. Hodnota trhu e-commerce v roce 2022 dosáhla 92 mld. PLN (20,5 mld. EUR), což značí zpomalení dosavadní dynamiky růstu, na druhou stranu to znamená konsolidaci trhu, který dlouhodobě růstový zůstane. Polsko láká také investice globálních technologických gigantů a stává se regionálním centrem cloudových služeb. Toto prostředí vytváří podmínky pro digitální transformaci firem v celém regionu a představuje příležitosti pro technologické a IT firmy. Silnou pozici má v Polsku také odvětví vývoje a produkce počítačových her.

Stavebnictví

Polské stavebnictví vykazovalo v posledních letech stabilní růst v počtu a hodnotě nových zakázek. Velké vládní programy v oblasti liniových staveb nastavují dlouhodobé finanční a projektové rámce doplněné o finanční prostředky z fondů EU. Významnou příležitostí pro české firmy je také bytová a komerční výstavba, která v Polsku tvoří asi 20 % celého sektoru. Stojí za tím také legislativní nastavení povolovacích procesů, které jsou rychlé a předvídatelné. Přestože byl rok 2022 pro polské stavebnictví velmi náročný – v sektoru rezidenčního bydlení byla zahájena výstavba o 30 % nižšího počtu bytů a domů, než v roce předcházejícím – ve střednědobém horizontu se dá očekávat návrat růstové dynamice.

Zdravotnictví a farmacie

Dlouhodobé problémy polského zdravotnictví byly spojeny především s podfinancováním, slabou úrovní investic a nedostatkem lékařů. Zlepšení celkové úrovně sektoru je jednou z priorit polské vlády, která stanovila cíl dosáhnout do roku 2025 průměrných výdajů na veřejné zdravotnictví ve výši 7 % HDP. Ve velkém míře se k modernizaci polského zdravotnictví počítá s využitím prostředků z fondů Evropské unie. Roste také hodnota soukromého zdravotního trhu tempem přibližně 7 % ročně. Příležitosti pro české firmy budou především v modernizaci polských nemocnic a jejich vybavení a digitalizaci celého sektoru.

Železniční sektor

S hustotou 6,2 km železničních tratí na 100 km2 je polská železniční síť stále pod evropským průměrem. Rozvoj této infrastruktury tak patří k vládním infrastrukturním prioritám. Hlavními dokumenty pro rozvoj sektoru jsou Národní železniční program, jehož cíle je modernizace či dobudování základních tratí zahrnutých do sítě TEN-T, a program Kolej+, který má zajistit budování zcela nových tratí pro regionální dopravu. Stát navíc investuje miliardy EUR do modernizace vlakových nádraží i vozového parku. Zde se mohou české firmy ucházet o zakázky přímo či jako subdodavatelé dalších výrobců kolejových vozidel, kteří v Polsku působí.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Polské vládní výdaje na vědu a výzkum dosáhly v roce 2021 dle údajů evropské statistické služby Eurostat výše 1,44 % HDP. Přestože je to stále výrazně méně, než činí průměr zemí Evropské unie (2,26 % HDP), nedá se Polsku upřít, že se v posledních letech na ostatní členské země dotahuje. Roste také počet odborníků pracujících ve vědě a výzkumu. V průmyslu jsou tahouny inovací především velké firmy v tradičních sektorech (farmacie, těžba uhlí, zpracování ropy). Priority dalšího rozvoje sektoru stanovila polská vláda ve strategickém dokumentu Národní vědecká politika.

https://publi.cz/books/1901/index.html#pl

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Poláci jsou velmi hrdí na svou zemi, její tradice a historii. Současně jsou si vědomi ekonomického růstu země v posledních letech a potenciálu pro zahraniční firmy a investory, včetně těch českých. Při působení v Polsku je třeba zohledňovat hluboké katolické založení Poláků a z toho vyplývající silné postavení katolické církve, které je patrné např. ve vzájemném vztahu politiky a církve, ve způsobu slavení náboženských svátků (v kontrastu s profánností českých Vánoc a Velikonoc) či vlivem církve v základním školství.

4.2. Oslovení

Partner se oslovuje podle vykonávané funkce – pane premiére, pane ministře, pane řediteli atd. Při oslovování jejich zástupců užíváme funkce o stupeň vyšší – takže vicepremiér, resp. náměstek ministra se oslovují pane premiére, pane ministře. Zachování formálního oslovení je v Polsku silně doporučeno, oslovování křestními jmény lze využít až u vybudovaných obchodních vztahů.

4.3. Obchodní schůzka

Obchodní schůzku se doporučuje sjednat včas a uskutečnit ji v kanceláři, restauraci nebo při příležitosti různých akcí (veletrh, konference, workshop apod.). Oblíbené jsou pracovní snídaně (10.00–12.00 hod.), obědy (14.00–16.00 hod.) i večeře (19.00–22.00 hod.). Jelikož hierarchizace hraje pro Poláky velmi důležitou roli, zpravidla navštěvuje níže postavený jednatel výše postaveného. Obvykle člověk s nejvyšší funkcí navrhne jednání ve svém poli působnosti a očekává, že se protistrana přizpůsobí. Při stanovení termínů jednání je nutné věnovat pozornost polským církevním i národním svátkům, pro mnoho Poláků jsou zvláště důležitou součástí národní identity. Svátky jsou v některých případech spojeny s obdobím dovolených.

Seznamovací fáze nebývá příliš dlouhá, po výměně vizitek se rovnou přechází k obchodnímu jednání. Vizitky polských partnerů jsou převážně v polštině, jen zřídka jsou na zadní straně přeloženy do angličtiny. Úprava vizitek je standardní (podobná jako v ČR) a obsahuje základní údaje. Poláci jsou dobrými hostiteli, rádi se však také nechají pozvat. Je-li jednání spojeno s obědem, obvykle se běžně konverzuje, rozhovory mají lehčí ráz. O služebních a obchodních záležitostech je lepší diskutovat až v jeho závěru nebo při kávě. Při opakovaných návštěvách se stává, že si partneři vymění drobné pozornosti, propagační předměty, kalendáře, či láhev alkoholického nápoje. Je vhodné při takové příležitosti ženám předat květiny.

Co se týká časového vymezení jednání, v 8 hodin ráno je příliš brzy, v podstatě se považuje za nezdvořilé začínat před 9. hodinou ranní. Ve Varšavě se většinou začíná jednat nejdříve v 10 hodin. Nabízet jednání po 16. hodině s výjimkou pracovní večeře, také není vhodné. Běžná pracovní doba je od 8 do 16 hodin. Přestávky na kávu a lehké občerstvení během jednání se pokládají za samozřejmost. Neohlášené návštěvy jsou nevhodné. V případě, že se nebude moci termín dodržet, je třeba včas na to polského partnera upozornit a dohodnout nové jednání.

Poláci jsou velcí nadšenci, nebo dokonce nenapravitelní optimisté. Během jednání je dobré udržovat si kladný přístup, odhodlání i realismus. Poláci mají velmi rádi pochvaly, ale jen ty zasloužené. Proto se to nemá přehánět s komplimenty, jsou citliví na faleš.

Poláci jsou velmi schopní, tvrdí, sebevědomí a vytrvalí vyjednávači s jednoznačným vyjednávacím stylem „vítězství – prohra“. Vzhledem k tomu, že jsou ve vyjednávání opravdu dobří, jednají rádi a často velmi dlouho s cílem vydělat. Na jednání chodí dobře připraveni a relativně rychle odhadnou sílu nebo naopak slabé stránky protistrany. Jsou dobří v argumentaci, na druhou stranu systematičnost jim může někdy dělat problémy. Osobní vztahy a emoce pro ně nejsou důležité a zájem o spolupráci v budoucnosti se ani nesnaží předstírat. Jde jim především o dojednání kontraktu dnes, nehledí příliš na to, co bude za rok. To v žádném případě neznamená, že musí uzavřít obchod za každou cenu.

Obchod uzavřou, jen pokud dosáhnou očekávaného zisku. Po zahájení jednání mají členové týmu rozsáhlé projevy a trvá poměrně dlouho, než dojdou k jádru věci. Pokud se jednání nevyvíjí v jejich prospěch, klidně ho prodlužují, než své obchodní partnery udolají. Nebojí se ani otevřeného konfliktu. Poměrně oblíbenou taktikou je „omezená pravomoc“, dodržování firemní hierarchie je všeobecně dobře známo. Poláci se velmi rádi dohadují o ceně. Je třeba počítat s tím, že může být z počátku velmi nadsazená a není dobré přijímat první nabídku.

Na domluvených schůzkách se očekává dochvilnost, ale zpozdit se je běžné. Obecně je zpoždění respektováno a jako jeho důvod se většinou udává dlouhé dojíždění do místa konání jednání, špatný stav silnic a dopravní zácpy. I přes tento všeobecně známý fakt si Poláci nenechávají časovou rezervu a počítají rovnou s tím, že se přinejhorším opozdí. Ovšem výmluvy cizince na špatnou úroveň polských silnic či dopravy by byly nepatřičné.

Osobní vztahy a emoce nejsou pro Poláky během jednání příliš důležité a zájem o spolupráci v budoucnosti se ani nesnaží předstírat. Na obchodních schůzkách se většinou chovají profesionálně. Neverbální komunikace je nevýrazná, gestikulace v podstatě žádná a mimika jen sporadická.

Zásadní rozdíly uvnitř Polska nejsou. Nicméně Polsko je velká země, která se vytvářela ze tří až čtyř různých kulturně-společenských prostředí (Slezsko a Halič, Velkopolsko a Pomořansko, Mazovsko a východní Polsko), jež vyplývají z rozdílného historického vývoje. Způsobem myšlení, kulturou prostředím i zvyky je nám nejbližší Slezsko.

Co se týče nabízení alkoholu při obchodním jednání – během přípravy a důležité části jednání by nabídka a konzumace alkoholu nepodpořila serióznost obchodního partnera. Na druhou stranu není vyloučeno podávání alkoholu po úspěšném jednání v odpoledních hodinách, resp. večer, a to v malých dávkách. Také u příležitosti pracovního oběda se doporučuje v pití dodržovat střídmost.

Oblékání na pracovní jednání je podobné tomu v ČR. Polští obchodní partneři se dobře oblékají a pečlivě dbají i na svoji úpravu a účes, k podnikové kultuře patří kvalitní značkové oblečení. Pro pány je samozřejmostí oblek, kravata a kvalitní polobotky, dámy se na jednání oblékají většinou do elegantního kostýmku. Při obchodním jednání ve firmách je možné se setkat s pracovníky oblečenými méně formálně.

Věk a genderové složení vyjednávacího týmu nehraje zásadní roli, jeho složení záleží vždy na dané situaci a předmětu jednání. Zcela logicky by měl být v týmu mluvčí, který převezme úvodní slovo a bude určovat hlavní směr jednání. Mladí mají v Polsku více úcty ke starším a více uznávají získané životní zkušenosti, což se odráží i v nástupu jednacích týmů.

V Polsku není příliš obvyklé zvát obchodního partnera domů. A to s výjimkou už vybudovaných dlouhodobých vztahů. Pozvání do rodiny je považováno za poměrně značný projev důvěry, v takovém případě je vhodné přinést hostitelce květiny, dobře působí i pozornost hostiteli, případně dětem. Využívá se dárků českého původu (české sklo, Becherovka apod.).

4.4. Komunikace

Velkou výhodou při jednání i korespondenci je znalost polštiny. V opačném případě doporučujeme využít služeb tlumočníka. Přestože jsou si čeština a polština velmi podobné, nejsou si zcela srozumitelné. Existují také slova a spojení, které mají posunutý či zcela opačný význam. Je samozřejmě možné jednat anglicky (německy jen omezeně), ale polský partner vždy uvítá možnost hovořit v rodném jazyce. Z cizích jazyků většina mladých Poláků ovládá angličtinu. Dobrá znalost angličtiny je i na centrálních úřadech a ve velkých, většinou mezinárodních firmách. Přesto téměř polovina Poláků podle průzkumu TNS Polska uvádí, že nemluví žádným cizím jazykem. Znalost polštiny cizincům otvírá dveře.

Poláci jsou přístupní širokému konverzačnímu okruhu. Vhodným tématem k lehké konverzaci je cestování a dovolená, vůbec nic jednatel nezkazí, když pochválí místo jednání. Poláci jsou velmi citliví na historické události. Když se naučíte pár podstatných faktů z polské historie, získáte tímto způsobem úctu vašeho partnera.

Češi by si měli dávat dobrý pozor na používání humoru při jednáních, resp. pokud možno ho nepoužívat vůbec. Poláci nejsou velcí šprýmaři a různé vtipné či typicky české ironické narážky nemusí pochopit. Tak vzniklo i polské přirovnání, že je něco jako „český film“ – nepochopitelné, nesrozumitelné, s podivným humorem. V žádném případě nedoporučujeme žertovat nebo kritizovat církev nebo cokoliv, co je s katolickou církví spojeno. Poláci se také rádi baví o politice. Je to však kontroverzní téma, kterému je lépe se vyhnout.

Základem úspěchu je osobní jednání a individuální přístup k partnerovi. Polský obchodní partner uvítá, pokud ho český partner předem informuje o všem důležitém, a to hlavně přes e-mail nebo telefonicky. V osobním jednání by neměl být polský partner konfrontován s podstatnými změnami obchodních parametrů. Zásadní obchodní náležitosti je zapotřebí sdělit přímo vedoucímu, příp. zodpovědnému pracovníkovi. Méně podstatné záležitosti lze řešit telefonicky nebo e-mailem. Používání sociálních médií (např. WhatsApp) v rámci přípravy obchodních jednání je ve státní správě a u většiny polských firem spíše výjimka, zatímco u mladých firem a startupů je poměrně obvyklé.

4.5. Doporučení

Je třeba mít dobře nastavená očekávání i prostředky. Polskému trhu je také nezbytné věnovat patřičný čas a nepodcenit přípravu. Ideální je vyčlenit zaměstnance, který se bude polskému trhu speciálně věnovat, založit pobočku či najmout vyzkoušeného partnera. Samozřejmě je třeba investovat do marketingových aktivit. Vzhledem k pandemii koronaviru se polský trh rychle proměnil především v oblasti digitalizace. Proto i menší firmy mohou zkusit rozšířit své aktivity do Polska zejména díky e-commerce.

Nejjistější cesta je otevření vlastní pobočky, budování vlastní sítě distribuce a obhospodařování zákazníků. Na druhé straně je to ten nejnákladnější a nejdéle trvající způsob. Pokud české firmy nechtějí tolik investovat a stojí o rychlejší prosazení se na zdejším trhu, pak je možné si najít spolehlivého lokálního partnera a využít jeho kontaktů. Musí ale mít jistotu, že jde opravdu o spolehlivého partnera a stále ho kontrolovat.

Vyplatí se věnovat zvýšenou pozornost uzavírání smluv – dojde-li v návrhu smlouvy k nejasnostem, je vždy vhodné ji konzultovat s právníkem obeznámeným s polským právem. V rámci jednání lze doporučit jasné a stručné vyjadřování. Je třeba být připraven i na jednání velmi dlouhá, polští partneři umí být velmi houževnatí v klíčových otázkách, jako jsou např. ceny.

V Polsku funguje přesvědčení, že polský jazyk je velmi obtížný a nedostupný pro cizince. Naučte se pár základních slov, pomůže vám to prolomit stereotyp a zlepšit vztahy s polskými obchodními partnery.

4.6. Státní svátky

 • Nový rok (Nowy Rok), 1. ledna
 • Tři králové (Trzech Króli), 6. ledna
 • Velikonoční pondělí (Poniedziałek Wielkanocny), pohyblivý svátek, v roce 2024 vychází na 1. dubna
 • Svátek práce (Święto Pracy), 1. května
 • 3. květen Den ústavy (Święto Konstytucji 3 Maja), 3. května
 • Letnice (Zesłanie Ducha Świętego), pohyyblivý svátek, v roce 2024 vychází na 19. května
 • Boží tělo (Boże Ciało), pohyblivý svátek, v roce 2023 vychází na 8. června, v roce 2024 na 30. května
 • Svátek polské armády (Święto Wojska Polskiego), 15. srpna
 • Slavnost Všech svatých (Uroczystość Wszystkich Świętych), 1. listopadu
 • Svátek nezávislosti (Święto Niepodległości), 11. listopadu
 • Vánoce (Boże Narodzenie), 25. – 26. prosince

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Polsko je stejně jako ČR od roku 2004 členskou zemí EU. Obě země jsou tedy součástí Evropského jednotného trhu (European Single Market), kde platí volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Obě země jsou rovněž součástí Schengenského prostoru. Ve vzájemném obchodě se tak neuplatňují tarifní ani netarifní překážky. Při prodeji na polském trhu se však platí daň z přidané hodnoty a v některých případech i spotřební daň (mj. alkohol, cigarety, motorové oleje a osobní automobily). Absence formálních překážek obchodu je však spojena s tím, že vstup na saturovaný polský trh znamená utkat se s velkou konkurencí.

Před vstupem na polský trh se tak každý exportér musí ujistit, že nabízí výrobek či službu, která má díky své kvalitě, dostupnosti či výjimečnosti šanci na úspěch. Přestože se jedná o blízkou zemi (geograficky, kulturně i jazykově), která je přirozeným cílem pro české exportéry i investory, nese s sebou vstup do Polska mnohá úskalí. Je proto nezbytné se dopředu seznámit s podmínkami na místním trhu, zpracovat podrobný marketingový plán a navázat v mnoha případech nezbytná partnerství s místními subjekty.

Každá polská firma má možnost provádět zahraniční obchod, a to jak vlastním zbožím, tak zbožím jiných výrobců (s výjimkou některých druhů zboží speciálního charakteru, na které je vyžadována licence, typicky zbraně). Nákup výrobků českých firem je prováděn přímo odběrateli – především u zboží investičního charakteru (obráběcí stroje, investiční celky apod.) nebo odběrem do velkoskladů (hlavně zboží spotřebního charakteru, potraviny, alkohol apod.). V některých případech je možno umístit zboží v celních skladech. Maloobchodní síť se pod vlivem velkých obchodních řetězců rychle koncentruje a vstoupit na trh bez vstupu do super- a hypermarketů je velmi obtížné.

V poslední době vznikají sítě polských malo- i velkoobchodů, u kterých však platí podobná pravidla jako u zahraničních obchodních řetězců (zápisné apod.). Polští dovozci velmi neradi obchodují prostřednictvím obchodních firem, zprostředkovatelů aj., téměř vždy hledají kontakty přímo na výrobce. Zahraniční dodavatelé, kteří si chtějí udržet kontrolu nad prodejní sítí, uzavírají s místními velkoobchody smlouvy, poskytují jim úvěry nebo pracují na bázi exkluzivity jednotlivých regionálních distributorů.

Nalezení dobrého a spolehlivého obchodního partnera je velmi obtížné a vyžaduje osobní kontakty. Nejlépe je využít zkušeností zástupců a kanceláří českých podniků sídlících v Polsku. První kontakty je rovněž možno získat prostřednictvím ekonomického úseku ZÚ ve Varšavě, kanceláře CzechTrade a honorárních konzulátů v Czestochowé, Bydhošti, Vratislavi, Lodži, Poznani a Štětíně, které poskytnou seznamy polských dovozních a výrobních firem nebo velkoskladů.

Potraviny dovážené ze zahraničí za účelem jejich přímého zavedení do oběhu nebo úpravy podléhají kontrole Státní hygienické inspekce, v případě výrobků živočišného původu kontrole ministerstva zemědělství a výživy Polska (v praxi posudek vydávají především vojvodské hygienicko-epidemiologické stanice). Dovoz dietních potravin a potravinových doplňků se může konat výhradně na základě povolení hlavního hygienika.

Certifikaci výrobků a systémů kvality provádějí pověřené certifikační orgány. Systém certifikace výrobků zahrnuje certifikaci povinnou a dobrovolnou. Povinná certifikace se provádí s ohledem na bezpečnostní znak „B“, jímž by měly být označeny tuzemské a dovážené výrobky, které by mohly ohrožovat život, zdraví, a přírodní prostředí. Seznam výrobků s povinnou certifikací je uveřejňován v úředním věstníku. Ve dvoustranném vztahu je dohodou mezi ČR a PL značně usnadněn certifikační postup.

Spotřebitelé dávají zpravidla přednost výrobkům dobré jakosti, které jsou spolehlivé a výkonné, v mnoha případech s jednodušší obsluhou a údržbou. Důležitým faktorem je záruka dodání náhradních dílů, zajištění servisu a výcvik polských pracovníků. České výrobky se mnohdy uplatňují také vzhledem ke své cenové konkurenceschopnosti. Na druhou stranu však stále zaostává vlastní propagace.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Po vstupu Polska do EU je nejdůležitější právní normou v této oblasti zákon ze dne 6. března 2018 s názvem „Podnikatelský zákon“. Zahraniční osoby z členských zemí EU mohou vykonávat hospodářskou činnost na stejných zásadách, jako polští podnikatelé. Zahraničními osobami se rozumí:

 • i/ fyzické osoby mající místo pobytu v zahraničí, které nemají polské občanství;
 • ii/ právnické osoby se sídlem v zahraničí;
 • iii/ organizační jednotky, které nejsou právnickou osobou, ale mají způsobilost k právním úkonům, se sídlem v zahraničí.

Zahraniční podnikatelé mohou provádět činnost firmy na úseku zahraničního obchodu, dopravy, kultury a turistiky formou pobočky a reprezentační kanceláře. Podmínkou je získání souhlasu příslušného ministra. Povolení je vydáváno na základě zákona „o pravidlech účasti zahraničních podnikatelů a jiných zahraničních osob na hospodářské činnosti v Polské republice“, který rovněž obsahuje podmínky činnosti.

Zahraniční osoby mohou v Polsku zakládat:

 • i/ společnosti s ručením omezeným (50 000 PLN);
 • ii/ akciové společnosti (500 000 PLN);
 • iii/ komanditní společnosti;
 • iv/ komanditně-akciové společnosti.

Zahraniční firmy využívají především formu společnosti s ručením omezeným před akciovou společností. Důvodem jsou daňové výhody, jednoduchost při zakládání, nižší ručení a nižší oznamovací povinnost.

Reprezentační kanceláře v souladu se zákonem mohou provádět pouze reklamu a promovat svou firmu. Zastoupení nemá právní subjektivitu, ale musí respektovat polské daňové, účetní, devizové a další předpisy. Vzhledem k změně legislativy se nyní jako nejvýhodnější jeví založení obchodní firmy.

Vklad zahraničního podnikatele může být v devizách, dodávkách strojů a vybavení. Musí pocházet ze zahraničních zdrojů nebo příjmů z podílů vlastněných v Polsku, resp. z akcií. Zisky lze volně převádět do zahraničí. Pro společnosti se zahraniční účastí jsou kromě zákoníku práce a zákona na ochranu životního prostředí důležitá i ustanovení devizového zákona a celního zákona.

Koncese jsou vyžadovány pouze pro některé druhy hospodářské činnosti (založení banky, obchod se zbraněmi apod.). Prvním krokem je podepsání dohody společnosti ve formě notářského aktu a registrace u hospodářsko-registračního soudu příslušného vojvodství. Po získání statistického čísla je zapotřebí společnost zaregistrovat v úřadu sociálního zabezpečení, otevřít bankovní konto u vybrané banky a registrovat společnost u daňového úřadu. Bližší informace k procesu registrace společnosti je dostupná v anglickém jazyce na příslušném vládním portálu Biznes.

Uzavírání smluv o zastoupení a obchodních smluv se řídí předpisy občanského zákoníku.

5.3. Marketing a komunikace

Před vstupem na polský trh je účelné se nejdříve seznámit s hospodářskou, společenskou a politickou situací v zemi, provést v případě potřeby průzkum trhu a najít vhodné partnery. Je účelnější partnery aktivně kontaktovat než čekat na jejich iniciativu. Vhodné je představení firmy a jejích záměrů ve formě informativního dopisu a jako další krok osobní setkání. Materiály je nejvhodnější představovat v polském jazyce. V případě, že nelze zajistit profesionální překlad, lze použít materiály v angličtině. Při vážném záměru o širší a trvalejší průnik (resp. spolupráci na polském trhu) se doporučuje nechat si vypracovat marketingovou studii, resp. konzultovat s odbornou institucí v Polsku o situaci na trhu dané komodity. Tuto službu pro české firmy nabízí kancelář CzechTrade ve Varšavě.

V Polsku vyvíjí v současné době činnost množství specializovaných agentur, institutů a společností na úseku průzkumu trhu, konzultačních firem, firem pro personální poradenství, firem pro public relations, reklamních agentur atd. Většina z nich má sídlo ve Varšavě, několik jich působí v Poznani, Krakově, Lodži a výjimečně v dalších větších městech. V převážné většině jde o společnosti se zahraniční účastí, které pracují podle osvědčeného zahraničního know how a mají celostátní působnost.

Prodejní technika v Polsku se ničím neliší od běžných metod používaných v evropských zemích. Při prodeji zboží investičního charakteru je nutný osobní kontakt se zákazníkem a dobrá znalost technické problematiky daného výrobku. Při prodeji zboží spotřebního charakteru hraje velmi důležitou roli placená reklama v klasických médiích, stejně jako na sociálních sítích. Propagace má s ohledem na sílící konkurenci na polském trhu velmi důležitý vliv na zavedení výrobku na trh. Důležitou roli rovněž má účast na mezinárodních veletrzích a výstavách.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Velvyslanectví ČR ve Varšavě nejsou známy žádné případy porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k českým subjektům. Stav ochrany práv duševního vlastnictví odpovídá standardní úrovni v EU a středoevropském regionu. S problematikou ochrany duševního vlastnictví v Polsku souvisí následující zákony:

 • i/ Ústava Polské republiky (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej);
 • ii/ Zákon o autorském právu a souvisejících právech (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 • iii/ Ochrana rostlinných odrůd (Ochrona prawna odmian roślin);
 • iv/ Zákon o boji proti nekalé soutěži (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji);
 • v/ Podnikatelský zákon (Prawo Przedsiębiorców); vi/ Celní právo (Prawo celne);
 • vii/ Zákon o registraci a ochraně názvů a označení zemědělských produktů a potravinářských výrobků a o tradičních výrobcích (Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych).

5.5. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek v Polsku se řídí zákonem o veřejných zakázkách (Prawo zamówień publicznych). Veřejné zakázky vypisují státní orgány, vojvodské a další regionální úřady, obce, rozpočtové jednotky a podniky, státní fondy, komunální služby, družstva, agentury atd. v rozsahu státních prostředků, kterými disponují. Veřejné soutěže mají různorodou formu, uplatňují především neohraničené veřejné soutěže, kterých se mohou zúčastnit všichni zainteresovaní dodavatelé. Termín předkládání nabídek nesmí být kratší než 6 týdnů ode dne vyhlášení.

Další často užívanou formou je omezené výběrové řízení, kterého se mohou zúčastnit pouze dodavatelé, kteří byli k předložení nabídky vyzváni. Termín k předložení nabídky zde nesmí být kratší než 4 týdny. Veřejných soutěží se mohou zúčastnit zahraniční firmy. Pro zabezpečení systému veřejných zakázek byl zřízen Úřad pro veřejné zakázky (Urząd Zamówień Publicznych – UZP). Úřad vydává Bulletin, který je – spolu s řadou dalších informací týkajících se veřejných zakázek v Polsku – publikován na webové stránce UZP.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Ve vztahu k Polsku jsou užívány běžné platební podmínky platné v mezinárodním obchodu. Často je uplatňována platba předem, především u nových partnerů. Kontrakt možno po dohodě s bankou uzavřít i v národních měnách. Platební morálka je srovnatelná s platební morálkou v ČR.

Řešení obchodních sporů je vedeno tak jako v ČR na základě obchodního zákoníku a arbitrážního soudu, který působí při hospodářské komoře ve Varšavě. V případě potřeby je možno obrátit se na některou z množství mezinárodních a polských právnických firem, poskytujících služby zahraničním zákazníkům, jejichž seznam je k dispozici na OEÚ ZÚ Varšava, v CzechTrade ve Varšavě nebo Česko-polské obchodní komoře v Ostravě.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro občany ČR postačí platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Při nepřetržitém pobytu nad 90 dní vzniká povinnost ohlásit pobyt na příslušném policejním útvaru. Polsko je součástí Schengenského prostoru, pohyb zboží a osob přes hranice je tak volný a bez kontrol v obou směrech. K cestám do Polska lze využít silniční, vlakovou a leteckou přepravu. Přímé letecké spojení funguje mezi Prahou a Varšavou (Chopinovo letiště) a také mezi Ostravou a Varšavou. Obě varšavská letiště (Okęcie a Modlin) jsou s centrem města spojena veřejnou dopravou (autobusy, vlaky), případně lze bez problému využít taxislužby.

Co se týče ubytování – jeho dostupnost, podmínky, ceny a kvalita služeb jsou plně srovnatelné s Českou republikou.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

S ohledem na členství ČR a Polska v EU a pravidlo svobody pohybu pracovních sil není zaměstnávání občanů ČR v Polsku spojeno s žádnými překážkami. Podmínkou je jen ohlášení pobytu zaměstnance na příslušném úřadu a přidělení čísla pojištěnce (PESEL), které je nezbytné k úhradám zdravotního a sociálního pojištění.

Cizinci ze třetích zemí jsou v Polsku zaměstnáváni na základě zákona o podpoře zaměstnanosti a institucích trhu práce (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

5.9. Veletrhy a akce

Veletržních a výstavních akcí se v Polsku koná velké množství. V Poznani (hlavním veletržním městě Polska), Kielcích a dalších 14 veletržních střediscích (především Varšava, Lodž, Katovice, Krakov, Vratislav, Toruň, Gdaňsk, Štětín, Bydhošť) jsou organizovány zpravidla oborové výstavy a veletrhy za stále širší účasti vystavovatelů z ČR. Základní informace o všech veletrzích a výstavách v Polsku je možno získat z internetu na adrese www.targi.com.

Nejdůležitější z nich pro vystavovatele z Česka jsou např. stavební veletrh BUDMA, železniční TRAKO v Gdaňsku, průmyslový ITM a zemědělský POLAGRA v Poznani či odborné sympozium Energetyka Belchatów. Mezi další významné veletrhy patří POLEKO, AUTOSTRADA POLSKA a MSPO (obranný průmysl) v Kielcích, SIBEX, SILESIA TSL EXPO, TOOLEX v Sosnovci, EURO GASTRO, WORLDFOOD WARSAW, WIHE (zdravotnické prostředky) a INFRASTRUKTURA ve Varšavě nebo ENERGETAB v Bielsku-Biale.

Pokud exportér chce nejen navštívit některý z veletrhů, ale přímo se jej zúčastnit, doporučujeme kontaktovat kancelář CzechTrade ve Varšavě, popř. velvyslanectví a zkonzultovat svou účast a možnosti. Pro účast na veletrhu doporučujeme mít všechny promoční materiály v polštině. Architektuře stánku je třeba věnovat co největší pozornost.

6. Kontakty

Podkapitoly:

Diplomatické vztahy mezi Československem a Polskem byly navázány v roce 1919. Samostatná Česká republika navázala diplomatické vztahy s Polskem v roce 1993. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě je jediným zastupitelským úřadem České republiky v Polsku a má diplomatickou, konzulární a obchodní působnost pro celé Polsko.

Spojení z letiště a z centra města

Budova velvyslanectví se nachází v centru městav ulici Koszykowa. Pro dopravu z letiště na velvyslanectví je možné použít taxi, případně využít autobusu MHD z letiště (linka č. 188, výstupní zastávka Pl. Na Rozdrożu). Z letiště do centra města a na letiště Chopina jezdí také městské vlaky SKM (Szybka Kolej Miejska) – linka SKM č. S2 (Lotnisko Chopina – Warszawa Śródmieście). Spojení s letištěm (zároveň Chopin a Modlin) nabízí i regionální železniční dopravce KM (Koleje Mazowieckie). Detailní informace lze najít zde: https://www.mazowieckie.com.pl/pl

I když varšavská veřejná doprava je velmi dobře rozvinutá, v případě cesty z a na letiště doporučujeme používat nejpohodlnější formu dopravy, tj. taxi, které jsou cenově dostupné. Cesta z letiště na velvyslanectví by v závislosti na aktuální dopravní situaci neměla zabrat více než 20 – 30 minut. Z hlavního nádraží (Warszawa Centralna) lze na ZÚ se dostat pěšky (cca. 18 min), taxíkem (cca. 10 min) nebo MHD (cca. 15 min) – na autobusové smyčce Dworzec Centralny (výstup z nádraží od strany obchodního centra Złote Tarasy) je možné využít každý autobusový spoj, který zastavuje na zastávce pl. Konstytucji.

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

 • Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie, ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polsko
 • tel.: ústředna +48 225 251 850; sekretariát velvyslance +48 225 251 852; obchodně-ekonomický úsek +48 225 251 858. Linky jsou obsluhovány v pracovní době od pondělí do pátku mezi 8.00 a 16.30.
 • fax: +48 225 251 898; ochodně-ekonomický úsek +48 225 251 877
 • e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz; obchodně-ekonomický úsek commerce_warsaw@mzv.cz
 • web: www.mzv.cz/warsaw

Konzulární a vízové záležitosti vyřizuje konzulární oddělení. Termín schůzky na konzulárním oddělení je nezbytné sjednat předem.

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

 • al. Róż 12, 00-555 Warszawa, Polsko (50 m od hlavní budovy velvyslanectví)
 • adresa pro účely doručování: Wydział Konsularny Ambasady Republiki Czeskiej, ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polsko
 • tel.: ústředna +48 225 251 850. Linka jsou obsluhovány v pracovní době od pondělí do pátku mezi 8.00 a 16.30.
 • fax: +48 226 217 234
 • e-mail: consulate_warsaw@mzv.cz
 • úřední hodiny pro veřejnost od pondělí do čtvrtku mezi 8.00 a 12:00
 • konzulární pohotovost: +48 608 298 988. Slouží pouze pro případ konzulární nouze českého občana na území Polska, linka je obsluhována nepřetržitě.

Honorární konzuláty České republiky v Polsku

Zastoupení českých vládních institucí v Polsku

V budově Velvyslanectví České republiky ve Varšavě má sídlí také České centrum Varšava a vládní agentury CzechTrade a CzechTourism. Agentura CzechInvest v Polsku zastoupení nemá.

CzechTrade

 • Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polsko
 • ředitel: Ivo Šipl
 • tel.: +48 225 251 871
 • e-mail: warsaw@czechtrade.cz
 • web: www.czechtrade.pl

CzechTourism

 • Al. Róż 16, 00-556 Warszawa, Polsko
 • ředitelka: Ivana Bílková
 • tel.: +48 226 292 916
 • fax: +48 226 279 555
 • e-mail: warszawa@czechtourism.com
 • web: www.czechtourism.com

České centrum

 • Al. Róż 16, 00-556 Warszawa, Polsko
 • ředitel: Petr Vlček
 • tel.: +48 226 297 271
 • fax: +48 226 283 320
 • e-mail: ccwarszawa@czech.cz
 • web: warsaw.czechcentres.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Základní pohotovostní/krizová telefonní čísla:

 • 112 – tísňová linka pro celou EU
 • 997 – policie (Policja)
 • 998 – hasiči (Państwowa Straż Pożarna)
 • 999 – záchranná služba (Państwowe Ratownictwo Medyczne/Pogotowie)

Ostatní čísla:

 • 995 – Ředitelství Policie – systém Child Alert (Komenda Główna Policji – system Child Alert)
 • 19 115 – Městské kontaktní centrum pro hlavní město Varšavu (https://warszawa19115.pl/)
 • 981 – Odtahová služba (Pogotowie drogowe)
 • 986 – Městská policie (Straż Miejska)
 • 987 – Infolinka centrum krizového řízení (Centrum zarządzania kryzysowego)

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Ministerstva a instituce:

Všeobecné informační portály:

Byznysové právní a finanční portály:

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí

Doporučujeme