Portugalsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 (mil. EUR)

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

392,0

342,6

343,8

345,1

477,5

Dovoz

326,6

324,4

342,7

344,8

376,4

Obrat

718,6

667,0

686,5

686,9

853,9

Blance

65,4

18,2

1,1

0,3

101,1

Zdroj: MPaO

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu: osobní vozidla, radionavigační přístroje, zpracovatelské jednotky, televize, části motorových vozidel z oceli, brzdy, pneumatiky, rychloměry pro vozidla, bezešvé trubky, části elektrických kondenzátorů.

Komoditní struktura dovozu: tabák, přehrávače pro motorová vozidla, pneumatiky, elektrické kondenzátory, bělená dřevná buničina, části sedadel, léky, brzdy.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Na běžném účtu platební bilance jsou ČNB evidovány za rok 2015 následující údaje (v mil. CZK):

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Služby celkem

1295,1

929,1

366

Doprava

589,4

439,8

149,6

Cestovní ruch

593,4

350,7

242,6

Pokud jde o příjmy ve vzájemné výměně služeb mezi ČR a Portugalskem, největší podíl zaznamenává doprava a cestovní ruch, které společně se službami spojenými s informačními technologiemi patří mezi nejperspektivnější odvětví i do budoucna. Významnou roli zde hraje před několika lety zavedené pravidelné letecké spojení mezi Prahou a Lisabonem, které provozuje portugalský národní letecký dopravce TAP Portugal.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice do Portugalska jsou minimální. V minulosti zde působila dceřinná firma třineckého výrobce hutního materiálu Moravia Steel Ibéria.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ve vztazích mezi Českou republikou a Portugalskem jsou  v platnosti následující hospodářské smlouvy, tj.:

  • mezivládní Dohoda o ochraně a podpoře investic, Praha 13. 11. 1993
  • mezivládní Dohoda o zamezení dvojího zdanění, Lisabon 5. 1. 1994
  • mezivládní Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, Lisabon 8. 7. 1994

V lednu 2004 během návštěvy předsedy vlády Vladimíra Špidly v Portugalsku byly podepsány Memorandum o porozumění mezi Hospodářskou komorou ČR a Portugalskou průmyslovou asociací (Associação Industrial Portuguesa - AIP) Lisabon a Dohoda o spolupráci s Portugalskou podnikatelskou asociací (Associação Empresarial de Portugal - AEP) Porto.

V březnu 2004 během návštěvy prezident republiky Václav Klaus podepsal závazný dokument o spolupráci mezi Magistrátem města Brno a Magistrátem města Porto.

V dubnu 2010 byl u příležitosti návštěvy portugalského prezidenta Cavaka Silvy v ČR podepsán Protokol o spolupráci mezi agenturami CzechInvest a AICEP.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Portugalsko není příjemcem české rozvojové pomoci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: