Rakousko: Vztahy země s EU

5. 2. 2018

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie u mezinárodních organizací ve Vídni
Adresa: Argentinierstrasse 26, A-1040 Wien

Tel: +43 (1) 505 84 11 -0

Fax: +43 (1) 505 84 11 -7

E-Mail: delegation-vienna@eeas.europa.eu

Web: http://eeas.europa.eu/delegations/vienna

Zastoupení Evropské komise v Rakousku

Adresa: Haus der Europäischen Union,
Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Tel: +43 (1) 516 18-0

Fax: +43 (1) 513 42 25

E-Mail: comm-rep-vie@ec.europa.eu

Web: http://ec.europa.eu/austria/

Zastoupení Evropského parlamentu v Rakousku

Adresa: Haus der Europäischen Union, Europäisches Parlament, Informationsbüro in Österreich,
Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Tel: +43 (1) 516 17-0

Fax: +43 (1) 513 25 15

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem  Rakouska v EU je tradičně  Německo, s nímž bylo v r. 2016 realizováno 37,2% rakouských dovozů a 30,5% rakouských vývozu. Dle předběžných údajů Statistik Austria vyváželo Rakousko do Německa v r. 2016 zboží v celkové hodnotě 40,1 mld. EUR (+1,5% oproti r. 2015) a dováželo z Německa zboží v celkové hodnotě 50,39 mld. EUR (+2,3%).  Vice nez polovina celkového rakouského zahraničního obchodu připadá na 5 zemí. Kromě Německa jsou to na straně dovozu Itálie, Čína, Šýcarsko a Česká republika; na straně vývozu se po tradičním leaderu Německo nejvíce exportovalo do spojených států (8,73 mld. EUR, -3,9%), Itálie (8,38 mld. EUR, +1,5%), Švýcarska (7,17 mld. EUR, +0,7%) a Francie (5,33 mld. EUR, -9,2%). ČR byla ohledně vývozu v pořadí největších obchodních partnerů v r. 2016 na pozici 6 - rakouský vývoz do ČR zaznamenal v uvedeném roce hodnotu 4,79 mld. EUR (+1,3% oproti r. 2015) a představuje podíl 3,7% na celkovém vývozu Rakouska. Největší pokles v rakouském vývozu zaznamenaly v r. 2016 Fráncie (-9,2%) a Polsko (-5,5%).

Z Itálie, která byla druhým největším partnerem v dovozu, importovalo Rakousko v r. 2016 zboží v celkové hodnotě 8,38 mld. EUR  (+2,2% oproti r. 2015). Rakouský dovoz z Číny činil 7,95 mld. EUR (-0,1%) a ze Švýcarska 7,18 mld. EUR (-4,3%). Naproti tomu vykázal rakouský dovoz z ČR, která je v r. 2016 na pozici 5 největších rakouských partnerů v importu, výrazný narůst +5,3%. Celkem dováželo Rakousko v uvedeném roce z ČR zboží v celkové hodnotě 5,87 mld. EUR, což představuje podíl 4,3% na celkovém rakouském dovozu.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rakousko není příjemcem rozvojové pomoci a v rámci rozpočtu EU patří k netto plátcům.

Rozvojová spolupráce je v Rakousku významnou součástí zahraniční politiky. Její cíle, zásady a principy, jakož i kooredinační role Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí jsou zakotveny zákonem č. 65/2003 BGBl. V rámci své koordinační role zpracovává ministerstvo strategie a připravuje tříleté programy (aktuální program na léta 2016 – 2018). Je rovněž zodpovědné za realizaci multilaterálních programů rozvojové spolupráce. Za provádění programů bilaterální rozvojové spolupráce odpovídá Rakouská rozvojová agentura (Austrian Development Agency, ADA), která spolupracuje také s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) na určitých projektech i formou předávání zkušeností.

Rakousko v rámci své rozvojové pomoci podporuje země v Africe, Asii, jižní a východní Evropě a v Karibiku. Prioritní regiony a země jsou:

  • Karibik
  • Západní Afrika a Sahel: Burkina Faso
  • Východní Afrika a Africký roh: Etiopie, Uganda
  • Jižní Afrika: Mosambik
  • Himaláje/Hindúkuš: Bhútán
  • Podunajský region/Západní Balkán
  • Oblast Černého moře/Jižní Kavkaz
  • Palestinská území 

Více informací na: http://www.entwicklung.at

Vedle spolupráce s vládami, se rakouská rozvojová spolupráce soustřeďuje také na partnerství s nevládním sektorem a privátní sférou, resp. podniky. Pravidla pro spolupráci s podniky lze nalézt v německém i anglickém jazyce na http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/.

Kontaktním místem je:

Business Partnership Office at the Austrian Development Agency (ADA)
Tel: +43(0)1 90 399 - 2577
E-Mail: wirtschaft(at)ada.gv.at

Vedle Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí a ADA se problematikou rozvoje zabývá také Agentura pro evropskou integraci a ekonomický rozvoj (Agency for European Integration end Economics Development – AEI), která je koordinační platformou zajišťující rakouskou účast na evropských projektech. Od svého založení v roce 2003 již AEI realizovala přes 120 twinningových projektů a od r. 2008 je rakouským zástupcem v EUNIDA (European Network of Implementing Development Agencies). Mezi členy tohoto konsorcia, kteří by se na twinningových projektech podílí, patří např. Austrian Business Agency (ABA), Ecoplus (Hospodářská agentura Dolního Rakouska), Rakouská hospodářská komora (WKÖ) a další.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: