Rakousko: Vztahy země s EU

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie u mezinárodních organizací ve Vídni

Adresa: Argentinierstrasse 26, A-1040 Wien

Tel: +43 (1) 505 84 11 -0

Fax: +43 (1) 505 84 11 -7

E-Mail: delegation-vienna@eeas.europa.eu

Web: http://eeas.europa.eu/delegations/vienna

 

Zastoupení Evropské komise v Rakousku 

Adresa: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Tel: +43 (1) 516 18-0

Fax: +43 (1) 513 42 25

E-Mail: comm-rep-vie@ec.europa.eu

Web: http://ec.europa.eu/austria/

 

Zastoupení Evropského parlamentu v Rakousku 

Adresa: Haus der Europäischen Union, Europäisches Parlament, Informationsbüro in Österreich, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Tel: +43 (1) 516 17-0

Fax: +43 (1) 513 25 15

E-Mail: epwien@europarl.europa.eu

Web: http://www.europarl.at

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska jsou země EU, jejichž podíl na objemu obchodu Rakouska činí cca 70,4% (celkových dovozů), resp. 69,1% (celkových vývozů). Dovozy zboží ze zemí EU se oproti r. 2014 zvýšily o 1,3% na 93,69 mld. EUR. Vývozy zboží do zemí EU vzrostly v roce 2015 o 3% na 90,84 mrd. EUR. Pasívum obchodní bilance se v meziročním srovnání snížilo ze 4,3 mld. na 2,84 mld EUR.

Nejvýznamnějšími obchodními partnery Rakouska v EU jsou Německo, s nímž je realizováno 33,5% rakouského zahraničního obchodu, dále Itálie (6,2%), ČR (3,9%), Francie (3,6%) a Maďarsko (2,9%).  Obchod s těmito hlavními partnery vykázaly v meziročním srovnání za r. 2015 kladné hodnoty u dovozů ( s výjimkou Francie a Maďarska) i u vývozů (s výjimkou Franice).

Hodnota dovozů ze třetích zemí vzrostla o 5,2% na 39,32 mld. EUR. Vývozy do zemí mimo EU se zvýšily oproti loňskému roku o 2% na 40,71 mld. EUR. Obchodní bilance Rakouska s neunijními státy tak za r. 2015 vykázala přebytek ve výši 1,4 mld. EUR.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rakousko není příjemcem rozvojové pomoci a v rámci rozpočtu EU patří k netto plátcům.

Rozvojová spolupráce je v Rakousku významnou součástí zahraniční politiky. Její cíle, zásady a principy, jakož i kooredinační role Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí jsou zakotveny zákonem č. 65/2003 BGBl. V rámci své koordinační role zpracovává ministerstvo strategie a připravuje tříleté programy (aktuální program na léta 2016 – 2018). Je rovněž zodpovědné za realizaci multilaterálních programů rozvojové spolupráce. Za provádění programů bilaterální rozvojové spolupráce odpovídá Rakouská rozvojová agentura (Austrian Development Agency, ADA), která spolupracuje také s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) na určitých projektech i formou předávání zkušeností.

Rakousko v rámci své rozvojové pomoci podporuje země v Africe, Asii, jižní a východní Evropě a v Karibiku. Prioritní regiony a země jsou:

•          Karibik

•          Západní Afrika a Sahel: Burkina Faso

•          Východní Afrika a Africký roh: Etiopie, Uganda

•          Jižní Afrika: Mosambik

•          Himaláje/Hindúkuš: Bhútán

•          Podunajský region/Západní Balkán: Albánie, Kosovo

•          Oblast Černého moře/Jižní Kavkaz: Moldavsko, Arménie, Gruzie

•          Palestinská území

Více informací na: http://www.entwicklung.at

Vedle spolupráce s vládami, se rakouská rozvojová spolupráce soustřeďuje také na partnerství s nevládním sektorem a privátní sférou, resp. podniky. Pravidla pro spolupráci s podniky lze nalézt v německém i anglickém jazyce na http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/.

Kontaktním místem je:

Business Partnership Office at the Austrian Development Agency (ADA)

Tel: +43(0)1 90 399 - 2577

E-Mail: wirtschaft(at)ada.gv.at

Vedle Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí a ADA se problematikou rozvoje zabývá také Agentura pro evropskou integraci a ekonomický rozvoj (Agency for European Integration end Economics Development – AEI), která je koordinační platformou zajišťující rakouskou účast na evropských projektech. Od svého založení v roce 2003 již AEI realizovala přes 120 twinningových projektů a od r. 2008 je rakouským zástupcem v EUNIDA (European Network of Implementing Development Agencies). Mezi členy tohoto konsorcia, kteří by se na twinningových projektech podílí, patří např. Austrian Business Agency (ABA), Ecoplus (Hospodářská agentura Dolního Rakouska), Rakouská hospodářská komora (WKÖ) a další.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: